Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Věci veřejné

Ruka politické inkvizice se vrátila 10 let do historie

Podolský opět žalován radnicí o peníze

Radnice v žalobě neuvádí důležité informace. Budeme platit další soud?

Po jedné prohrané žalobě se radnice nevzdává a pokračuje v křížovém tažení proti Petru Podolskému další žalobou, tentokrát o 30 tisíc Kč, které údajně již 10 let dluží. Kauza, velice podobná té předchozí, se týká pokuty za teplo v roce 1995. Přinášíme souvislosti nového případu.

Události z roku 1995 se dostaly na světlo ve spojitosti s probíhajícím pracovně právním sporem mezi Městem a bývalým tajemníkem. Radnice, respektive někteří vlivní zastupitelé, hledali cokoliv, co by se mohlo ve sporu hodit. V té době také vrcholila kuloární vyjednávání o pozici budoucího ředitele Správy města. Na veřejnost tenkrát pronikly informace, že někdo se v rámci těchto vyjednávání vedení radnice zmínil o staré pokutě za teplo. Zda byly tyto informace společně se svědectvím proti Podolskému prodány za ředitelské křeslo, nechceme nyní spekulovat.

Jisté ale je, že těsně po obsazení tohoto křesla, v lednu 2005, se tajemníkobijec Milan Vlček nechal na zastupitelstvu v bodě různém slyšet, že má v ruce další důkazy o průšvihu minulého vedení města. "Já jsem našel, že jedna pokuta už tady byla, v roce 1995, také milionová - a čiší z toho zápisu taková divná věc. 5.6.1995 rada města projednávala udělenou pokutu, konstatuje se tam, že škodní komise rozhodla, že za tu pokutu může pan tajemník Podolský a stanovila 4,5 násobek a tak dále... a je tam ta zajímavost nakonec, že na návrh starosty rada souhlasila s tím, že tato informace nebude zveřejněna a bude pouze v originále zápisu. Tím pádem došlo ke zfalšování zápisu rady. Zhruba v roce 1996 bylo další zasedání rady, kde se konstatuje, že pan Podolský zaplatil tu vyměřenou náhradu škody zřejmě ve výši 40 tisíc a pan starosta navrhl radě města, aby vzala na vědomí, že mu starosta vzhledem k jeho výborným pracovním výsledkům zbytek tý škody prominul. To znamená, že ta pohledávka, ten rozdíl, těch 40 tisíc, tady do dneška zřejmě existuje, protože mám pochybnosti, že pan starosta může sám rozhodnout o odpuštění nebo odepsání takové pohledávky." V zápětí obdaroval přítomné novináře podklady pro peprné články. Jeden nebo dva vyšly hned v následujících týdnech v týdeníku Táborsko.

Články v Táborsku inspirovali radnici k tomu, aby kula železo, dokud je mediálně žhavé a tajemník Čáp napsal do radničního zpravodaje svůj vlastní historický a právnický rozbor situace: "Kontrolní výbor zastupitelstva města i vedení města považuje za potřebné týdeníkem předložené informace upřesnit a doplnit důležitými fakty. Článek podrobně popisuje historii dvou předražení tepelné energie prodávané Městem, po kterých následovala pokuta. Upozorňuje především na rok 1995, kdy cenová kontrola Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ukončená 25.4.1995 zjistila neoprávněný majetkový zisk předražením tepla pro domácnosti za rok 1994 ve výši 54 302 Kč a aby toho nebylo málo, neoprávněný zisk ve výši 921.165 Kč předražením pro podniky i vlastní Město. Dne 4.5.1995 se starosta a tajemník na Finančním ředitelství v Č.B. vzdali nároku na písemné vyhotovení rozhodnutí bezprostředně po ústním vyhlášení pokuty ve výši 975.467 Kč.... Na závěr konstatování: dodnes není k nalezení původce předražení tepla za první čtvrtletí roku 2000 s následnou pokutou 900.000 Kč, kdy ve vedení byl stejný starosta a stejný tajemník. Obrázek nechť si dotvoří pozorný čtenář sám," konec citace článku.

Tajemník se ve svém článku, patrně notně ovlivněný šikovným našeptávačem, pouští do neznámých vod. Kromě různých manipulací komentuje situace, o kterých toho nemůže mnoho vědět a vyslovuje soudy nad domněnkami, aniž by měl důkazy. Také si za to vysloužil otevřený dopis Petra Podolského, otištěný na našem serveru. Josef Čáp totiž několikrát čtenáře přesvědčuje, že se jednalo o předražení tepla.

V následující citaci je zápis rady města a v závorkách Čápovy komentáře: "Škoda, která městu vznikla tím, že mu byla vyměřena pokuta za nezdanění dotací do tepla. (Nikoliv, jednalo se o nesprávnou kalkulaci cen, tedy předražení tepla.) Škoda vznikla nepřesným výkladem daňových (ve skutečnosti cenových) a právních předpisů a svou zodpovědnost za ni vzal tajemník MěÚ p. Podolský," konec citace.

Okresní soud v Táboře, který tento zápis již jednou projednával, tento týden během odůvodnění rozsudku konstatoval, že se nejednalo o předražení ceny tepla, ale o nedodržení cenových předpisů při vyúčtování státní dotace na teplo. Cena byla tenkrát pevně regulovaná, takže nemohla být předražena. Pozorný čtenář si jistě názor udělá.

O co tedy v současném sporu jde? Město v roce 1995 špatně vyúčtovalo dotaci a za to dostalo od finančního ředitelství pokutu téměř 1 milion Kč. Jelikož se jednalo o složité období přechodu k plátcovství DPH, rozhodl se tehdejší tajemník Podolský, že za chybu nebude nikoho postihovat a přihlásil se k zodpovědnosti sám. Komise mu vyměřila pokutu ve výši cca 80 tisíc Kč, které měl splácet ve formě měsíčních srážek ze mzdy. Petr Podolský splatil polovinu této částky a pak dle platných předpisů požádal nadřízené o prominutí zbytku. Bylo mu vyhověno.

V době, kdy vedení města navrhlo zastupitelstvu během posledních měsíců k prominutí pohledávky v celkové výši téměř 10 milionů Kč od nejrůznějších osob, podnikatelů, firem i dlužníků, působí zcela absurdně to, co se stalo na dalším zasedání zastupitelstva.

Kontrolní výbor ústy svého předsedy Stryhala zde doporučil zastupitelstvu, aby schválilo vymáhání pohledávky za bývalým tajemníkem Petrem Podolským. Po deseti letech se tedy současné vedení radnice rozhodlo vymáhat prominutou část pokuty. Soudně a bez předchozí domluvy či náznaku mimosoudního jednání. Jedná se o necelých 40 tisíc Kč. V porovnání s odpouštěnými miliony nelze v tomto jednání najít jiné vysvětlení, než další politickou a osobní mstu. Kolik ještě bude radnice ochotna prosoudit peněz daňových poplatníků?

Poslechněme si žalobu, kterou radnice na Petra Podolského těsně po zastupitelstvu podala.

Žalovaný byl zaměstnancem žalobce na pozici tajemníka městského úřadu od roku 1990 do roku 2002, tedy v době, kdy vznikla škoda. Z funkce tajemníka městského úřadu byl odpovědný za dodržování právních předpisů městem Sezimovo Ústí a zaměstnanci městského úřadu v Sezimově Ústí, tedy i za dodržování cenových předpisů v oblasti tepelného hospodářství.
Porušením svých pracovních povinností, které žalovanému plynuly z této odpovědnosti, vznikla žalobci povinnost zaplatit pokutu ve výši 975.467,- Kč a následně škoda v této výši.
Vzhledem k tomu, že žalovaný vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům měl a mohl vědět, že nedodržování cenových předpisů v oblasti tepelného hospodářství může způsobit žalobci škodu, je u žalovaného dáno zavinění ve formě nedbalosti.
Odpovědnost žalovaného za škodu posuzovala odpovědnostní komise žalobce dne 2.6.1995. Žalovaný písemně uznal svoji odpovědnost za vzniklou škodu co do důvodu i výše a prohlásil, že bere na vědomí výši náhrady škody ve výši čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku (nejvyšší možná náhrada škody) a zavázal se škodu uhradit formou pravidelných srážek ze mzdy.
Žalovaný polovinu z částky, kterou byl povinen zaplatit na náhradě škody, uhradil do měsíce října roku 1996. Zbytek náhrady škody, ve výši 39.983,- Kč, žalovaný neuhradil a nadále tuto částku žalobci dluží.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec desetileté promlčecí doby pohledávky, kterou žalovaný zaměstnanec písemně uznal, aniž by žalovaný uhradil zbytek pohledávky, nezbývá žalobci, než se obrátit s touto žalobou na soud.

Pokud pozorný čtenář hledá v žalobě zmínku o odpuštění zbytku pokuty radou města, pak hledá marně. Není tam o tom ani slovo. Radnice touto žalobou a zatajením důležité okolnosti případu staví soud před jasný případ: Podolský platil a najednou přestal platit. Soude, pomoz nám.

Redakce - 29.04.2005
1. Občan zapsáno: 29.04.2005 ve 21:37:44 hod.

Podolský, to je opravdu pořádný terč do kterého se stále strefují lidé z vedení města. Lidé, jimž chutná moc podstatně víc než práce.
Stydím se za svého starostu a možná nejsem sám a každým dnem je nás víc a víc.

2. Pepa zapsáno: 29.04.2005 ve 22:21:57 hod.

Nejste sám. Stydím se také. Stačí si uvědomit, co se udělalo pro lidi a co se udělalo pro prestiž tohoto města. Samé pomluvy, soudy, loutkoví reprezentanti. Češi nás znají pouze z novin a TV a když řeknu, že jsem ze Sezimova Ústí, každý hned řekne, že to tu máme nějaký divný, jsme před konkurzem a že tu na radnici starosta a tajemník kradli a podváděli. Starostové z okolí neberou naši reprezentaci jako partnera, protože prostě každý z nich ví, co nás tu reprezentuje. Toto město má již 3. rok starostu, který na tuto funkci nedosahuje ani schopnostmi, ani inteligencí ani morálním kreditem. Proč? Protože si část nenávistí osvícených zastupitelů chce dokázat, že jsou lepší než ti před nimi. Zatím se jen dokázali hrabat v hnoji. Z hnoje domov důchodců neroste, pánové!

3. čtenářka zapsáno: 29.04.2005 ve 23:56:44 hod.

Sledujeme – li zápisy z jednání Rady města a Zastupitelstva města SÚ (od 12/ 2004 do 3/2005 ) o jejich souhlasech s nevymáháním a účetním odpisem pohledávek a celkovou výši těchto odpisů, pak je evidentní, že kauza Město Sezimovo Ústí kontra p. Podolský má ze strany MěÚ Sez. Ústí podobu politické honby. Soudní rozhodnutí ze dne 29. 4. 2005 to jen stvrzuje. Novodobý „sezimovoústecký Dallas “ v etickém hávu spravedlnosti, práva a reprezentace občanů města.

4. Aripeka zapsáno: 30.04.2005 ve 00:05:41 hod.

Je pravda , že stávající starosta je k smíchu, ale budovat něco z dluhů a nedodělků které tady slavní hrdinové zanechali je asi fuška

5. čtenářka zapsáno: 30.04.2005 ve 00:19:39 hod.

Ano, musí to být fuška. Zejména,když se ztrácí podstata „ budování “. Také jsem si ještě nedávno myslela (zejména při četbě příspěvků sezimovoústeckých představitelů města do Novinek), že současná městská garnitura chce „ budovat něco z dluhů a nedodělků “, ale nyní jsem jejich budováním zklamaná - případ Podolský je pro Město trapasem.

6. Aripeka zapsáno: 30.04.2005 ve 00:26:47 hod.

To máš pravdu čtenářko, ale trapasem je celé působení pana s velkým P. Nová garnitura měla elán něco změnit ale ne zkušeností a konekce a proto to vypadá jak to vypadá. Vše na těchto stránkách je je jen výlev lidí, kteří díky panu P a ostatním přičuchli ke korýtku

7. Aripeka zapsáno: 30.04.2005 ve 00:36:01 hod.

Jen pro webmastera, jak dám obnovit stránku, tak mi to kopíruje příspěvek. Zajímavé

8. čtenářka zapsáno: 30.04.2005 ve 00:54:40 hod.

„Vše na těchto stránkách je je jen výlev lidí, kteří díky panu P a ostatním přičuchli ke korýtku ... “( Aripeka )
Já jsem ale ke korýtku, jakož i mnodo dalších přispěvovatelů na tento server,nepřičuchla, ani nemám zájem. Jde tu o jistě o názorovou odlišnost, právo vyjádtřit svůj názor a své postoje.Nedocházejte, prosím, k averzi ke všemu na tomto serveru. Nezaslouží si to....
Ad k nové garnituře: Elán představitelům města neberu, chápu poněkud absenci zkušeností- pouze u někoho ( u jiných jsou zkušenosti dosti bohaté ),o absenci konekcí též pochybuji.

9. Martin Klíma zapsáno: 30.04.2005 ve 09:29:46 hod.

Při obnovení stránky váš prohlížeč znovu odešle vyplněný formulář s reakcí, je to běžný jev. Ono se tu příliš nechatuje, tak se to nestává často. Zamyslím se, zda se s tím dá něco dělat. Vaše duplicitní příspěvky pro přehlednost odstraním.

10. Aripeka zapsáno: 30.04.2005 ve 12:35:15 hod.

Server je povedený, všechna čest, chápu stranickou poslušnost, proto ta jednostranost, která ve mě tu averzi probouzí. A to tu nikde nevidím články a reakce paní Svatkové.

11. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 01.05.2005 ve 08:52:17 hod.

Nevím odkud Aripeka je, ale pravděpodobně ne ze SÚ. Ona totiž neví o drastickém snížení počtu kontajnerů na odpad, o tom, jak tady vypadají ulice v zimě, jak by nová radnice ráda zlikvidovala zahrádky, protože jejich uživatelé stejně "povymíraj", jakým stylem se rozhojňuje majetek SÚ (viz prodej Fierlingovy vily), o transformaci Správy města, zrušení kina Oko atd. Třeba by jí neškodilo seznámit se s panem Vlčkem. Podle toho co píše by si s ním mohla dobře rozumět. Samozřejmě že předchozí velení na radnici nebylo to nej, ale bylo rozhodně lepší než to co tam je nyní.

12. Aripeka zapsáno: 01.05.2005 ve 10:04:20 hod.

Milý Jane, nejsem ona , ale on a jsem z SU. K problému kontajnerů ti neřeknu nic jelikož se mě problém nedotýká a tudíš se o něj nezajímám.Co se týká ulic, myslím že k žádné výrazné změně nedošlo. Zahrádky za barákem jsou podle mého názoru přežité, je jiná doba a ne každý už tento prostor využívá. Vše je ale názoru veřejnosti. Při dnešní návštěvnosti kin, bych se nedivil, kdyby zrušili i Spektrum, protože kromě ,, divadelních čtvrtků" je to také slabé. A po tom co tady zanechala stará garda, ta nová se z toho jen těžko vyhrabe, nehledě nato , jaké personální změny proběhli. Staré vedení se bilo v prsa co všechno vybudovalo, ale jak to vybudovalo? Stačí se podívat na půdní vestavby.

13. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 02.05.2005 ve 13:17:20 hod.

Milý Aripeko. Jenom na úvod - změny proběhly, to pro pořádek. Jinak máš "pravdu". Proč se zajímat o něco co nevyužívám, o něco co mne nezajímá. Pěkně bezohledně kupředu. Ale je to tvůj názor a máš na něj plné právo. Takže až si někdo z tvých blízkých na ledu zláme nohu, tak se nediv.

14. Aripeka zapsáno: 02.05.2005 ve 14:33:40 hod.

Drahý Jane, nesmíš všechno honit do extrému, stát se může všechno, a nikdo ti chodník sválně nepoleje , aby sis ublížil. To že mě nezajímají kontajnery je opravdu na pováženou a je to vrchol bezohlednosti, ale ja když má problém s kontajnerem, nečekám, až to za mě někdo vyřeší a priveze mi to až pod nos, ale odvezu to sám.

15. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 02.05.2005 ve 14:41:11 hod.

Nic do extrému nehoním a chodníky nikdo polévat nemusí, stačí když začne tát a údržba je neposype. A co se týče kontajnerů jsem zvyklý věci také odvážet sám, pokud mám kam. Zde ve městě totiž míst, kam by se dal odpad vyvézt. Ale to už jsme zančně odbočili od tématu článku. Soud pana Podolského zprostil obžaloby a tím to snad končí. A tím bych skončil snad i já. Díky za debatu.

16. jiný čtenář zapsáno: 02.05.2005 ve 15:01:41 hod.

Milý Aripeko, přiznáváš se tu, že se o věci nnezajímáš pokud se tě netýkají. Ale hodnotit a srovnávat minulé a současné vedení umíš. Nejspíš se tě to asi týká, jinak by ses o to nezajímal. Pokud chceš porovnávat současné a minulé vedení města, vem si papír a piš si na jednu stranu co udělalo minulé vedení (bez ohledu na skutečnost, že to nějaký dělník odfláknul) a na druhou stranu si napiš co vybudovali současní představitelé města. Vem to ze všech stran a možná změníš názor. I když ty asi ne, neboť z tvých příspěvků je jasné, komu fandíš.

17. čtenářka zapsáno: 02.05.2005 ve 17:23:59 hod.

„K problému kontajnerů ti neřeknu nic ,jelikož se mě problém nedotýká, a tudíš se o něj nezajímám.“ Tak tímto výrokem jste mě, Aripeko „dostal“! Přeji Vám hodně zdraví a sil, abyste pořád si vyvážel odpad, objemný a těžký, sám. A co vzkážete např. panu Sedlákovi? ( článek Na co máme městskou policii? )Také „každý sám za sebe? “

18. Aripeka zapsáno: 02.05.2005 ve 21:07:09 hod.

Jiný čtenáři a čtenářko, nikdy jsem zde stávající radnici nevychvaloval, jen jsem zde nekolikrát zmínil, že z toho co jim tu zustalo se jen těžko něco dá dělat. A to že to nějaký dělník odflak tak to taky nějaký uředník převzal. Koukám že na kontajnerech stojí Sezimák.

19. čtenářka zapsáno: 02.05.2005 ve 23:16:37 hod.

Mně také nejde o podstatu věci v kontejnerech... ani nemám pár záhonů v oblasti, kterou chce naše Město revitalizovat. Ale o to, že když se mě problém netýká osobně,můžu mít pochopení pro ty, do jejichž života zasahuje...a dát jim šanci komunikace, která by třeba dospěla k dobrému kompromisu mezi oběma stranami .

Já též nechci dělat dle Vašeho návrhu panu Podolskému svatozář, ale jeho případ se v mých očích stává lovem na čarodějnice - proč byl zažalován jen on, a ne i jiní, kteří také Městu způsobili finanční ztráty? Proč se stornují pohledávky u jiných osob či firem? Nebo výrok soudu mám pokládat za frašku ?

20. jiný čtenář zapsáno: 03.05.2005 ve 07:32:47 hod.

Milá čtenářko, myslím, že pan Aripeka asi není v obraze. Současné vedení odpouští pohledávky aniž by se namáhalo je vymáhat, plýtvá našimi penězi na nesmyslné studie, projekty, atd. Ale předpokládám, že se ho to netýká, proto tu stále hovoří o kontejnerech. Já jsem o kontejnerech nemluvil, já jsem se tě Aripeko ptal na něco jiného. K tomu asi neumíš nic říci, tak stále meleš o kontejnerech.

21. Aripeka zapsáno: 03.05.2005 ve 08:03:12 hod.

Marně hledám tvoji otázku jiný čtenáři, ale ještě jednou a naposled.Nejsem zastánce zbůsobu vedení a personálního obsazení současné radnice, ale tato nemá šanci něco provest po tom co ji zde zanechalo staré vedení. Spokojenost se starým vedením může být s první polovinou jejich působení. Pak už je to jenom velká malá domů.

22. Dědek zapsáno: 04.05.2005 ve 08:44:45 hod.

Ad. odepsané pohledávky. Odepsané pohledávky pocházejí všechny z doby před rokem 2003, tedy za působení minulého zastupitelstva. Odepsalo je zastupitelstvo na svém jednání a pro odepsání hlasovalo i město pro všechny. Všechny odepsané nedobytné pohledávky byly neúspěšně vymáhány a to i soudně. Pokud chcete mluvit co všechno musí zaplatit občané, tak kromě jiných průserů, 2 x 2 miliony za pokuty na špatné ceny tepla , 1 milion penále Vaku za nezaplacené vodné ( ale vybrané od nájemníků v roce 2001 a 2002 ) 1 milion penále za pozdě uhrazené faktury na stavbě megalomanského úřadu v zátopové zóně, 13 milionů darovaných soukromé firmě, statisíce na úrocích za směnky kterými bylo placeno teplo za Energoinvest atd.

23. jiný čtenář zapsáno: 04.05.2005 ve 12:01:34 hod.

Omlouvám se, ale otázka nebyla přímo položená, ale je mezi řádky. Já mám na mysli to srovnání staráho a nového vedení. Co vybudovali ti předchozí "zločinci" a co současní "borci".

24. Josef zapsáno: 05.05.2005 ve 12:45:09 hod.

Aripeka: Argument, že na starých dluzích se špatně staví, zní logicky. Z těch dluhů ale něco byly klasické úvěry, což nejsou dle mého názoru dluhy. Aniž bych chtěl oponovat; Pouze konstatuji, že nová radnice mohla nastoupit do roztlačeného vlaku a postavit domov důchodců v době, kdy na to byly 100% dotace. Jenže všichni noví nezkušení byli tuze chytří a ty se zkušenostmi odstavili na vedlejší kolej. Vše co bylo před listopadem bylo špatné a bylo třeba to zrevidovat, vyšetřit, odsoudit a hlavně udělat jinak. Během toho ale čas utekl a domov důchodců i s dotacemi se ztratil v nedohlednu.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama