Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Ptáme se za vás
reklama
reklama
Věci veřejné

Odběratelé jsou informování o výsledcích státních kontrol

Energoinvest vysvětluje potíže s cenou tepla

Šikana a intriky dvou zastupitelů. Budou zmrzlí občané sloužit jako rukojmí?

Zdá se, že společnost Energoinvest, které se současná radnice snaží vytvořit pověst zločinecké organizace, se jako jediná pokouší svým odběratelům otevřeně vysvětlit důvody vývoje ceny tepla v Sezimově Ústí.

Jistý pokus uskutečnil v březnnu letošního roku radní Bedřich Beneš ve svém článku v Novinkách. Článek se jmenoval Centrální teplo – jak dál a autor se v něm poněkud nepochopitelným slohem snažil navodit atmosféru paniky před krachem systému CZT a hromadného útěku domácností i firem k jiným zdrojům. Bohužel převážná většina čtenářů tento článek nedokázala pochopit. Občané se sice dozvěděli, že Energoinvest udělal něco špatného a lidé, rodiny a odběratelé to teď musí zaplatit, ale nikdo se z článku nedozvěděl proč je to či ono špatné a proč to lidé musí zaplatit. Článek bohužel působil nevěrohodně, neobsahoval žádné uchopitelné a ověřitelné argumenty ani žádné důkazy k uváděným tvrzením. Z konstruktivního článku, který měl občanům srozumitelně vysvětlit snahy a práci radnice kolem ceny tepla, zdá se zbyly pouhé demagogické výkřiky člověka, který více než na lidi, myslí na svou vysněnou politickou kariéru.

Benešův článek vyvolal odmítavé reakce těch, kteří problematice tepelného hospodářství v Sezimově Ústí rozumí. Dva autoři, kteří se rozhodli své reakce zveřejnit, se shodli, že informace, které jsou veřejnosti Benešem předkládány, jsou polopravdy a mystifikace, které mají za cíl ovlivnit veřejné mínění a zbavit současnou garnituru zodpovědnosti za kritický vývoj vztahů mezi dodavatelem tepla a městem. Další bod, ve kterém se respondenti shodli, bylo, že Bedřich Beneš problematice buďto vůbec nerozumí, nebo jí porozumět nechce a sleduje jiné cíle. Obě reakce stejně jako zmíněný Benešův článek jsme otiskli na tomto serveru. Odkazy naleznete pod článkem.

Společnost Energoinvest se nyní rozhodla informovat své odběratele sama. Pravděpodobně již nechtěla riskovat, že okolnosti za radnici bude opět vysvětlovat Beneš. V dopise, který byl přiložen k dohodám o zálohové ceně tepla, předkládá Energoinvest sice strohým úředním jazykem, ale zato srozumitelně krok za krokem vývoj událostí, které způsobily, že cena záloh na teplo byla pro tento rok zbytečně drahá. Překvapivě označuje za viníky této situace právě Bedřicha Beneše a Milana Vlčka. Zvláště u Vlčka, který se zapsal do povědomí občanů jako nesmiřitelný bojovník za zlevnění tepla a dokonce několik vrácených korun před pár lety vybojoval, je to nečekané překvapení.

V dopise Energoinvest sděluje, že návrh zálohové ceny tepelné energie pro rok 2005 nebyl počátkem roku radnicí opakovaně schválen. O co přesně jde? Energoinvest cenu navrhuje, dozorčí rada ji schvaluje. Energoinvest navrhl pro rok 2005 cenu o několik korun nižší než byla v roce 2004 a zdůvodňuje to technologickými úsporami. Tento návrh neprošel přes město, které chtělo cenu ještě o 50 Kč nižší. Zástupce města Bedřich Beneš má totiž v dozorčí radě právo veta, což znamená, že pokud neschválí cenu on, nemůže být přehlasován a cena nemůže být schválena. Energoinvest tvrdí, že Beneš má k dispozici podklady, ze kterých jasně vyplývá, že cena, kterou si rada města vymiňuje, není reálná a neodpovídá ani hrubým příjmům společnosti. Vyhovění městu by tak vyústilo během několika týdnů ke krachu společnosti a ohrožení všech připojených odběratelů. Podle platné smlouvy se tato patová situace řeší tak, že zůstává platit dosavadní cena a rozhoduje nadřazená státní instance. V platnosti tedy dočasně zůstala vyšší zálohová cena z roku 2004.

Energoinvest poté požádal Energetický regulační úřad o stanovisko. Tento úřad po prozkoumání podkladů vydal v druhé polovině měsíce dubna vyjádření, že v navržené kalkulaci nebyly porušeny cenové předpisy.

O ceně tedy bylo rozhodnuto státním orgánem a Energoinvest se chystal zareagovat snížením cen na nových dodatcích ke smlouvám. K ničemu takovému ale nedošlo. Na Energoinvest byly totiž podány stížnosti ke Státní energetické inspekci. Zda to bylo jako reakce radnice na rozhodnutí energetického regulačního úřadu, nebo jen shoda okolností nevíme, protože nemáme k dispozici datumy odeslání stížností. Jisté ale je, že v období od května do srpna roku 2005 proběhly v Energoinvestu tři kontroly této státní inspekce. Dvě kontroly na podnět Milana Vlčka, zastupitele ODS a zástupce domu č.p. 630 a jedna kontrola na podnět radního Bedřicha Beneše (také ODS). Od člověka, který je zároveň členem dozorčí rady Energoinvestu, je opravdu podivné, pokud podává udání na organizaci, jejíž zájmy má jako člen dozorčí rady hájit. Nicméně není to poprvé a zdá se, že podobné praktiky jsou Bedřichu Benešovi blízké. Již v roce 2002 těsně po svém zvolení podal jako radní udání na základní školu, jejíž je město zřizovatelem. Okolnosti tohoto kroku si pozorovatelé vysvětlují tím, že Beneš se snažil vytvořit podhoubí pro odvolání ředitelky školy a na její místo dosadit svou manželku, která v té době přicházela o místo ředitelky na likvidované základní škole v Hlavatcích.

Kontroly proběhly a závěrečné protokoly Státní energetické inspekce potvrdily, že společnost Energoinvest neporušila žádné předpisy a to ani v oblasti cenové, ani v oblasti měření. Vlčkovy i Benešovy stížnosti byly tedy uznány jako neopodstatněné a cena navrhovaná Energoinvestem byla potvrzena.

Teprve po vyřízení všech těchto zdržení a proběhnutí všech kontrol mohl Energoinvest přistoupit k vyhotovení aktuálních dohod o ceně se svými odběrateli, z nichž největší je právě město Sezimovo Ústí a všichni občané, připojení na systém centrálního zásobování teplem. Součástí zasílaných dohod byl i vysvětlující dopis, který jsme v tomto článku pro čtenáře Sezimova Ústí online uvedli komentovaný a v souvislostech.

Odkazy:
Centrální TEPLO - jak dál!, článek Bedřicha Beneše v Novinkách
SFW: Benešův článek nás poškozuje!, rozhovor se zástupcem vlastníka Energoinvestu Bořivojem Kůlou
Benešův článek lidi mystifikuje, reakce Petra Podolského

Redakce - 19.09.2005
1. Josef zapsáno: 19.09.2005 ve 21:31:45 hod.

U těch dvou géniů mě už opravdu nic nepřekvapí. Mimochodem, díky za článek, konečně je trochu světla v bludišti.

2. Jan-pravidelný čtenář zapsáno: 25.09.2005 ve 12:11:34 hod.

Jedno mi hlava nebere. Zastupitelstvo slibovalo nižší cenu tepla a rozpoutalo kvůli tomu proti Energoinvestu boj. Teď když je možnost slevy ceny tepla a to díky nabídce Energoinvestu je tato nabídka panem Benešem smetena ze stolu s tím, že chtějí slevit víc. Nevím, ale zdá se mi to přinejmenším velice podivné. Přeci nemusí pršet, stačí když kape. Nebo že by za tím bylo ještě něco jiného?

3. čtenář zapsáno: 28.09.2005 ve 09:24:56 hod.

Pan Beneš nabyl dojmu, že on je jediným, kdo ví, jaká má být skutečná cena tepla. Podle mých informací ale nebyl schopen zastupitelům vysvětlit, jaké podklady pro svou kalkulaci použil. Beneš vůbec netuší, jaké jsou skutečné náklady a jím navrhované ceny jsou pouze jeho osobní odhady, které nejsou podloženy žádným rozborem.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama