Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Vyhlášky

Místní zákony schvalované zastupitelstvem

Vyhlášky města Sezimova Ústí

Znalost městských vyhlášek vás může uchránit od zbytečných problémů

Ze zákona 128/2000 Sb., známého také jako zákon o obcích, v § 10 vyplývá, že:
Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně3) (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.

Obecně závazná vyhláška je forma místního předpisu, jímž se občan musí řídit. Jeho porušení není trestným činem, ale přestupkem. Přestupky řeší městská policie, případně Policie ČR, pokud je jí přestupek nahlášen, případně pokud vyšetřuje, zda se jedná o tr. čin či přestupek. U městské policie lze přestupek vyřešit blokovou pokutou, čímž pro vás záležitost končí. Pokud toto řešení odmítnete, případně vám není tato možnost nabídnuta, skončíte u tzv. přestupkové komise (správný název: Komise pro projednávání přestupků). Jedná se o lidovou formu místního soudu, kde vás vyslechnou a rozhodnou. Přestupek vám může být prominut, můžete zaplatit pokutu a náklady řízení, případně komise přestupkové řízení zastaví (např. pro nedostatek důkazů). Můžete se také proti rozhodnutí komise odvolat. Detaily můžete nalézt v zákoně 200/1990 Sb. (Zákon o přestupcích).

V této rubrice naleznete seznam všech platných vyhlášek města Sezimova Ústí. Vyhlášky jsou označeny číslem a rokem vydání a názvem. Po kliknutí se vám zpřístupní bližší informace, případně komentář a samotný text vyhlášky jako příloha v el. formátu PDF.

Vyhlášky - 13.11.2005

O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Vyhláška č. 6/2005

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů.

Vyhlášky - 01.02.2005

Nařízení 10/2004

Nařízení města Sezimovo Ústí č. 10/2004 o zajišťování schůdnosti místních komunikací

Vyhlášky - 05.01.2005

Nová vyhláška - pouze na SÚ online

Vyhláška č. 8/2004

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhlášky - 01.10.2004

Vyhláška č. 4/2001 - zrušena

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - nahrazena vyhláškou 8/2004

Vyhlášky - 01.10.2004

Vyhláška č. 1/2004 - zrušena

O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

Vyhlášky - 01.10.2004

Vyhláška č. 1/1993

O uznání honitby vlastní Nechyba

Vyhlášky - 01.10.2004

Vyhláška č. 2/2003

O ochraně živ. prostředí, čistotě a pořádku ve městě

Vyhlášky - 01.10.2004

Vyhláška č. 3/2004

O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Vyhlášky - 01.10.2004

Vyhláška č. 11/2003

O místních poplatcích

reklama
reklama