Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Názory

Petr Podolský reaguje na Benešův článek v Novinkách

Benešův článek lidi mystifikuje

Veřejnosti jsou předkládány polopravdy a mystifikace, říká Podolský

Centrální teplo - jak dál, názor k článku Bedřicha Beneše v Novinkách ze Sezimova Ústí č. 1/05

Téměř čtyři roky jsem se nenechal vtáhnout do diskusí o řešení problémů tepelného hospodářství v našem městě. Poslední článek v Novinkách ze Sezimova Ústí mě však nutí vyslovit názor na to, co se děje, přestože vím, že o moje názory třeba někdo nestojí. Mám ovšem pocit, že by to co cítím, mělo být vysloveno, aby jednou nebylo možné konstatovat, že nebylo o problému diskutováno a neexistoval dostatek informací. Co z toho bude veřejností přijato a co odmítnuto, je jenom věcí čtenářů samotných.

V jednom případě však s autorem článku souhlasím - situace je velmi vážná a vize špatného konce reálná. Mám samozřejmě naprosto odlišné názory na to, co bylo uděláno, co by se mělo udělat, ale o nereálných a velmi riskantních krocích současného vedení města nepochybuji. Předně si řekněme, že informace, které jsou veřejnosti předkládány, jsou polopravdy a mystifikace, které mají jeden jediný cíl. Tímto cílem je ovlivnit veřejné mínění tak, že viník je již známý a odpovědnost současných vládců není žádná. Ba naopak, oni se snažili, ale předchozí vedení radnice v osobě starosty, místostarosty a tajemníka připravilo věci tak, že to jinak nešlo. Pan inženýr Beneš se svými odborníky (Hrádek, Kos, Čáp a další) na otázku proč odešli původní vlastníci ENERGOINVESTu a.s., kteří odvedli velmi dobrou a na vysoké úrovni provedenou rekonstrukci, která je především kladně hodnocena v odborné veřejnosti, nedokáže přijatelným způsobem odpovědět.

Je nutné vrátit se na konec roku 2002, kdy se po volbách vyměnilo vedení města a kdy ENERGOINVEST a.s. hledal možnosti navázání normálních obchodních kontaktů, které jsou v podnikatelských kruzích obvyklé a které mezi oběma subjekty do té doby existovaly. Naprosto nekonstruktivní přístup, kladení nereálných požadavků a neschopnost vést jednání k jasným koncům a závěrům, skončily po dvou letech prodejem podílů ve firmě jiným majitelům. Není pravda, že to bylo za zády města, nebylo to však za aktivní účasti města. V tom je zásadní rozdíl.

Mnozí si ještě pamatujeme jakým způsobem se realizovaly pokusy o změnu nájemce a provozovatele tepelného hospodářství za účasti EFISu, ENERGETIKYINVESTu a AES Bohemia. Ta jednání zcela přirozeně ztroskotala, protože nebyla nikdy dobře připravená, nerespektovala reálný stav věci a vytvářela prostředí absolutní nejistoty pro všechny, kteří se tohoto procesu zúčastnili. Město, které nemělo po téměř dva roky funkčního starostu, následně nahrazeného člověkem, který se rovněž z titulu zastávané funkce do rozhodovacího procesu aktivně nezapojil, prostě svým pasivním postojem a neschopností ztratilo reálnou možnost do vývoje situace zasáhnout.

Presentace smlouvy, která nedoznala do těchto dnů prakticky žádných změn, což jistě svědčí o tom jak je "nekvalitní", je veřejnosti předkládána s komentáři jejích jednotlivých částí, vytržených z kontextu celé smlouvy a s řadou nepravdivých a zkreslených informací. Nikdo dosud nedokázal veřejnost seznámit s celým textem smlouvy a je dokonce tvrzeno, že ji ani neviděli ti, kteří ji v roce 2000 schválili. Smlouva o nájmu byla tehdy schválena jednomyslně všemi na jednání zastupitelstva přítomnými zastupiteli. Někteří z těch, kteří tuto smlouvu schválili, jsou dodnes členy městského zastupitelstva a nově i rady - např. Hrádek, Kos a další. Pravdou je ovšem to, že schválení pronájmu tepelného hospodářství příslušelo podle zákona radě, a zastupitelstvo bylo velmi podrobně seznámeno především s těmi pasážemi smlouvy, které se týkaly oblasti majetkoprávní.

Je na zamyšlenou, že spoluvlastník, v tomto případě město, zlikvidovalo ihned po nástupu nového vedení prostřednictvím rozhodnutí zastupitelstva vyhlášku o energetické koncepci, která měla ten význam, že poskytovala městu alespoň v počátečních obdobích po rekonstrukci možnost vstupovat do vývoje a vytvářet takové podmínky, které by sloužily k ochraně této náročné investice a k jejímu dalšímu rozvoji.

Každý, i ten který nemá žádné ekonomické vzdělání pochopí, že snížení odběrů ze sítě CZT povede nutně ke zvyšování ceny, protože část výrobních nákladů je stabilní, a to nedává žádnou reálnou možnost dalšího snižování ceny. Místo toho, aby se město velmi intenzivně a především aktivně zapojilo do dalšího rozvoje spotřebitelské sítě, nečiní nic, co by stojaté vody další výstavby objektů na bydlení v prostoru Nechyby posunulo dopředu. Namísto toho pan inženýr Beneš vytváří apokalyptické vize rozpadu celého systému.

Myslím si, že si dosud velmi málo lidí v tomto městě, kteří mají svoje domovy závislé na CZT, položilo otázku, co se stane. A zde pan Bedřich Beneš opět velmi barvitě předestírá to, že si lehce přejdeme na jiné topné medium - plyn, nebo elektřinu, jakoby mimochodem vám naznačí, že na tom ušetříte, ale budete nuceni zaplatit z městského rozpočtu řádově ještě desítky milionů za nesplnění podmínek nájemní smlouvy a smlouvy o leasingu. Celkem jsem nikde nezaznamenal zmínku o tom, že přechod na jiné topné medium si ale se stoprocentní účastí zaplatíte sami.

Krom toho Beneš nepodává ani správné informace o tom, do kdy je nájemní smlouva platná, protože její konec je až 31.12.2015 a ne 2012, jak je uvedeno v Novinkách. A to by člen dozorčí rady od prosince 2002 již měl vědět. Pokud by smlouva a její průběh v intencích platných vztahů vydržely až do této doby, tak se celý systém vrací zpět do majetku města a zastupitelstvo, které bude tento stav řešit, bude muset pouze dojednat podmínky vypořádání, nebo nové a pravděpodobně jiné podmínky pokračování nájemní smlouvy. To vytváří v horizontu deseti let dostatečný prostor pro uvážlivé rozhodnutí. Je tedy naprostou demagogií stále opakované tvrzení, že město darovalo tepelné hospodaření za zcela nevýhodných podmínek. Podmínky, které platí, jsou jenom výsledkem minulých ujednání a řekněme jistou daní zato, že město má moderní, ekonomický a ekologický systém pro zásobování teplem pro řádově několik desítek let.

Názory inženýra Beneše a rady města na snížení ceny o desítky korun jsou nepochopením základních ekonomických pravidel podnikání a trestuhodným pokusem o destabilizaci CZT v našem městě. Sezimovo Ústí má v současnosti nejenom technicky stabilizované tepelné hospodářství, ale má i stabilizovanou cenu tepla, která je sice vyšší než v Táboře, ale i tam dojde k jejímu postupnému nárůstu s pokračující rekonstrukcí, tak jako tomu bylo v našem městě. A Beneš se velmi správně obává, že současnou cenu by pravděpodobně potvrdil i Energetický regulační úřad, který by jen velmi problematicky dokázal "nařídit" cenu, která povede k ekonomickému kolapsu provozovatele.

A nyní si položme otázku, zda je možné očekávat, že majitel, který prodá svůj podíl, nebude za takovou transakci požadovat nějaký majetkový prospěch, kterého se s nadšením vzdá ve prospěch města, které s ním nebylo ochotno spolupracovat. Logicky uvažující člověk dospěje pravděpodobně ke stejnému názoru, že při prodeji očekává prodávající nějaký profit. Ptejme se proto, kdo nese odpovědnost za změnu majitele ENERGOINVESTu, ptejme se v jakém stavu jsou jednání a kontakty s novým majitelem a hlavně se ptejme, co se bude dělat proto, aby se situace třeba nezopakovala. Já věřím, že jednou přijde doba, kdy budou aktéři dnešního hazardu postaveni před fakt složení účtů ze svojí činnosti. Mám však obavy, aby to nebylo pozdě.

Petr Podolský

(článek Bedřicha Beneše, na který pisatel reaguje, si můžete přečíst zde: Centrální teplo - jak dál! - pozn. redakce)

Redakce - 05.03.2005
1. ahoj zapsáno: 23.03.2005 ve 15:26:56 hod.

Českobudějovické listy 23.3.2005

Bývalý tajemník stanul včera opět před soudem.
Okresní soud v Táboře se včera opět zabýval případem bývalého tajemníka sezimovoústecké radnice Petra Podolského. Čelí obvinění z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Skutku se měl dopustit tím, že mezi březnem 1998 a březnem 2002 z titulu své funkce bez souhlasu Společenství vlastníků bytů Dukelská 630 nakládal s jejich penězi a neoddělil je od ostatních na hospodářském účtu města. Společenství tak mělo přijít o zhruba 62 tisíc na úrocích............

2. Dědek zapsáno: 03.04.2005 ve 21:00:48 hod.

Nebyla veřejnost a zastupitelé seznámeni se smlouvou a ostatními dokumenty prostě proto , že smlouva je označena jako " tajná " a bez souhlasu Energoinvestu a.s. se nesmí zveřejnit ? Proč asi ? Brečí se tu nad zahrádkami, a o nájmu majetku a monopolu na dodávky tepla na 15let v ceně desítek milionů se snad diskutovalo, když je dodnes nikdo nezná. Snad panu šéfredaktorovi Energoinvest vyhoví, povolí mu zveřejnění a na těchto stránkách si to všechno přečteme.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama