Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Dnešní zastupitelstvo je opravou za předešlé

Zastupitelstvo: Starostův reparát

Na 27.12.2007 bylo narychlo svoláno ještě jedno neplánované zasedání zastupitelstva. Máme-li zažitou takovou lidovou tvořivost, že umíme nazývat zasedání zastupitelstva jako řádné a mimořádné, pak toto bude jistě nazváno slovem opravné. Takový expresní reparát ještě před koncem roku. Předchozí zastupitelstvo konané 11.12. bylo totiž přehlídkou nejrůznějších pochybení a vážného porušování zákona. Nabízím čtenářům krátké ohlédnutí. Pro podrobnosti odkazuji na zvukové záznamy na oficiální stránkách města.

Kapitola 1: 20 tisíc a starosta ve střetu zájmů


Starosta města Bedřich Beneš si možná neuvědomil rychlý dopad lidového pořekadla o zametání si před vlastním prahem, když odmítl udělit slovo při projednávání rozpočtu města dvěma zastupitelům s odůvodněním, že by se jednalo o střet zájmů. Jednalo se o navýšení rozpočtu pro jednu školu, ale druhé bylo navýšení odepřeno. Ta znevýhodněná byla právě 1. ZŠ, jejíž ředitelka a zástupce jsou současně opozičními zastupiteli. Ve svém proslovu uvedl, že se škola v žádosti o navýšení rozpočtu dopustila nějakého pochybení. Na požadavek, aby se zástupci školy k tomu vyjádřili a měli možnost to vysvětlit, jim starosta tuto možnost odepřel právě s odůvodněním, že by se jednalo o střet zájmů. Možná se pan starosta v té době ještě mylně domníval, že o takových věcech může rozhodnou on sám, ale další diskuse nebyla potřebná, neboť oba zastupitelé ze základní školy opustili sál, aby nemohli ostatní zastupitele žádným způsobem ovlivňovat.

Toto podivné jednání se starostovi Benešovi po několika minutách vrátilo v okamžiku, kdy chtěl valorizovat svoji měsíční odměnu. A nebylo to jen pár procent, ale rovnou na dvojnásobek. Aby to nevypadalo hloupě, předkládal tento návrh Pavel Samec, první místostarosta. Během diskuse bylo opozicí starostovi vysvětleno, že v tomto okamžiku se nachází ve střetu zájmů on sám, neboť se aktivně účastní projednávání bodu, který mu může přinést osobní prospěch. Starosta přisvědčil, že je to pravda a že se nebude projednávání dále účastnit a ani nebude hlasovat. Starostovi Benešovi ovšem nedošlo, že mu zákon jednoznačně ukládá upozornit na svůj střet zájmů ještě před zahájením jednání orgánu obce, který o takovém bodě jedná, nikoliv až na vyzvání během jeho projednávání. V té době tedy již starosta porušil zákon, což nemohl nijak zpochybnit a tuto chybu uznal. Avšak ve věci jeho platu to nebylo pochybení prvé.

Zastupitelům bylo připomenuto, že o několik týdnů dříve, 19.11.2007 projednávala rada města bod s názvem „Schválení měsíční odměny starostovi města Sezimovo Ústí“ a pro usnesení č. 330/2007 hlasovalo všech 6 přítomných radních. Starosta Bedřich Beneš tedy již na radě hlasoval pro dvojnásobné zvýšení jeho odměny, aniž by radu upozornil na to, že se nachází ve střetu zájmů. Starosta na tuto interpelaci zareagoval tím, že si přečetl dotčený paragraf zákona o obcích a citací namítl, že „o tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.“ Starostovi bylo vysvětleno, že orgán obce rozhoduje jediným způsobem, a to usnesením. V zápise z jednání rady není ani zmínka o tom, že by starosta oznámil střet zájmů, ani zmínka, že by se tím rada zabývala, a ani žádné usnesení.

Zastupitelům bylo poté vysvětleno, že starosta sice mohl být ve střetu zájmů a tím mohlo dojít k porušení zákona, ale zákon nestanoví pro případ porušení žádné sankce, takže se vlastně nic nestalo. V nastalé situaci byla vyhlášena přestávka a poté bylo projednávání bodu odloženo na další zastupitelstvo. Během dalších dní rada svoje ošemetné hlasovaní zrušila a nahradila novým, se stejným výsledkem a s rozdílem, že starosta nehlasoval. Dnes budou mít zastupitelé další možnost zamyslet se, zda má Sezimovo Ústí na to, aby jen na platy třech starostů vydávalo milion a půl českých korun ročně.


Kapitola 2: Prodej neprodej, zákon nezákon


Další velký problém, který má za následek opakování zasedání zastupitelstva ještě před koncem roku, nastal při projednávání prodejů bytů a pozemků města do osobního vlastnictví. Radnice z nějakého důvodu nedodržela zákonnou lhůtu pro zveřejnění záměru prodat obecní majetek a požadovala po zastupitelstvu, aby rozhodlo o prodeji ještě před uplynutím této lhůty.

Zákon o obcích poměrně jasně specifikuje povinnosti obce, pokud chce nějakým způsobem prodávat svůj majetek. Nejprve musí orgán obce rozhodnout o úmyslu majetek prodat, pak musí obec tento úmysl zveřejnit po dobu alespoň 15 dnů, aby se k tomu mohli zájemci vyjádřit. Dalším krokem je výběr vhodného zájemce o koupi a posledním orgánem, který prodej majetku schvaluje, je zastupitelstvo. Zákon dále zcela nesmlouvavě praví, že není-li něco z toho dodrženo, je právní akt od počátku neplatný. To by mělo za následek dvě nepříjemné věci. Kupující by zaplatili za něco, co by z pohledu zákona vůbec nebylo jejich a disponovali by s cizím majetkem. Město by se dopustilo nedovoleného obohacování tím, že přijalo peníze za něco, co neprodalo, za což by nesl před soudem zodpovědnost pan starosta, a také by se daly předpokládat nepříjemné a prakticky předem vyhrané žaloby o náhradu vzniklé škody na podvedených kupujících.

Jelikož se již v minulosti stalo, že město za velmi podivných okolností prodalo rekreační zařízeni v obci Nový Svět na Šumavě, kontroluje opozice prodeje obecního majetku velmi obezřetně. Jelikož záměry obce prodat majetek byly vyvěšeny na úředních deskách 28.11. a zastupitelstvo mělo rozhodnout o prodeji 11.12., nemohla být v žádném případě dodržena zákonná lhůta alespoň 15 dní. Poté, co byl starosta na tuto situaci upozorněn a právník úřadu nebyl schopen tvrzení opozice o nezákonném jednání nijak vyvrátit, požádal starosta po krátké přestávce o odložení projednávání těchto prodejů na příští zasedání a přítomné zájemkyni o pozemek na Nechybě se osobně omluvil.

Smutné na celé věci je to, že po nástupu Bedřicha Beneše na starostenské křeslo byla jednání zastupitelstva omezena na nejdelší možné termíny, tedy pouze čtyřikrát do roka. Tato kontraproduktivní Benešova umíněnost a neochota bavit se jak s oponenty, tak s občany, přináší zatím jen kyselé ovoce. Jednání zastupitelstva mají tolik bodů, že končí v hluboké noci, občané jsou neustálým čekáním otráveni a nebaví je dívat se na věčně se dohadující zastupitele, z programu záměrně zmizel bod, kde se občané mohli dotazovat. Ani původní záměr, tedy nechat se z klidného vládnutí vyrušovat otravnou opozicí a občany na zastupitelstvu jen maximálně čtyřikrát ročně, nevychází. Již druhé zastupitelstvo se musí konat podruhé. Tedy mohlo jich být naplánováno rovnou šest, mohla být kratší a mohla být lépe připravená. Snad budeme svědky více moudrosti v roce 2008.

Martin Klíma

Redakce - 27.12.2007
1. Pavel zapsáno: 28.12.2007 ve 18:35:14 hod.

Ať Beneš dělá starostu řádně a né jako hoby. Příživníkovi Vocílků zruší zaopatřovací místo a hotovo.

2. Karel zapsáno: 15.01.2008 ve 16:00:32 hod.

Prohlížím příspěvky a zjišťuji, že p.Pavel je podobného názoru jako já ve svém příspěvku z 15.1.08

3. Karel zapsáno: 15.01.2008 ve 16:05:07 hod.

Poslechl jsem si několik posledních zvukových záznamů z jednání ZM. Možná by nebylo na škodu aspoň část pustit městkým rohlasem, aby občané věděli kolik času již dvakrát ZM a RM věnovali platu staroty. Nebo to jak starosta de fakto bránil p. Králikovi diskutovat jako občanu SU, když sám starosta je prý jen fiktivní občan SU.Jednou jsem se zúčastnil hovoru starosty s občany a připadal jsem si přinejmenším jako nechapající odpovědi staroty, nebo on neumí mluvit. Z toho všeho jsem si udělal svůj úsudek a pokud p. starosta se nemůže a neumí věnovat starostování na plný úvazek, ať odstoupí a tuto funkci přenechá tomu co jí bude dělat lépe a též nás bude lépe presentovat.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama