Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Nazýváme věci pravými jmény
reklama
reklama
Lidé a úřad

Inspekce konstatuje, že na hřišti nebyl porušen zákon

Hřiště COP - smetiště roste dál

Před několika měsíci, konkrétně 21.6. a 27.6.2006 byli čtenáři informováni o okolnostech vzniku navážení stavební suti a dalších odpadů na hřiště ve správě SOŠ a SOU COP Sezimovo Ústí. Skládku na hřišti sezimoústeckého učiliště prošetřovala Česká inspekce životního prostředí. Ve čtvrtek 22.6.2006 provedli dva inspektoři inspekce šetření na místě skládky. Čtenářům jsem slíbil informace po obdržení výsledku šetření. Ty jsem obdržel po neuvěřitelných 70ti dnech proložených stížností na nedodržení měsíční zákonné lhůty.

Česká inspekce životního prostředí ve sdělení konstatuje, že skládka není skládkou, ale dočasnou provizorní deponií (dočasným úložištěm) materiálu, který bude použit na budování valu kolem hřiště. Jejím původcem jsou různé stavební firmy, které v areálu školy vykonávají stavební práce. Inspektoři v zápise konstatují, že k deponii neexistuje žádná dokumentace. Odtokové parametry pozemku nejsou, dle inspektorů, narušeny, neboť hřiště je odkanalizováno.

Ve věci podezření na poškození vzrostlé břízy v rohu hřiště si inspekce vyžádala posudek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Ta konstatovala, že prosychání břízy je způsobeno komplexem vlivů, z nichž jeden mohl být i zavezení paty stromu zeminou. Nicméně nelze jednoznačně tvrdit, že by to byl hlavní důvod prosychání, i když se to mohlo na stavu břízy podílet. Česká inspekce životního prostředí na základě těchto zjištění rozhodla, že nebylo zjištěno porušení zákona a ve věci nebude zahajováno řízení.

Po prostudování dostupné dokumentace jsem dospěl k názoru, že v postupu inspekce jsou vážná pochybení a některými skutečnostmi se inspekce nezabývala, případně k nim nevydala stanovisko. Mohli bychom se pozastavit nad klasifikací skládky odpadu jako dočasného úložiště, protože víme, že odpad je na hřišti uložen po velice dlouhou dobu (odhadem přes dva roky) bez jakékoliv dokumentace či povolení. Nabízí se otázka, po jakou dobu je stavební úřad ochoten akceptovat hromadu odpadu jako deponii a dovolím si tvrdit, že málokomu by úřad dovolil tak dlouho hromadit stovky metrů krychlových odpadu, jako právě Františku Kamlachovi.

Závažnější problém je, že inspekce byla upozorněna na existenci obrazové dokumentace na městském úřadě, dokazující, že na pozemku je shromažďován odpad v rozporu se zákonem o odpadech. Tento odpad, konkrétně pytle, igelity, dráty, obaly od sprejů a krabice, zde prokazatelně byl uložen a provozovatel prokazatelně nakládal s nebezpečnými odpady. Inspekce si fotografie vyžádala, ale tímto podnětem se nezabývala, neboť ve vyjádření inspekce chybí o této části podnětu jakékoliv informace. Konkrétně zde chybí jakým způsobem byl nebezpečný odpad zlikvidován, zda má SOU a SOŠ COP souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady. Dále zde není uvedeno, zda byla uložena sankce za porušení zákona, případně z jakého důvodu byla sankce subjektu prominuta.

V podnětu byla inspekce také upozorněna, že zavážka je kromě nalezených smíšených odpadů tvořena převážně stavební sutí, kameny a hlínou neznámého původu. Inspekce neprovedla sondáž ani rozbor, jaký odpad je uložen uvnitř zavážky. Inspekce se ve svém sdělení omezuje na konstatování, že „původcem navážky jsou různé stavební firmy, provádějící zemní a stavební práce v areálu školy“. Inspekce ale již nevydala informace, jakým způsobem bylo toto konstatování věrohodně prokázáno a lze se domnívat, že se ani tímto podnětem nezabývala. Množství navozeného materiálu je prostým pohledem poměrně veliké. Nevím, co se ve škole staví, ale tipnul bych si, že katakomby.

celkový pohled na nový přírůstek do deponie uprostřed města

Během 70denní doby, kdy se inspekce případem zabývala, byla na výše uvedené hřiště navážena další zavážka, tvořena opět převážně stavebním odpadem. Dne 11. září 2006 byla pořízena obrazová dokumentace, dokládající, že v povrchových částech zavážky se opět objevují další druhy odpadů, ukládané v rozporu se zákonem o odpadech. Konkrétně se zde nacházejí PET lahve, obaly od potravin, igelity, zbytky elektroinstalace, bakelit, plasty, konzerva a další. Fotografie jsou čtenářům k dispozici ve fotogalerii pod článkem.

Je-li něco na povrchu, není vyloučeno, že podobná skladba odpadu se nenachází i uvnitř zavážky. To však nelze bez přístupu na pozemek hřiště a bez lopatky v ruce posoudit. Úřady by neměly tuto situaci podceňovat a jak náš stavební úřad, tak Česká inspekce životního prostředí by se měly novými okolnostmi zabývat.

Martin KlímaRedakce - 12.09.2006
Fotogalerie
cop_celkovy_pohled.JPG
cop_skladka1.JPG
cop_skladka_bakelit.JPG
cop_skladka_bakelit_d.JPG
cop_skladka_igelit.JPG
cop_skladka_igelit2.JPG
cop_skladka_konzerva.JPG
cop_skladka_obal.JPG
cop_skladka_obal2.JPG
cop_skladka_obal3.JPG
cop_skladka_obaly.JPG
cop_skladka_pet1.JPG
cop_skladka_pet2.JPG
cop_skladka_plast.JPG
cop_skladka_pohled.JPG
1. Dostál zapsáno: 12.09.2006 ve 23:30:45 hod.

Moc pěkné,jen co je pravda!Zvlášť.když kolem toho bordelu musíte denně chodit,jako já.

2. pedagog zapsáno: 13.09.2006 ve 09:46:20 hod.

Bříza bez břízy-žena bez ženy!!!!

3. Martin Klíma zapsáno: 13.09.2006 ve 10:24:51 hod.

Děkuji za upozornění, skutečně ošklivý překlep.

4. pedagog zapsáno: 13.09.2006 ve 19:05:08 hod.

Skutečně ošklivý.To by se Vám,který víte vždy vše nejlépe a nepromíjíte jiným překlepy,stá nemělo.Ale chybovat je lidské,že?

5. Martin Klíma zapsáno: 13.09.2006 ve 21:11:32 hod.

Když to říkáte, pane učiteli, nemám důvod polemizovat.

6. také pedagog zapsáno: 13.09.2006 ve 21:37:37 hod.

Pro pedagoga. Pokud potřebujete škodolibě hledat překlepy a buzerovat pana Klímu, zkuste si nejprve zamést před svým prážkem. Nevím, co je to "stá nemělo". Dále se domnívám, že se vždy po čárce či tečce dělá mezera. To by se Vám, jako pedagogovi, "stá nemělo".

7. pedagog zapsáno: 14.09.2006 ve 04:18:58 hod.

Chudák pan Klíma,zase mu chce někdo ubližovat.Tak ho pěkně setřem.Tedy toho ubližovatele,že?A není to úplně náhodou buzerace právě zde,na tomto webu,ze strany Klímy a jeho kamarádů ke všem,kteří nejsou v jednom šiku s nimi?A zase ty mezery,fuj!

8. Pro pedagoga zapsáno: 14.09.2006 ve 13:08:19 hod.

Víte, učitelskej, jestli to není tak, že pan Klíma zase chce ubližovat chudáčkovi panu Kamlachovi? Tak ho pěkně setřem. Tedy Klímu, že? Ono kritizovat Kamlachův neuvěřitelný bordel nemůže zůstat bez trestu, víme?

9. také pedagog zapsáno: 14.09.2006 ve 14:41:16 hod.

To jste pane pedagogu nepochopil. Já se nezastávám pana Klímy a jeho webu, já jen reaguji na Vaše pravopisné výtky adresované jiným. Chcete-li kritizovat pravopis druhých, měl byste sám psát bez chyby. Pokud to neumíte, pak nekritizujte jiné. O nic jiného mi nešlo. Pozdravujte pana Kamlacha, je vidět že je to Váš favorit.

10. David Jaroš zapsáno: 14.09.2006 ve 15:28:26 hod.

To jste zase všichni borci, ramenatí, nestydíte se za jména, že ? A co jste udělali pro to, aby se tam onen čurbes nevyskytoval, anynonymní hrdinové ? Přepnuli na Novu ?
Doporučuji, Martine, zaslat zdokumentovanou stížnost zřizovateli školy + nadřízenému orgánu, dále novou stížnost ČIŽP s novými fotografiemi (s datumy pořízení, ať není sporné co kdy jak bylo a jak se stav změnil) a též preventivně trestní oznámení na neznámého pachatele podle § 181a, resp. 181b TZ (křivé obvinění nehrozí). Třeba se Kamlach probere.

11. Gabriela Filipová zapsáno: 14.09.2006 ve 18:17:40 hod.

Pohodová procházka parkem kolem učiliště se po akci "Ochraňme nevinné studenty před nemravnými občany SÚ plotem" změnila na otravné obíhání celého areálu podél plotu pokřiveného nožkami nevinných studentů. Naivně jsem si myslela, že už to nemůže být horší. Ale může, když se denně, už několik měsíců, musím dívat na ten nepořádek. Navíc, pokud se panu Kamlachovi dílo podaří, nádherný výhled na hřiště bude za chvíli minulostí. Jak jeden spoluobčan může změnit tvář města k horšímu. :-(

12. Mafi zapsáno: 15.09.2006 ve 19:24:03 hod.

Vářený pane Klímo,
Váš článek se mi moc líbí, konečně na to někdo upozornil...
Pokud chcete, pomohu Vám to odvézt Kamlachovi na zahradu :-))
Né, samozřejmě je to hrozná vizitka tohleto...
A už jste viděl novou jídelnu COP? Je to jak jatka....

13. Martin Klíma zapsáno: 15.09.2006 ve 23:38:34 hod.

Děkuji za nabídku. Jídelnu jsem neviděl, ale třeba mě tam pan ředitel pozve na oběd.

14. Student COP zapsáno: 15.09.2006 ve 23:49:19 hod.

Myslím,že ze skládky vyčuhuje lidská noha.Takhle se ušetří i za pohřeb.Pane Klímo,na oběd do naší jídelny radši nechoďte,volební protivníci se tráví,nebo střílejí ze zálohy.Cyankáli je prevít!

15. Pája zapsáno: 16.09.2006 ve 10:04:02 hod.

Nehádejme se, vždyť všichni mají ve svých příspěvcích chyby. Vyšinutí z větné vazby, chybějící dvojtečka před uvozovkou, chybějící čárky a podobně. Co má ale společného malý překlep s tématem, které tu bylo nastoleno? Spíš místo dohadů o pravopisu, by mě zajímalo, čí je ten pozemek, na kterém leží to hřiště. Ví to někdo?

16. Martin Klíma zapsáno: 16.09.2006 ve 10:14:41 hod.

Pavle, tento pozemek je v majetku Jihočeského kraje (zřizovatele COP), COP ho má ve správě. Stejný princip funguje prakticky u všech příspěvkových organizací. Střední škola je zřízena krajem a spravuje jeho majetek. Základní školy jsou zřizovány obcemi a spravují obecní majetek.

17. Pája zapsáno: 17.09.2006 ve 14:16:37 hod.

Myslel jsem si to. A co pak tam Kamlach dělá, že taj je tolik materiálu? Pokud má ohlášenou stavbu, tak asi bude úředně všechno v pořádku ne? A jestli ta inspekce nic nezjistila?

18. Pája zapsáno: 17.09.2006 ve 14:23:20 hod.

Jé a mám tam chybu. To jsem zvědav, co se stane. :))

19. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 20.09.2006 ve 12:53:59 hod.

Tomu se mi nechce ani věřit. Takže podle ČIŽP je to "dočasná provizorní deponie materiálu"? To nemá chybu. Znamená to tedy, že ty zemní práce, které tam kdosi pro pana Kamlacha dělá bagrem, jsou úplně v pořádku? A stavební povolení na ně potřeba není a stejně tak není potřeba vytýčení sítí?

Zajímalo by mne jediné. Kolik a komu pane Kamlachu.

20. čtenářka zapsáno: 24.09.2006 ve 07:50:22 hod.

„Inspekce konstatuje, že na hřišti nebyl porušen zákon“ - zajímavé a vtipné...
...tak už máme v našem městě 2 "sběrné dvory"....

21. Kristán zapsáno: 26.09.2006 ve 10:11:25 hod.

Já nutně potřebuji odvézt suť a nevím kam.Dá se tam volně vjet?To je fakt sběrný dvůr a dá se tam zajet?

22. delta zapsáno: 16.10.2006 ve 19:06:04 hod.

Pane Klímo!
Mám dotaz na Vás, jako bojovníka za ekologii a dodržování zákonosti u všech v okolí.
Jako zaměstnanec střední školy v Táboře- hodláte upozornit na podobné problémy v okolí a na pozemcích v péči této organizace????

23. Martin Klíma zapsáno: 16.10.2006 ve 22:43:31 hod.

Vážený pane nebo paní, pokud by se na pozemcích táborské průmyslovky vyskytovalo něco byť jen vzdáleně podobného tomu, co se nachází v Sezimově Ústí, byl bych jeden z prvních, který by se to snažil řešit. Naštěstí se tato škola chová k veřejnosti mnohem přívětivěji, její školní hřiště jsou otevřená, místo bagrů jsou plná dětí až do večera a žádné zákopy, ani obranné valy se tam nenacházejí. Navíc městský úřad v Táboře jistě není ochoten přikrývat porušování stavbních zákonů takovým způsobem, jako se to děje v Sezimově Ústí, takže by jistě nečekal na mé upozornění a konal by z vlastního podnětu.

24. Jirka P. zapsáno: 24.10.2006 ve 19:58:29 hod.

Pane Klímo, souhlasím plně s tím, že stavební suť na hřišti nemá co dělat (snad i z možnosti úrazu sportujících). Myslím ale že pokud je "znečištěna" jedním rozbitým vypínačem (který byl zřejmě součástí zdi), jednou krabičkou od cigaret, plechovkou od paštiky, jednou PETkou (zřejmě nepozorný zedník odhodil zbytky od svačiny), dvěma dráty... zapoměl jsem snad na něco? Myslím že by se vaše kritika mohla soustředit pouze na suť a nebezpečnost odpadu z pohledu ekologického ať raději posoudí odborník.

25. Martin Klíma zapsáno: 24.10.2006 ve 23:12:37 hod.

Děkuji za názor. Když to hodně zjednoduším, suť tam sice nemá co dělat, ale ona je školou prohlášena za stavební materiál, takže v principu je možné napadat v základu dvě věci: 1) práce bez stavebního povolení, které již bylo nedávno vydáno a 2) existence věcí (konkrétně odpadů) v suti, které nemohou být prohlášeny za materiál. Shromaždiště materiálu a skládku rozlišuje struktura odpadu. To je důvod, proč poukazuji na ty malichernosti, které mi vytýkáte. Zákony a logika nejdou vždy ruku v ruce. Na závěr odpověď na poslední větu: Posuzuje to odborník, konkrétně Česká inspekce životního prostředí.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama