Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Zajímá nás co si myslíte
reklama
reklama
Lidé a úřad

Uprostřed města vyrůstá černá stavba z odpadků

Kamufluje ředitel školy černou skládku?

Původ odpadu by měl být úřady prověřen

Zatímco městský úřad řeší osud poměrně schované lávky přes Kozský potok v zahrádkářské kolonii jako černou stavbu, s paradoxním nezájmem sledoval po mnoho měsíců realizaci černé stavby přímo uprostřed města. Zatímco lávce přes potok lze přisuzovat občanskou prospěšnost, přínos černé stavby vyrůstající za plotem zřejmý není. Navíc se nabízí otázka, zda se jedná o černou stavbu nebo ještě černější a nebezpečnější skládku odpadů neznámého původu. Má nečekaná benevolence a zdánlivá slepota radnice spojitost s tím, že černá skládka vyrůstá na pozemku, který spravuje ředitel COP František Kamlach, pronajímatel prostorů pro zasedání zastupitelstva? Bude městský úřad posuzovat tento případ zcela objektivně? Odpovědi na tyto a další otázky mohou nabídnout fotografie a informace v tomto a následujících článcích.

Na rohu ulic Rudé armády a Průmyslové v Sezimově Ústí II se nachází hřiště bývalého silonského učiliště. Někdy v polovině devadesátých let bylo toto učiliště připojeno k učilišti s názvem Centrum odborné přípravy (dále jen COP), jehož ředitelem je František Kamlach. Nedostatečná údržba hřiště se podepsala na jeho stavu a postupem času běžecká dráha zarostla travou a plevelem. Přibližně před dvěma lety se na hřišti začaly objevovat první hromady stavební suti.

Tato suť byla navezena přímo na zde rostoucí keře podél ulice Rudé Armády a časem začala tvořit jakýsi val. Tento val byl vytvarován do výšky asi dvou metrů a po celé kratší straně hřiště, tedy v délce odhadem asi 80 až 100 metrů. Po dokončení této strany byla navezena nová hromada stavební suti a dalších odpadků na delší stranu hřiště, tedy podél ulice Průmyslová. Správce areálu naznačil, že v budování valu hodlá pokračovat. Na rohu hřiště byl sutí, hlínou a odpadky zasypán kmen vysoké vzrostlé břízy a nově se zde objevil kovový reklamní stojan s nápisem COP. Po letošním olistění stromů je u zasypané břízy patrné, že část větví je suchá, odumřelá a bez listů. Zda to má souvislost s neohleduplným zacházením, musí posoudit odborníci.

Nevídaný nepořádek na hřišti vzbudil pozornost občanů procházejících okolo. "To je strašné, co si ten Kamlach dovoluje, taková skládka uprostřed města, to by si nikdo jiný dovolit nemohl," komentovaly estetiku dvě asi šedesátileté dámy venčící pejsky. "Jak to, že s tím na městě nic neudělají?" položila otázku jedna z nich. Rozhořčení obyvatel města není bezdůvodné. Na přiložené fotografii, která byla pořízena těsně po roztátí sněhu během povodní 28.3.2006 je jasně vidět, že hřiště sloužilo jako úložiště stavební suti, igelitových pytlů, papírových pytlů, sprejů, kabelů a dalšího odpadu.

Stav skládky 23.3.2006
Stav skládky 23.3.2006. Nový materiál byl navezen na sníh.

Stav skládky o pár dní později 28.3.2006
Stav skládky o pár dní později 28.3.2006. Sníh zmizel a na obou snímcích jsou patrné cihly, igelitové pytle, kartony a další smíšený odpad.

Vedle hromad stavební suti byla v té době připravena o něco menší a nižší hromada hnědé hlíny, jejíž význam nebyl jasný až do doby, kdy za vydatné pomoci žlutého buldozeru zmizela.

28.3.2006
K čemu poslouží tato hromada hlíny?

Kam zmizí hromada, když se místo ní vyrobí bazén? Budeme-li věřit zákonu o zachování hmoty, pak se hromada nemohla ztratit, ale mohla se přemístit. A kam zmizela stavební suť společně s odpadky, pokud se místo ní objeví větší hromada hlíny? Fotografie ukazují, že hromada suti sečtena o hromadu hlíny dává výslednou hromadu. Pak by řešením naší slovní úlohy mohlo být tvrzení, že stavební odpad je ukrytý pod vrstvou hlíny. Jistou nápovědou mohou být stopy po pásových kolech buldozeru, hrnoucí hlínu z původní pozice na novou. Bazén je patrně vedlejším produktem faktu, že množství krycí zeminy nestačilo na přikrytí veškerého odpadu.

19.6.2006
Stav skládky 19.6.2006. Hlína přikryla stavební suť.

Další nápovědou by mohly být již starší "realizované" valy. I zde fotografie ukazují, že skrze hlínu nedbale vykukují dlaždice a cihly. Že by si takto pan ředitel Kamlach představoval ekologickou likvidaci stavebního materiálu?

19.6.2006
Val při pohledu z ulice Rudé Armády. O druhu uloženého odpadu nemůže být pochyb.

Fyzikálními zákony jsme se již zabývali. Co nám říkají zákony této země? Stavební zákon v § 71 praví, že povolení stavebního úřadu vyžadují terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Vzhledem k tomu, že dvoumetrový val na výšku a stometrový na šířku výrazně mění vzhled prostředí i odtokové parametry, zajímalo nás, zda má správce areálu potřebné povolení. Na stavebním úřadě jsme se dověděli, že ing. Kamlach o žádné stavební povolení nežádal a tedy žádné vydáno nebylo. Jedná se slovy úředníků o porušení zákona a černou stavbu. Jaký je další postup? Stavební úřad by měl zahájit tzv. řízení o odstranění stavby. Dle stavebního zákona stavební úřad nařídí vlastníku stavby odstranění stavby postavené bez stavebního povolení či ohlášení nebo v rozporu s ním. A stavební úřad se nechal slyšet, že řízení o odstranění stavby skutečně zahájí.

Je ale hliněný val pouze stavbou stejně jako garáž, pokud víme, že je prakticky celý tvořen odpady? Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech. Nejsem sice právník, ale během svého hledání jsem nikde nenarazil na možnost, aby správce pozemku mohl ukládat stavební suť na spravovaném pozemku Jihočeského kraje bez toho, aby k tomu měl patřičnou licenci. Zdá se, že se škola tímto způsobem zbavuje odpadu, který vzniká při rozsáhlých stavebních úpravách na vlastních, pronajatých či prodaných objektech, aby nemusela platit za jeho ekologickou likvidaci. Spekulace o krajní možnosti ukládání cizích odpadů za peníze je sice odvážná a nepravděpodobná, ale není nereálná a původ odpadu by měl být úřady prověřen.

Pod nevzhlednými kubíky hlíny je uprostřed města uloženo neznámé množství odpadu, jehož původ a stupeň nebezpečnosti nikdo nezná. V jeho blízkosti cvičí žáci školy a chodí stovky obyvatel tohoto města. Zamezí městský úřad porušování zákona a ohrožování životního prostředí, nebo speciálně Františku Kamlachovi vyjde vstříc a laskavě jeho škole odpustí? Čtenáři tohoto serveru budou pravidelně informováni.

Martin Klíma

Redakce - 21.06.2006
Fotogalerie
060619_detail_nove_haldy.jpg
060619_detail_slozeni_noveho_valu.jpg
briza_ma_nektere_vetve_mrtve.jpg
briza_po_odhrnuti_suti.jpg
hriste_se_meni_na_skladku.jpg
1. Student COP zapsáno: 21.06.2006 ve 12:31:24 hod.

Nevím jaká firma a odkud to tam naváží, ale je mi jasné, že p.Kamlachovi jde jen o prachy.

2. Josef zapsáno: 21.06.2006 ve 13:59:40 hod.

Za silnicí byl plot, za plotem kopec a za ten kopec nemělo být vidět.

3. student cop zapsáno: 21.06.2006 ve 18:21:43 hod.

a proc tam nemelo byt videt? protoze francek kamlachovic tam chova opičáky(nevychovaný studenty)

4. Martin Klíma zapsáno: 21.06.2006 ve 23:15:06 hod.

Chování studentů je odrazem prostředí, ve kterém žijí. Jsou-li studenti COPu obětí segregace, izolováni od ostatních lidí ploty, brankami s ostnatými dráty a železnými ohradami, pak z nedostatku sociálních kontaktů necítí sounáležitost s obyvateli města, ve kterém studují. Není to jejich vina. Pěkně to popsala autorka článku "Ne příliš šťastné ploty" (viz. související články).

S předchozími pisateli souhlasím v tom, že pan ředitel pravděpodobně nechce, aby bylo na hřiště vidět. Důvod mi není zcela jasný, domnívám se, že je to takový povahový rys, demonstrativně vymezovat "zabraná území" od "veřejných", oddělovat plotem, zdí či valem.

5. čtenářka zapsáno: 23.06.2006 ve 18:11:08 hod.

... kolik pracovních sil a prostředků si tato akce vyžádala! Komu poděkovat?

6. Don Chichot zapsáno: 23.06.2006 ve 20:56:56 hod.

Co kdyby pan Klíma,který v tomto městě ví všechno nejlépe, všechno kritizuje a všude uklízí,zařídil,aby alespon občas bylo v 5.patře domu 1113,kde bydlí,uklizeno a neválely se tam týdny různé drobky,prach,nebyly ulepené fleky na podlaze,písek,byla po šesti letech konečně umytá okna na chodbě,aj.?Jak že je to se zametáním před vlastním prahem?To se asi některých ale netýká.Není nad "poctivé úmysly".

7. čtenářka zapsáno: 24.06.2006 ve 06:28:12 hod.

Kdyby pan Klíma věděl vše v tomto městě nejlépe, určitě by jeho pansofizmus vadil zase ...a mnohým....každopádně Kímův příspěvek seznamuje návštěvníky JEHO serveru se situací, která nepatří ke standartnímu jednání a řešení v rámci prostor, která zcela určitě je dosud porušováním zákona o odpadech a jejich ukládání. Fotodokumentace pouze o tomto stavu nepřesvědčí nevidomého nebo „ zaslepence “....a monitorování 5. patra určitého domu - výpovědní hodnota příspěvku,daného do reakcí na výše uvdený článek - pokleslá,patřící do rubriky bulvárních drbů a trapasů - do rubriky, který tento server snad nikdy nevytvoří!

8. Sančo Panča zapsáno: 24.06.2006 ve 09:28:23 hod.

Každý má svůj názor na věc, který může prezentovat.
Když někdo nemá pana Kamlacha rád, a zasvěcení o tom možná ví více, než obhájkyně pana Klímy, pak není nic jednoduššího, než ho neustále pozorovat, podezřívat a poukazovat na něho.Za své žáky může asi tak jako já!Pro ty je platný Školní řád, pro podnájemníky Domovní řád, pak platí různá nařízení, vyhlášky a zákony.
To ale není nic platné, když někdo jenom moralizuje a hraje si na pana STAROSTU, VEDOUCÍHO SPRÁVY MĚSTA, KULTURNÍHO ŘEDITELE, NOVINÁŘE a OSTATNÍ.
Tyto veškeré funkce chce pan Klíma zastávat!
Proto všem doporučuji pana Klímu volit, volby se blíží a město získá ihned spousty financí, protože veškeré funkce bude v budoucnu zastávat ON!!!
Blahopřeji.
A tímto servrem prošlo již tolik arogantností, urážek a drbů, že by vše opravdu jen NEVIDOMÝ, ČI ZASLEPENÝ nepochopil.

9. Maxipes Fidlipes zapsáno: 25.06.2006 ve 11:38:03 hod.

Čekal jsem v souvislosti s tímto článkem na sezimáckou verzi Paroubkova slavného výroku: "Nechte pana Kočku na pokoji" a dočkal jsem se. Děkuji Chichote s Pančou.

10. čtenář zapsáno: 25.06.2006 ve 21:44:32 hod.

Konečně se někdo nechal vyprovokovat k neadekvátním reakcím. Napadá mne srovnání o potrefených husách. Ještě že nemá pan Kamlach více oddaných vazalů, kteří při pravdivém a nepříjemném problému okamžitě metají špínu všude kolem sebe. Mne osobně stav 5. patra domu 1113 vůbec nezajímá, ale že uprostřed města roste nebezpečná skládka a pan Kamlach se zvysoka směje, to mi vadí. Já naopak panu Klímovi fandím, neboť narozdíl od pánů Chichota a Panči (nejspíše velmi omezených cizinců), udělal pan Klíma pro toto město velmi mnoho. Už jen tímto webem, kde se dovídáme něco ze zákulisí současných špinavých praktik mnoha vedoucích činitelů města. Dík za radu. Já ho volit budu.

11. Marek zapsáno: 25.06.2006 ve 22:23:21 hod.

Děkuji Vám, čtenáři, vyjádřil jste to, co jsem chtěl napsat sám. Páté patro domu 1113 mě jako občana města vůbec nezajímá, notabene tam pan Klíma jistě nebydlí sám, takže odpovědnost za jeho stav je kolektivní, ale na pohled hnusná a možná i zdraví nebezpečná Kamlachova skládka mě vadí.

12. Martin Klíma zapsáno: 26.06.2006 ve 03:07:18 hod.

Není nad to mít dva dobré sousedy, nejlépe z našich daní placené členy výboru lidové kontroly. Ale mít myslící čtenáře, je k nezaplacení.

13. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 26.06.2006 ve 12:19:05 hod.

Jelikož je stav chodby v 1113 pro město a ostatní občany velice důležitý trvám na exemplárním potrestání pana Klímy. Navrhuji proto čtvrcení koňmo a to na náměstí T. Bati, vstupné 10 Kč, děti a vojsko polovic. A pan Kamlach ať si zatím na hřišti zřídí třeba uložiště vyhořelého jaderného paliva.

14. Matouš zapsáno: 26.06.2006 ve 16:51:45 hod.

To je nápad! I my, pracující závodu československo - čínského přátelství Kovosvit, žádáme exemplární a tvrdé potrestání pana Klímy - škůdce sajícího krev pracujícímu lidu, který navíc ani neumývá chodbu! Zatočme s ním po bolševicku! Jinak též zdravíme výbor lidové kontroly a přejeme hodně úspěchů v další pro náš lid tak prospěšné činnosti. Skládkám zdar!

15. čtenářka zapsáno: 26.06.2006 ve 19:38:29 hod.

tak ..a na chodbě výše jmenovaného domu jsou tři? ....to je Sezimovo Ústí ale pěkný průšvih!!!

16. Gabriela Filipová zapsáno: 26.06.2006 ve 20:56:32 hod.

Možná by mělo vedení COP místo budování zákopů na svém hřišti přemýšlet o zřízení kuřáckých koutků uvnitř svých oplocených pozemků. Kolemjdoucí nebaví brodit se nedopalky, které studenti před vstupem na čisťounké území COP zanechají na chodníku našeho města....

17. Ladislav Kubeš zapsáno: 27.06.2006 ve 10:47:17 hod.

Vztahy pana Klímy a Kamlacha mě opravdu nezajímají. Co mě však velice zajímá, zda budu žít v normálním a čistém městě nebo na skládce a smetišti. Musím konstatovat, že se situace v tomto směru za současného vedení města výrazně zhoršila. A zdaleka se nejedná jen uvedenou skládku. Stačí se podívat do lesa u Soukeníku. Před lety krásný čistý lesík se mění od doby omezení a zrušení kontejnerů v nechutné smetiště. A městská policie? Hlídá ty poctivé "blbce" co vezou odpad do kontejneru a "šibalové" ho vesele vozí do lesa. Kdo za to může? Hádejte. A koho budu volit? Ty, o kterých si myslím, že dnešní situaci změní, protože mi to opravdu vadí. Vám ne?

18. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 28.06.2006 ve 11:40:42 hod.

Kdysi jsem tady s někým vedl spor o důležitosti kontajnerů. Jsem rád, že nejsem úplně sám. Díky pane Kubeši.

19. Strom zapsáno: 28.06.2006 ve 17:27:31 hod.

Tak si zrušte COP, Kovosvit, Silonku, oploťte si Sezimák ať Vám nikdo neubližuje a můžete si tam klidně žít.

A ať pan Klíma ještě udělá rozbor hromad hlíny u Kovosvitu, třeba tam taky něco najde, nebo tam něco dá a je tu další aferka :)

20. Pro Stroma zapsáno: 29.06.2006 ve 07:01:16 hod.

Díky takovým jako jste Vy, to teď vypadá v Libčanech tak, jak to vypadá. Hromady nebezpečných věcí, které nás všechny budou stát miliony. Velice nerad bych se něčeho takového dočkal tady v Sezimáku.

On tam třeba pan Kamlach zahrabal akorát cihly a tím si ušetřil asi 5000 za odvoz kontajneru. Ale je jenom otázkou času, než by tam zkusil zahrabat něco jiného. A když ne on, tak někdo jiný a někde jinde.

21. Lukáš zapsáno: 29.06.2006 ve 07:55:41 hod.

Rozdíl je v tom, že někoho jiného někde jinde by naše ctěná radnice realtivně rychle sejmula. Panu Kamlachovi se ale v Sezimově Ústí měří jiným metrem.

22. čtenář zapsáno: 29.06.2006 ve 10:24:13 hod.

Pan Kamlach si dělá co chce a vyhlášky či zákony ho zajímají jen tehdy, pokud z toho může něco získat. Pokud by ho to omezovalo v jeho aktivitách, pak si je vyloží či překroutí jinak. Vedení města mu to žere a on se stává nedotknutelným. Půjde-li do tuhého, obávám se, že má pan Kamlach tak dlouhá chapadla, že dokáže o své pravdě přesvědčit jakoukoliv inspekci. Ale má to svá pozitiva. Vzniká nový umělecký směr - kamlachismus. Vyznačuje se především ploty a ohradami všeho druhu a nově i uměleckými haldami bordelu.

23. laik zapsáno: 01.07.2006 ve 18:53:25 hod.

Ten taky "člověk" o kterém je řeč se stal za své éry pro desítky slušných lidí, co s ním kdy měli co do činění symbolem samolibého velikášství, bezohlednosti, nesolidnosti, potěmkinovské sezimácké atrakce pro ministry a katastrofou pro učňovské školství. Baťa, který to měl do detailu promyšlené tak , aby zaměstnanci odváděli perfektní práci dobrovolně , s chutí a vědomím,, že to dělají vlastně i ve prospěch svůj i svého bydliště, aniž by se snížil k používání nechutných dehonestujících, nátlakových, a lidskou důstojnost ponižujících metod, se obrací v hrobě. Pro toho totiž bylo prioritou něco zcela jiného než záhadnou volbou získat titul "manažer roku".A jen tak mimochodem, asi to bylo hlavně za držení dlouhodobého celorepublikového rekordu v každoročním úprku kvalitních a ze začátku hodně naivních pedagogů z " úžasného, moderního zařízen", dokud ještě zcela neztratili lidskou důstojnost a chuť dobře učit. Klade si vůbec někdo otázku, na kolik učňáků nezbylo ani na výměnu 2o letých židlí, jen proto, aby se někde budovaly nesmysly, které se stejně nesmí používat, jen když přijede oficiální delegace? Taková prkotina, jako je zmiňovaná nepovolená " černá skládka" v našem městě, zasvěcené do( pod sankcemi přísně utajovaném) způsobu řízení tohoto magalomanského komplexu(dvojí význam) nemůže již vůbec překvapit.Boží mlýny melou někdy hodně zatraceně pomalu.

24. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 03.07.2006 ve 07:05:55 hod.

Boží mlýny melou sice pomalu, ale zato hodně najemno.

25. duracef zapsáno: 24.08.2006 ve 11:48:03 hod.

Vsechno co se tu pise o Klimovi , Kamlachovi a radnici je moc zajimave. Pripadam si jako ve filmu Man In Black. Prectu bulvar a vim co se doopravdy deje.
Važení páni, vážené slečny a paní.

Řešení je na dosah

Klíma si uklidí u bytečku, je to sotva půlhodinka práce
Kamlach dostane od města pokutu a ihned odstraní černou stavbu, řekněme spíše skládku. Pokutu i odstranění stavby bude hradit ze své kapsy.
A pak oba dostanou malinký lepanec za ouška, aby věděli, že některé věci se nedělají.
Ps: Není na živ. prostředí náhodou jistý Klíma2 ? Zkuste se nato pane Klímo2 podívat ne jenom ze židle, ale třeba s lopatkou v ruce. Opět stačí půlhodinky práce.
Argument, že jde o jakési přípravné prace je mimo mísu. Je to stavba měnící vzhled, tudíž je NUTNO míti stavební povolení.

26. byvaly student COP zapsáno: 24.08.2006 ve 23:06:44 hod.

Panu Klimovi moc fandim a panu Kamlachovi preju, aby ho to prislo pekne draho (cely ten koncentracni tabor, ktery tam vytvoril) - je to arogantni parch......

27. Mates zapsáno: 18.03.2010 ve 15:57:59 hod.

Včera přišel můj syn s novinkou - pan ředitel povolil v prostorách školy kouřit, protože mladí kuřáci znečišťovali veřejné prostranství před školou. Co se ještě bude za plotem školy schovávat? A nezakazuje to náhodou zákon, to kouření?

28. obyvatelkka S.U zapsáno: 18.03.2010 ve 21:34:56 hod.

není mi 20 ale také nejsem důchodkyně.Velice by mě zajímalo proč se neustále navážíte do studentů COP.Vy jste nebyli mladí,nebo jste na to už zapoměli?

29. Pro Mates zapsáno: 19.03.2010 ve 13:26:44 hod.

Veřejné prostranství před školou přešlo pod majetek města po projednání v radě, tudíž se tam může kouřit. Tím vyřešili stížnosti na nepořádek a chování žáků.

30. Mates zapsáno: 16.05.2010 ve 11:21:58 hod.

Veřejné prostranství před školou není veřejné prostranství, ale pozemek školy. Tudíž ať je v pronájmu nebo ne, stále platí zákon o zákazu kouření a je zde podezření i z ohrožování mravní výchovy. Takovéto vysvětlení - že dvorek se stává během velké přestávky majetkem města - to si může dovolit jen někdo, kdo má dlouhé prsty a předlistopadové vazby na vlivná místa!

31. kája zapsáno: 20.05.2010 ve 07:08:51 hod.

A nezdá se vám, že zmizelo to postávání studentů na cyklostezce a že ubylo nepořádku tam kde chodí většina obyvatel města ?
Přál bycht ti Mates abys uklízel ten binec a přestal bys mít kesy o ohrožování mravní výchovy.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama