Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Komentujeme události
reklama
reklama
Události

Martin Klíma mě urazil na cti, tvrdí ředitel Kamlach

Na radnici se bojovalo za svobodu slova

I malé obce řeší podobné spory jako ústavní soud.

Nejenom ústavní soud, ale i v malých obcích musí orgány policie a přestupkové komise řešit útoky na svobodu slova. Ty převážně spočívají v zastrašování novinářů trestním stíháním pro pomluvu, případně přestupkovým řízením pro přestupek vůči občanskému soužití. Poslední mediálně známý případ byl spor Vondráčková vs. Rejžek, kde nejvyšší soudní instance potvrdila, že svoboda slova je důležitější, než uražená ješitnost veřejné osoby. Ústavní soud pochopil rozdíl mezi nadsázkou a obraznou charakteristikou a konkrétním nařčením z konkrétní činnosti.

Již kolem roku 2000 skupina senátorů v Parlamentu České republiky (Robert Kolář, Ondřej Feber, Petr Fejfar, Jan Hadrava, Soňa Paukrtová, Jan Ruml a Vladimír Schovánek) navrhla zrušení paragrafu 154, odst. 2 trestního zákona (trestný čin pomluva státního orgánu) a paragrafu 206 trestního zákona (trestný čin pomluva). "Právní ochrana proti nactiutrhání je duplicitní a je možná jednak v trestním řízení, jednak v řízení občanskoprávním," konstatovali senátoři. "V současné době lze zároveň konstatovat, že přibývá případů trestních oznámení či dokonce i trestních stíhání za verbální trestný čin pomluva. Proti trestnosti pomluvy se ozvala řada hlasů ze zahraničí. Pouhé vyhrožování trestním stíháním poškozuje svobodu projevu," uvádí se v argumentaci senátního návrhu. Například Britské listy tuto iniciativu vítají a tvrdí, že pokud by byly oba sporné paragrafy českého trestního zákona zrušeny, přiblížilo by to Českou republiku zavedeným západním demokraciím.

Před principiálně podobným sporem, jakým byl Vondráčková vs. Rejžek, v současné době stojí přestupková komise v Sezimově Ústí. Proti sobě zde stojí z právního hlediska dvě rovnocenné součásti ústavního pořádku: právo na svobodu slova a právo na osobní čest. Právem na svobodu slova se hájí šéfredaktor tohoto internetového média Martin Klíma a svou čest hájí ředitel COP František Kamlach.

Komise pro projednávání přestupků Městského úřadu v Sezimově Ústí zahájila dne 26. května 2005, na návrh Františka Kamlacha, přestupkové řízení proti Martinu Klímovi pro důvodné podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Toho se měl Martin Klíma dopustit tím, že 27.12.2004 na svých internetových stránkách www.sezimovousti.cz uveřejnil článek, který Františka Kamlacha urazil na cti.

Spor začal v okamžiku, kdy František Kamlach v reakci na článek "Město daruje Kamlachovi pozemek" podal na Martina Klímu podnět ze spáchání trestného činu pomluvy. Okresní úřad vyšetřování policie ČR případ prošetřoval a vyslechl zúčastněné osoby. Poté v dubnu 2005 byl celý případ předán přestupkové komisi s tím závěrem, že trestný čin spáchán nebyl, ale mohlo by se jednat o přestupek. Komise tedy vyzvala poškozeného Františka Kamlacha, zda bude chtít podat návrh na zahájení řízení a ten svůj souhlas vyjádřil jeho podáním dne 24.5.2005.

Ústní jednání přestupkové komise bylo nařízeno na 28. července 2005 v budově městského úřadu. Dostavil se jak obviněný Martin Klíma, tak i navrhovatel František Kamlach, zastupovaný advokátem Bohumilem Procházkou.

V rámci pokusu o smír, ke kterému vyzval předseda přestupkové komise Petr Hasík, navrhovatel požadoval písemné záruky, že obviněný přestane s útoky na Františka Kamlacha. Jelikož se ale tento požadavek nevztahoval k projednávanému přestupku, nemohl být akceptován. Martin Klíma nabídl protistraně omluvu a tiskovou opravu za jedinou prokazatelně nepravdivou informaci, která vznikla neúmyslně špatným převodem plošných jednotek z metrů čtverečních na hektary. "Neuvědomil jsem si, že hektar má 10.000 metrů čterečních a 1000 metrů jsem považoval za hektar," přiznal Klíma svou školáckou chybu. Strana navrhovatele takový návrh odmítla jako nedostatečný.

Ke smíru tedy nedošlo a komise musela pokračovat v řízení o přestupku. Jednotlivá obvinění ze záměrně lživých údajů, hrubých urážkách na cti, vydávání v posměch, o hrubém jednání a ubližování na cti, bude další část tohoto článku, kde přineseme i úryvky z argumentace obou stran.Následující část: Na radnici se bojovalo za svobodu slova (2)

Redakce - 29.07.2005
1. čtenářka zapsáno: 29.07.2005 ve 07:48:32 hod.

Nejkrásnější „ pohádky “ jsou ty, které píše sám ŽIVOT ( H. Ch. Andersen )

2. Dr. Chocholoušek zapsáno: 29.07.2005 ve 13:18:42 hod.

Nikdo se nemůže divit reakci pana Kamlacha. Je zvyklý na své studenty, kteří se ze své pozice vůbec nemohou odvážit proti němu cokoli namítnout. Zřejmě z toho pak pramení jeho neobvykle velká míra ješitnosti, arogantnosti a přístupu k ostatním vůbec, navíc když si ho někdo v rámci svobody slova, dovolí kritizovat.
Pan Kamlach nám ukázal svůj projev špatného občanského soužití s občany Sezimova Ústí a to tím, že mu byla lhostejná vyjádřená nelibost lidí s ohrazením školního pozemku a zrušením léta používaného chodníku.
Problémem pana Kamlacha je nedostatek vůle chápat a snažit se přizpůsobit nebo alespoň zohlednit požadavek občanů. Prokázal, že občané pro něj nejsou partnerem, nedosahují do výše jeho funkce a nemohou po něm něco chtít. Je chvályhodné, že se mu daří úspěšně provádět obnovy školních budov, ale to nestačí. V souvislosti se zabráním léta užívaných prostor (chodník a komunikace od SPARU k ulici Pionýrů) to naopak svědčí o tom, že sobecky hledí jen na své zájmy, které prosazuje na úkor občanů. Argumentuje tím, že má právo si oplotit školní pozemek. Zajímalo by mě, proč má pro něj takovou cenu oplocovat trojúhelník vzniklý v rohu pozemku o velikosti 30 x 30 m, kvůli kterému zrušil chodník. Opravdu nešlo, pane Kamlachu, se ho v rámci dobrého občanského soužití, za což je mimochodem kvůli Vám projednáván redaktor svobodného média, vzdát?!! Napadla mě písnička z jedné pohádky: "Jsem sobec a vůbec mi to nevadí, co na tom, že druzí mě mají neradi? ..." Pan Kamlach by si měl předtím, než zažaluje po vzoru a v současném trendu jiných žalobníčků, zamést především před vlastním prahem!

3. Gabriela Filipová zapsáno: 30.07.2005 ve 12:51:43 hod.

Zajímavé čtení. Slibovaný nový chodník podél plotu nikde, využívání hřiště COPu veřejností nikde, karty pro starší a invalidní spoluobčany taky nikde. Místo toho jedna výpověď z pracovního poměru a k tomu žaloba. Bavila bych se dobře, kdyby se to nedělo ve městě, kde mám trvalý pobyt...

4. B. Carlos zapsáno: 31.07.2005 ve 21:24:41 hod.

O podstatě sporu moc nevím, ale je špatné, když si někdo plete svobodu a demokracii s možností plivat jedovaté sliny, házez urážky a šířit pomluvy.

5. Josef zapsáno: 31.07.2005 ve 23:27:36 hod.

Souhlasím, ale to nebude tento případ :)

6. pro B.Carlos - čtenářka zapsáno: 01.08.2005 ve 17:37:35 hod.

Koho myslíte, že šíří pomluvy, plive jedovaté sliny atd. - viz Váš příspěvek?

7. čtenářka zapsáno: 01.08.2005 ve 17:41:30 hod.

Prošla jsem si díky vyhledávači na tomto serveru všechny články, v nichž se objevuje jméno pana Kamlacha - a jeví se mi obhajoba pana Kamlacha jako projev dítěte, které si přeje, aby bylo litováno. Zejména když na sebe zcela nelogicky vztahuje výroky, které panu Klímovi vůbec nepřináležejí.

8. čtenářka zapsáno: 01.08.2005 ve 17:48:24 hod.


...a ještě ke studentům SOŠ a SOU -COPu - jsou asi sakramentsky dobří v informatice a příbuzných oborech, když při vyučování stihnout vedle zadané práce na PC ještě surfovat na i -netu. Asi mají tento server zadaný v oblíbených www-stránkách.

9. návštěvnice zapsáno: 02.08.2005 ve 08:30:46 hod.

Nejsem občanem města Sezimovo Ústí, ale občas mám cestu pěšky přes Sezimovo Ústí II. Nyní už bez dětí. Byla jsem zvyklá chodit od "Astry" přes "Německo" nebo Lipovou ulicí, dále chodníčkem za zdravotním střediskem a dále mezi učilištěm a hřištěm. Nejde jen o to, že to byla do Průmyslové ulice ke Správě města SÚ a k bytovkám nejkratší cesta, ale hlavně o to, že to byla přejemná procházka, mimo komunikace zatížené provozem dopravy. Zvlášť pro rodiče s malými dětmi, kdy nemuseli mít strach, že jim dítě vběhne pod auto a dýchá vzduch z výfuků. Nechápu proč nemůže být průchod přes areál umožněn v denních hodinách a cesta opatřena značkou zákazu venčení psů. Zvlášť kdy se nejedná o soukromý majetek, ale o majetek Jihočeského kraje (to znamená nás všech), pouze s právem hospodaření SOŠ – COP. Vždyť i chvályhodné úpravy areálu byly placeny z peněz daňových poplatníků (což jsme zase my občané). Panu Martinovi Klímovi bych přála dále hodně elánu v angažování ve věcech veřejných, nabýt takových občanů, byly bychom jak „stádo ovcí“, což by se asi líbilo představitelům „moci“. Díky za „zlobivé“ občany, jsou pojistkou demokracie.

10. nevěřící Tomáš zapsáno: 09.08.2005 ve 17:08:38 hod.

Měl jsem za to, že k dobrému jménu novináře kromě jiného patří i to, že si své informace ověřuje. Pan Martin Kamlach, jak sám tvrdí, byl přítomen správnímu řízení o svém přestupku a nepochybně mu i přišlo rozhodnutí v písemné podobě. I přesto píše, že pan Kamlach byl "zastupovaný advokátem Bohumilem Procházkou". Advokát tohoto jména však v naší české kotlině neexistuje. Možná by stálo za to, než uvedu cokoliv v novinách a tvářím se jako novinář si tuto informaci ověřit. Doporučuji www.cak.cz, kde je krom jiného seznam advokátů zaregistrovaných u České advokátní komory.

11. čtenářka zapsáno: 09.08.2005 ve 19:17:31 hod.

Nevěřící Tomáši, tak kdo je kdo? Kombinací Martin+Kamlach vytváříte další osobu ( velice zajímavou ) a vnášíteji do tohoto případu. Myslím, že advokát Procházka ( nevím, zda Bohumil ) byl svého času známý táborský právník.Že by se pan Klíma takhle „ sekl “? Já bych raději byla „ věřícím Petrem “.

12. čtenářka zapsáno: 09.08.2005 ve 19:36:55 hod.

JUDr. Bohumír Procházka opravdu existuje – advokacii vykonává v Táboře!!! Pan Klíma neuvedl správně jeho křestní jméno – záměna Bohumil za Bohumír - čerpáno z http://www.seznamadvokatu.cz/advokatni-kancelar.asp?kancelar=Proch%E1zka+Bohum%EDr%2C+JUDr%2E&id_kancelare=666 - doporučuji, nevěřící Tomáši, tuto web-adresu zhlédnout.

13. Martin Klíma zapsáno: 09.08.2005 ve 22:12:01 hod.

Děkuji za upozornění na chybu i za její uvedení na pravou míru. Při přestupkovém řízení předseda komise křestní jméno JUDr. Procházky řekl. Bohužel se ale v protokolu o jednání vyskytla pouze zkratka B. Procházka. Dnes již nemohu s určitostí říci, zda jsem si jméno špatně zapamatoval či bylo při jednání špatně nadiktováno. Takové věci se prostě stávají. Čtenářům, kterým tato chyba způsobila nějaký problém, se omlouvám.

14. čtenářka zapsáno: 09.08.2005 ve 23:25:02 hod.

Mně problém nezpůsobila, ale nevěřící Tomáš se dotkl úrovně informovanosti o případu Klíma kontra Kamlach na tomto serveru a to mě vedlo k uvedení fakt, která jsou pravdivá. Pomohla mi nejen má stará, - ale občas k něčemu - paměť a pochopitelně IE - domnívám se, že každý právník nemusí být členem ČAK, která mu přináší profesní výhody zejména při finanční ztrátovosti v případech, ve kterých klientovi „ sedl na lep “.
To se Vás, pane Klímo,nezastávám proto, že při své časté návštěvnosti Vašeho serveru musím zjevně vždy stát na Vaší straně, ale o úrovni Vašich sdělení v případu KxK jsem nepochybovala. To jenom „ Moula “by vstupoval v tomto případu na tenký led nepravd či fantazie.

15. Martin Klíma zapsáno: 10.08.2005 ve 00:16:24 hod.

Děkuji, to bylo krásně řečeno :) Máte pravdu. Podávání informací o tomto případu mělo zcela jasné a velmi přísné mantinely. Vlastně se jedná o výtah z několika (asi 10ti) stran přestupkového spisu zabaleného jako reportáž. Nic víc. Nejenom, že by pouze "Moula" pouštěl fantazie do nedokončeného řízení a riskoval další přestupek. I samotný fakt, že autor píše o sobě samém, musel být logicky vyvážen pokud možno zcela nezpochybnitelnou objektivitou. Fakt, že "Tomáš" našel na celém seriálu pouze jeden nedostatek v nepřesném křestním jménu, mi dává naději, že se to povedlo.

16. nevěřící Tomáš zapsáno: 11.08.2005 ve 09:55:46 hod.

TO: 14. čtenářka zapsáno: 09.08.2005 ve 23:25:02 hod.

každý právník ani nemůže být členem ČAK - právníky jsou i soudci a státní zástupci atd. Ovšem každý advokát tam zapsán být musí. Podle zákona o advokacii (§ 4 zák.č.85/1996 Sb. v platném znění) je advokátem "ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (dále jen "Komora").

S Martinem Kamlachem jsem se pravda uťal - ale také nejsem novinář ;-)

To Martin Klíma: Z jaké premisy vycházíte při závěru, že jsem hledal nedostatky?

Musím přiznat, že z celého problému Martin Klíma vs. František Kamlachspíš cítím osobní zášť a nevoli než objektvní hledisko.

17. Martin Klíma zapsáno: 11.08.2005 ve 13:12:57 hod.

TO: nevěřící Tomáš: Z vaší rétoriky a mojí intuice. Vaše názory respektuji. Problém MK vs. FK skutečně vychází z nevole a odobní zášti. Mnou zmiňovaná objektivita se ale týkala podávání informování o případu, nikoli smyslu celého případu.

18. čtenářka zapsáno: 11.08.2005 ve 18:52:26 hod.

TO: Nevěřící Tomáš - ano, uznávám Vaši informovanost o členství v ČAK, ale jak jste se určitě na výše uvedeném webu přesvědčil, dr. Procházka je činný v advokacii - a ve svém příspěvku ( č. 10 ) právě tímto faktem argumentujete , resp. pochybujete o kvalitách informací podaných panem Klímou . Proto jsem se zapojila do diskuze. Ostatně vyplývá další rozpor týkající se členství v ČAK,ale to už je zcela mimo tuto diskuzní ? parketu ? a záležitost pro nás - pro mě určitě - nepřináležející se k ní vyjadřovat.

19. Martin Klíma zapsáno: 31.08.2005 ve 11:58:18 hod.

Dovoluji si čtenáře touto formou informovat, že rozhodnutí přestupkové komise v popisovaném případu, nabylo 23.8.2005 právní moci, neboť se ani jedna ze stran proti rozhodnutí do tohoto data neodvolala. O výsledku jsem nemohl informovat dříve, neboť nebylo jasné, zda odvolání nebylo podáno poslední den zákonné lhůty a není v daném okamžiku doručováno poštou. Upřímně děkuji všem čtenářům za projevenou podporu a vyslovené názory.

20. takéčtenářka zapsáno: 23.09.2005 ve 09:46:11 hod.

Nevěřící Tomáši : osobní zášť a nevoli pouze necítíte, ta z tohoto webu přímo odkapává. Škoda, protože jinak je to vizuelně pěkně vedeno.

21. Josef zapsáno: 24.09.2005 ve 14:37:53 hod.

Pravda každému nevoní, co?

22. takéčtenářka zapsáno: 30.09.2005 ve 16:10:06 hod.

A lhaní Josefe také ne.

23. Josef zapsáno: 30.09.2005 ve 16:37:51 hod.

Ukažte mi nějaký konkrétní příklad lhaní, milá paní. Rád se poučím, protože tu nic takového bez vaší pomoci nemohu najít.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama