Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Komentujeme události
reklama
reklama
Věci veřejné

První etapa honu na čarodějnice jde do finiše

Spor Město vs. Podolský (část 4.)

Právník poukázal na zneužití soudů pro politickou mstu

Dnes proběhlo 3. soudní jednání v pracovněprávním sporu mezi Městem a Petrem Podolským, ve kterém soud zkoumá, zda je Petr Podolský odpovědný za škodu, která Sezimovu Ústí vznikla pokutou 900 tisíc Kč a dále, zda-li je povinnen část této škody uhradit. Pokuta byla vyměřena za nedodržení vecně usměrňované ceny tepla v měsíci leden až březen 2000.

Soud dnes přistoupil k vyslechnutí posledních svědků. Žaloba si vyžádala Pavla Pekárka a Ilju Beránkovou, žalovaná strana požadovala svědectví Jaroslava Schneidera, Vojtěcha Kadlčíka a Radomila Čejky. Soud vždy svědkům vysvětlil, o jaký spor se jedná a že se zajímá o období prvního čtvrtletí roku 2000.

Svědek Pavel Pekárek byl do 30.6.2001 zaměstnancem města, do konce března 2000 byl vedoucím tepelného hospodářství na odboru správy města. Sdělil, že pokyny co a jak má dělat, dostával od vedoucího odboru Miroslava Smetany, který jako jediný měl autorizaci na teplo, prodělal školení a skládal zkoušky. Podklady předával taktéž vedoucímu. Podolský do jeho úkolů nezasahoval.

Svědkyně Ilja Beránková, vedoucí střediska bytového hospodářství, soudu dosvědčila organizační změny na odboru správy města v roce 2000 a řekla, že Pavla Pekárka neřídila, protože prováděl speciální práce. Žádné úkoly související s cenou tepla mu nedávala.

Jaroslav Schneider, bývalý starosta města 1990-2002 protvrdil, že správu města měl organizačně na starosti místostarosta Ladislav Táborský. Prvotní podklady pro fakturaci ceny tepla vzešly z odboru správy města. Na otázku žalované strany potvrdil, že vedoucí odboru Miroslav Smetana skládal opravdu zkoušky pro autorizaci v oblasti tepla a nikdo jiný tuto autorizaci neměl. Proto i když byl vedoucí celého úřadu tajemník Petr Podolský, praktické činnosti související s teplem prováděl proškolený vedoucí odboru. Prohlásil o žalovaném, že jej zná dlouho, vždy byl dobrým, pracovitým ekonomem, své práci rozuměl a s výjimkou několika maličkostí neměl k jeho práci nikdy žádné výhrady.

Žalující strana, zastoupená Pavlem Šonkou, vynesla na světlo "trumf" v podobě podobné pokuty z roku 1995, za kterou Petr Podolský uznal svou zodpovědnost. Žalovaný řekl, že to očekával, označil to za nesouvisející informaci a předložil soudu vysvětlení této 10 let staré události. Vzhledem k tomu, že radnice podala v této věci na Petra Podolského před několika dny další žalobu, přineseme v této věci samostatný článek, kde se touto kauzou budeme podrobněji zabývat.

Další svědek Vojtěch Kadlčík, člen rady města od roku 1990-2002, řekl soudu, že ví o tom, že zodpovědnostní komise tento případ na úřadě řešila, ale došla k závěru, že není možné označit konkrétního pachatele. Prohlásil, že rada města neukládala Petru Podolskému žádné úkoly v oblasti cenových kalkulací tepla. Zopakoval organizační strukturu a prohlásil, že řetěz zodpovědností daný organizačním řádem, tedy Pekárek - Beránková - Smetana - Táborský, je dostatečný pro kontrolu. Podle jeho názoru se jedná o pochybení na nejnižší úrovni a stačila jediná kontrola, aby byla chyba odhalena.

Radomil Čejka, člen představenstva a.s. Energoinvest v letech 1998-2003 potvrdil, že společnost Energoinvest má se Státní energetickou inspekcí (SEI) stejný problém jako město. Avšak na rozdíl od Sezimova Ústí, které pokutu zaplatilo hned na podzim roku 2002, Energoinvest pokutu v podobné výši dodnes nezaplatil, protože spor se SEI dosud není právoplatně uzavřen. Na otázku soudu zda je to tím, že se společnost Energoinvest umí lépe bránit než město, Radomil Čejka neodpověděl. V každém případě se jedná o velmi zajímavou informaci, protože pokud by se podařilo společnosti Energoinvest vyhrát spor s SEI, mohla by přehnaná ochota současné radnice platit pokuty, přijít daňové poplatníky poměrně draho. Pokud by se totiž ubránil Energoinvest, proč by to nedokázalo město Sezimovo Ústí? Spor s Podolským by patrně dostal zcela jiný rozměr.

V dalších odpovědích svědek prohlásil, že žalovaný jako člen dozorčí rady Energoinvestu neměl možnost ovlivnit vyúčtovanou cenu tepla.

Soud poté vyzval obě strany k předložení dalších důkazů. Žalobce předal soudu zápis zodpovědnostní komise z roku 1995 se slovy, že i když to s tím sice nesouvisí, přece jen by to soudu předal, což posléze vyvolalo "přátelskou" výměnu názorů ohledně etiky mezi právními zástupci.

Zástupce žalobce ve své závěrečné řeči prakticky zopakoval to, co bylo v žalobě, tedy, že Petr Podolský zodpovídal z titulu své funkce za vše a tudíž i za teplo. Svou práci ocenil na 25 tisíc Kč.

Právní zástupce žalovaného prohlásil, že v politickém pozadí tohoto soudního sporu je snaha úzkého okruhu lidí "vyskotačit se" na Petru Podolském, který byl vybrán a jsou proti němu vedeny soudní žaloby a trestní řízení na různých frontách. Prohlásil, že žalobě se nepodařilo dokázat Petru Podolskému žádnou přímou zodpovědnost na ceně tepla. Oproti tomu bylo v průběhu dokazování prokázáno, že žalovaný od 1.1.1999 neřídil odbor správy města, že město mělo autorizovanou a vyškolenou osobu pro teplo, že dozorčí rada Energoinvestu, jejíž byl jeho klient členem, neměla možnost ovlivnit vyúčtovanou cenu tepla. "Petr Podolský byl vybrán, ač nebylo prokázáno konkrétní zavinění či nesplnění úkolu," prohlásil právní zástupce Pavel Šedivý. "Pokud bychom postupovali podle logiky žalobce, můžeme za jakoukoliv chybu posledního dělníka potrestat generálního ředitele, protože dělníkovu práci špatně zkontroloval," zdůraznil Šedivý absurditu celé žaloby a zakončil, že "není příčinná souvislost mezi jednáním Petra Podolského a vzniklou škodou." Připomněl také, že žalovaný jako jediný účastník soudního řízení byl schopen soudu vysvětlit tuto složitou problematiku.

Soud se krátce poradil a dospěl k závěru, že si ponechá čas na rozmyšlenou. Proto jednání odročil na pondělí 25.4.2005, kdy bude vynesen rozsudek.Předchozí reportáže:
Spor Město vs. Podolský (část 1.)
Spor Město vs. Podolský (část 2.)
Spor Město vs. Podolský (část 3.)

Redakce - 21.04.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama