Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Svobodné informační médium
reklama
reklama
Věci veřejné

Hledá radnice stále obětního beránka?

Spor Město vs. Podolský (část. 1)

ilustrační foto: Spravedlnost (socha)

Ve čtvrtek 16.12.2004 se konalo soudní jednání ve věci pracovněprávního sporu mezi Městem Sezimovo Ústí a Petrem Podolským, bývalým tajemníkem Městského úřadu v Sezimově Ústí.

Aby bylo pochopitelné, o co v tomto sporu jde, připomeňme si nejprve, co předcházelo. V roce 2002 provedla Státní energetická inspekce kontrolu ceny tepla v našem městě a zjistila skutečnost, že cena tepla za rok 2000 nerespektovala regulovaný, zákonem stanovený maximální meziroční nárůst ceny. Tato cena byla překročena přibližně o 22 Kč za GJ. V období od ledna do konce března roku 2000 provozovalo tepelné hospodářství město a také teplo prodávalo a fakturovalo. Tím, že cena byla vyšší než bylo povoleno, získalo město neoprávněný prospěch ve výši 930 tisíc Kč. Za to mu Státní energetická inspekce vyměřila pokutu ve výši 900 tisíc Kč.

Jelikož i po zbytek roku platila tato cena, ale teplo provozovala již firma Energoinvest, dostala i ona pokutu ve stejné výši - to je ale pro tento soudní spor nepodstatné, neboť se jedná o spor pracovněprávní, tedy mezi Městem a jeho zaměstnancem.

Město se proti pokutě odvolalo, ale odvolání bylo zamítnuto. Představitelé tehdejšího vedení města hovoří o tom, že celá kauza byla v předvolební době již tak zmedializovaná, že žádný správní orgán nechtěl odpuštěním pokuty riskovat potíže, jinak ve většině případů dochází minimálně k výraznému snížení pokuty. Město tedy 2. prosince 2002 zaplatilo pokutu a v dalších měsících vrátilo odběratelům jejich přeplatky. Zaplacením pokuty vznikla Městu Sezimovu Ústí objektivní škoda. Nutno dodat, že v listopadu 2002 přišly volby a na radnici se kompletně vyměnilo vedení. Tajemník Podolský byl 14. listopadu odvolán a celá doba konce roku 2002 a celého roku 2003 se nesla ve znamení hledání obětních beránků, personálních čistek, žalob a trestních oznámení.

Pravidla fungování veřejných organizací praví, že pokud vznikne organizaci škoda, zasedne tzv. odpovědnostní komise, která určí, zda má za škodu zodpovědnost některý ze zaměstnanců. Pokud ano, vyšetří, kdo konkrétně za škodu zodpovídá a navrhne zaměstnavateli výši postihu. Finanční náhrada škody může být dle zákoníku práce maximálně ve výši 4,5 násobku měsíčního výdělku. Odpovědnostní komise MěÚ, která je složená z vedoucích jednotlivých odborů, v této věci jednala a z podkladů, které měla k dispozici, nedošla k závěru, že by někdo konkrétní nesl prokazatelnou odpovědnost za špatně zkalkulovanou cenu tepla. Viníka proto neoznačila. Vedení radnice se přesto rozhodlo, že osobou, která nese za toto zodpovědnost, je Petr Podolský, který byl v inkriminované době vedoucím pracovníkem organizace, vykonával funkci tajemníka. Dále byl členem dozorčí rady akciové společnosti Energoinvest.

Starosta Jiří Peterka poslal Petru Podolskému dopis, ve kterém mu oznamuje, že vedení města usoudilo, že je zodpovědný za škodu, údajně se odvolával i na závěr odpovědnostní komise, a vyzval ho k zaplacení částky ve výši přibližně 105 tisíc Kč. Jelikož Petr Podolský svou zodpovědnost za škodu neuznal, podalo Město Sezimovo Ústí prostřednictvím jednoho ze svých externích právníků Pavla Šonky na Petra Podolského žalobu ve smyslu výše uvedených skutečností.

Tu soud obdržel 3. září 2004 a nařídil Petru Podolskému, aby se do 30 dní vyjádřil. Jelikož ve vyjádření Petra Podolského se objevily námitky proti žalobě, nařídil soud jednání.

Podrobnosti z jednání očekávejte v dalším článku.

Redakce - 16.12.2004

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama