Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Svobodné informační médium
reklama
reklama
Věci veřejné

Dodavatel tepla se obrátil na zastupitele města

Energoinvest žádá o zjednání nápravy

Poté, co se společnost Energoinvest rozhodla informovat svoje zákazníky o podivných okolnostech blokujících jednání o ceně tepla v Sezimově Ústí, informuje nyní i zastupitele města. Každý zastupitel Města Sezimova Ústí obdržel v uplynulých dnech doporučený dopis od společnosti Energoinvest. Co je obsahem dopisu a co je důvodem takového netradičního kroku?

V dopise zástupci Energoinvestu informují zastupitele města o podivných krocích rady města, která se usnesla, že cena tepla musí být menší než 400 Kč za GJ. I přes opakované snahy o vysvětlení, že taková cena není reálná, neakceptovalo vedení města návrhy ke společným jednáním a místo toho se na návrh Bedřicha Beneše rozhodlo podrobit dodavatele tepla cenové kontrole Státní energetické inspekce. Energoinvest doporučuje zastupitelům, aby využili svého práva a seznámili se s textem udání, neboť údajně hrubě přesahuje příslušné právo člena dozorčí rady. Zmíněný dopis se v současné době snažíme získat a následně s ním seznámíme i čtenáře tohoto serveru.

Dopis dále vysvětluje, že podobné podání učinil také zastupitel Milan Vlček. "Ani vedení města ani zmínění zastupitelé Bedřich Beneš a Milan Vlček bohužel nenašli cestu k nám, abychom jim na jejich otázky podali odpověď, jak by bylo při běžné komunikaci normální. Byli jsme velmi nemile překvapeni, že zástupce města Bedřich Beneš v naší společnosti a pan starosta Vocílka neváhali prezentovat své nepodložené a nepravdivé názory v tisku," stojí v dopise zastupitelům.

V další části dopisu jsou zastupitelé seznámeni s výsledky kontrol a stanoviskem Energetického regulačního úřadu. Tato státní autorita plní funkci přirovnatelnou k arbitrovi a přichází na řadu v okamžiku, nemohou-li se obě strany dohodnout na ceně po dobrém. Regulační úřad dal za pravdu kalkulacím Energoinvestu a potvrdil navrhovanou cenu. Ta se oproti ceně požadované městskou radou rozchází o +52 Kč, což by mělo dokazovat, "jak nereálný byl požadavek rady města a jak nevhodné způsoby byly k dosažení této nereálné ceny použity. Podobně i kontroly SEI na cenu tepla dopadly dle očekávání zcela bez závad," konstatují zástupci Energoinvestu v dopise zastupitelům.

Časová posloupnost jednotlivých událostí dává prostor domněnce, že obě podaná udání na Státní energetickou inspekci byla reakcí na nevyhovující vyjádření Energetického regulačního úřadu, který dal v otázce ceny za pravdu Energoinvestu. ERU vydal rozhodnutí v dubnu, udání na SEI byla odeslána v květnu. Kontrolu SEI by bylo možné přirovnat ke kontrole finančního úřadu. Mělo se tak patrně jednat o poslední šanci, jak na navrhované ceně najít nějakou chybu zkrze kontrolu celého účetnictví Energoinvestu. Jedná se o postup značně nestandardní a obchodnímu partnerství jistě příliš neprospívá.

Další část dopisu je věnována výčtu škod, které postup vedení radnice způsobil. Velmi zkráceně lze zmínit zbytečně vysokou zálohovou cenu tepla pro tento rok o 7 Kč na GJ, nemohlo být dokončeno postupné sjednocování cen tepelné energie požadované zákonem. Odběratelé z řad podnikatelů byli znevýhodněni o 19 Kč za Gj (všechny ceny uvádíme bez DPH) a v neposlední řadě destabilizace společnosti Energoinvest a tím i ohrožení obrovského majetku občanů města ve správě této společnosti. Jedná se o majetek přesahující částku 20 milionů Kč. "Majetku, jehož hodnota je vždy ohrožena, pokud někdo útočí či pomlouvá. Takové chování vedení města není v zájmu Města Sezimova Ústí jako majitele pronajaté části tepelného hospodářství ani Energoinvestu. Takové aktivity nikomu neprospívají. Vylíčené zbytečné půlroční úsilí věnované kontrolním úřadům, bychom mohli věnovat rozvoji společnosti a zhodnocování našeho společného projektu s cílem stabilizace a dalšího snižování ceny tepla. Klademe si otázku, jaký cíl někteří lidé sledují, prospěch občanů města, či jen zájem zcela primitivně škodit," stojí v dopise.

Závěr dopisu obsahuje výzvu zastupitelům města. "Protože dosavadní jednání s vedením města k ničemu nevedla, a protože máme tu čest a povinnost spravovat pronajatý majetek občanů města v hodnotě přes dvacet miliónů korun, prosíme Vás o zjednání nápravy." Následuje shrnutí žádosti do několika konkrétních bodů:

a) Přehodnotit chování zástupce města Bedřicha Beneše v  dozorčí radě ENERGOINVEST, a. s. a uložit mu jasný cíl podporovat zájmy města i společnosti v souladu se zákonem o obcích a obchodním zákoníkem.
b) Vedení města úkolovat zhodnocováním obecního majetku pronajatého společnosti ENERGOINVEST, a.s., tedy nikoli pomluvami a nereálnými cíli v rozporu se zákonem o obcích a obchodní etikou tento majetek ohrožovat.
c) Vedení města úkolovat snahou o stabilizaci fungování systému centrálního zásobování teplem a jeho podporou.
d) Prosazovat dobrou spolupráci města a společnosti v provozních záležitostech s cíli řádného hospodáře a trvalého zhodnocování obecního majetku.

Všichni zastupitelé obdrželi dopisy přibližně dva týdny před zasedáním, které se koná v úterý 27.9.2005. Lze tedy předpokládat, že se o něm bude veřejně hovořit. Kompletní přepis textu dopisu přinášíme v příloze tohoto článku a vývoj situace budeme dále sledovat.


Článek obsahuje přílohu ei_dopis.pdf
Redakce - 26.09.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama