Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Bojíte se zeptat? Napište, zeptáme se za vás!
reklama
reklama
Věci veřejné

Starostovo faux-pas: Zahrádkáři stejně povymíraj

Radnice chystá likvidaci zahrádek

Radnice zatajuje chystanou likvidaci zahrádek

Tématem neveřejného setkání zastupitelů v úterý večer byla také problematika revitalizace sídlišť. Tento program vlády ČR spočívá ve zlepšení životních podmínek obyvatel panelových sídlišť. I když naše město není typickým představitelem problémů panelové sídlištní zástavby, přesto se v některých částech horní části města najdou lokality, které vyhovují podmínkám tohoto programu a na které je možné čerpat dotace.

Vedení sezimoústecké radnice si patrně uvědomilo, že za více než dva roky své usilovné práce nedokázalo do města přinést žádné finanční prostředky. Investice stagnují, volby se blíží a poněkud vyčpělé vymlouvání se na zadluženost města již ztrácí svůj účinek. Průmyslová zóna, kterou voličům slibovaly starostovy Nové tváře, je v nedohlednu a nejspíš tam i zůstane. Radnice v současné době vsadila na dvě horké karty: Domov důchodců a revitalizaci sídlišť.

Se záměrem žádat o dotace z programu na revitalizaci sídlišť seznámila radnice občany v Novinkách a pak ještě prostřednictvím speciálního dotazníku ty, kterých se to bezprostředně týká. Dotazník obsahuje sociologický průzkum zjišťující názory na kvalitu života v zástavbě a preference pro její vylepšení.

Se svou vizí revitalizace sídlišť přišel zastupitele seznámit současný "dvorní" architekt Franta, který ve své oblíbenosti u radnice vystřídal předchozího architekta Drahovzala. Vize spočívá v rozšíření parkových ploch, zeleně, umístění laviček, odpočinkové plochy pro všechny generace, vybudování cyklotrasy procházející městem, úprava parkovacích míst a další nápady, proti kterým nikdo rozumný nemůže nic namítat. Městský úřad musí odevzdat žádost o dotaci již velmi brzy na příslušné ministerstvo, a tak je třeba jednat rychle a hlavně bez zbytečného rozruchu. Ten by mohl nastat v okamžiku, kdyby občané dotyčných lokalit znali celou pravdu.

Radnice a architektova vize totiž předpokládá jeden důležitý fakt a o něm se zatím před veřejností takticky mlčí. V článku v Novinkách, který je sice podepsaný starostou Vocílkou a vedoucím stavebního úřadu Miroslavem Píbilem, ale který nese zcela zřetelné rysy Čápova rukopisu, se uvádí: "...[program] uvažuje i s financováním případné sanace a zatravnění ploch, které již nadále potřebám města nevyhovují, dokonce nepřispívají ke kvalitě jeho vzhledu". Co to v překladu do srozumitelného jazyka znamená? Že v dotčených lokalitách budou občanům města zlikvidovány všechny zahrádky. Koho se to týká? Zmíněná lokalita je ohraničena ulicemi Dukelská, K Hájence, Krátká, Nerudova a Svépomoc.

Město argumentuje tím, že obyvatelé domů užívají zahrádky, které jsou na pozemku obce a nemají na ně žádný nárok. Město si tedy vezme zpět to, co je města. Na druhou stranu mnozí obyvatelé užívají zahrádky několik desítek let, patří ke koloritu obce a lidé jsou na ně zvyklí. Likvidace zahrádek jistě nebude bezbolestnou operací, což je pravděpodobně i důvod, proč se o této drsné pravdě radnice přímo nezmiňuje - ani v Novinkách ani v dotaznících. Připočteme-li k tomu starostovo diplomatické umění, je bouře na vesnici velmi reálná. Někteří zastupitelé si toto podivné zatajování informací uvědomují, ale i přesto se téměř všichni přiklánějí ke zrušení zahrádek.

A jak to vidí starosta města Miroslav Vocílka? Ten se na neveřejném setkání se zastupiteli nechal slyšet, že stejně uživatelé zahrádek do několika let "povymíraj", čímž patrně pokládá problém za vyřešený. Tento silácký výstřik starostova přirozeného hulvátství zvedl údajně přítomným zastupitelům nechápavě oči v sloup, včetně těch z Vocílkovy nezávislé strany.

Snad abychom se po tomto incidentu o pana starostu začali bát. Stejně jako on spoléhá na přirozený odchod zahrádkářů do hrabanky, mohli by někteří horlivější zahrádkáři řešit problém tím, že uloží do kompostu řádně zpracovaného pana starostu.

Připomeňme jen, že starosta Vocílka má se svým společenským chováním občas potíže. Například v roce 2004 mu rada uložila, aby se některým podnikatelům omluvil za své urážlivé výroky. Jak se starosta vypořádá se svým posledním výrokem, zatím nevíme.

Redakce - 10.03.2005
1. Jana zapsáno: 11.03.2005 ve 08:43:19 hod.

Pane Klíma, nazval jste výkřik pana starosty, "zahrádkáři stejně povymíraj" přirozeným hultátstvím. Podle mě je to projev naprosté neúcty a ingoranstvím k lidem ze S.Ústí. Absolutně nechápu, jak se může starosta města, člověk, kterého bychom si měli jako občané a potažmo voliči vážit, takto vyjadřovat. A vzhledem k tomu, že jak píšete toto není první projev nevhodného chování, měli by se lidé ze Sezimova Ústí až půjdou k volbám zamyslet, zdali by pro naše město nebyl lepší starosta s větší úctou ke svým spoluobčanům.

2. Apa zapsáno: 16.03.2005 ve 21:23:34 hod.

Tedy ne, že by některé zahrádky byly vrcholem estetiky co se týče vzhledu,ale vyjádření pana starosty je nehoráznost! Souhlasím s Janou v předchozím příspěvku - trochu úcty k voličům by neškodilo!!

3. Ing. Josef Čáp zapsáno: 17.03.2005 ve 09:15:59 hod.

Pokud byl autor článku na jednání přítomen, pak vědomě lže, pokud nebyl, vymýšlí si a nerespektuje požadavek základní slušnosti, nesplňuje pokyn vydavatele: "Buďte proto prosím slušní".
Jednání probíhalo korektně a bez ohledu na lidičky, kteří s klackem v ruce a se zavřenýma očima mlátí kolem sebe hlava nehlava a tudíž Josef Čáp, který to píše, pro ně bude opět nevěrohodným elementem, prohlašuji, že žádná slova o vymírání obyvatel-zahrádkářů na tomto jednání nepadla, natož ze strany starosty. Pochopitelně se obecně hovořilo o tom, že stárnoucí občané, vzhledem k dnešním možnostem levně a v kterékoliv roční době koupit všechny druhy zeleniny a ovoce, postupně opouštějí, nebo budou opouštět svoje záhony a bylo zvažováno, zda mladí potomci budou mít zájem, při dnešním běhu jejich života a jiných potřebách, převzít a zahrádky udržovat. Dále bylo dohodnuto, že v první etapě revitalizace nebudou zahrádky dotčeny, nicméně musí se vyřešit současný nelegální stav, nejlépe formou pronájmu za Radou města stanovenou, jak se domnívám, symbolickou, cenu.
Ing. Josef Čáp

4. Martin Klíma zapsáno: 17.03.2005 ve 11:03:28 hod.

Autor článku vycházel z věrohodných, důvěryhodných a dobře informovaných zdrojů. Vzhledem k reakcím, které tento článek vyvolal, si lze domyslet, že i popisovaní aktéři vědí, že je pravdivý. Respektuji právo ing. Čápa na jeho stanovisko, děkuji mu za něj a oceňuji i dobrou vůli diplomaticky "vyžehlit" starostův ústřel. Chápu, že i on ví pro koho pracuje a musí to být pro něj těžké. Pokud bych si však měl vybrat komu věřit, pak jednoznačně vyhrávají výše uvedené zdroje, které tvrdí to, co bylo popsáno. Tyto zdroje nebudeme s odkazem na platný tiskový zákon a jeho ustanovaní o ochraně zdrojů žádným způsobem konkretizovat.

5. J. Karlovský zapsáno: 18.03.2005 ve 08:02:13 hod.

Pokud autor vycházel ze stejně "důvěryhodných" zdrojů jako vždy, není se co divit nesmyslům, které píše.
Přesto, musím uznat, že webové stránky jsou zajímavě a dobře tvořené, to je fakt. Škoda jen, že tak šikovný člověk nedělá něco víc pozitivního, než je rozsévání zloby.
Pan Klíma to má dobře rozdělené v tom Sezimáku na černé a zlé zastupitele x bílý a hodný Martin Klíma a jeho přátelé. Tak jednoduše to ale přece v životě nechodí. Nikdy to není jenom černobílé. Možná by autor stránek mohl uznat, že občas taky mohou mít pravdu jeho protivníci a že ne všechno co řeknou myslí zle a negativně.
Z jeho příspěvků jinak totiž úplně čiší osobní zaujetí a zloba vůči radnici.


Honza

6. Martin Klíma zapsáno: 18.03.2005 ve 10:15:34 hod.

Děkuji Vám za kompliment, pane Karlovský, i já o vás mám jako o oblastním manažerovi ODS dobré mínění. Trošku mě překvapuje, že jste museli společně s vaší kolegyní a bravurní chrličkou ohňů přispěchat sezimoústeckým kolegům na pomoc jak Blaničtí rytíři :) Snad není ještě nejhůř! Víte, není pro mě problém uznat, že pan starosta třeba nemyslel svoji nevhodnou průpovídku zle - a taky to tak nikde není napsáno - nicméně ji řekl, a nebylo to vhodné, ani slušné. Moji spoluobčané mají právo vědět jakého mají starostu, mají právo vědět, jak se může stát starostou člověk, který nemá dostatečnou úctu k lidem ani voličskou podporu a které politické strany ho do křesla prosadily, aby samy neměly zodpovědnost. Přeji si také, aby v rámci transparentnosti občané věděli, kdo v Sezimově Ústí tahá za nitky a z jakých pohnutek to dělá. Přeji si, aby se lidé začali o tyto věci zajímat, aby bylo koho za dva roky volit. Nabízím svým čtenářům alternativu k oficiálním informacím v radničních zdrojích, které jsou v poslední době plné davových manipulací a umožňuji tak vytváření vlastního názoru. Nemusím se obhajovat, kdo nechce, nechť sem nechodí, máme přece svobodu. A spolu bychom se mohli třeba někdy potkat a civilně pohovořit o tom, proč má ODS v Sezimově Ústí zástupce, kteří dle mého názoru poškozují její dobré jméno i jméno města, které mám rád. Přeji hezký víkend - a myslím to upřímně ;) Martin

7. J.Karlovský zapsáno: 18.03.2005 ve 12:15:53 hod.

Pane Klímo, ODS nikdy neměla v Sezimově Ústí ani majoritu ani starostu. Jen jednou byl starostou zvolen nezávislý na kandidátce ODS, který se však nikdy členem ODS nestal.
Neobhajuji nikoho v Sezimově Ústí, nemám tu potřebu. A pokud vyjádříte nějaký názor veřejně, musíte očekávat, že se může najít někdo, kdo se vám ozve. I já mám právo na svůj pohled na věc.
Určitě já ani paní Žirovnická nejsme žádní blázni, nekoušeme a myslím, že klidně můžeme pohovořit. Možná budete překvapen, že i v ODS jsou naprosto normální lidi s obyčejnými problémy a starostmi, které mrzí zlé a lživé nařčení a kteří mají prostě jenom potřebu se hájit.

Honza Karlovský

8. Ladislav Kubeš zapsáno: 19.03.2005 ve 16:42:39 hod.

Vážený pane Karlovský, přestože patřím mezi příznivce ODS a možná i mezi "přátele" pana Klímy, domnívám se jako občan a volič ze Sezimova Ústí, že se ve svých příkrých soudech také mýlíte. Chcete-li vidět jak vypadá černobílé vidění světa, přečtěte si volební program stran a sdružení, které dnes v našem městě vládnou a sledujte jejich kroky v úřadě. Pak poznáte co je to negace všeho, co bylo před nimi. Pan Klíma, a to opozice dělává, kritizuje na svých www stránkých a za své peníze. Dnešní vedení města tak bohužel činí za peníze občanů města a k jejich škodě. Činí tak proto, že plní svůj negativistický volební program. Paradoxní však je, že mnozí dostali ve volbách méně hlasů než pan Klíma.

9. Podolský Petr zapsáno: 20.03.2005 ve 21:40:15 hod.

Nebudu ve svém příspěvku hodnotit ani Čápa ani Klímu. Na oba aktéry diskuze mám svůj vlastní názor a tento názor nepovažuji pro veřejné řešení obecných zájmů za rozhodující. Chápu dokonce i snahu pana Karlovského jako něco legitimního a obecně prospěšného. Nezbývá nám obecně nic jiného, než se smířit s tím, že názorů je více. Naší povinností ale je to, že jsme schopni otevřeně a veřejně sdělit, kde se osobně nacházíme, co sledujeme a jakýá je náš cíl. Můj osobní je velmi prostý a ničím nezastřený. Udělám všechno pro změnu politického uskupení současné radnice, tato skupina nám všem škodí a je jenom na Vás co s tím budete v příštích volbách dělat. Váš vliv je značný a strach vede jenom ke špatným koncům. Mnohdy se to zjišťuje až posléze. Nepřátele chápu a příznivce vyzývám.
Petr Podolský.

10. Jan Karlovský zapsáno: 21.03.2005 ve 18:47:00 hod.

Vážený pane Kubeši,
tak, jako má právo pan Klíma kritizovat vše a vždy, stejně tak mám já své právo mu odpovědět, pokud své myšlenky prezentuje veřejně.
Hned ve svém úvodu stránek píše pan Klíma, že na svých nových stránkách dává prostor všem, tedy, alespoň doufám, i těm, kteří s jeho názory právě nesouhlasí.
Honza Karlovský

11. Ladislav Kubeš zapsáno: 22.03.2005 ve 11:23:52 hod.

Vážený pane Karlovský, jsem rád, že si mohu Vaše názory přečíst a mohu na ně reagovat. Pouze mne mrzí, že jsem se nedozvěděl nic o případné likvidaci zahrádek, ale o panu Klímovi. Pan Klíma není tím, co by nás občany města Sezimovo Ústí nějak trápilo. Názory Vaše i názory vedení města na jednotlivá témata mne zajímají i jako voliče.

12. Jan Říha zapsáno: 22.03.2005 ve 11:44:56 hod.

Dobrý den,
asi před rokem jsme se přistěhovali do Sezimova Ústí (ulice Svépomoc) a kromě příjemného okolí nás potěšila existence malé zahrádky za domem. Okolobydlící povětšině zralejšího věku (do takových 30 - 35 let jsem o rýpání v zemi neměl sebemenší zájem) se podobně jako my o "svoje" pozemky přiměřeně starají, takže minizahrádky svůj účel určitě plní.
Proces revitalizace, vycházím ze smyslu tohoto slova (samozdřejmě netuším, co všechno se pod tím skrývá) mi v této části města připadá nepatřičný. Co je vitálnější než kus země, který někdo pro vlastní radost a méně potřebu kultivuje?
Uvědomuji si, že pozemek, na kterém zahrádky leží je majetkem města, tedy všech jeho občanů a zvolení zastupitelé mají právo ze svého nadhledu o tomto pozemku rozhodovat.
Panové, (pokud čtete tento web) zkuste zmíněné minipozemky prodat s předkupním právem pro jejich současné uživatele nebo je pronajmout nebo alespoň někde napište, jaký je váš zaměr.
S pozdravem,
"Dovolil jsem si něco ze své zahrádky."
J.Ř.

P.S.: Tento server (bez ohledu na věrohodnost některých zpráv, kterou nedokáži posoudit) se mi líbí.

13. Jan Karlovský zapsáno: 23.03.2005 ve 11:12:19 hod.

Vážený pane Kubeši, nás také netrápí žádný pan Klíma, trápí nás jeho lživé informace, které nabízí veřejnosti na své webové stránce. A ty se budu snažit i nadále vyvracet. Může se Vám to klidně nelíbit, ale tak to bývá, že na každou akci většinou následuje reakce.
Jinak přeji zdar všem zahrádkářům v Sezimově Ústí. Náš webový "spor" s panem Klímou se jich totiž vůbec netýká, a to je pravda.

14. Ladislav Kubeš zapsáno: 23.03.2005 ve 23:01:11 hod.

Je mi líto, ale ať hledám jak hledám, žádný argument, který by něco konkrétního vyvracel jsem nenašel. Budete-li diskuzní prostor věnovaný zahrádkám využívat k jiným cílům budu Vás za to kritizovat. A řečeno Vašimi slovy: "Může se Vám to klidně nelíbit, ale tak to bývá, že na každou akci většinou následuje reakce." Pro úplnost dodám, že jsem velký a aktivní zastánce politiky ODS a nemám v dotčené oblasti zahrádku.

15. Jan Karlovský zapsáno: 24.03.2005 ve 11:43:36 hod.

Pane Kubeši, pochopil jsem, že Vám moje příspěvky vadí, to je ovšem tak jediné, co s tím můžete dělat. Svoboda vyjadřování (pokud to není plné polopravd a lží - jako je tomu někdy u článků pana Klímy)totiž existuje. Kritizujte si co chcete :-))) Nic ve zlém, ale žádná internetová diskuse se netýká pouze daného tématu, pokud si to vážně myslíte, potom asi často na internetu nediskutujete a jste tedy mimo.

16. Petr zapsáno: 24.03.2005 ve 14:18:35 hod.

Nechcete si pánové Kubeši a Karlovský vyměnit vzájemně své elektronické adresy a dopisovat si soukromě. Tento web čtu a vaše přestřelka je už dost nudná.

17. Martin Klíma zapsáno: 24.03.2005 ve 14:51:31 hod.

Jako reakci na snahy radnice o diskreditaci tohoto média bych rád uvedl toto: Tajemník MěÚ Josef Čáp napsal do reakcí na tento článek tvrzení, ve kterém prohlašuje, že článek je lživý a "...žádná slova o vymírání obyvatel-zahrádkářů na tomto jednání nepadla, natož ze strany starosty". Někteří zastupitelé na tento výrok reagovali na zasedání 22.3.: "Tajemník píše, že článek lže, já prohlašuji, že nelže. Byl jsem tam". Starosta Vocílka potvrdil, že jeho vyjádření bylo netaktní, ale důrazně odmítal, že by použil slovo "vymírat", protože si je jistý, že použil slovo "odumírat". Někteří zastupitelé si však stále stojí za tím, že starosta použil slovo tak jak bylo uvedeno v tomto článku. Je smutné, že taková autorita jako je tajemník radnice se musí pro záchranu starostovy pověsti uchýlit k nepravdivým tvrzením i přesto, že si musel být vědom rizika svědectví dalších zúčastněných osob.

18. Petr II zapsáno: 24.03.2005 ve 16:06:33 hod.

Nuda by to byla bez příspěvků, ne ? Jen ať si zde vyměňují názory, jinak to bude mrtvý web.

19. Ladislav Kubeš zapsáno: 24.03.2005 ve 16:20:09 hod.

Pane Petře, souhlasím s Vámi, že čtení některých příspěvků není zábavné. Pokud hledáte zábavu, zvolte asi jiný server. Tento, pokud jsem to správně pochopil, se týká Sezimova Ústí. Pan Karlovský zde krituje články a názory pana Klímy (a nikdo mu v tom nebrání), já kritizuji zase vedení naší radnice (a doufám, že mi v tom také nikdo bránit nebude). Že Vás to nudí zcela chápu, ale je mi to jedno. :)

20. Petr II zapsáno: 25.03.2005 ve 22:33:37 hod.

Ale pane Kubeši, co jste ve svých příspěvcích "o zahrádkách v majetku města" napsal Vy ????

21. Ladislav Kubeš zapsáno: 25.03.2005 ve 23:41:05 hod.

Své názory pane Petře II. Nic více, nic méně.

22. Petr II zapsáno: 29.03.2005 ve 11:43:38 hod.

O zahrádkách jste nanapsal nic, pane Kubeši, hlavně že poučujete ostatní, co mají nebo nemají do svých příspěvků psát oni :-(

23. Josef zapsáno: 29.03.2005 ve 14:38:35 hod.

Na historii příspěvků je vidět, že první se od tématu odchýlili pisatelé od přespolní ODS. Možná to dostali za úkol. Další už jen reagovali na reakce, ale čemu se divit? Internetové diskuse často bývají o ničem.

24. Petr II zapsáno: 29.03.2005 ve 16:24:44 hod.

Josefe, a ten Váš příspěvek je "o něčem" ???
Co to je "přespolní" ? ODS je pořád jenom ODS. A chat je snad přístupný všem.
Co jako "místní" říkáte na ty zahrádky ?

25. Josef zapsáno: 29.03.2005 ve 16:48:03 hod.

Říkám, že by mi nevadilo rušení zahrádek, kdyby tomu předcházela otevřená veřejná diskuse s občany, a to nejenom s těmi, kterých se to bezprostředně týká, ale i těch, kteří budou budoucí revitalizované plochy užívat - tedy všichni, co se chtějí vyjádřit. Vadí mi, že si na úřadě něco vymyslí a pak z nás dělají blbce. Kdybysme to nečetli tady nebo si lidi tento článek nenalepili do baráků, tak nevíme nic a zítra budou v zahrádkách jezdit buldozery. A pak mi taky vadí, že máme starostu který se neumí chovat jako starosta ale jako hospodský povaleč. A co vy Petře jak to vidíte vy s těmi zahrádkami?

26. Petr II zapsáno: 29.03.2005 ve 18:04:51 hod.

Nemůžu do toho radním "kecat", ale diskuse s občany je určitě potřebná. Pokud se jeví starosta jako povaleč, tak ho prostě příště nevolte ! (a s ním ty, kteří ho podporují). Od toho jsou svobodné volby.
Já mám zahrádku vlastní, ne na městském pozemku, tak mi do ní nikdo nekecá. Být v nájmu je vždy horší varianta :-(

27. Dědek zapsáno: 29.03.2005 ve 21:42:14 hod.

Pro Petra II. zahrádky o které se má jednat nemá nikdo v nájmu, jsou užívány leta jen tak zvaně na hubu, to znamená bez smlouvy a zdarma.
Záměr a projektová studie rekonstrukce panelového sídliště je již delší dobu v barvě vyvěšena na úředních deskách kde si jimůže každý prohlédnout.

28. Občan zapsáno: 30.03.2005 ve 18:33:48 hod.

Barevná studie na úřední desce je pro občany pouhou informací nikoli diskusí na toto téma. Obávám se, že osoby typu pana starosty a místostarosty nejsou schopny vést diskusi s občany a už vůbec neočekávám že by náměty občanů byli schopni realizovat.

29. Jarek zapsáno: 30.03.2005 ve 23:06:36 hod.

Přesně tak, jak píše Občan. Tady nešlo o diskusi, ale o snahu zrušení zahrádek co nejdéle ututlat, aby nebylo vzbouření na vsi. Proto v dotazníku občanům ani slovo o rušení zahrádek. To by si dali... Proto v článku v Novinkách jen nějaké nenápadné náznaky, že dojde k sanaci ploch, které již ztratily svoji funkci a nepřispívají ke kvalitě jeho vzhledu (to jako ty zahrádky:)). Jakoby zatravněná plocha a lavičky obsazené pubertálními kuřáky čehokoli byly pro vzhled města bůhvíjakým přínosem. Stačí si všimnout, jaký dělalo osazenstvo COP-ROCK CAFÉ (přinejmenším než pan ředitel hochy oplotoval) v centru města u Spektra brajgl, abych použil oblíbeného termínu Ing. Čápa (viz jeho odpověď Podolskému). Ve vajglech se tam člověk brodil a na, s prominutím, zaflusané chodníky potřeboval bezmála holínky a SAVO... To zřejmě vzhledu města prospívalo, kdežto zahrádky vyloženě škodí. Bude zajištěno, že se občané nebudou k těm slibovaným lavičkám brodit odpadky, a že se večer nebudou bát jít si tam sednout, aniž by napřed museli vystrnadit bandu opilců? Protože ty zahrádky představují především velkou klidovou plochu, které se pubertální kuřáci čehokoli i opilci vyhýbají. Zatím... A klidné bydlení je v podstatě to nejdůležitější, oč tu jde. Lidé nechtějí, aby jim starosta postavil za domem sluneční hodiny s vodotryskem, chtějí především klidovou zónu. Pokud město garantuje úklid a pořádek na těchto sanovaných plochách, tak prosím. Ale garantuje doopravdy, ne hubou (dědku). Nic proti dobrému záměru vylepšit vzhled města, ale je třeba veřejné debaty občanů města a je třeba vysvětlit zahrádkářům přínos sanace zahrádek. Také nic proti tomu upravit současný stav pronájmem zahrádek uživatelům, než bude rozhodnuto, co s nimi dále.

30. s tebou mě baví svět zapsáno: 01.04.2005 ve 23:49:38 hod.

V této e-diskuzi postrádám vyjádření Českého svazu zahrádkářů ...reakce na výše publikovaný článek jsou opravdu skvělé! Tematicky na výši především pan Karlovský - jeho vstup opravdu v pravou chvíli...

31. iveta ruzickova zapsáno: 02.04.2005 ve 05:36:28 hod.

podle meho zahradky nikoho nerusi, jen se jejich zlikvidovanim udela vice mista pro pejskare a hoven bude vic.a tim se ,skoda nikdo nezabyva.snad to vsechno dopadne, aby dobre bylo a nikdo nebyl moc nastvany.

32. Lachim zapsáno: 04.04.2005 ve 12:02:50 hod.

Já jsem pro, aby zahrádky ustoupily veřejným plochám se stromy. Ale původní živé ploty ať zůstanou s malými průchody. A krásnej den...

33. Josef zapsáno: 04.04.2005 ve 12:09:12 hod.

Je důležité zachovat klidovou zónu kolem domů, aby kamlachovi učni nechodili kouřit přímo pod okna.

34. sladké mámení zapsáno: 04.04.2005 ve 15:43:50 hod.

Vážený "s tebou mě baví svět" :
Vaše reakce je asi nejskvělejší ze všeho, co bylo napsáno.
Tématicky - e-diskuse jsou na světě od toho, aby každý reagoval, jak chce a uzná za vhodné ! Pokud při tom nikoho neuráží a dokonce se podepíše (na rozdíl od nás dvou), tak není v ničem problém.
Kdo je vlastník zahrádek, Svaz zahrádkářů nebo město ? Kdo je vlastník, ten se musí starat a ten taky rozhoduje.

35. ZOO mezi ploty zapsáno: 05.04.2005 ve 13:11:56 hod.

Pokud se zruší zahrádky, tak navrhuji všechny klidové zóny oplotit (nejlépe po vzoru pana Kamlacha) vysokým plotem. Vstup bude pouze pro slušné občany (nevím, jak se to pozná). Doporučuji vydávat čipové karty, jak to "NEDĚLÁ" pan Kamlach, i když to slíbil. Jedině tak budou totiž zóny klidu skutečně klidné a bez hulících učňů a fetující mládeže. Ale na druhou stranu to bude vypadat jako v ZOO. Nejlepší bude asi kompromis mezi zájmy města a provozovateli zahrádek. Nevím však, jsou-li současní radní páni schopni vůbec o nějakém kompromisu uvažovat.

36. Rodačka zapsáno: 07.09.2005 ve 18:27:11 hod.

Vrátila jsem se po 30 letech opět do rodného města a zjišťuji že se tu žije jak zastara. Veškerá práva jsou tzv. odjakživa, všichni jsou zvyklí, že všechno je jejich a na nic se jim nesmí sáhnout. Jestli mají svou zahrádku na cizí půdě to je nezajímá, je to přece odjakživa. Zahrádky jsou hezké, pokud předchozí zahrádkáři opravdu neumřeli a zahrádky se nestaly rumištěm a pokud nejsou na cizím. Neviděla jsem nikde, zeptejte se třeba v Táboře, že by město tyto pozemky nepronajímalo smluvně za úplatu a nikdo k tomu neprotestuje.


37. Karel zapsáno: 27.01.2006 ve 21:50:40 hod.

Jsem také pro zrušení zahrádek.A také pro zrušení podivných, uměle vytvořených sezení mezi thůjemi,u plotu mateřské školy v Lipové ulici. Zde se v letních měsících schází,,parta vyvolených",kteří zde provozují svoje opilecké párty. Tito lidé si ale neuvědomují, že nejsou na chatě u řeky, ale mezi obytnými domy, kde svým opileckým hlukem obtěžují stovky spících lidí, do pozdních nočních hodin!! Městská policie tam již mnohokrát zasahovala, ale k žádné pokutě, se nikdy neodhodlala. Budeme věřit,že tomu tak není pro to, že jedním z těch vyvolených občas bývá i náš vážený pan starosta Vocílka.
Dalším takovým podobným místem, i když bez rušení nočního klidu a návštěv pana starosty, je na druhé straně té samé mat.školy. Mnoho let, zde bylo dětské pískoviště, kolotoč a sezení pro maminky, které hlídaly své ratolesti. To se ale zřejmě nelíbilo místním několika jedincům, kteří ze dne na den pískoviště zrušili, kolotoč přestěhovali a již zmíněné sezení si zabrali na celodenní pití kávy, za asistence jejich volně pobíhajících psů. Naprosto chápu, že je maminky z dětmi, při této činnosti nesmírně omezovaly!!!
Bohužel v dnešní době je naprosto běžné, že si pár jedinců zabere místa pro svoji potřebu, která by mohla sloužit stovkám lidí.A bohužel někdy i za asistence našich městských činitelů, kteří tomuto jevu svoji lhostejností napomáhají.

38. radek zapsáno: 16.10.2007 ve 10:38:17 hod.

PÍŠE SE JEN O STARŠÍCH ZAHRÁDKÁŘÍCH ,ALE JSOU TU I MNOHEM MLADŠÍ. JÁ SE S TÍM KOUSKEM PIPLAM CELÝ ROKY A ONI PAK ŘEKNOU KONEC.PŘIŠEL NÁM PAPÍR O NÁJMU ALE TOMU NEVĚŘÍM ,TO SI DÁ RADNICE TŘEBA NA ROK A PAK TO ZRUŠÍ. MĚLI DÁT ŠANCI TĚM KDO SI TY ZAHRÁDKY CHTĚJÍ KOUPIT,NÁJMEM JEN BALAMUTÍ LIDI. V JEDNÉ ZNÁMÉ PÍSNIČCE SE PÍŠE HEJ PÁNI KONŠELÉ JÁ CHCI MÍT NA ZEMI RÁJ, ALE NÁS TADY ČEKÁ SPÍŠE PEKLO. MĚLI BY SI UVĚDOMIT ŽE TU JSOU PRO NÁS .JEJICH ZÁJEM JE SPÍŠ ABYCHOM VYMŘELI ,A TO JE VRCHOL AROGANCE PÁNI KONŠELÉ.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama