Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Pro lidi co chtějí mít názor
reklama
reklama
Věci veřejné

Soudní exhumace 10 let starých vzpomínek

Hon na čarodějnice pokračuje

Našel Milan Vlček v závěru své Cesty smysl života?

V pondělí 22.8.2005 se před senátem Okresního soudu v Táboře rozehrává další kolo místního inkvizičního seriálu, ve kterém je hlavním a jediným záporným hrdinou bývalý tajemník městského úřadu Petr Podolský.

Na něj se již v rámci předvolební kampaně v roce 2002 snesla z rukou Milana Vlčka vlna trestních oznámení, žalob a udání. Většina vyšla do ztracena, jedno trestní oznámení však skončilo až u soudu, odkud odešel 29.4.2005 Petr Podolský jako nevinný člověk. Tedy tři roky po spuštění akce a shodou okolností podruhé v tom samém týdnu. Osvobozujícímu rozsudku totiž předcházel jiný osvobozující rozsudek. Ten ukončil snahu sezimoústecké radnice, aby byl Podolský označen za viníka téměř milionové pokuty za nesprávně provedenou kalkulaci tepla v roce 2000. Radnice byla po volbách obsazena stranami, které měly hon na Podolského více či méně skrytě ve volebním programu a tudíž se podobný vývoj dal očekávat.

Pro správné pochopení situace je třeba si vysvětlit, že i když zmíněnou žalobu podalo město, jejím neúnavným iniciátorem byl Milan Vlček. Ten na starostu i radní vyvíjel nejrůznější formy nátlaku, aby byla žaloba na Podolského podána, ač výsledky vnitřních kontrol dávaly signály, že Podolského zavinění nebude prokázáno. Neochota radnice pod vedením tehdejšího starosty Jiřího Peterky vyhovět těmto tlakům, dokonce vyústilo ve Vlčkovu demonstrativní a mediálně okořeněnou rezignaci na funkci předsedy kontrolního výboru.

Vlček tehdy rozesílal zastupitelům a novinářům toto svoje stanovisko: "Uplynul již skoro rok od voleb a nové zastupitelstvo neučinilo v podstatě žádné kroky k nápravě zoufalé situace města. Na příklad pokuta 900 000 Kč, kterou muselo zaplatit město za předražené teplo. Dodnes nebyl postižen žádný ze zaměstnanců městského úřadu a nikomu nebylo nic předepsáno k náhradě, přesto, že jsou viníci dobře známí. Liknavostí vedení města hrozí promlčení celé záležitosti a vznik další škody za nevymáhané náhrady škod, zaviněných konkrétními zaměstnanci města. Tato situace je také způsobena naprostou neloajálností značné části zaměstnanců města, kteří všemožně sabotují jakékoliv pokusy o provedení kontrol a pod. Na příklad výše uvedená záležitost s náhradou škody byla uložena k řešení škodní komisi již v listopadu 2002 a dodnes není žádný výsledek."

Po ukončení soudního sporu je užitečné ohlédnout se zpět v kontextu těchto informací a současným chováním radnice. Vlček s naprostou samozřejmostí všem okolo tvrdil, že viník je dobře známý. Když mu pak soud po třech stáních pomohl označit osoby, které nesou za pokutu zodpovědnost, každý, oslněn jeho poctivým snažením, by očekával, že bude stejně horlivě orodovat za potrestání viníků a odvolávat se přitom na rozsudek. Omyl. Rychlost, s jakou všechny snahy o spravedlivé vyřešení kauzy utichly v okamžiku, kdy soud označil Podolského za nevinného, dávají jediné vysvětlení: Nešlo o spravedlnost, šlo o politickou mstu. Pokud viníkem nemůže být Podolský, ztrácí jakákoli kauza na své podstatě.

Vlček se ale nevzdává, v dubnu 2005 veřejně oznamuje, že po dlouhé mravenčí práci v archívu městského úřadu objevil další Podolského prohřešek a je nutné jednat rychle, neboť promlčecí lhůta deseti let se rychle blíží.

Scénář byl napsán a inkviziční seriál nyní pokračuje dalším dílem. V něm Podolský vystupuje jako viník pokuty z roku 1995, způsobenou nesprávně zaúčtovanou státní dotací. Podolský splácel náhradu škody přibližně 80 tisíc Kč. Po splacení poloviny mu byl zbytek odpuštěn. Po deseti letech má ale radnice pocit, že odpuštění nebylo v souladu se zákonem a tudíž Podolský přestal z neznámého důvodu platit. Zápletka je řádně zapletená, a proto se město obrátilo opět na soud. Provedlo však taktickou výměnu na pozicích právních zástupců. Místo JUDr. Pavla Šonky se na straně žalující objeví vedoucí odboru správních agend MěÚ JUDr. Ing. Miroslav Nosek. Ten má s vymáháním dluhů zkušenosti ze svého předchozího zaměstnání u ČSOB. Petra Podolského zastupuje opět JUDr. Pavel Šedivý.

O případu jsme informovali:
29.4.2005: Podolský opět žalován radnicí o peníze
9.5.2005: Podolský má zaplatit 40 tisíc

O průběhu soudního jednání přineseme další zpravodajství.

Redakce - 22.08.2005
1. čtenářka zapsáno: 22.08.2005 ve 08:16:16 hod.

„ Tento způsob léta je poněkud nešťastný...“

„ Některé prokázané služby jsou tak velké, že je lze oplatit jedině nenávistí. “

2. Karel zapsáno: 22.08.2005 ve 15:45:22 hod.

Nechcete se vážená rado už konečně věnovat pořádné práci pro lidi místo neustálého čmuchání ve sra*kách? Už jste na hojení vlastní malosti utratili dost z našich kapes. Přemýšleli jste, jakými činy se zapíšete lidem do paměti? Žalobami na lidi, kterým jste zatím nevylezli ani ke kotníkům. A ani nevylezete, protože to nestihnete a po volbách už o vás doufám nebude slyšet. Pán s vámi a s vašimi advokáty, jestli z dalších voleb vyjdou stejní šílenci jako vy.

3. čtenářka zapsáno: 22.08.2005 ve 17:48:30 hod.

...Pán s námi také!!!

4. čtenář zapsáno: 23.08.2005 ve 09:30:49 hod.

Zamyslel se někdy někdo nad tím, zda náhodou není pan Vlček nemocný? Může vůbec takto vykolejený člověk vykonávat veřejnou funkci zastupitele města?

5. Bořek zapsáno: 24.08.2005 ve 09:38:09 hod.

Jak vidíte tak může. Kdyby jeho psychiatr neměl slib mlčenlivosti určitě by nám potvrdil nějaký stihomam. Musí to být nešťastný člověk.

6. čtenářka zapsáno: 24.08.2005 ve 11:57:06 hod.

Ale já si myslím, že jeˇšťastný ... vždyť ho to baví!

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama