Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Věci veřejné

Soud bývalého tajemníka zprostil další obžaloby

Podolský trestný čin nespáchal

Podolský podruhé v tomto týdnu odcházel od soudu jako nevinný člověk

Soud v pátek 29.4.2005 na návrh státní zástupkyně zprostil Petra Podolského obžaloby, neboť bylo v průběhu dokazování zjištěno, že nedošlo k trestnému činu. Rozsudek bezprostřeně nabyl právní moci.

Okresní soud v Táboře projednal ve třetím stání trestněprávní zodpovědnost obžalovaného Petra Podolského ve věci porušování povinností při správě cizího majetku. Obžalobu uvalilo na bývalého tajemníka MěÚ okresní státní zastupitelství na základě trestního oznámení Milan Vlčka z roku 2002. V žalobě je mu kladeno za vinu, že se dopustil trestného činu tím, že nakládal s majetkem vlastníků bytových jednotek č.p. 630 a tím, že nevyplácel úroky z peněz, které mělo sdružení vlastníků bytových jednotek na fondu údržby, měla vzniknout domu č.p. 630 škoda ve výši 62 259 Kč. Samotné sdružení vlastníků uplatňuje u soudu škodu ve výši 57 346 Kč.

Samosoudce Mgr. Petr Černý, po úvodním shrnutí dosavadního vývoje, přistoupil ke čtení zbytku písemných důkazů. Ve čtení konstatoval, že materiály o evidenci finančních zůstatcích jednotlivých domů, dodané svědkyní Iljou Beránkovou odpovídají až na drobnosti materiálu, který dodal pro svou obhajobu Petr Podolský. Podstatou obhajoby bylo prokázat, že domům nemohla vzniknout škoda v žalované výši, neboť proti sobě byla postavena nesouměřitelná čísla. Na jedné straně byly potenciální úroky ze všech domů a oproti tomu byly postaveny náklady pouze domu č.p. 630. Tímto nesprávným odečtem vyšla nereálná škoda. Obhajoba poskytla soudu zůstatky jednotlivých domů, odhady nákladů za vedení samostatných účtů s odhady jejich úroků, a to pro každý samostatně. Tyto podklady byly soudem prověřovány a porovnávány právě s podklady z odboru správy města a také od soudní znalkyně z oblasti bankovnictví.

Po ukončení čtení listinných důkazů soudce Černý vyzval státní zástupkyni k závěrečné řeči. Státní zástupkyně JUDr. Alena Pešková uvedla, že je nutno konstatovat, že město přicházelo k určitému prospěchu, protože svěřené prostředky používalo na jiné účely, i když nedošlo k přímé škodě. Nicméně během prokazování došlo ke změně důkazní situace, která byla obhajobou správným způsobem doplněna. Byly zohledněny úroky z prostředků na účtu a poplatky spojené s užíváním účtu. Díky tomu se způsobená škoda u domu č.p. 630 pohybuje okolo 4500 Kč. Z písemného materiálu od obžalovaného je možné najít shodu s výpočty soudní znalkyně, je proto možné tento materiál obhajoby použít jako důkaz. "Je zřejmé, že rozdíl mezi poplatky a úroky nečiní 25 tisíc Kč, což je hranice škody malé a není třeba provádět další dokazování. V jednání obžalovaného nelze spatřovat trestný čin. Znaky skutkové podstaty nebyly naplněny. Navrhuji proto zproštění obžaloby."

Obhájce Petra Podolského JUDr. Alois Ondráček vyslovil souhlas se závěrem státní zástupkyně. Připomněl ale, že nelze hovořit pouze o prospěchu města, protože ze všech správcovaných domů byly pouze u dvou úroky větší než poplatky, zatímco u zbylé většiny by poplatky byly větší než úroky, a tudíž město jejich existenci dotovalo. Uvedl dále, že město mělo k dispozici klamavé audity, které neupozorňovaly na nesprávnost jednání města v této oblasti. Uvedl také, že celý tento drahý, dlouhý a neekonomický proces je důsledkem špatné práce policie, protože vyšetřovací orgány měly již v roce 2002 k dispozici materiál, ve kterém byly konstatovány závěry, přednesené dnes státní zástupkyní. "Policie měla na základě tohoto důkazu trestní stíhání zastavit." řekl obhájce žalovaného.

Soud poté vynesl rozsudek, ve kterém Petra Podolského zprostil obžaloby, neboť se nejedná o trestný čin a odkázal poškozenou stranu, reprezentovanou přítomným Milanem Vlčkem, s uplatňováním škody na občanskoprávní soud.

Poté soud přešel ke stručnému odůvodnění. Slovy samosoudce Petra Černého bylo vysvětleno, že soud má za prokázané, že po privatizaci bytů město uzavřelo příkazní smlouvy s tím, že bude provádět správcování, což ani jinak nešlo v té době udělat. Dle názoru soudu mělo město v tomto okamžiku zřídit jeden samostatný účet pro všechny společenství bytových jednotek. Reálně se totiž stávalo, že peníze byly používány k jiným účelům. Šlo tedy o jakýsi druh svévolného úvěru. Po stránce formální byla naplněna podstata trestného činu, neboť se občas stávalo, že v některém okamžiku bylo na účtu méně peněz, než by tam mělo správně být. Po stránce účetní však nemůžeme městu vytknout nic. Existovala precizní evidence, vše co mělo být zaplaceno, bylo zaplaceno a nenastal zde žádný problém. Základním znakem trestného činu je způsobení škody větší než 25 tisíc Kč. Pokud započteme příjmy a výdaje, pak kromě dvou výjimek nemohly příjmy z úroků překročit výdaje na provoz účtu, a pokud ano, pak by to bylo o minimální část. Nejedná se tedy o trestný čin.

Poté soud poučil obě strany o právu na odvolání a vyzval je k vyjádření. Petr Podolský se na místě vzdal práva na odvolání, státní zástupkyně se také vzala práva na odvolání. Na otázku soudu, zda se i Milan Vlček vzdává práva na odvolání, dotyčný odpověděl: "Ne". "Co ne?", reagoval soud na nejasnou odpověď a položil otázku jasněji: "Budete se odvolávat nebo se vzdáváte práva na odvolání?" Milan Vlček se pokusil vysvětlit, že nemůže rozhodnout za společenství vlastníků... "Takže si počkáte na písemné vyrozumění," ukončil soud tuto formální pasáž a prohlásil, že rozsudek nabývá právní moci.

Po skončení soudního jednání se Milan Vlček z místnosti vytratil a Petr Podolský odpovídal na otázky přítomných novinářů.Předchozí články k tomuto případu:
Stát vs. Petr Podolský (1)
Soud s Petrem Podolským opět odročen(2)

Redakce - 29.04.2005
1. čtenář zapsáno: 29.04.2005 ve 15:33:51 hod.

Blahopřeji panu Podolskému k jeho vítězství. Pro žalující stranu mám vzkaz:"Nechcete už místo honu na čarodějnice začít konečně něco dělat pro občany? Zatím jste nic neudělali, jen se soudíte za naše peníze a moc času již nemáte. Nebo už Vám došel dech?"

2. Jarek zapsáno: 29.04.2005 ve 19:36:41 hod.

Rovněž blahopřeji panu Podolskému k vítězství. Vlčkův pokus upálit ho na hranici v předvečer čarodějnic trapně selhal :).

3. Milan zapsáno: 29.04.2005 ve 21:17:59 hod.

Pane Vlčku, konečně máte i úřední papír na tu svou nenávist k lidem, kteří v minulosti na radnici něco dokázali,což se o radnici současné říci nedá.

4. Aripeka zapsáno: 30.04.2005 ve 00:17:32 hod.

Copak jen to ten pan podolský dokázal?

5. Pepa zapsáno: 01.05.2005 ve 20:40:34 hod.

Dokázal se ubránit lžím, pomluvám, odolal ročnímu vyšetřování policie a trpělivě čekal 3 roky než přišel tento soud. Během té doby se musel vyrovnat s veřejným pranýřováním, maskou zločince a nosit rubáš vyvrhela. To je to, k čemu zde moji předřečníci blahopřejí - pokud se mýlím, opravte mě. Já se ke gratulaci připojuji také. Jsem rád, že soudy nepodlehly mediálním a politickým tlakům.

6. občan zapsáno: 02.05.2005 ve 15:20:03 hod.

Pane Aripeko, myslím, že toho pan Podolský dokázal pro toto město daleko víc než vy. Co přinesl městu pan Vlček a jemu podobní? Lživá a nepodložená obvinění, nenávist, aroganci moci, ... Co podnětného přinesl pan Vlček na zastupitelstvo? Nic. Jen se stále hrabe ve starých věcech a je posedlý nějakou mstou. Sice nevím za co se mstí, ale poslední dobou dostává pěknou oficiální nakládačku.

7. Aripeka zapsáno: 02.05.2005 ve 21:14:11 hod.

Nezapomeňte ho svatořečit.

8. Josef zapsáno: 02.05.2005 ve 21:44:08 hod.

Vlčka? To je dobrý nápad! Svatý Vlček, patron všech...

9. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 04.05.2005 ve 11:20:54 hod.

Nedá mi to nepřispět. Je opravdu zajímavé, že Táborsko a paní Kolářová, zpočátku opravdu ohnivě píšící o "zločinech" p. Podolského nyní po ukončení dvou procesů naprosto mlčí. To MF Dnes se vzmohla alespoň na článeček o výsledku soudních pří. Jinak myšlenka svatořečit p. Vlčka je velice svůdná - bodujete p. Josefe.

10. občan zapsáno: 04.05.2005 ve 11:58:13 hod.

Mě to také nedá nereagovat. Aby mohl být někdo svatořečen, musí se jeho prostřednictvým stát nějaký zázrak. Nechci vás zklamat, ale domnívám se, že od pana Vlčka žádné zázraky čekat nemůžeme.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama