Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Chcete něco říct? Napište nám to!
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Starosta, místostarosta i rada města

Změny ve vedení města

Zastupitelstvo dnes volilo starostu města, místostarostu a členy rady. Starostou města byl zvolen Pavel Samec (ČSSD).

Zastupitelstvo před volbou místostarosty zrušilo funkce oběma místostarostům, čímž byl zrušen sezimoústecký model jednoho neuvolněného starosty a dvou uvolněných místostarostů, který byl platný od voleb v roce 2006. Dalším krokem zastupitelstvo zřídilo funkci jediného místostarosty. Tím byl zvolen Miroslav Vocílka (Nové tváře).

Zastupitelé dále určili, že starosta i místostarosta budou pro svou funkci dlouhodobě uvolněni a funkce budou vykonávat jako své hlavní zaměstnání.

Před volbou rady města bylo připomenuto, že radu města opustili Bedřich Beneš ze zdravotních důvodů a nově také Vít Stryhal, nominovaný za ODS, který doručil svou rezignaci v den konání zasedání zastupitelstva. Byl podán návrh na odvolání zbylých členů rady a následnou volbu kompletní nové rady města. Zastupitelstvo tento návrh přijalo. Z rady města byli odvoláni Ladislav Dostál, Olga Matějková a Jiří Vavruška. Následně byli jednotlivými volebními stranami nominování členové rady města. Byli nominováni a také zvoleni tito členové rady města: Ladislav Dostál (ČSSD), Jiří Vavruška (Sportovci 2006), Vojtěch Kadlčík (Město pro všechny), Ludmila Svatková (Město pro všechny) a Martin Doležal (Zelená pro město).

Bedřich Beneš zastupoval město v několika obchodních společnostech. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude nadále zastávat funkci jednatele Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu a.s. Bedřich Beneš byl následně odvolán z funkcí v obchodních společnostech Comett plus s.r.o., Energoinvest a.s., Sdružení měst a obcí okresu Tábor a Svazku obcí mikroregionu Táborsko.

Do dozorčí rady společnosti Comett plus s.r.o. byl zvolen Zdeněk Kupsa. Do dozorčí rady společnosti Energoinvest a.s. byl zvolen Josef Králík. Za člena výboru Sdružení měst a obcí okresu Tábor byl zvolen Pavel Samec. Za člena předsednictva Svazku obcí mikroregionu Táborsko byl zvolen Pavel Samec. Všechny tyto volby měly formální podobu návrhu na volbu v daných společnostech.

Rada města nyní obsahuje zástupce pěti politických subjektů ze sedmi. Podoba rady města a našich zástupců v obchodních společnostech je výsledkem dohod mezi bývalým starostou Benešem a šesti volebními stranami, jejichž zástupci se dohodly na spolupráci.

Redakce - 09.02.2010
1. zvědavec zapsáno: 26.02.2010 ve 23:13:03 hod.

Tak komouš Králík dostal dobře placenou trafiku v Energoinvestu a ČSD Samec v Cometu, to jsem zvědav s kým to potáhnou teď.

2. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 28.02.2010 ve 17:29:28 hod.

Mám za to, že zástupce města v dozorčí radě Energoinvestu nedostává žádné peníze.

3. To Jan zapsáno: 28.02.2010 ve 20:51:49 hod.

Pokud je tam delegován uvolněný, tedy placený úředník města, tak asi ano. Pokud je to neplacený člen MZ , nebo jiný občan , tak je to za peníze.

4. zvědavec zapsáno: 28.02.2010 ve 21:02:20 hod.

Pokusil jsem se to zjistit, ale protože Energoinvest neodevzdal obchodnímu rejstříku u kr. soudu povinné doklady o hospodáření za rok 2008 , nelze odměny vedení ani zisk ověřit.

5. občan zapsáno: 28.02.2010 ve 23:25:19 hod.

Pan Josef Králík si členství v dozorčí radě Energoinvestu zaslouží.Jako zastupitel města
dává záruku,že bude hájit občany Sezimova Ústí.
Vážený pane"Zvědavče"-panu Králíkovi nesaháte ani po paty a nejste hoden toho,aby
jste si bral jméno pana Králíka do úst.
Jestli chcete něco dobrého dělat pro město Sezimovo Ústí tak začněte u sebe,
trapný pane Zvědavče!

6. Pavel zapsáno: 01.03.2010 ve 17:20:09 hod.

Co se týká pana Králíka. Pokud je mi známo, tak je většině lidí znám jako člověk, který se ve městě celá leta angažoval a stále angažuje v kultuře. Beneš proti němu leta nedělal nic a co mohl, tak posr.l .Jmenovitě se ho zeptejte na dotaci na dvousměrný provoz k Silonce a rozšířění ulice Rudé armády. Nebo se zeptejte slušného člověka - druhého Beneše. Třeba budete žasnout, kde zůstala žádost o dotaci. Co se týká odměny v dozorčí radě, tak to bude asi proti tomu, co bral starosta Beneš z ODS ze všech stran asi pouhý drobek. Proto bych "zvědavce" chtěl upozornit na skutečnost, že na udávání zastupitele Vlčka z domu č. 630 prošla firma Energoinvest podle informací mnoha kontrolami a pochybuji, že SEI by neodhalila nějaké podvody v hospodaření. Ještě bych rád zdůraznil, že je udivující, když " zvědavci" vadí zastupitel Králík, ale třeba mu nevadí takový charakter, jako je zastupitel za ČSSD Z. Kupsa. Pokud vím, tak ten pro lidi nedělal vůbec nic.Ještě bych chtěl upozornit na zajímavou věc. Na posledním zastupitelstvu požadoval místní práskač zastupitel Vlček zveřejnění smluv s firmou Energoinvest. Jaksi mi to nedává smysl, když tato parta je na městě již tolik let a ještě smlouvu asi nikdo neviděl. To vypadá, že je tam pod jejich vedením asi pořádný bordel.Ono to vypadá, že tato parta (Vlček, Vocílka, Benešové,Samec atd) chce zase před volbami předvést oblíbenou taškařici s firmou Energoinvest, která jim přinese body. Pokud nebudou občané Sezimova Ústí blbci, tak se jich zeptají, jak je možné, že cena tepla vzrostla z 350,- Kč za působení Vocílky,Beneše a Samce na částku převyšující 600,- Kč.Jistě budou mít pádné argumenty. A to ještě lidem nedošlo, že se jim voda zdraží díky této partě během příštích čtyř let (díky rekonstrukci jako byla s teplem) na částku asi 120,- Kč . Modleme se, aby tam po komunálních volbách přišli noví chytří mladí lidé. Snad se nějací najdou.

7. Zvědavec zapsáno: 02.03.2010 ve 13:50:35 hod.

Soudruh Králík ( zastupitel za KSČM ) toho asi moc nenadělá, když už tepelné hospodářství skončilo zadarmo v soukromých rukách v Německu, na rozdíl od vodovodu a kanalizace , ktará je zatím majetkem města. S tím, že je na měst. úřadě bordel, když po deseti letech nikdo smlouvy s ENERGOINVESTEM neviděl plně souhlasím. Stejně tak nechápu proč bylo odhlasováno, že se to opět nezveřejní. Viz nahrávka jednání MZ. Jinak v minulosti po kontrolách výpočtu cen SEI , vracelo město a Energoinvest odběratelům tepla několik milionů korun.

8. Ceny tepla -Pavel zapsáno: 02.03.2010 ve 14:00:28 hod.

To se ptáte dobře kdo zato může , že se dostaneme brzy dostaneme s cenou tepla na 1000 Kč/Gj. Smlouvu o bezplatném předání tepelného hospodářetví soukromé firmě byla podepsána už v roce 2000, jak je uvedno v zápisu z MZ č.19/2010/18. Tedy za tajemníka Podolského a Starosty Schneidra a člena rady Kadlčíka , který ne poprvé hlasuje proti zveřejnění smluv. Případný zisk za vodu , půjde alespoň do městské kasy. Zisk za teplo jde do německa.

9. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 02.03.2010 ve 14:25:42 hod.

To: Zvědavec (Vlček) a Ceny tepla-Pavel
Tepelné hospodářství nikomu zadarmo v rukou neskončilo. Kdy konečně pochopíte, že zatím stále běží pronájem a o odprodání zbytku tepelného hospodářství se bude jednat po skončení nájemní smlouvy?
O tom, co patří Energoinvestu se tu psalo již několikrát a patří (budou patřit) mu ty části TH, které jsou od roku 2001 zrekonstruované. Majetek města je pořád majetek města.
To, že chcete zveřejnit smlouvy svědčí o tom, že neznáte ani Obchodní zákoník, ani smlouvy samotné. Téměř v každé smlouvě je, že nebude zpřístupněna třetí osobě + případné sankce za toto porušení.
Kam se dostaneme s cenou tepla nikdo neví. Každopádně ji reguluje SEI, takže nebude vyšší než je maximálně povoleno.
Ano, v minulosti Energoinvest vracel peníze za teplo, konkrétně na jeden prodaný Gj asi 2-3 Kč. Ale to už je asi 7 let a od té doby nic.

Mimochodem, proč se během těch 10 let město ani jednou nevzdalo nájmu, který ji platí Energoinvest a tím nesnížilo cenu Gj?

10. Martin Klíma zapsáno: 02.03.2010 ve 17:39:03 hod.

Rád bych uvedl na pravou míru zkreslené informace o hlasování zastupitelstva ohledně smluv s firmou Energoinvest. Zastupitelé se usnesli, že nejprve nechají vedení města ověřit, jestli je možné smlouvy zveřejnit a na základě tohoto zjištění se budou smlouvami zabývat příště. Nikdo tedy nehlasoval pro to, aby se smlouvy nezveřejňovaly. Pouze došlo k odložení projednání, než budou známy podmínky, za jakých je možné je zveřejnit.

11. X zapsáno: 06.03.2010 ve 18:59:31 hod.

Tak jsme mohli doufat, že se po vyhazovu modrých ptáků z rady města něco změní. A ono ejhle, nová garnitura v radě připouští, že ne všechny smlouvy o nájmech a prodejích
majetku města mohou občané znát. Některé se prohlásí za neveřejné a je vymleto. Vše je tedy zase stejné, co uznáme za vhodné to může občan znát a co se nám nehodí, do toho je vám prd. Škoda, že ČSSD strana nového starosty, má ve volebním programu zveřejňovat na internetu VŠECHNY veřejné zakázky a nákupy i průběhy výberových řízení. Sliby se slibujou, blázni se radujou.

12. Martin Doležal zapsáno: 07.03.2010 ve 08:21:30 hod.

Pro "statečného" X: Jak už zde prezentoval Martin Klíma, tak ohledně zveřejnění smluv s Energoinvestem přijalo zastupitelstvo usnesení, dle kterého je vedení města povinno prověřit, zda je smlouvy možné zveřejnit. A to ne z nějakých politických důvodů či snahy něco zatajit, ale proto, aby takové zveřejnění nemohlo být napadeno z titulu porušení např. obchodního tajemství. Vzhledem k tomu, že jsem já, stejně jako řada dalších kolegů v zastupitelstvu, do té doby ani přesný obsah smluv neznali, považuji takové rozhodnutí za korektní.

13. Petr zapsáno: 09.03.2010 ve 16:31:13 hod.

Pro Martina Doležala: Pokud je na jedné straně smlouvy město čili něco jako veřejnoprávní subjekt placený z daní (nejen) obyvatel Sezimova Ústí, domnívám se, že tam nemůže obstát argument o obchodním tajemství. Vlastníkem městského majetku jsme v přeneseném smyslu slova my všichni a zastupitelstvo, rada, starosta atd. je pouze jeho správcem. Z tohoto titulu máme právo vidět do VŠECH transakcí, které tento správce provádí. Usnesení o tom, které smlouvy se mohou zveřejnit a které ne, pozbývají smyslu. To je totéž, jako kdyby management akciové společnosti zatajoval před jejími akcionáři svoje transakce.

14. Martin Doležal zapsáno: 10.03.2010 ve 13:52:18 hod.

Pro Petra a další: Já s vámi v této věci nepolemizuji, už s ohledem na § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, cit. "Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství." V současné době probíhají jednání s Energoinvestem o rozsahu a formě zveřejňovaných informací, aby se zejména občané našeho města mohli s jednotlivými smlouvami seznámit v maximálním možném rozsahu, ale zároveň tak, aby nebyl ze strany města porušen zákon, neboť Energoinvest prohlásil inkriminované smlouvy, resp. jejich části, za obchodní tajemství. Za "trochu" zvláštní považuji skutečnost, že se otázka zveřejnění smluv s Energoinvestem otevřela ze strany zastupitele p. Vlčka právě nyní, po odchodu jeho kolegů z ODS z rady města, a prostřednictvím zastupitelstva města, když každý zájemce měl a má právo požádat město o poskytnutí informací dle uvedeného zákona (tohoto práva podle mých informací v této věci nikdo nevyužil). Navíc p. Vlček všechny smlouvy k dispozici již delší dobu má...

15. Doležalovi zapsáno: 10.03.2010 ve 14:20:25 hod.

Dá se očekávat, že budete iniciovat změnu jednacího řádu MZ ve smyslu dříve zamítnutých návrhů pana Klímy, aby bylo hlasování alespoň u důležitých záležitostí jmenovité a dalo se v záznamech dohledat kdo jak hlasoval ? Nyní když máte v MZ nyní většinu, tak to přece není problém.

16. Petr zapsáno: 10.03.2010 ve 14:21:05 hod.

Já jsem svůj příspěvek myslel obecně ve vztahu ke smlouvě soukromý subjekt- město, nikoli konkrétně k Energoinvestu. Domnívám se, že každý soukromý subjekt, který chce uzavřít smlouvu s městem (či jinou veřejnoprávní institucí), musí být srozuměn před uzavřením smlouvy s tím, že smlouva bude veřejně dostupná. Nemá právo jednostranně prohlásit smlouvu či její části za tajné (pokud se samozřejmě netýkají otázek národní bezpečnosti apod.). To nijak nesouvisí s politikou.

17. To Petr zapsáno: 17.03.2010 ve 21:40:13 hod.

Podle posledních neoficiálních informací Energoinvest tak jako v minulosti trvá na tom , že smlouvy se zveřejnit nesmí !! To, že má majetek města přejít do soukromého vlastnictví zdarma, potvrdil sám Energoinvest v prohlášení které vyvěsil nedávno po městě. Rovněž přiznává roční zisk 2 500 000 Kč, vynikající kšeft bez koruny vlastní investice. Rozumné by bylo třeba založit a.s. se soukromou společností a měsrto by si zachovalo 51 % podíl a rozhodující slovo v tvorbě cen s příslušným podílem na zisku. Takhle jdou všechny náklady za odběrateli tepla a všechen zisk do soukromých kapes. Město nemá nic ani z daní, firma EI sídlí v Praze. Že se smlouvy o postoupení tepelného hospodářství daří tajit už 10 let za již třech zastupitelstev a nikomu to nevadí je skandální. Nyní je zpět v radě města radní Kadlčík , který tuto podivnost sám v roce 2000 schvaloval. Kruh se uzavřel.

18. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 18.03.2010 ve 07:04:32 hod.

Město má měsíčně od Energoinvestu peníze za pronájem dříve zrekonstruovaných stanic (prostě za vše, co je na tepelném hospodářství v majetku města).
A tento nájem je přímou součástí nákladů na cenu tepla. Prý se jedná o stejnou částku, jako je zisk Energoinvestu. Proč město veřejně nepřizná tuto částku, stejně jako to udělal Energoinvest?
Není ani tajemstvím, že za těch 10 let město do svého majetku na tepelném hospodářství neinvestovalo ani korunu.

19. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 19.03.2010 ve 07:48:16 hod.

Ještě si dovolím jednu poznámku. Neustále se tu omílá, jak dostane Energoinvest majetek města zadarmo. Ovšem je tu jedna maličkost. Ten majetek bude v té době již 20 starý (ulice Lipová a Táboritů se rekonstruovaly někdy v letech 1995-96).
Jistě, u podzemních předizolovaných rozvodů je to zhruba 1/3 jejich inzerované životnosti, ale u dalších částí (samotné stanice)je to již hodně.
Jednoduchý příklad - pokud si koupíte nové auto, dejme tomu za 350 000,- Kč, jakou cenu bude mít po 20 letech nepřetržitého 24 hodinového provozu?

20. Pro Jana zapsáno: 22.03.2010 ve 22:03:07 hod.

Nechápu o co vám jde, pokud skončí životnost tep. rozvodů, tak se udělá další rekonstrukce na leasing. Splátky se zahrnou plně do cen tepla, rekonstrukci plně zaplatí v ceně tepla odběratelé a bude to dvojnásobná cena než by zaplatil EI, kdyby platil ze svého. Je to geniální podnikání, nepotřebuji ani korunu na investice a provoz ( vše je zahrnuto v zálohách odběratelů ) a shrábnu každý rok 2,5 mil. zisku. Provozovna EI která spravuje tep. rozvody v SÚ má asi 3 zaměstnace. Ei nemůže nevydělat v jakékoliv situaci. V dopise který vylepil EI po městě se píše o oprávněném zisku, oprávněný zisk za co ?

21. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 23.03.2010 ve 06:54:07 hod.

A já zase nechápu, proč jste se nepřihlásil do výběrového řízení na pronájem tepelného hospodářství vyhlášeného městem, když je to podle vás tak jednoduché. Teď mají všichni plno řečí, ale tehdy mlčeli. Energoinvest se přihlásil jako jediný. Ono to totiž není jenom o tom teplo koupit a prodat, ale to vy zřejmě nikdy nepochopíte. Klidně se zeptejte p. Smetany (bývalého šéfa Správy města) proč to tenkrát nechtěli dělat dál.
A o co jde mě? O to, že se oháníte nějakým majetkem města, který někdo dostane "zadarmo" a který bude v té době dávno odepsaný a bude mít pouze zůstatkovou hodnotu.. A také o to, že město dostává každý měsíc tučný nájem o kterém se nikde nemluví.

22. -bl- zapsáno: 20.05.2010 ve 13:40:53 hod.

Existuje ještě vůbec firma Energoinvest? Já něco slyšel,že už ne.V tom případě by mne zajímalo,co dělá pan Kudrna.V něčem funguje,tuhle jsem ho potkal.Říkal mi,že budou zdražovat.Zdražilo prý uhlí...

23. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 21.05.2010 ve 06:53:27 hod.

Firma Energoinvest existuje. Vám snad přišlo zrušení smlouvy o dodávkách tepla? Jinak doporučuji zkusit obchodní rejstřík online.

24. -bl- zapsáno: 24.05.2010 ve 09:05:15 hod.

Zrušení smlouvy snad není podmínkou likvidace společnosti.Podívejte se na K+k Cable.Já žádnou novou smlouvu nepodepisoval a přesto tato společnost už (snad) není.Je teď NEJ-TV a jak to funguje dál ... Jen mi změnili frekvenci plateb ...

25. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 24.05.2010 ve 10:47:24 hod.

Nicméně Energoinvest stále existuje. Pokud mi nevěříte, můžete jim klidně zavolat.

26. -bl- zapsáno: 25.05.2010 ve 09:21:59 hod.

Ne,Jene,nebudu jim volat.Ono mi na tom zas až tak moc nezáleží.Já jen,že mi to (aspoň myslím) říkal kamarád,který by to mohl a měl vědět.Dneska jsem zase Kudrnu potkal,ale jen na dálku jsme se pozdravili.Víte,mně vadí,že doplácím půlčtrnácté stovky za teplo a vodu přesto,že jsem si na začátku loňska nechal o tři stovky zvednout zálohu.v rádiu už jsem slyšel,že se ceny mají zase zvedat.No,kde to skončí ...
Jinak ten Energoinvest je tuším dítko starosty Schneidra a Péti Podolského.Oba byli mí dávní kamarádi,s tím druhým, jsem se dokonce učil (a také se Smetanou).Taky pan Kudrna je můj starý přítel,známe se z fabriky.Jóó .. hodně má člověk známých ... a je mu to prd platný ...Důchod mi nezvednou a nezvednou ... no,uvidíme po volbách,sliby tu jsou ...

27. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 26.05.2010 ve 06:58:02 hod.

Když ing. Kudrnu znáte, tak mu zavolejte, třeba vám to celé rád vysvětlí. Rozhodně to bude lepší, než když tady budete vyvozovat nepodložené závěry stylu "jeden-známý-řekl".

28. -bl- zapsáno: 26.06.2010 ve 09:33:47 hod.

Pana Kudrnu znám pár desítek let,ještě ze Silonu,kde dělal mistra zámečníkům na cechu 31.Volat mu nebudu,za prvé neznám jeho telefon a za druhé by to bylo zbytečné.Spolehnu se,že ho někdy potkám,a popovídám si s ním ...
Nevím,jak kdo,ale já dostal nový výměr placení tepla a ohřevu vody.Něco - pravda - zlevnili,ale i tak budu platit o 872,-Kč víc,než dosud.Od července.Když k tomu připočtu platbu za kabelovou anténu (270,-Kč) budu platit o 1142 korun víc.To už přesahuje dvě třetiny mého důchodu.Nevím,zda za to "může" Kudrna,nebo Správa města.Pan Kupsa mi poradil,abych se případně obrátil na sociální oddělení MÚ. Já mu napsal,že po téměř třiceti letech práce v nepřetržitém prozu,jsem to pěkně dopracoval.Můžu jít žebrat,buď na sociálku,nebo v neděli s kloboukem ke kostelu do Paďous... A to hlavně proto,že tu vládne turecké hospodářství.Celostátně ...Důchodci,i jiní,musí dotovat práci těch,kteří jen máločemu rozumnějí..LN dnes píšou,že stoupne cena vody o 50%.Zdražovat zřejmě budou potraviny,služby.í.Pan Kupsa mi taky napsal,že poslední volby rozhodly o cestě,kterou si lidé přejí jít.No ... pokud nebyly ty volby zfalšované,pak s tímto tvrzením nic nenaděláme.Snad v lokálních volbách v říjnu.Nechce se mi věřit,že by lidi dobrovolně volili harakiri.Ale iluzi bych si nedělal,když vidím tu spoustu aut (i nesmyslně parkujících) je tu hodně lidí,kteří by mohli platit i za mne.Sezimák zbohatl,proto volil Kalouska,knížete a exministryni války...Jo .. a Dědiče z Tábora ...
Jen by mě zajímalo,kdo tak přesně,na korunu,stanovil ty nové poplatky.Kudrna,nebo Kupsa...?

29. Pavel zapsáno: 27.06.2010 ve 10:34:16 hod.

Pro bl. Také nechápu, že když se zvedne cena vody o 50 % a také cena uhlí a ostatních komodit, tak že také roste cena tepla. Co je mi do toho.Já bych navrhoval zastřelit pana Kudrnu.Mimochodem, ta zkratka sedí.

30. -bl- zapsáno: 28.06.2010 ve 14:57:35 hod.

Ta cena vody,milý Pavle,se teprve m á zvednout.A to v souvisloti s výstavbou čističek.Někde jo,někde ne.Cenu uhlí nesleduju.Ale zeptám se kamarádů.Já pamatuju cenu cenu uhlí 19 kaček za metrák a tři kačky za dopravu.Ale to už je dávno,pradávno.To tu byl ještě ten pitomý socialismus.My brávali 15 metráků,takže jsme to pořídili za asi 350 korun.s dýškem. Rodiče tehdy měli důchod dohromady přes dvaapůl tisíce.Já bral taky zhruba tolik.Takže tenkrát nebyl problém zatáhnout zimu z jedoho výplatního měsíce.Mluvím o osmdesátých létech...Budu radši zzticha o tom,kdo si myslím,že způsobil enormní zdražení uhlí,vody a čert ví čeho.Už v 90.letech,když se mluvilo o rozprodeji "vodárenského průmyslu" u nás se stalo,že lidi pro mohutné zdražení začali tvrdě šetřit vodou.Ale bylo se jimm vysmáto ... čím víc budete šetřit,tím víc budeme zdražovat.Nepamatujete to někdo ..? Lidi si to (a nejen toto) nechali bohužel líbit.A tu to máme ...
Mimochodem,jaká zkratka že sedí ...?

31. Pavel zapsáno: 28.06.2010 ve 18:12:26 hod.

Jsem rád, že jsem pro někoho milý. To bude patrně tím, že se podepisuji jménem. Pokud napíši zkratku -bl- předpokládám, že je to zkratka. Poslední věta předchozího příspěvku jasně ukazuje, že diskuze je zcela zbytečná.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama