Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Komentujeme události
reklama
reklama
Lidé a úřad

Aktualizováno: Oficiální stránky stále jedou na půl plynu

Město spustilo nové oficiální stránky

Nové oficiální stránky města
Uběhly dva měsíce provozu nových oficiálních stránek města

Aktualizováno:
Po dvou měsících fungování oficiálních stránek města dělá stále řadě občanů problém používat je jako zdroj aktuálních informací. Zdá se, že období plnění stránek trvá poněkud dlouho a radnice usnula na vavřínech. Bohužel tyto "kvalitativně lepší" stránky, o kterých hovořil v tisku starosta Vocílka, stále neobsahují některé podstatné informace. Z oficiálních stránek se snažíme čerpat informaci i do těchto stránek, ale vzhledem k jejich naprosté neaktuálnosti si musíme o veškeré informace speciálně žádat na MěÚ.

Vyhlášky
Stránky nereflektují aktuální změny ve stavu obecních vyhlášek. Vyhlášky 1/2004 a 4/2001 jsou neplatné, přesto jsou na webových stránkách stále mezi platnými.

Usnesení zastupitelstva
Tato oblast oficiálních webových stránek města je zcela nepochopitelně naprosto neaktuální. Poslední zveřejněné usnesení je ze 13. zasedání, které bylo v září. Od té doby zasedalo zastupitelstvo ještě 3x a poslední usnesení by mělo být ze 16. zasedání.

Rada města
Tato sekce neobsahuje poslední dvě usnesení ze zasedání rady města 13.12. a 27.12.2004.

Prázdné sekce v menu:
Bombastické dvouúrovňové menu obsahuje 20 prázdných sekcí.
- parkování
- současnost
- Kultura - aktuální nabídka
- Kulturní zařízení
- Výstavy a besedy
- Městský úřad - odbory
- Info pro občany, Organizační řád
- Správní obvod
- Aktuální sportovní nabídka
- Seznam TJ, klubů a oddílů
- Sportovní zařízení
- Doprava - aktuální nabídka - mrtvý odkaz (chyba 404)
- Školství - aktuální nabídka
- Poskytovatelé sociálních služeb
- Sociální služby (seznam pečovatelek)
- Pečovatelské služby
- Telefonní seznam OSV
- Zvolení členové MR a MZ
- Výroční zprávy

Čtyři horní záložky (rada města, foto, kultura, o městě) jsou neaktivní a pozbývají smyslu.

Důležité telefonní kontakty obsahují kontakt na MěÚ Tábor místo Sezimovo Ústí. Program kina Spektrum je z prosince s příslibem, že od ledna tu již bude aktuální program - nenašli jsme. Důležitá telefonní čísla v sekci Info pro občany obsahují informace o poruchách v Humpolci, Milevsku a Pelhřimově, ale nikoliv o Sezimově Ústí. Sekce Církve obsahuje táborské informace, o sezimoústecké farnosti ani slovo. Nekomerční organizace, neziskové organizace - samozřejmě táborské. Služby pro motoristy - ani slovo o STK v Sezimově Ústí ani žádné další službě, jako např. místní pneuservis apod. Materiály do zastupitelstva obsahují dobrý pokus, avšak s mrtvými odkazy.

Průběh posledního zastupitelstva byl nahráván na digitální záznamník a průběh zasedání by měl být ve formátu MP3 k dispozici na oficiálních webových stránkách. Zatím tam nic takového není, ale budeme trpělivě čekat.

Nabízí se otázka, zda radnicí investované prostředky do nových webových stránek byly a budou skutečně účelně vynaloženy. Zvláště přihlédneme-li k faktu, že město funkční a aktuální stránky mělo.3.11.2004 - Radnice právě zprovoznila nové oficiální internetové stránky na adrese www.sezimovo-usti.cz. Usnesení posledního zastupitelstva jsme tam bohužel hledali marně. Stejně jako množství dalších informací. Napište nám jak se vám stránky líbí. Používejte prosím tlačítko "Reagovat na článek" v patičce tohoto příspěvku.

Redakce - 04.01.2005
1. To je hrůza zapsáno: 03.11.2004 ve 20:35:54 hod.

Oficiální stránky jsou asi špatným vtipem. Připadám si, že žiju v Táboře, o Sezimáku tam kromě telefonů není snad vůbec nic. Fakt nechápu proč si město nenechalo ty původní stránky. Kolik ta sranda stála?

2. Petr Podolský zapsáno: 04.11.2004 ve 01:34:39 hod.

Vážení čtenáři,

s napětím jsem čekal až město "spustí" své nové webové stránky. Představy, které jsem měl byly však mnohem lepší, než předvedená skutečnost. Informace zde poskytnuté veřejnosti jsou v řadě případů špatné a nepřesné, mají mnohem horší provedení než stránky původní a v mnohém jenom dokazují schopnost dnešní radnice připravit věci lépe než tomu bylo dříve. Předpokládal jsem, že náhrada bude alespoň odpovídající tomu, co bylo nutné zahodit, protože to bylo vytvořeno v jiné době a jinými lidmi. Všímejme si takových postupných ústupků z preciznosti a kvality, jistě nám to pomůže v orientaci a v odpovědi na otázku kam kráčí současná radnice a co je jejím cílem. Najde-li se alespoň jeden obyvatel tohoto města, který se nad těmito slovy zamyslí, nebyly tyto věty vysloveny zbytečně a marně.

3. Martin Klíma zapsáno: 04.11.2004 ve 21:41:37 hod.

Já hlavně nechápu jednu věc. Proč dalo vedení města pokyn nebo svolení k tomu, aby byly staré ale funkční stránky přehozeny na nové, prázdné a nefunkční, ještě před jejich naplněním. Za takovou ostudu se jako občan tohoto města musím stydět. Každý normálně uvažující člověk ví, že nejprve se nové stránky naplní a teprve potom se uvedou do provozu. Je to jako kdybych se přestěhoval z bytu na parcelu, kde teprve bagry začínají dělat základy. Tento postup se mi zdá naprosto nelogický, i vzhledem k tomu, že vedení města mělo ode mně vyjádřenou vůli dále staré stránky dle jejich potřeby aktualizovat, tak jako jsem to dělal v září a v říjnu, tedy v době, kdy jsem již na městském úřadu nepracoval. Tuto službu jsem starostovi nabídl ještě tento týden, když jsem poprvé nové ofociální stránky viděl. Myslím, že by se občané a jejich zastupitelé měli pana tajemníka či pana starosty zeptat na důvody této zcela zbytečné ostudy, přesahující díky internetu hranice jak města tak i regionu.

4. Ladislav Kubeš zapsáno: 06.11.2004 ve 13:05:11 hod.

Myslím, že dlouhé komentáře jsou zbytečné - každý to vidí. Očekávám však, že pan starosta i nezasvěceným občanům města vysvětlí proč pořídil za jejich peníze tuto ostudu a proč rozhoduje o věcech, kterým nerozumí. Já celé pozadí znám.

5. Lucie Hanousková zapsáno: 09.11.2004 ve 15:06:45 hod.

Nedalo mi, abych se také nezapojila do diskuse na téma "nové oficiální webové stránky" města Sezimova Ústí. To, co předvedla firma Profi Help ve spolupráci s Městem Sezimovo Ústí, je naprosto skandální! Nejenže doslova "vykradla" oficiální stránky Města Tábora (stejná úvodní stránka, stejná struktura), ale dovolila si svévolně zkopírovat spoustu textů, na které má autorská práva Infocentrum Město Tábor a další autoři. Mám na mysli například hned v úvodu (polohu, podnebí, čas, geografické informace, místní dopravu, čísla tísňového volání a mohla bych pokračovat dále). Již dnes mohu všem návštěvníkům nových oficiálních webových stránek Sezimova Ústí slíbit, že si na nich nepřečtou ani to směšné minimum, co na nich je (ukradené z Tábora)!!!
pracovnice Infocentra Města Tábor

6. Petr Karvan zapsáno: 09.11.2004 ve 16:55:47 hod.

Také mně to nadalo, abych uvedl věci na pravou míru. Není pravdou, že by na texty použité zároveň na www.tabor.cz a www.sezimovo-usti.cz měl práva nekdo jiný, než provozovatel tj. spol PROFI HELP s.r.o. Považuji za normální u dvou měst od sebe vzdálených vzdušnou čarou stovky metru, že mají stejné texty s "polohou, podnebím, časem, geografické informace, místní dopravu, čísla tísňového volání", jedná se o JEDNU aglomeraci, navíc řada textu je převzata z údajů ministersva vnitra. I jízdní řády a návody na řešení životních situací, kultura a doprava je když ne stejná, tak velmi podobná a je v zájmu vyššího správního celku a Správy sociálního zabezpečení, aby byly shodně prezentovány. Menu je do značné míry dán zákony např. zákonem o sdělování informací občanům. Nechápu hysterii a silná slova, která padla na těchto stránkách. Stránky pro Vaši informaci MU Sezimovo Ústí zatím nestály ani korunu. Provozovatelem stránek www.tabor.cz dle smlouvy je mnou řízená společnost a s vyjímkou grafického návrhu je VŠE co se na nich nachází duševním vlastnictvím této společnosti. Vyřizování účtů mezi zájmovými skupinami v Sezimově Ústí není něco k čemu bych se chtěl vyjadřovat. O tom, zda finance na provoz stránek budou účelně využity se budete moci vyjádřit po kompletním nasazení všech modulů stránek. Obávám, se že důvody MÚ SÚ pro stažení starých stránek byly hlavně finanční a mohu garantovat, že na ty nové stránky budou pořízeny a provozovány s mnohem menšími naklady, než ty staré. S úctou Petr Karvan

7. Martin Klíma zapsáno: 09.11.2004 ve 20:50:57 hod.

Děkuji všem diskutujícím za jejich názory. Nechci se do toho příliš vměšovat, aby to nevypadalo jako konkurenční boj mezi dvěma webovými stránkami. Osobně budu velice rád, když město bude mít funkční stránky plné informací a věřím, že firma ProfiHelp dotáhne projekt, který si radnice vybrala, do úspěšného konce. Alespoň budou mít občané možnost využívat oba zdroje.
Rád bych ale v souvislosti s poslední větou zveřejnil náklady, se kterými byly staré stránky Města pořízeny a provozovány. Pořízení=ZDARMA (dělal jsem je já ve svém volném čase), provozování=1000 Kč/měs. za webhosting, sekundární mailserver, DNS služby a konzultační hodiny u firmy KPsoft. Svoji mzdu do toho nezapočítávám, neboť i v budoucnosti bude muset stránky plnit některý z úředníků v rámci své práce. Bude-li o to někdo stát, jsem ochoten diskutovat o výši svého platu a jeho rozdělení mezi různé položky mé pestré pracovní smlouvy na MěÚ. Tím chci jasně říct, že k ukvapenému stažení starých stránek zcela jistě nevedly finanční důvody, ale něco jiného. Vše ostatní nechávám bez komentáře.

8. Petr Štěpánek zapsáno: 15.11.2004 ve 09:40:09 hod.

Oficiální stránky města už se začínají plnit, ale je to hrozně nepřehledné, malé písmo uprostřed malého obdélníku, nejsem si opravdu jistý, zda si město polepšilo. Řekne nám někdo, kolik to stálo?

9. Ing. Josef Čáp zapsáno: 10.01.2005 ve 10:14:58 hod.

M.Klíma v diskuzi nad současnými stránkami města položil dne 4.11.04 otázku / viz výše příspěvek č.3 /, která zjednodušeně zní: proč došlo k výměně stránek, když...?
Osobně do diskuze nevstupuji, za optimální považuji, když si tázající na otázku odpoví sám./s poznámkami v závorce /
I. Výpis z dopisu M.Klímy starostovi ze dne 8.12.03:
"Na základě vzájemmné dohody bude vypracována smlouva o oprávnění užívat soubor autorských děl... Soubor bude obsahovat následující konkrétní autorská díla: /soupis je uveden dále/
U ostatních nabízím možnost užívání za následujících podmínek:
1) PrOjekt řešení oficiálních internet. a intranet. stránek
jednorázový poplatek 3000 Kč, roční poplatek 1000 Kč.
2)projekt rozvodu interneru, elektr.pošty...
jednorázový poplatek 3000Kč,roční poplatek 0Kč,
3)Projekt sdílení itranetu a el.pošty...
jednorázový poplatek 2000Kč, roční 0 Kč,
4)Off-line Generátor HTML stránek s databází...
jednor.poplatek 12000Kč, roční poplatek 4000Kč,
5) Sciptové popisy generování jednotl. stránek intranetu a webových stránek města...
jednor.poplatek 6000Kč, roční O Kč,
6) Program na automat. spouštění gener.obsahu intranetu a internetu...
jednor.popl. 3000 Kč, roční 1000 Kč,
7) Databáz¨. struktury a obsluž.programů...v těchto databázích:
- RedArch- redakční a archiv systém...intranetu a webových stránek jednor.p.5000Kč,roční 2000Kč
- Porada- evid. úkolů... j.p 3000Kč. roč.1500 Kč,
- Pokyny-evid.pokynů... j.p. 3000Kč roč.1500Kč
8) Obslužné a bezpečnostní VSB a ASP na stránkách intranetu a webových str.
jednoráz popl. 4000Kč, roční popl. 2000Kč.
9)Grafické ztvárnění intern. a intranet. stránek /stránky, jejichž jsem autorem/ zdarma
Součtová jednorázová cena celého souboru činí 44000 Kč,zahrnuje roční poplatek za rok 2004. Roční poplatek/pro rok 2005 a dále/ činí 13000 Kč.
Uvedená nabídka platí do 31.12.2003.
Nebude-li možné se dohodnout na podmínkách užití práv k výše uvedeným autorským dílům, díla nebude možno po tomto datu provozovat a budou z informačního systému o d s t r a n ě n a."

II. Výpis z prohlášení autora /M.Klímy/ ze dne 22.1.2004
"- Systémy jsem dposud provozoval na základě dobré vůle a na zákloadě dobrých vztahů s vedením města nezištně /mimoř.odměna Internet, Intranet 14.12.2001 - 15000 Kč/ve prospěch spoluobčanů a kolegů z MěÚ.
- Město nemá na užívání těchto děl žádnou smlouvu/žádnou smlouvu neměl ani autor/. Nemá k dílům žádná práva, z e j m é n a u ž í v a c í."

III: Výpis z dopisu M.Klímy Městu S.Ú. ze dne 9.5.2004.
"Oznamuji Vám, že jsem autorem oficiálních webových stránek města Sezimovo Ústí, včetně podpůrných programů, které...
Jako autor Vám oznamuji,že n e s o u h l a s í m
s dalším užíváním uvedených autorských děl městem Sezimovo Ústí a v y z ý v á m Vás tímto, abyste u k o n č i l i užívání mých autorských děl v p l n é m r o z s a h u, tedy odstranili z webového prostoru města všechny soubory, s výjimkou souborů 2.ZŠ a to jak ...., dále odstranili z infor.systému programy HTMLGEN, a LAUNCHER..., stejně jako odstranili databázové soubory REDARCH,PORADA,a POKYNY."

10. Tomáš zapsáno: 22.01.2005 ve 20:23:06 hod.

Z vlastni zkusenosti vim, ze kazdy web se rozviji. Dulezite je u webu, aby byl prehledny a to me novy web vaseho mesta prijde. I slecnou Hanouskovou zmineny web Mesta Tabor se dlouha leta vyvijel do dnesni podoby. A ne vzdy bez problemu. A problemy s naplnenim obsahu take zazil.
A jeste jedna vec. Myslim, ze weby verejnych instituci (mesta, urady ...) jsou predevsim k informovani obcanu a pripadnych navstevniku. Proto mi prijde prispek slecny Hanouskove ohledne autorskych prav nepatricny.
Mimochodem na tyto stranky www.sezimovousti.cz jsem se dostal, kdyz jsem hledal program kina Spektrum. Nenasel na tomto webu, ale na oficialnich strankach mesta Sez. Usti. Takze to muze byt namet pro tvurce tohoto webu.
Preji hezky den.

11. Pepa zapsáno: 23.01.2005 ve 12:56:01 hod.

Tomáš> Nevím, kde jste ten program kina Spektrum hledal, ale příště zkuste sekci Kulturní program (či adresu http://www.sezimovousti.cz/articlepage.php?id_category=19

12. Martin Klíma zapsáno: 23.01.2005 ve 14:46:57 hod.

Kulturní program na tomto webu našlo přes 700 čtenářů, proto věřím, že ho příště naleznete i vy, Tomáši. V každém případě děkuji za námět. Jako občana Sezimova Ústí mě těší, že se Vám oficiální stránky našeho města líbí a těším se, až budou stejného názoru i moji spoluobčané. Věřte, že je lepší být na oficiální prezentaci svého města hrdý, než se za ni muset stydět.

13. Petr zapsáno: 30.01.2005 ve 18:42:29 hod.

Já jsem program kina našel, ale možná by pro lepší přehlednost (pro Tomáše)mohl být odkaz na plakát hned nahoře.

14. Alena zapsáno: 11.03.2005 ve 10:49:17 hod.

Nové stránky města nejsou špatné. Líbí se mi možnost občanů vyjádřit své názory, stížnosti, připomínky i nápady. Ale přece jsem nenašla, kam se mám obrátit se svou stížností. doufám že se mi dostane odpovědi a posléze i nějakého kloudného řešení. Bydlím v Sezimově Ústí 2 a má nejkratší cesta kamkoli do města vede kolem zahradní ulice konkrétně kolem rohového domu čp.702. Tento nezodpovědny majitel si poridil bojové plemeno psa a neni schopen se o nej radne postarat a zabezpecit, tak aby neohrozoval okoli a kolemjdouci, rekla bych primo na zivote. Tento pes volne pobiha za plotem, ktery neni vyssi nez 1m a pes uz zrejme vyrazil dve planky, ktere jsou nahrazeny kouskem pletiva podeprenym kulem. Me samotnou uz pes potkal a nebyl privazan, jeho pan telefonoval a vubec si nevsiml, ze pes ohrozuje okoli. Nakonec psa nasilim "zkopal" do telefonni budky, takze jsem ve zdravi prezila. protoze vlastnim take psa, nemohu okolo vzadnem pripade projit, protoze pes by plot preskocil a nevim, jestli by sezral me, nebo meho psa. Myslim, ze by mel nekdo zakrocit, nez se stane neco vazneho. Chodi kolem spousty lidi, psu i deti. Prosim zakrocte. Dekuji.

15. Martin Klíma zapsáno: 11.03.2005 ve 12:18:39 hod.

Vážená paní, se svou stížností se musíte obrátit přimo na městský úřad. Můžete ji poslat i e-mailem na adresu info@sezimovo-usti.cz nebo ji doneste na podatelnu. Můžete také navštívit přímo pana starostu a problém mu říct osobně. I když pan starosta tyto stránky jistě čte, není povinen se vaší žádosti na těchto stránkách zabývat. Toto totiž nejsou oficiální stránky radnice. Můžete se také obrátit na městskou policii.

16. Alena zapsáno: 11.03.2005 ve 13:06:37 hod.

Dekuji Vám za odpoveď.

17. Simona Žirovnická zapsáno: 18.03.2005 ve 12:06:20 hod.

Tato diskuse okolo vzhledu stránek mi připadá jak předvádění se dětí ve školce, kdo má hezčí bačkůrky. Pan Klíma dělá své neoficiální stránky S. Ústí pěkne (sama vím, jakou dá práci držet web aktuální a přitažlivý). Ale zaujatě a jednostranně kriticky. A to není správné. Patří k lidem, kteří za každou cenu přilévají oleje do ohně. Jen ať se ty lidi vzájemně ještě víc nenávidí. Připomíná mi známý podobně vedený týdeník Táborsko.
Proč vlastně město Sezimovo Ústí nevlastní právo na www.sezimovousti.cz a musí používat pomlčku ? Něměl pan Klíma náhodou s městem nějaký otevřený spor ? To by totiž vše vysvětlovalo. Také jeho zášť.

Simona

18. Martin Klíma zapsáno: 20.03.2005 ve 11:05:24 hod.

Simono, mám obavu, že opět chrlíte síru na místa, o kterých nemáte ani páru. Za prvé vůbec nevíte proč dělám tyto stránky tak jak je dělám. Pokud chcete vidět jak vypadá zášť jako politický program, podívejte se na své spolustraníky z místní organizace a jejich program. Minimálně dva z nich zatím kromě udavačství a psaní lží nedokázali nic, co by stálo za řeč. Bohužel k těmto úchylkám používají naše obecní a státní peníze. Neobtěžuji občany tím, že lepím samolepky na výlohy po celém městě, jako váš ODS kandidát číslo 6. Já si píšu svoje názory na svém a za své. Kdo nechce, nemusí je číst.
A proč Sezimovo Ústí nevlastní tuto doménu? Ze stejného důvodu, jako město Tábor nevlastní doménu www.tabor.cz. Ale to jistě víte ;)

19. Ladislav Kubeš zapsáno: 21.03.2005 ve 12:52:53 hod.

Milá Simono, rád vysvětlím jak je to s registrací domén, neboť jsem je obě registroval. Registrace internetových domén se v ČR republice řídí jasnými pravidly, která si můžete přečíst na www.nic.cz. V roce 2000 se na mne obrátilo vedení města, abych zaregistroval doménu sezimovo-usti.cz. Tak jsem také učinil. O čtyři roky později (2004) se na mne obrátil pan M. Klíma s žádostí o registraci domény sezimovousti.cz. Zaregistroval jsem mu ji jako každému jinému. Až budete chtít nějakou doménu zaregistrovat Vy, učiním totéž. Nevím zda "nepřiléváte za každou cenu oleje do ohně", řečeno Vašimi slovy.

20. Simona Žirovnická zapsáno: 21.03.2005 ve 18:22:31 hod.

Pane Kubeši, nemyslím, že bych přilévala olej do ohně, není to můj koníček, na rozdíl od jiných. Jen jsem se zeptala, proto, že mi název stránek pana Klímy připadal logičtější ... proč zase hned ten útok ???
Hlavně však nerozumím tomu vztahu Martin Klíma versus Městský úřad v S. Ústí. Proč tolik nepřátelství ???
Naše webové stránky máme zaregistrovány a Vaši pomoc tedy nepotřebuji a nepotřebuji ani nic vysvětlovat (nejsem zase až tak úplně natvrdlá, jak se asi domníváte) třeba někdy přístě ...

z Tábora Vás zdraví Simona

21. Simona Žirovnická zapsáno: 21.03.2005 ve 18:31:55 hod.

Pane Klímo, asi jste mě nepochopil a to je mi líto :-( Nevím kde a co lepí někdo v Sezimově Ústí, vím však 100 %, že ODS má ve Vašem městě pronajaté výlohy a platí za ně nájemné za účelem propagace.
Píšete na svém a za své, to je pravda - ovšem nabízíte své myšlenky veřejně - tudíž mám také já možnost zde reagovat - o tom je svoboda a demokracie.
Musíte myslet na fakt, že máte asi osobní problém s někým jiným, než se mnou. Nechci a nebudu se také do Vašich osobních sporů plést. Obecně však budu ODS bránit a Vy jste na svých webových stránkách urazil i táborskou ODS - popisováním údajné spolupráce s KSČM a v tom jste lhal. To si nenechám líbit, protože tím urážíte mě osobně i více než sto táborských členů ODS. Lži nemůžete uveřejňovat ani na webu, který je Váš.
Jinak příjemný večer, Simona, Tábor

22. Martin Klíma zapsáno: 22.03.2005 ve 15:10:15 hod.

To je právě ono. Když napíšu o polepování výloh samolepkami, tak mnozí moji spoluobčané pochopí, kam mířím, protože kolem některých chodí ještě dnes. Stačí jim naznačit. Vy jste v Táboře a tyto naše místní "důvěrnosti" neznáte. Vaše reakce o zaplacených výlohách je tudíž opět zcela mimo. Za to nemůžete. Víte, je to tím, že nepíšu pro vás. V tom není nic osobního, ale píšu pro lidi v Ústí a nikoli v Táboře. A co se týče mého článku o vaší organizaci, napsal jsem, že máte ve věci zlevnění jízdného společný zájem. Na tom není nic špatného. O důvodech proč to tak je, byla napsána pouze domněnka na základě pocitu zúčastněné osoby, která mi ji tak prezentovala. Braňte svou organizaci až ji někdo napadne. Já o spolupráci nepsal. O spolupráci s KSČM píšete pouze vy a nevím proč. Pokud jsem vás svým článkem urazil, je mi to z lidského hlediska líto, ale ten problém je ve vaší hlavě. Ve svém článku jsem nelhal, stejně jako v článku o starostově výroku o vymírání zahrádkářů. Nevadí mi, že zde reagujete a budu rád, když to budete dělat i nadále. Když to navíc bude korektní a k věci, nemohu si přát nic víc. Hezký den.

23. Simona Žirovnická zapsáno: 23.03.2005 ve 11:06:20 hod.

Tu Vaši zprávu o údajném "společném postupu" KSČM a ODS, což je naprostý nesmysl, jsem si ověřovala a pro zlevnění jízdného hlasovali politici v Táboře naprosto napříč politickým spektrem. Podle této Vaší logiky tedy i všechny ostatní politické kluby v táborském zastupitelstvu "spolupracují s KSČM". Nepotřebujeme se ale spojovat s KSČM kvůli ničemu, ani kvůli žádné, Vámi vymyšlené, virtuální krizi v táborském zastupitelstvu - a to jste napsal. Uvedl jste nehoráznou lež a nedokážete se za ní ani omluvit.
Nechci nadále podporovat Váš web, protože se mi nelíbí jeho jednostranné zaměření a lživost některých uvedených informací. Na druhou stranu vím, že to někteří lidé navštěvují a čtou a je asi dobře, když vidí, že existuje i jiný pohled na věc, než jaký zastáváte Vy.
Vaše reakce na mé příspěvky jsou plné nenávisti, to o něčem svědčí. Přitom je to zcela zbytečné.

Simona

24. Týna zapsáno: 03.03.2006 ve 17:18:55 hod.

mě by zajmalo jekej je program kina spektrum v Březnu


a na týdletý stránce jsem to nenašla tak zbohem

Kristýna

25. Martin Klíma zapsáno: 04.03.2006 ve 18:32:41 hod.

Vlevo nahoře v horním menu je nabídka "Kulturní program". Jinak také stačí zadat ve vyhledávání třeba slovo Spektrum.

26. Radoslav Kacerovský zapsáno: 23.07.2006 ve 13:48:19 hod.

Pane Klímo, Vaše stránky se mi líbí a jako Táborák znalý diskuzí paní Žirovnické se musím nad jejími reakcemi jen pousmát. Držím Vám palce v další práci. R. K.

27. Martin Klíma zapsáno: 24.07.2006 ve 13:56:40 hod.

Děkuji. Také Vám držím kolegiální zelený palec.

28. Ludánek zapsáno: 06.10.2006 ve 11:10:44 hod.

My vám také držíme palce,pane Klímo a pane Kacerovský.Znám vás oba a vím,že děláte záslužnou práci a opravdu pro veřejnost.Držte se,slušných a poctivých mladých lidí,jako jste vy,je jak šafránu.

29. Martin Klíma zapsáno: 06.10.2006 ve 12:17:08 hod.

Děkuji, vaše slova mě potěšila.

30. pedagogos zapsáno: 09.10.2006 ve 02:06:50 hod.

O, jé. taky se těším.To máte v pátek , 6.10., 12:17 po pracovní době, Spasiteli? Nebo právě vyučujete informatiku, pane učiteli?

31. zase pedagogos zapsáno: 20.10.2006 ve 06:39:15 hod.

Tak jak je to s tou pracovní dobou,pane Klímo-spasiteli,vševědoucí,neomylný,nespící,nesportující,učiteli bez aprobace z VŠ,řediteli,novináři,uklizeči na cizím,manažere,umělče,bubeníku,manželi,tatínku?Je to široký záběr na jednoho,co?
Že by vše bylo tak perfektní?Ono psát a chlubit se je jednodušší než skutečně něco udělat.Co jste tak zázračného udělal pro občany města Sez.Ústí?Kromě samolibé sebestřednosti,sebechvály,vulgární a jednostranné kritiky?Na těchto stránkách se stále jede podle známého komunistického hesla "kdo nejde s námi,jde proti nám",že?
Je Vás fakt škoda pro místní udrbaný a tendeční internetový plátek,který sám vydáváte za seriózní a sebe za jediného seriozního a pravdomluvného.Co Blesk,Šíp,AHA,atd.

32. Ladislav Kubeš zapsáno: 20.10.2006 ve 11:56:17 hod.

Budu stručnější. Chápu, že se pod to milý anonyme stydíte podepsat.

33. Martin Klíma zapsáno: 20.10.2006 ve 20:01:07 hod.

Pro pedagogos: Vážený pane, najděte odvahu uvést své jméno, klidně mě kritizujte a položte mi jednoznačnou otázku, na kterou chcete znát odpověď. Rád vám na ni odpovím.

34. zase pedagogos zapsáno: 20.10.2006 ve 21:06:18 hod.

Jiným anonymům se zde ale odpovídá,že?Takže selekce od těch "spravedlivých " přece
jen existuje.Ale je mi to už jasné.Nechci odpověď,asi to nezvládnete.

35. Martin Klíma zapsáno: 20.10.2006 ve 22:15:45 hod.

Vážený pane, mám právo vědět, s kým vedu dialog a mám právo se rozhodnout, kterému anonymu odpovím a kterému ne. Obzvláště to platí pro dialog tohoto typu. Nebojte se, nemám problém Vám odpovědět. Splňte základní podmínku slušného rozhovoru a získáte právo na odpověď.

36. Utsi zapsáno: 20.10.2006 ve 22:53:41 hod.

Nějak mi není jasné,co "zase pedagogs" sleduje,proč nactiutrhá a sám je schován v anonymitě?Tak se představ,ty hrdino,jsem sám zvědavý,co jsi zač.

37. pedagogos už zase zapsáno: 20.10.2006 ve 23:16:55 hod.

Ano, své právo znáte velmi dobře, pane slušňáku.Tentokrát Vám nějak ta manipulace nevychází, co?A já dokonce nechci poslouchat, to jsou věci.Znovu: je mi to jasné.Jen se rozhodujte.

38. Martin Klíma zapsáno: 21.10.2006 ve 11:04:49 hod.

Vážený pane, trvání na svém oprávněném požadavku není manipulace, ale asertivita.

39. Jaroslava Šťastná zapsáno: 14.01.2007 ve 21:07:43 hod.

Doporučovala bych upravit web.stránku "Kontaktní seznam", kde jsou zastaralé informace- např. starosta města Vocílka Miroslav atd.j

40. Dogs zapsáno: 17.01.2007 ve 22:42:45 hod.

Chtěl jsem se zeptat na ofi webu,kde končí peníze,které platíme ze psů městu (neberu,že se za ně uklízí chodníky,na to jsou vymezené peníze)Není to zrovna málo a proč se nerozdávají pytlíky na psí exkrementy tak,jako v jiných městech?Psů je v našem městě dost,tudíž to nebude zanedbatekná částka.Po svém psu si vždy uklidím,navíc ho mám z ůtulku,tím šetřím městu také nemalé peníze.Nemám ale možnost se tam optat,jelikož tam není na otázky občanů místo.Nevíte,jak to tedy je?

41. Václav Urbánek zapsáno: 19.10.2012 ve 18:26:34 hod.

Připojuji se do rozpravy až po několika letech, ostatně nikdy není pozdě. Nejvíce se mi líbí příspěvek č. 26 od pana Radoslava Kacerovského: "... jako Táborák znalý diskuzí paní Žirovnické se musím nad jejími reakcemi jen pousmát ...". Pane R. Kacerovský, já Vás zdravím, napsal jste to naprosto výstižně! A jak se jeví mně ta paní Bc. Simona Žirovnická, o které jsem si googlem vyhledal mnohé? V tomto okamžiku i já uplatním (ve vší slušnosti) svobodu slova: S. Žirovnická se mi jeví jako žena vnitřně přesvědčená, že právě ona vlastní monopol na rozum, jako žena hyperaktivní, přitom však nepříliš vzdělaná, žena, jež chce mluvit, popřípadě klábosit téměř do všeho (ze slušnosti škrtám sloveso žvanit), chce mluvit i do věcí, kterým rozumí pramálo; v prvé řadě se mi jeví jako žena hádavá, v rozpravě snadno přecházející do pavlačového tónu rétoriky, přičemž z její dosti časté verbální útočnosti čiší povahový rys panovačnosti, popřípadě samolibosti, vystihoval by to možná i pojem nadměrná sebeúcta. - Na jiném diskusním serveru S. Žirovnická napsala, že nenávidí všechny komunisty. Znamená to snad, paní Simono Žirovnická, že nenávidíte také svého pana otce, docenta Jaroslava Zvěřinu, CSc., který již v době kolem své promoci na lékařské fakultě "musel" být předsedou svazácké organizace a "musel" být členem Komunistické strany Československa; k tomu jej rozhodně nikdo nenutil, z celého ročníku nově odpromovaných doktorů byl jedním z mála, nebo spíše dokonce samojediným legitimním členem komunistické strany. On totiž ani tehdy nechtěl "zmeškat" ten stranický výtah k moci, a tak udělal hrr hrr do toho. Nepřekvapuje mě, že dnes po letech to ve svých (životopisných) elaborátech odůvodňuje jinak, a to opravdu všelijak. Proslýchá se, že touha po moci je celoživotně nejsilnější emocí pana docenta J. Zvěřiny - tak nevím. Paní S. Žirovnická, četl jsem na internetu i váš životopis, a ten je pro občany-čtenáře urážlivě stručný. Vlastně je tam jediná věta, že S. Žirovnická šla ve šlépějích svého otce. Znamená to, že i vy jste se nejdříve stala předsedkyní svazácké organizace a členkou Komunistické strany Československa? To snad ne, viďte, to byste v dětství nestihla. Ráda v diskusích zdůrazňujete svou "opravdovost", vaše takzvané srdíčko (snad ne po vzoru paní Lucie Bílé?), a tak prosím do svých životopisů podrobně uveďte, jaký obor jste vystudovala a v jakém stupni či specializaci. Uveďte, jak dlouho jste pracovala ve své původní profesi, co jste prospěšného vykonala na pracovním a společenském poli, neboli jak jste se pro občany "obětovala", než jste ZAČALA politikařit? Hned po školní docházce začít přijímat plat političky, to by bylo až příliš jednoduché, ne-li hamižné, co myslíte? Pokud se jedinec uchází o hlasy voličů, bývá zvykem charakterizovat rodinné prostředí, ze kterého adept vzešel. Uvádějte prosím do svých životopisů povolání nejen vašich rodičů (přínosem by určitě bylo uvést i povolání jejich sourozenců) a vašich sourozenců, ale také povolání vašich prarodičů. Dále uvádějte, kdo všechno z těchto vašich příbuzných byl členem Komunistické strany Československa, je dosti pravděpodobné, že členství v KSČ se netýkalo jen p. doc. J. Zvěřiny. Víte, všechny tyto údaje bývají v životopise seriózním naprostou samozřejmostí. A v životopise vašem úplně chybí. |Což na vaši osobu vrhá samozřejmě světlo špatné až prašpatné. Pikantní rovněž bylo, když před několika lety jste zveřejnili, že jste do jakési funkce byla zvolena, a pak se ukázalo, že pouze navržena a volba ještě neproběhla! Občané na Táborsku tehdy proti vám právem protestovali a tak jste vy osobně plus váš otec museli skousnout pernou chvilku vaší omluvy vůči veřejnosti. Závěrem opakuji, že uplatňuji svobodu slova. Jste členkou takzvaně demokratické strany, tudíž chci věřit, že se nad mou kritikou zamyslíte demokraticky. A dvojnásob chci věřit, že mě kdokoli či kdosi nebude chtít umlčovat. Přeji vám pěkný večer. S pozdravem (ačkoli se téměř neznáme osobně) Václav Urbánek

42. Václav Urbánek zapsáno: 03.11.2012 ve 02:47:12 hod.

Dobrý den, paní Bc. Simono Žirovnická, děkuji vám za odpověď na můj příspěvek č. 41. Odpověď jste mi napsala soukromým e-mailem; upřímně oceňuji dosti smířlivý tón vašich řádků. Já i dnes rozprávím veřejně (tak jako vy v minulosti mnohokrát), ačkoli jsem nepřehlédl, že právě tento diskusní prostor pod článkem je již dávno inaktivní, přesněji řečeno nenavštěvovaný. Dost možná pokusím se v budoucnu tyto své texty přemístit do fóra určeného právě k polemice aktuální, popřípadě na svůj novotvořený blog. - Příspěvek č. 41 zahrnoval i několik jednoduchoučkých otázeček na vás. Žel nezodpověděla jste mi konkrétně ani jednu jedinou. Budu tedy doufat, že pravdivé odpovědi na tyto podnětné dotazy si chystáte do náležitě podrobného životopisu pro své jihočeské voliče. - Pokud plísníte své spoluobčany (viz různé servery), plamenně voláte "Kritika je zdravá". Jakmile jste naopak plísněna vy, vyčítavě si stýskáte "Kde vzniká ta zášť? Proč tolik nepřátelství?" (viz různé servery). Tímto způsobem si, paní Žirovnická, vcelku hodně fandíte (sama sobě). Že by genetická souvislost? - Vaše domněnka, že jsem si potřeboval svým komentářem č. 41 ulevit, je povrchní či nedostatečná. Ve hře je totiž záležitost podstatně větší, závažnější, zřejmě i principielně zásadní: Totiž na scéně nynější existující pseudodemokracie by si ambiciózní, agilní šikulové, včetně leckterých politiků i politikářů, rádi nenápadně a jistěže jen poznenáhlu privatizovali veškerý veřejný prostor. Součástí takového zcestného, sobeckého plus samolibého procesu vždy je, anebo s ním ruku v ruce kráčí, postupné a rovněž (rádoby)nenápadné oklešťování či ukrajování svobody slova. Během uplynulých dvaceti let jsem to na vlastní kůži zažil v míře nemalé. Poučil jsem se, a tudíž jsem na dodržování (ústavou ČR zaručované) svobody slova vnímavý až citlivý. To je hlavní důvod, proč (zdvořilou formou) diskutuji, polemizuji, kritizuji. Je a bude to nikdy nekončící obrana těch poctivých, "nechamtivých" a skromných občanů. Mohl bych vám o tom napsat snad desítky stran, leč tolik času nemáte vy ani já. - A teď, paní S. Žirovnická, dovolte ještě pár slov z jiného soudku: Vždyť já ani nemusím pracně formulovat a sepisovat svou autorskou polemiku. Vlastně stačí, když namátkou ocituji pár pramenů již odpublikovaných. A teď použiji váš slovní obrat: Čímpak to je, paní Žirovnická, že takový pan profesor Tomáš Halík "si musel ulevit" a napsat do novin (tuším do Mladé fronty dnes?) o vašem panu otci, o docentu Jaroslavu Zvěřinovi článek "Ignorance nebo záludnost"? Rovněž renomovaný publicista pan Petr Fischer "si musel ulevit" a zveřejnit v celostátních Lidových novinách (v rubrice Přímý úder) článek s názvem "... Jaroslav Zvěřina se chová jako povrchní mluvka". Nu a posléze pan Jan Šinágl byl věru razantní, když "si ulevil" publikováním svého textu "Zhovadilost táborské ODS". Všechny tyto články asi znáte, anebo jsou snadno dohledatelné. (Internet je v tom směru zázrak. Přičemž mnou zde uvedený tematický literární přehled nejspíš není kompletní.) Povšimněte si prosím, že jejich autoři přitom představují či reprezentují rozmanité společenské proudy. Paní Žirovnická, co z těchto faktů vyvodíte, coby VŠ-studentka společenských věd? Mrškou - náhodičkou se nedá zdůvodnit zdaleka všechno. - Takže se s vámi loučím, přeji pěkné dny a slibuji, že nebudu v dohledných týdnech znepokojovat dalšími příspěvky vás ani sebe. Věnujme se svému dílu. S pozdravem MUDr. Václav Urbánek, CSc.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama