Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Pro lidi co chtějí mít názor
reklama
reklama
Věci veřejné

16. června 2011 od 15:00 do 17:00 @ Hotel MAS

Jak se zapojit do dění v našem městě

Fórum 50 %, o.s. ve spolupráci se starostou Sezimova Ústí Mgr. Ing. Martinem Doležalem a radní Ludmilou Svatkovou uspořádají dne 16. června 2011 seminář zaměřený na možnosti zapojení občanů a občanek (zejména rodičů na rodičovské dovolené) do veřejného dění ve městě. Seminář se uskuteční od 15:00 do 17:00 v přednáškovém sále hotelu MAS, Náměstí Tomáše Bati č. 417, Sezimovo Ústí. Projekt je podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF.

Seminář je součástí série vzdělávacích akcí, které proběhnou v šesti regionech po celé ČR. Možnost navštívit seminář již využili občané a občanky v Opavě a Ústí nad Labem, další semináře jsou plánovány na podzim tohoto roku v Olomouci a Brně.

„Smyslem seminářů je nabídnout lidem možnost aktivně se podílet na rozhodování o městě, ve kterém žijí. V celé Evropě můžeme sledovat trend otevírání radnic občankám a občanům a Česká republika by v tomto ohledu neměla být výjimkou. V tom nás utvrzuje i to, že o semináře je ze strany veřejnosti velký zájem“, uvedla Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 %.

Návštěvnicím a návštěvníkům je nejprve stručně představeno teoretické minimum o struktuře obecních úřadů a základní možnosti, které mají v komunikaci s úřadem a zastupitelstvem (návštěva zastupitelstva, dopis, petice atd.). Následující blok je věnován představení konceptů komunitního plánování a komunitního rozpočtování, což jsou nástroje, jejichž cílem je plánování strategií rozvoje města i sestavování rozpočtu za přímé účasti obyvatelstva. Součástí druhého bloku je i praktická ukázka fungování aplikace Rozpočet pro všechny (www.rozpocetprovsechny.cz). Poslední část je věnována diskuzi se zastupiteli a zastupitelkami.

„Chceme lidem poskytnout nejen určité praktické znalosti, které jim mohou pomoci při komunikaci s úřadem či zastupitelstvem, ale dát jim také možnost přímo kontaktovat svého zastupitele či zastupitelku a zeptat se na to, co je nejvíce zajímá či trápí“, dodala Smiggels Kavková.

Seminář je zdarma a v jeho průběhu bude k dispozici malé občerstvení. Zájemci a zájemkyně se mohou hlásit na adrese adamusova@padesatprocent.cz . Pozvánku a program naleznete v příloze, případně na webových stránkách Fóra 50 %: http://padesatprocent.cz/cz/skoleni-akce/jak-se-zapojit-do-deni-vsezimove-usti.

Občanské sdružení Fórum 50 % usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích procesech. Fórum 50 % je přísně nadstranické.


Článek obsahuje přílohu seminar_OPLZZ_pozvanka.pdf
Redakce - 22.05.2011
1. Čí Forum ? zapsáno: 03.06.2011 ve 09:20:11 hod.

Další spolek feministek a ostaních lehkoživků, kteří hrabou peníze z dotací na nesmyslné školení.
Starosta a Svatková u toho nesmí chybět. Občané by možná byli aktivnější i bez školení kdyby se před volbami inzerovaná otevřenost novvé radnice uvedla také do života. Zkuste si na webu města najít nějaký kontakt na své nové zastupitele, kromě služebních telefonů starostů tam nenajdete jedinou adresu nebo telefon či mail. O zveřejńování zápisů z jednání komisí a výborů nemluvě. Zábavé jsou zápisy z jednání rady města typu, byl projednán zápis z jednání bytové komise a schválen všemi hlasy. O obsahu ani slovo.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama