Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Ptáme se za vás
reklama
reklama
Věci veřejné

Jednání bylo odročeno, bude pokračovat v březnu

Stát vs. Petr Podolský

ilustr. foto: trezor
Křížové tažení proti bývalému tajemníkovi pokračuje další žalobou

Včera, 8. února 2005 proběhlo u krajského soudu v Táboře soudní jednání s Petrem Podolským, bývalým tajemníkem Městského úřadu Sezimovo Ústí. Tentokrát se nejednalo o pracovněprávní spor, o kterém jsme informovali na stránkách tohoto serveru 16. a 20.12.2004.

Soud se nyní zabýval žalobou, kterou uvalilo na Petra Podolského okresní státní zastupitelství, na základě trestního oznámení Milan Vlčka z roku 2002. V žalobě je mu kladeno za vinu, že se dopustil trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku tím, že nakládal s majetkem vlastníků bytových jednotek č.p. 630 a tím, že nevyplácel úroky z peněz, které mělo sdružení vlastníků bytových jednotek na fondu údržby, měla vzniknout domu č.p. 630 škoda ve výši 62 259 Kč. Samotné sdružení vlastníků uplatňuje u soudu škodu ve výši 57 346 Kč.

V zájmu správného pochopení je třeba dodat, že Petr Podolský se zmiňovaným majetkem logicky osobně nenakládal, nakládal s ním městský úřad. Tajemník Podolský je obžalován jako vedoucí pracovník MěÚ.

Jak v průběhu hlavního líčení vyšlo najevo, jedná se o velice složitý případ s několika desítkami argumentů obou stran, jejichž objektivní, přesné a srozumitelné podání přesahuje možnosti tohoto článku i schopnosti autora v otázkách trestního práva. Shrneme proto pouze hlavní události soudního jednání.

Petr Podolský ve své výpovědi připomněl okolnosti začátků prodeje bytů v roce 1992 a neexistenci dostatečné legislativy. Během dalších let se realizovaly další prodeje, okolo roku 2000 město správcovalo přibližně 20 domů. Možnost správcovat domy byla nabídka města a sdružení vlastníků bytových jednotek ji využívala, protože to bylo pro obě strany výhodné. Vlastníci domů to měli levnější a město efektivně využilo svůj personální aparát. Uvedl také, že postupem času si zaměstnanci města začali stěžovat na nemožnost spolupráce s Milanem Vlčkem, který zastupoval sdružení vlastníků domu č.p. 630, proto byl radou města delegován na jednání. Připomněl, že dům č.p. 630 měl dvě verze stanov, Milan Vlček nebyl legálním zástupcem vlastníků, neboť žádnou bytovou jednotku nevlastnil. Město zastupovalo v tomto domě většinovou část obyvatel a vzhledem k těmto komunikačním problémům nebylo možné dále jednat. Proto město vypovědělo smlouvu na správcovství a převedlo veškeré prostředky sdružení vlastníků na jejich vlastní bankovní účet. Podolský dále prohlásil, že nesouhlasí s obsahem žaloby ani s výší škody a předal soudu ekonomický rozbor a výpočty, které měly dokázat, že žalovaná výše škody není správná.

V odpovědích na otázky soudu vysvětlil, že město používalo tři banky a tři účty, peníze od všech vlastníků chodily na jeden z nich. Tento účet byl využíván na celou hospodářskou činnost města, chodilo tam mnoho peněz z příjmů této činnosti a také se z něj hradily výdaje. (Hospodářská činnost je soubor činností města, která nevyplývá z výkonu státní samosprávy a jedná se v našem případě např. o bytové a tepelné hospodářství, kina, kuželnu, saunu, Kozí hrádek, technické služby, klub maminek, rekreační zařízení Nový Svět, mažoretky a další. V současné době se město těchto činností již zbavilo prostřednictvím zakládání různých příspěvkových organizací či rušením některých činností - poznámka redakce). Pohyby na tomto účtu představovaly i několik milionů Kč denně. Ve smlouvách s vlastníky nebyly zakotveny žádné úroky a Petr Podolský řekl, že si ani neumí představit, jakým praktickým a účetním způsobem by bylo možné úroky počítat a vyplácet.

V závěru připomněl, že město mělo vždy dobré audity okresního úřadu i ratingové zprávy a na těchto základech mělo dobrý přístup k úvěrům. "Sezimovo Ústí platilo za dobré město. K nám se jezdili radit ze široka daleka," prohlásil Petr Podolský. "Jsem tady proto, že jsem pracoval. Kdybych založil ruce do klína a nedělal nic, nebyl bych dnes v pozici obžalovaného", dodal.

Soud přistoupil k výslechu svědka Milana Vlčka. Ten vyčetl městu, že jednu fakturu za práce pro dům č.p. 630 na 15 tisíc Kč zaplatilo s půlročním zpožděním a připomněl špatné jednání s úředníky a zástupci města, což pokládá za příčinu sporu. Na otázku soudu uvedl, že v současné době má dům č.p. 630 firmu na vedení účetnictví, zbytek agendy si řeší vlastníci sami a náklady jsou 6000 Kč měsíčně, tedy zhruba ve stejné výši jako když tuto práci dělal městský úřad. Dodal, že po uplynutí výpovědní lhůty byly všechny prostředky z města převedeny na jejich nový účet, a to najednou a v plné výši. "Město nám nezůstalo nic dlužné," uvedl Vlček. Na otázku soudu, zda dům č.p. 630 dodnes dluží městu za vyúčtování DPH, Milan Vlček potvrdil s dodatkem, že jde o spornou záležitost.

Dalším svědkem byl Josef Čáp, současný tajemník MěÚ. Ten vysvětlil, že je ve funkci až od 15.listopadu 2002. "O této záležitosti nevím prakticky nic", dodal. Na otázku soudu uvedl, že v oblasti správcování domů městem nezaznamenal žádné problémy a potvrdil, že audit za poslední rok skončil s dobrým výsledkem. Na otázku obhajoby, zda na okresním úřadě byl nějaký metodický pracovník pro pomoc obcím v oblasti správcování domů, řekl, že jako přednosta OkÚ skončil v roce 1996 a v tomto úřadě nebyl žádný takový metodický pracovník.

Posledním vyslechnutým svědkem v dopolední části byl bývalý starosta města Jaroslav Schneider. Po pokračování ve 13 hodin byl pozvaný Ladislav Táborský, bývalý místostarosta - omluven pro nemoc, Dagmar Svobodná - taktéž omluvena pro nemoc, dva členové výboru vlastníků bytových jednotek č.p. 630, bývalý předseda kontrolního výboru Jan Mrzena. Jedním ze svědků měl být i Bohumil Kotaška, který na konci roku 2004 zemřel.

Přibližně ve 14 hodin byl soud odročen na březen tohoto roku s tím, že budou předvoláni další svědci.

Po skončení jednání právní zástupce obžalovaného Alois Ondráček na naši otázku, zda by mohl sdělit stanovisko obhajoby, uvedl, že vzhledem ke stále probíhajícímu soudnímu jednání by nebylo vhodné se k případu vyjadřovat a cokoliv z plánů obhajoby zveřejňovat.

Reportáž z druhého líčení čtěte zde: Soud s Petrem Podolským opět odročen

Redakce - 09.02.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama