Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Píšeme o čem se mluví
reklama
reklama
Názory

Kritický komentář k radniční sebechvále v Novinkách

Jak to vidím já

Za peníze daňových poplatníků si vedení města v posledních Novinkách udělalo předvolební propagaci. "Blíží se čas dalších voleb do samosprávy a tak současné vedení města považuje za potřebné podat občanské veřejnosti informaci o hlavních úkolech a akcích splněných a realizovaných v tomto období na úřadě i na městě samém ve spolupráci s jeho sborem radních a zastupitelů," uvedl vzletnými slovy autor Josef Čáp několikastránkovou kompilaci sebechvály a hanobení všeho minulého. Netvrdím, že vše bylo špatně. Ani dříve, ani nyní. Za poslední rok je vidět dobrá práce. Jako protiváhu nekritickému pohledu současné radnice nabízím čtenářům v rámci názorové plurality na některé body svůj osobní kritický pohled. Komentuji jen témata, ke kterým mám co sdělit, které si pamatuji ze svého působení na úřadě, nebo jsem se jimi zabýval.


Zrušena deska s nápisem "Promiňte, dnes není úřední den".
Na MěÚ chodili lidé i v neúřední dny a nikdo je nevyhazoval. Toto vstřícné gesto pro voliče, které zrušilo neúřední dny, se po chvíli ukázalo jako velice problematické. Úředníci nebyli schopni vykonávat práci mimo úřad, nebo nebyli schopni být v kancelářích. Paradoxně s tím měli největší problémy starosta s místostarostou, které občané často marně na úřadě hledali. Nakonec se rada vrátila k rozumnému kompromisu.

Dočasná ocelová ženijní lávka přes Lužnici
Zapůjčení lávky od vojáků bylo rozjednáno hned po srpnových povodních ještě před volbami. Nové vedení akci dokončilo a dokončil by ji snad každý.

Zahájeno očerňování politických odpůrců
Milan Vlček se chopil kontrolního výboru, při kontrolách porušoval zákony a kontroloval co neměl. Podal trestní oznámení na bývalého starostu, bývalého tajemníka a vedoucí finančního odboru. Policie po roce šetření případ odložila s tím, že se trestný čin nestal. Zásah do osobnostních práv však dotčeným kompenzován nebyl. Trestní oznámení bylo Milanem Vlčkem podáno také na mě - se stejným výsledkem. Radní Bedřich Beneš poslal udání k inspektorátu bezpečnosti práce na ředitelku školy a opoziční zastupitelku. Oba kandidáti ODS mají asi podobné koníčky. Po Vlčkově rezignaci převzal kontrolní výbor Vít Stryhal (ODS) a opět nechal členy výboru porušovat zákony a kontrolovat co se jim zalíbí. Pánové, kontrolní výbor není výbor lidové kontroly. Kontrolní výbor má kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a ne nepohodlné soukromé osoby.

Objednán nový audit
Město objednalo a zaplatilo nový audit hospodaření, neboť se domnívalo, že ten předvolební je zkreslený. Nový audit byl prakticky identický. Myslím, že nás to stálo 70 tisíc.

Výrazné omezení dostavby objektů Městského úřadu
Ušetřili jsme. Vchod do úřadu se bohužel od té doby podobá vchodu do krematoria a bude jistě trvalou památkou na období nevkusu. Knihovna měla být v jedné malé místnosti a dalo nesmírně mnoho práce a času přesvědčit vrchního architekta Čápa, aby knihovnu nelikvidoval a udělal ji v podkroví. Nakonec uznal, že by po něm mělo něco pěkného zůstat. Ještě jednou za kulturní občany děkuji.

Pokuta uložená městu ve výši 900.000 Kč-zaplacena, viník nedohledán ani soudní cestou.
Viník ve skutečnosti hledán nebyl. Byly pouze hledány důvody a vyvíjen nátlak na členy přestupkové komise, aby byl označen jako viník bývalý tajemník. Když se důvody nenašly, podalo město žalobu. Soud ji zamítl. Poté co soud v rozsudku podal podrobný rozpor situace a označil konkrétní lidi, zodpovědné za osudné pochybení, radnice přestala viníka hledat. Poslední důkaz ze 17.5.2006, kdy zastupitelé odmítli pověřit vedení města prošetřením viníka této pokuty.

Kritika a prověřování smluv s Energoinvestem
Nemohu se zabývat smlouvami, město je nikdy celé nezveřejnilo. Několikrát se ukázalo, že radnice neví, zda smlouvy má či ne. Jednou zastupitelům starosta Vocílka tvrdil, že smlouvy nemají, načež tajemník na přímou otázku přiznal, že mají. Později, když radnice předložila zastupitelům kopie smluv s ručně vepsanými poznámkami a ti chtěli nepočmárané originály, tvrdil tajemník, že jiné nemají a starosta mu oponoval, že mají. Vyznej se v tom někdo. Za zmínku stojí perlička, že vehementními kritiky smluv o tepelném hospodářství jsou i zastupitelští matadoři, kteří smlouvy v minulém období schválili a pak se oháněli kostlivci ve skříních. Pokud se nemýlím, jedná se o dlouholeté zastupitele Kose (ODS), Hrádka a Peterku (ČSSD). Komerční právníci nebývají levní. Kolik město utratilo za právní analýzu smluv, které zůstaly prakticky beze změny dodnes, netuším.

Odchod pracovníka investic pro nadbytečnost formou dohody (k 31.4.2003)
Vždy jsem myslel, že duben má 30 dní. Před ani po likvidaci této pracovní pozice se nikdo z vedení nezajímal o vykonávanou pracovní náplň, takže po odchodu pracovníka přestal úřad většinu jeho prací vykonávat. Následkem toho město přes dva roky nesáhlo na jedinou dotaci a neudělalo žádnou investici. Učí se to dodnes. Možná se s těmi politickými čistkami nemělo tak pospíchat.

Směna pozemků města a krajem (COP) na našem území
Směna pozemků u Lužnice jsem kritizoval jako formu ocenění dobré spolupráce a nadstandardních vztahů mezi ředitelem Kamlachem a vedením města. Převod se mi nezdál transparentní, například tajemník Čáp zastupitelům uváděl nepravdivé údaje o vlastnictví některých pozemků. Moji kritiku řešil na popud ředitele Kamlacha úřad vyšetřování policie a přestupková komise. Závěr byl ve prospěch svobody slova.

K+K Milevsko - půjčka na zavedení kabelové televize
Město v devadesátých letech zainvestovalo formou půjčky kabelizaci města v době, kdy se prováděly práce na dalších sítích. To znamenalo úsporu. Od té doby se městu tyto peníze vrací jako příjmy do rozpočtu a z moderních technologií těží většina obyvatel, včetně městského úřadu. Současné vedení se chová, jako by jim ty peníze někdo vzal. Já to vidím jako dlouhodobou investici do moderních technologií v pravý čas. Kdybychom chtěli kabelizovat nyní, vyšlo by to mnohem dráž. Ty peníze nikdo neukradl, leží zhodnocené v zemi a poskytují kromě TV i kvalitní internet.

Lužnická ulice - provedena rekonstrukce vozovky z povodňových prostředků
Prý se říká, že když nevíte, kdo je na radnici, podívejte se po městě, kde jsou opravené ulice. Lužnická ulice je pravděpodobně jediná ulice, která se ve spodní části města opravila a je dobře, že alespoň nějaká. Lidé ze zatopených domů si ji zaslouží. Společně s asfaltovou cestou kolem Lužnice tak budeme moci někdy v budoucnu slavnostně otevřít Čápovu stezku na městský úřad.

Petice proti plotu kolem internátů COP
Radnice na tuto významnou kapitolu zapomněla. V červnu 2003 proběhla městem silná vlna odporu proti stavbě nového plotu a znepřístupnění pozemků kolem internátů COP. Petici podepsalo 1300 lidí, radnice z toho udělala politický problém a hledala všechny cesty, jak jít proti vůli občanů a petici nevyhovět. Jediná snaha vycházela z bývalého starosty Jiřího Peterky, po jeho rezignaci radnice veškeré snahy o zpřístupnění areálu trvale bojkotovala. I když to petiční zákon zakazuje, iniciátoři petice byli potrestáni. Kamlachova škola alespoň vrátila zaplocený chodník v ulici Pionýrů a kraj přislíbil vydání čipových karet pro občany v okolí. Marně. Rok dlouhé a složité vyjednávání s krajským úřadem skončilo na prohlášení starosty Vocílky, že občané města přes pozemky již chodit nechtějí. Inu mezi volbami je vůle občanů spíš na obtíž. Děkujeme, že víte co chceme, odejděte.

Zrušen odbor školství a kultury MěÚ
Každé vedení radnice má jistě právo aplikovat systémy řízení podle svých představ. Za celé volební období jsem ale nezískal pocit, že by radnice měla zájem a schopnosti něco řídit, natož, aby vybírala do ředitelských postů schopné manažery. Takže restrukturalizace úřadu probíhala způsobem: Oddělit, nechat to někým řídit, a hlavně se o to nestarat. Použito také na kulturu a správu města. Více komentářů nechci rozvíjet, byl jsem přímým účastníkem těchto změn a chce to silný žaludek.

Starosta Jiří Peterka - ze zdravotních důvodů se vzdal funkce
Smutný příklad psychické likvidace člověka. Vztahy mezi členy vedení města byly hrozné. Jeden nemluvil s druhým, druhý pomlouval třetího, třetí mydlil schody prvnímu. Jiří Peterka byl ve víru zájmů politických stran manipulován k věcem, které dělat nechtěl, což po čase vyústilo k psychickému zhroucení s následky do dnešní doby. Jeho rezignace a zdravotní újma byly vykoupeny tříměsíčním odstupným.

Optimalizační komise pro zrušení školy
Ač mají téměř všichni ve volebních programech zachování stávajícího počtu škol a školek, od konce roku 2004 zasedala optimalizační komise, která měla jediný cíl: Zrušit základní školu řízenou opoziční zastupitelkou a udělat z ní domov důchodců. Komise měla najít objektivní důvody. V komisi nesměla být zastoupena opozice. Členové komise měly od vedení města některé zkreslené údaje, např. o nákladech na jednoho žáka. Optimalizace časem vyústila do krize ve školské komisi, kdy rezignoval její předseda Jiří Vosátka (Nové tváře). Po osmi měsících jednání navrhla optimalizační komise odhlasovanou variantu. Vzápětí rada odsouhlasila jinou variantu, ve které vše zůstává ve stejném stavu. Skutečně efektivně strávený čas.

Smlouva o převzetí správy počítačové sítě MěÚ za 9 tis.Kč měsíčně
Veřejnou soutěž vyhrála prakticky bez hodnocení firma s přátelskými vazbami na tajemníka. Smlouva počítá s přibližně 20 hodinami práce týdně a hodiny navíc jsou účtovány výrazně vyšší sazbou. Externí pracovník trávil několik měsíců na MěÚ o mnoho hodin více. Kde se ty přesčasové hodiny objevují, když na fakturách nejsou, mi zatím nikdo neodpověděl. Vycházím z předpokladu, že žádná společnost není ochotna prodělávat na svém zaměstnaci z lásky k bližnímu.

Pořízení kvalitativně lepších internetových stránek města
Po jasné neochotě najít dialog o podmínkách provozu oficiálních stránek města, byly pořízeny stránky nové, přibližně za stejné peníze. Zhodnocení informačního obsahu, kvality a přehlednosti ponechávám na čtenářích, neboť nemohu být pokládán za objektivního.

Vymáhání pohledávek od neplatičů - rozhodnuto nekompromisně i soudně postupovat
Postup proti neplatičům je sice extrémně přísný, ale v zásadě správný. Jen kdyby radnice zachovávala princip rovnosti a měřila každému stejným metrem. Zatímco dlužník popelného 480 Kč zaplatí při exekuci desetinásobek, domu, který zastupuje současný zastupitel Milan Vlček (ODS), byla odpuštěna pohledávka několik tisíc. Starosta uznal, že to není správné, ale rada ho přehlasovala a bylo to v pořádku. Ruka ruku myje.

Pronajmuto veřejné osvětlení
Dle mého názoru ukázka klientelizmu v praxi. Firma Eltodo byla favoritem ještě před soutěží. Aby soutěž vyhrála, napsala si sama podmínky soutěže, ty předložila radnici a radnice je zveřejnila. Eltodo si také vynutilo pronájem na delší dobu, než radnice zamýšlela. Tuto firmu horečně prosazoval Vít Stryhal (ODS) a odmítal, aby o smlouvě rozhodovalo zastupitelstvo, když to není potřeba. Postupem času vyšlo najevo, že firma Eltodo má štěstí na zakázky všude tam, kde vládne ODS a že má blízké vazby na Topolánkovy společnosti (přečtěte si MFDnes 15.9.2006). Z dlouhodobého hlediska není tento pronájem výhodný. Naše město bude firmě Eltodo platit nájemné 1,2 mil. Kč ročně po dobu 10 let, zvýšené o nárůst energie. Eltodo investuje cca 2,5 mil. Kč do nákupu úsporných výbojek a začne vydělávat na ušetřené energii. Návratnost odhaduji na 5 let, zisk po 10ti letech cca 5 mil. Kč. Kdyby si město vzalo krátkodobý úvěr na 5 let, mohlo by modernizaci osvětlení zainvestovat a vydělávat na úspoře elektřiny samo. Perlička na závěr: Pro firmu Eltodo začal pracovat zastupitel za Nové tváře, který hlasoval pro pronájem osvětlení této firmě.

Odchod právníka Mgr. Rašky na vlastní žádost
ODS na nástěnce a v tisku tvrdí, že byl odejit. Možná by se to nyní ODS při špinění jiných kandidátů hodilo, ale není to pravda.

Správa města - zahajuje svoji činnost jako příspěvková organizace města
Přechod odboru byl původně plánován na společnost s ručením omezeným a byl to naprosto nepromyšlený krok bez jasné koncepce a znalosti jak se to dělá. Radnice nepředložila zastupitelům jedinou relevantní ekonomickou analýzu prospěšnosti tohoto kroku. Dodnes se domnívám, že se mělo jednat o likvidaci vedoucího odboru správy města Smetany. Těsně před převodem se ale zjistilo, že v převodu je daňová komplikace, a proto se narychlo provedla změna na příspěvkovou organizaci. Vznikl tak nečekaný časový problém a jediný člověk, který byl díky zkušenostem schopen Správu města řídit, byl paradoxně Smetana. Žádného zvýšení kvality práce jsem si nevšiml. Letošní zimní údržba byla jak z hororu. Nejprve se nesolilo, pak se solilo v mrazech, kdy sůl nefunguje, při oblevě se neprohrnulo, boty břečku rozšlapaly, tak pak zmrzla a na led se sypaly kameny. Chodci chodili raději po silnici. Správa města ani v jiných oblastech neplní mandátní smlouvu s městem, radnici je to jedno a nic neřeší. Dobré řízení bez důsledné kontroly nikdy nefungovalo.

Kino Oko
Kino Oko bylo zavřené údajně z úsporných důvodů i přesto, že vykazovalo hospodářskou ztrátu jen 200 tisíc. Ta byla vzhledem k 6 mil. ztráty celého střediska kin mizivá a bylo možné ji vyrovnat. Navíc promítárna byla po rekonstrukci a vybavena stroji na promítání 16timilimetrových filmů klubového typu. Kino Oko dokonce bylo v té době obsaženo ve strategickém plánu táborské aglomerace jako centrální kulturní středisko pro alternativní kulturu. Vedení úřadu se z neznámého důvodu rozhodlo zlikvidovat kino Oko a ekonomické analýzy ani názory odborníků nebyly k ničemu. Ani nový ředitel se o kino nechtěl starat a potvrdil záměr prodeje. Vidinu prodeje budovy se nepodařilo dodnes naplnit a budova chátrá. Kino mohlo klidně fungovat dodnes a třeba i v jiném, přitažlivějším duchu.

Seniorům v S.Ú.2 – zahájeno zjišťování zájmu o služby tohoto sociálního zařízení
Zjišťování zájmu bylo společně s neuváženými informacemi o blížící se výstavbě a stěhování v roce 2007 nesmírně necitlivé a neférové vůči starým lidem a jejich rodinám. Téměř každý senior ve městě tento průzkum pochopil jako přihlášku a nyní jen čeká, až se nastěhuje. Vedení města několikrát své euforické postoje přehodnotilo. Později tvrdilo, že stavět se začne v roce 2006 ve třech etapách do roku 2009. Později starosta tvrdil, že již má přislíbeny peníze, ale nemůže říci odkud jsou, protože se nejedná o standardní postup získávání financí. Pak již optimistické proklamace slyšet nebyly. Osobně tvrdím, že vedení města neinformovalo veřejnost objektivně a formou průzkumu zájmu hrálo dezinformační politickou hru. Vystavení nakresleného projektu na úředních deskách, aniž by bylo řečeno, že financování stavby je v nedohlednu, je nesolidní a připomíná stavění Potěmkinovských vesnic. Ve světle minulých proklamací současné předvolební tvrzení ODS, že město má na zahájení stavby s rozpočtem přes 130 milionů z vlastních zdrojů, snad ani nepotřebuje komentář.
Nejsmutnější na celé situaci je to, že předchozí vedení mělo na sklonku volebního období investici finančně zajištěnu. Tenkrát totiž byly dotace 100%. Bohužel se novému vedení vše staré hnusilo, a tak se musela nejprve zrušit platná architektonická studie a zadat studie nová, kterou měl vyhrát jiný architekt. Pak již dotace nebyly.

Přemístění serveru úřadu ze zátopového prostoru
Městský úřad má dva servery, jeden hlavní, jeden poštovní a ani jeden nebyl v zátopovém pásmu od srpna 2002, kdy jsem ho osobně přestěhoval. Při mém odchodu z úřadu v srpnu 2004 byly oba ve druhém patře a jsou tam beze změny dodnes. Co se snažil autor voličům sdělit, je mi záhadou.

Prodáno rekreační středisko Nový Svět
Při prodeji rekreační chaty byl dle mého názoru porušen zákon a ani proces vyjmutí z majetku města neproběhl standardně. Vedení města porušilo usnesení zastupitelstva a schválené podmínky veřejné soutěže, když svévolně bez vědomí zastupitelstva prodloužilo lhůtu splatnosti a nevyzvalo dalšího zájemce, jak bylo v podmínkách uvedeno. Další informace o prodeji a darování vybavení jsou popsány ve článcích na tomto serveru.

Martin Klíma

Redakce - 19.10.2006
1. Rejpal zapsáno: 19.10.2006 ve 12:50:21 hod.

Dobrý, moc dobrý, škoda jen, že do voleb už si to moc občanů nepřečte.........

2. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 19.10.2006 ve 13:06:06 hod.

Jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu...

3. Josef zapsáno: 19.10.2006 ve 13:41:57 hod.

Opravdu moc pěkné, tohle si vytisknu a ukážu každému koho potkám. I kdyby to otevřelo oči jedinému člověku, tak je to dobře.

4. Ivana Vocílková zapsáno: 21.10.2006 ve 15:20:48 hod.

Nyní už je vše rozhodnuto, tudíž nemohu nikoho ovlivnit a a't už to dopadne tak, či tak, jsem š'tastná, že se můj manžel celé čtyři roky nesnížil k žádným špinavým praktikám jako někteří a zachoval si svou čest, slušnost a poctivost.

5. Pavel zapsáno: 22.10.2006 ve 13:17:59 hod.

Paní Vocílková, proč se ztrapňujete?

6. Martin Klíma zapsáno: 22.10.2006 ve 14:27:36 hod.

Paní Vocílková měla jistě důvod, proč sem chtěla toto prohlášení napsat. Můj server jí k tomu dal možnosti a já si vážím toho, že zde jako "první dáma" reaguje i s odvahou se podepsat. Vám, Pavle tato odvaha chybí a je to škoda.

Paní Vocílková, sice jsem nezměnil názor na to, že váš manžel není kvalitní starosta, ale váš postoj, projevenou podporu a odvahu oceňuji.

7. Pavel zapsáno: 22.10.2006 ve 21:31:33 hod.

Paní Vocílková, s poctivostí a ctí u vašeho manžela by se možná dalo polemizovat, ale ke slušnosti má hodně daleko. Celé čtyři roky se snižoval k tomu, aby dělal Čápovi a Benešovi šaška a přisluhovače, protože jinak by se s jeho kvalitama neudržel. Po jeho volebním výsledku by byla dost velká drzost se snažit na úřadě setrvat.

8. Pro Pavla zapsáno: 23.10.2006 ve 05:47:36 hod.

Klidně se vsaďte, že Vocílka na radnici zůstane. Možná ne jako starosta ale zůstane tam. Přece nepůjde makat...

9. Aleš zapsáno: 23.10.2006 ve 09:07:12 hod.

A to já se vsadím, že z radnice vylítne, nejlíp když půjde zase na plasty do montérek.
Oblek stejně neumí nosit. Možná, že mu Čáp ale přihodí nějakou trafiku. Co takhle u se zašít u Smetany na technických službách?

10. Pavel zapsáno: 23.10.2006 ve 15:53:29 hod.

Možná se zřídí nová funkce a budeme mít místostarosty dva.

11. Rejpal zapsáno: 25.10.2006 ve 09:51:47 hod.

Pavle, obávám se, že Vámi vyjádřená myšlenka začíná brát reálnou podobu!

12. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 25.10.2006 ve 14:30:22 hod.

Fakt tady budeme mít dva starosty ? Vždyť to nemá ani New York a ten je mnohem početnější než Sezimák.

13. Venca zapsáno: 25.10.2006 ve 19:17:46 hod.

Už jsem tenhle drb taky slyšel.A dokonce že je to druhý místo pro Míru Vocílkü.To není možný.Míra totiž po volbách sám uznal že je to průšvih.A není žádný prospěchář kůli kterýmu by se zřizovala nějaká trafika.Sám ví že má odejít.Je to totiž slušnej člověk.

14. pro Vencu zapsáno: 26.10.2006 ve 08:11:14 hod.

Abyste nebyl překvapenej......

15. čtenářka zapsáno: 26.10.2006 ve 08:22:45 hod.

také pro Vencu

I já si myslím, že budeme překvapeni, jak Vocílka po druhém místostarostovi velmi rád skočí.
Přece jen peníze vládnou světem a je velký rozdíl mít plat na Silonce nebo na městě.
Pak jde slušnost stranou.

16. čtenářce zapsáno: 26.10.2006 ve 10:55:15 hod.

A fuj! Vy jste nečetla příspěvek č. 4?

17. čtenářka zapsáno: 26.10.2006 ve 12:22:22 hod.

A fuj.Jasně, že četla.
Je to můj názor a budu jen a jen ráda, když se budu mílit.
Necháme se překvapit.

18. Míla zapsáno: 26.10.2006 ve 15:08:32 hod.

Uklidit Vocílku za jeho zásluhy nebude asi až tak lehké. Koupili si Vavrušku a nyní je třeba něco vymyslet pro Vocílku. Vždyť ta nadpoloviční většina je letos tak křehonká.

19. Martin Doležal zapsáno: 26.10.2006 ve 16:19:42 hod.

Nemyslím si, že by p. Vavrušku koupili. Je jasné, že kandidátka Sportovců byla vytvořena především se záměrem posílit šance dosavadní koalice na zachování stávajícího obsazení funkcí na radnici, ale předvolební dohody uzavírali hlavně lídři kandidátek. Asi bylo překvapením pro všechny, když se Ing. Vavruška dokázal z 15. místa na kandidátce díky preferencím dostat jako jediný ze Sportovců do MZ. Považoval a považuji ho stále za "férového" člověka a jsem zvědav, jak se svým mandátem naloží. Chci věřit tomu, že nepodlehne tlaku vedení města, vábení funcí či třeba příslibu mimořádného daru města pro dostavbu haly na házenou.

20. čtenářka...že by č. 1 zapsáno: 29.10.2006 ve 21:12:58 hod.

...dobré dublování ....bv případě, že bych byla autorkou výše vložených příspěvků ) a to nejsem ) , snad bych zvládla napsat správně slovo MÝLITI SE... BUDIŽ, MÝLITI SE JE LIDSKÉ...

21. Martin Klíma zapsáno: 29.10.2006 ve 23:55:30 hod.

Už delší dobu uvažuju, že bych zavedl pro stálé anonymní pisatele registrované přezdívky :)

22. čtenářka...že by č. 1 zapsáno: 30.10.2006 ve 22:47:33 hod.

Milý pane Klímo, to je prkotina...jsou důležitější věci kolem nás!

23. Heinrich Jesse zapsáno: 01.12.2014 ve 10:27:32 hod.

Pro koho se to týká

Jsme dynamicky se rozvíjející spolecnost, jež poskytují financní pomoc. služby poskytované patrí; Xmas úver, refinancovat, domácí zlepšení, investicní úver, auto úvery, konsolidaci dluhu, úverové linie, podnikatelské úvery, osobní pujcky, auto úver, auto úver.

Myslíte si, potrebují financní pomoc, dáváme všechny druhy úveru spolupracovat orgány a osobní jednotlivce, kterí potrebují pujcku s minimální úrokovou sazbou. V prípade zájmu o naše služby, kontaktujte nás na informace je níže.

Celé jméno :.
Kontaktní adresa :.
Telefon :.
Country :.
Cástka potrebná jako úver :.
Pujcka Doba trvání :.
Sex :.

Budu, prosím, aby se k vašim službám,

verne,

Kontakt Jméno: Heinrich Jesse
Kontakt E-mail: jesseserv01@gmail.com

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama