Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Ptáme se za vás
reklama
reklama
Věci veřejné

Celý spor se zredukoval na identitu jediného podpisu

Město vs. Podolský: Epizoda II/1

Souhlasil jsem, že náhradu škody uhradím. Dnes vidím, že to byla chyba.

Přinášíme reportáž z průběhu soudního jednání ve věci Město Sezimovo Ústí vs. Petr Podolský, které se uskutečnilo 22.8.2005 u Okresního soudu v Táboře. Senátu předsedal Mgr. Josef Mládek, který rozhodoval i v předchozím případu (Spor město vs. Podolský - rozsudek).

Soud shrnul dosavadní průběh sporu citací žaloby a odporu, který podal Petr Podolský. Žaloba byla na tomto serveru zveřejněna 29.4.2005: Podolský opět žalován radnicí o peníze, zájemci proto nechť použijí odkaz jako zdroj informací.

Petr Podolský ve své účastnické výpovědi popsal okolnosti vzniku škody z roku 1995: "V roce 1992 jsme převzali bytové a tepelné hospodářství od bytového podniku v Táboře. V tomto roce také vzniknul odbor správy města, kterému patřily činnosti s tímto hospodářstvím spojené. V roce 1993 začala v ČR platit daň z přidané hodnoty a město se stalo plátcem DPH. Byla to obtížná doba, museli jsme se to naučit a logicky vznikaly chyby. Jedna taková byla zjištěna finančním ředitelstvím. Jednalo se o porušení cenových předpisů, způsobeného nesprávně vyúčtovanou dotací. Ve vedení města byl všeobecný názor, že se nikdo nebude trestat, protože chyba se stala neúmyslně, jednalo se o shodu nešťastných okolností. Posléze jsme se však dohodli, že odpovědnost vezmu na sebe. Jak již jsem říkal, situace byla složitá, na novém odboru byli noví lidé a ty jsem nechtěl likvidovat při prvním problému. Souhlasil jsem, že náhradu škody uhradím. Dnes vidím, že to byla chyba," řekl soudu Petr Podolský.

Ve svědecké výpovědi bývalý starosta Jaroslav Schneider vysvětlil, že Podolskému, který s ním byl v zaměstnaneckém vztahu, odpustil polovinu trestu podle zákoníku práce. "Volal jsem na právní odbor ministerstvo vnitra a nikdo mi nebyl schopen říci, podle čeho jsme měli postupovat. Jestliže jsme při udělení náhrady škody postupovali podle zákoníku práce, postupovali jsme podle stejného zákona i při odpuštění jeho poloviny." Důvodem tohoto kroku byly Podolského nadprůměrné pracovní výkony a bezproblémové řešení mnoha dalších pracovních úkolů.

Soud však vyslovil přesvědčení, že město mělo při odpuštění pohledávky postupovat podle zákona o obcích a tento akt mělo schválit zastupitelstvo. Soud se tedy přiklonil na stranu žalobce, který tvrdí, že prominutí nebylo v souladu se zákonem. Jádro sporu se tedy nachází v promlčecí lhůtě. Ta standardně běží 3 roky, pouze v případě, že dlužník písemně uzná svůj závazek, prodlužuje se tato lhůta na 10 let.

S tím počítá žaloba a předložila soudu kopii zápisu z odpovědnostní komise, na o které tvrdí, že na ní je Podolského podpis, kterým svůj závazek stvrzuje. Tento důkaz považuje soud za stěžejní a pokládá ho za uznání závazku. To ovšem žalovaná strana důrazně odmítá. Tvrdí, že na listině není podpis Petra Podolského. Nečekaná zápletka způsobila nestandardní výměnu názorů obou stran, spočívající v tom, že žalobce se soud snažil přesvědčit, že se jedná o podpis žalovaného a žalovaný oponoval tím, že snad ještě pozná svůj podpis.

Jádro celé důkazní situace se tedy zredukovalo do podoby jediného podpisu na zápisu odpovědnostní komise. Na prezenční listině se nacházejí jména členů komise (Svobodná, Kupsa, Koudelka) a jako host Petr Podolský. Pod zápisem se nacházejí čtyři podpisy. Jeden z nich je starosty Schneidera, další Dagmar Svobodné a Lubomíra Kupsy. Poslední podpis se stal těžištěm dalšího soudního jednání, neboť žalovaný Petr Podolský tvrdí, že je to podpis Stanislava Koudelky. Právní zástupce města Miroslav Nosek však tvrdí, že jde o dva podpisy, které se překrývají. Jeden je Koudelky, ale v něm je ještě podpis Podolského. Argumentuje tím, že na originále, který je na městském úřadě, bude vidět, že jde o různé barvy podpisů. Vysloužil si tím ironickou poznámku právního zástupce žalovaného Pavla Šedivého, že doufá, že se na originále nějakým záhadným způsobem dodatečně neobjeví další podpis.

Soud jednání odročil s tím, že město má za úkol dodat originál listiny a soud pozve Stanislava Koudelku, aby identifikoval svůj podpis. Miroslav Nosek nevyloučil, že město bude požadovat znalecký posudek z oboru grafologie.

Termín dalšího jednání se odhaduje na říjen tohoto roku.

Redakce - 23.08.2005
1. čtenářka zapsáno: 24.08.2005 ve 11:55:41 hod.

Pan Koudelka to sekne... vždyť svůj um prokázal i dříve...

2. Martin Klíma zapsáno: 24.08.2005 ve 22:27:47 hod.

Marně si lámu hlavu nad tím, zdali je ve vaší reakci ukryta nějaká narážka a i když tuším, že ano, netroufnu si ji přesně vyložit a tudíž ani glosovat. Nevím sice, co a jak bude u soudu "sekat", ale nepochybuji o tom, že pozná svůj podpis na zápisu z komise.

3. čtenářka zapsáno: 25.08.2005 ve 19:31:35 hod.

Vážený pane Klímo, mnohdy jsem se nad Vašimi reakcemi na svůj příspěvek opravdu dál zamýšlela,měnila nebo pozměnila svůj názor ( za to Vám upřímné díky ), avšak na Vašem serveru už dále nereagovala, i když jsem měla nutkání… nechala jsem si své názory, resp. jejich dokazování pro sebe, vždyť proč ne. Někdy opravdu stačí naznačit jen málo… a mnozí už vědí své… i přes různorodost postojů, ideologické orientace atp. Tentokrát činím opačně. Hlavu si stejně asi budete lámat dál, vždyť kauza p. Podolský kontra MěÚ Sez. Ústí nekončí a já Vám asi mnohé stejně nevysvětlím …anebo se můžeme dostat každý z nás na jinou „ parketu “ ( nemyslím celkový názor na tento případ ). Ano, pan Koudelka to sekne…neboli dá dalšímu průběhu jednání směr…. Má dvě možnosti – je to můj podpis, není to můj podpis – a tuto možnost jsem měla na mysli…je přeci také možná…a to by byl rozběh do dalšího maratónu, co? A že svůj „ um “ ( tady je opravdu jistá ironie ) prokázal dříve, o tom svědčí právě tento „ pitomý “ spor. Vždyť jako právník MěÚ Sez. Ústí měl v tomto případě profesionálně radit a vést – Zákon o obcích X Zákoník práce, to by jako městský právník měl zvládnout a makat pro Město tak, aby z toho nevylezl žádný následný průšvih. Vždyť se i pod závěr odpovědnostní komise podepsal !? Přeci proto byl vedoucím právního odboru, aby vše bylo „ de jure “.Nejvyšší státní pracovníci našeho města si ho snad proto vybrali, jmenovali a byl za to placen… a nejen panu Podolskému ( ale i tehdejšímu starostovi ) měl poradit a NAVIGOVAT JEHO PRVOPOČÁTEČNÍ PROBLÉM SPRÁVNÝM SMĚREM. A co ještě mi připadá „ kocourkovské“? Jak je možné, že se překrývají 2 podpisy, to bych nečekala ani ve snu. Že by pan Podolský umístil takto svůj podpis, to se mi nechce věřit..Že by jeden „ kostlivec“ zplodil dalšího?
Už ale zanechám svých úvah.Čekám na tento svůj příspěvek přinejmenším negativní reakce stran jiných jiných diskutujících, ale rozhodla jsem se Vám odepsat dobrovolně… tedy, nevadí mi to.Zdravím Vá

4. Ladislav Kubeš zapsáno: 27.08.2005 ve 13:55:12 hod.

Názor, že si město mělo vybrat právníka, který bude radit (ve všech věcech trestních, pracovněprávních, autorskoprávních, veřejnoprávních, daňových, obchodních...) tak, aby jeho rady byly po více než deseti letech v souladu s právními názory jiných právníků, státních institucí a pana Vlčka ukazuje, že "čtenářka" asi nežije v naší zemi. Dnes je zcela běžné, že dva úzce specializovaní právníci, zákonodárci i soudci mají na každý druhý problém zcela protichůdný názor. Kdyby snad ideální právník existoval, jistě by rád pracoval na našem úřadě za plat pana Koudelky. Pana Koudelku znám, považuji ho za dobrého právníka a klidně se pod to podepíši.

5. čtenářka zapsáno: 28.08.2005 ve 21:14:24 hod.

Vážený pane Kubeši, NEJSEM NÁZORU A TUDÍŽ JSEM ANI NEUVÁDĚLA , ŽE MĚSTSKÝ PRÁVNÍK MUSÍ BÝT JUSTIČNÍ PANSOFISTA, přečtěte si to, prosím, ještě jednou. Jednalo se o dvě zákonné formy- Zákon o obcích a Zákoník práce… ( a ve správním právu by se měl podle mě státní právník na MěÚ orientovat ). To bych musela být přinejmenším naivní… vy jste se velmi decentně a zaobaleně vyjádřil, že asi nejsem zdejší…V některých případech možná ne ( nejsem pesimista, unesu kompromisy ), ale jinak opravdu jsem zdejší občan, který vyjádřil svůj názor a nemění nic na úsudku, že by tento problém mohl být úplně někde jinde ….při dobré právní navigaci.

6. Martin Klíma zapsáno: 30.08.2005 ve 17:58:55 hod.

Myslím, že je těžké to po 10ti letech nějak objektivně posuzovat. Každá doba je něčím specifická. Stačí když se podíváme na dramatickou změnu politické kultury. V roce 1995 se dle mého názoru město soustředilo na různé pokračující privatizace, zavádění DPH a dalšími aktuálními problémy. Je mi jasné, že v těchto "budovatelských" dobách, kdy se plno zákonů rodilo a celá legislativa procházela obdobím bolestného znovuzrození, se mohlo napáchat velké množství chyb z neznalosti. Politická kultura v tomto městě byla jiná, nikdo se zde programově nezabýval pomstami, věci fungující se neničily. Nevím o nikom, kdo by se v těchto letech např. hojil na Josefu Králíkovi a hledal v archívech jeho pochybení z předchozích let. Místo toho se lidská energie věnovala potřebným směrem.

Koudelkovu roli bych v tomto případu nezveličoval. Očividně vedení města pokládalo nález o nesprávně zaúčtované dotaci za malicherný a nechtělo ani nikoho potrestat. Domnívám se, že tomu nikdo z pracovníků nevěnoval příliš pozornosti a veškeré další "trestání" bylo jen proto, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Z tohoto důvodu se (imho) nedělal ani žádný důkladný právní rozbor situace. Jen tehdy nikdo nečekal, že se z nažraného vlka stane po deseti letech hladový vlček.

7. čtenářka zapsáno: 30.08.2005 ve 18:38:59 hod.

A víte, pane Klímo, že máte pravdu! Kdo mohl čekat, že ....alegorie v závěru je prima - pregnantní vyjádření.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama