Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Svobodné informační médium
reklama
reklama
Názory

Pálíme čarodějnice, však unikne ten, kdo dobře nám slouží

Odpustky: 600 let po Mistru Janu

Kdo chce, ten to dokáže. Kdo nechce, hledá důvody proč to nejde.

V polovině června jsem se zabýval faktem, že zatímco na prosté občany posílá radnice exekuční úřad, některým prominentům jejich dluhy odpouští. Po šesti týdnech dostaly zmíněné odpustky nový děj, kterým se zabývá toto zamyšlení. Nejprve malé shrnutí článku, který si celý můžete přečíst zde: Město vyslalo na dlužníky exekutory.

1) V květnu 2005 rada města rozhodla všemi hlasy, že odpustí pohledávku ve výši 3.473 Kč, které má za neuhrazenou fakturu od 13.2.2002 Společenství vlastníků jednotek Dukelská 630. Domu, který zastupuje současný vlivný zastupitel Milan Vlček (ODS).

2) Faktura byla za doplatek DPH, který byl vyúčtován všem domům ve vlastnictví společenství vlastníků. Mimo dům 630 všechny ostatní domy doplatek uhradily.

3) Starosta města Miroslav Vocílka vydal v červnu 2005 prohlášení, že měl ohledně pohledávky domu 630 špatné informace. Dle jeho názoru je pohledávka splatná i vymahatelná. "Budu proto navrhovat revokaci usnesení rady a iniciovat soudní vymáhání této pohledávky," prohlásil starosta.

Článek končil touto větou: Nechvalme předčasně. Rada může starostovu iniciativu přehlasovat a shodit ze stolu. Po několika týdnech se ukázalo, jak reálný byl tento předpoklad. Usnesení rady města z 1.8.2005 radnice zveřejnila až za 17 dní. V něm bylo sdělení o starostově aktivitě mistrovsky ukryto do této citace: "Návrh na odpis pohledávek Města Sezimovo Ústí - SVJ Dukelská 630, Sezimovo Ústí. Usnesení č. 213/2005. RM po diskusi ponechává po projednání usnesení č. 147/2005 beze změny." Volně přeloženo: "Co jsme (Vlčkovi) slíbili a odpustili, to zůstane odpuštěno, nic měnit nebudeme." Rada města ani tentokrát nepromarnila příležitost a ukázala nám aroganci moci v plné kráse. Včetně toho, že přehlasovala starostu. Byla to součást plánu?

Starosta skutečně navrhl, aby rada své rozhodnutí o odpuštění pohledávky revokovala, tedy zrušila. Výsledek hlasování ale vypovídá o tom, že došlo k protinávrhu a rada čtyřmi hlasy starostu přehlasovala a potvrdila své původní květnové rozhodnutí. Jeden jediný hlas, a to Vocílkův, byl proti. Rozeberme si to. Rada má 7 členů. Tvoří ji Vocílka, Samec, Bedřich Beneš, Vosátka, Voběrková, Kos a Hrádek. Aby rada něco schválila, potřebuje 4 hlasy, tedy nadpoloviční většinu. František Hrádek se uzdravuje z vážné cévní příhody, rady se nezúčastnil. Dalším omluveným byl Jiří Vosátka. Na radě tedy bylo 5 členů. Aby se starosta Vocílka vyhnul ostudě, musel stát za svým veřejně daným slovem a hlasovat proti. Co ale zbytek rady? Vymáhání pohledávky po Vlčkově společenství by mohlo způsobit vážnou trhlinu na vzájemných dobrých vztazích. Pokud celý zbytek rady včetně místostarosty hlasuje proti starostovi, je to v kontrastu s klasickým jednomyslným hlasováním zarážející. Lze se tedy domnívat, že revokace usnesení nebyla žádoucí a bylo nutné zařídit, aby čtyři zbývající členové rady hlasovali pro zachování minulého usnesení.

Tímto důležitým úkolem byl pověřen vedoucí odboru správních agend Miroslav Nosek. Dostal za úkol zpracovat pro radní materiál, kterým by jim vysvětlil, zda je vhodné dluh odpustit, či vymáhat. Noskův materiál jednoznačně přesvědčuje, že dluh domu 630 není vhodné vymáhat a doporučuje ho odpustit.

JUDr. Nosek ve své zprávě konstatuje, že: "Pohledávka byla opětovně prošetřena, zda by ji přece jenom nebylo možné vymáhat. Dospěl jsem k názoru, že nedoporučuji pohledávku žalovat, neboť bychom nebyli schopni unést důkazní břemeno, což je předpoklad úspěšnosti ve sporu. Jde o to, že zatímco město vynaložilo cenu s DPH, společenství se strhávala jen částka bez DPH. To vede k důkazní nouzi, neboť tento rozdíl není nikde vyjádřen ve faktickém plnění, ale lze jej jen rozpoznat na analytickém účtu."

Pozorný čtenář těchto stránek měl možnost vidět, že v případě, kdy Vlček obvinil bývalého tajemníka Petra Podolského z toho, že nevyplácel jeho společenství úroky z vkladů na účtech společenství, byla policie i soud schopni podrobit podrobné analýze veškeré účetní pohyby a spočítat, jaká výše hypotetických úroků z analytických účtů vedených na městském úřadě by měla být vyplácena. Tedy záležitost účetně mnohem složitější a hůře prokazatelnou. Podklady vypracovali pracovníci městského úřadu a nemůže být pochyb, že stejní lidé jsou schopni najít v účetnictví obce pohyb každé koruny. Tedy i té, kterou městu nechce Vlček zaplatit.

Situaci lze vyhodnotit třemi způsoby:
1) Nosek je skutečně přesvědčen o neprokazatelnosti pohledávky a materiál zpracoval zcela objektivně
2) Nechce si přidělávat práci a jít do sporu, do kterého by musel zpracovat důkazy a věnovat tomu potřebný čas, případně nechce jít proti Vlčkovi ze strachu, že by mohl mít problémy v zaměstnání
3) Dostal jasný úkol, aby jeho materiál vyzněl tak, aby nikdo z rady nepochyboval o nutnosti trvat na odpuštění dluhu.

Co dále? Radní jsou s věcí hotovi, ozvat se ale mohou zastupitelé. Spokojí se zastupitelé města s názorem městského právníka? Nebo se zeptají druhého právníka na nezávislé posouzení? Budou hájit princip rovnosti mezi domy? Nebo se z případu stane kostlivec, který vypadne na další partu čestných a čistorukých mstitelů po volbách v roce 2006?

Naše radnice opakovaně vyhazuje veřejné prostředky za soudní vymáhání pohledávek za bývalým tajemníkem Podolským, a to i přesto, že prokazování jeho dluhů trpí daleko větší důkazní nouzí. Oproti tomu když jde o Vlčka, je nad míru opatrná. Zvláštní rovnost. Jak by taky ne. Vlček pro radní dělá plno důležité práce. Před volbami přinesl kandidátce ODS několik stovek důležitých hlasů, prohrabává archivy, pročítá smlouvy, stvrzenky, účetní doklady, neustále hledá, obtěžuje, pomlouvá, udává a nachází střelivo proti bývalému vedení radnice. Střelivo, které současná garnitura nutně potřebuje k maskování vlastních neúspěchů. Zatím byly všechny patrony slepé. Nadělaly sice plno rámusu, ale nikoho se jimi nepodařilo popravit. Ale co kdyby náhodou už zítra přišel Vlček s něčím smrtícím? Zatím se nevzdává a mohl by se ještě hodit.

Sezimovo Ústí bylo místem, kde bojoval Mistr Jan Hus proti církevním odpustkům. Kupuje si Vlček svými službami odpustky u současné vládnoucí garnitury, aby měl nad ostatními výhodu beztrestnosti? To ponechám na zvážení povolanějším.

Masivním odpouštěním pohledávek z poslední doby se radnice zbavuje restů v účetnictví, ale také vysílá ke svým občanům podivné signály: Vydrž neplatit tak dlouho, jak to jen jde a časem ti jistě bude odpuštěno. Případně vydrž neplatit tak dlouho, dokud se na radnici nedostanou tvoji kámoši. Ovšem pozor - platí výjimka: Nesmíte dlužit za popelné a nesmíte být třídní nepřítel.

Na závěr se nabízí již jednou vyřčená otázka. Jak se svou poctivostí a nedostatkem drzosti naloží společenství vlastníků zbylých domů, kterým nebylo nic odpuštěno.

Redakce - 01.09.2005
1. čtenář zapsáno: 01.09.2005 ve 17:09:47 hod.

Myslím si, že jsou všichni zaměstnanci i radní vyděšeni už jen při pomyšlení, že by mohli ublížit Vlčkovi. Vlček je mstivý člověk, který všem v Sezimově Ústí ukazuje svou nenávist k bývalému vedení. Jak dlouho mu to páni radní budete ještě trpět? Jste slaboši a když Vlček pískne, stojíte v pozoru jako banda pitomců, kteří nemají mozek.

2. Radní zapsáno: 07.09.2005 ve 15:18:17 hod.

Pane čtenáři, my nejsme banda pitomců! Neurážejte nás, dobře víme co děláme. A mimochodem, co je to ten mozek?

3. rodačka zapsáno: 07.09.2005 ve 18:15:40 hod.

Myslím že "baťováci" soustavně nadávají buď na radní nebo na Vlčka.Nefandím vůbec Vlčkovi ale pokud ten nějakým způsobem vyšťourá a vyřídí vrácení pár korun za vyúčtování služeb za minulé roky, okamžitě se Váš názor obrátí a je Váš největší oblíbenec.

4. Ladislav Kubeš zapsáno: 07.09.2005 ve 19:09:12 hod.

Vážený pane (paní) radní, pokuste se raději, místo podrážděných reakcí, vyvrátit tvrzení v tomto článku. Když ne tady, tak jinde. Jako občana Sezimova Ústí mě to opravdu zajímá. Pokud to nemůžete či nechcete vysvětlit, mohlo by se stát, že by jste podobné nálepky dostávali právem. Jste-li skutečně radní, nebylo by ani od věci se pod příspěvek příště podepsat jménem. Děkuji.

5. Josef zapsáno: 08.09.2005 ve 14:48:24 hod.

Myslím, že pokud 'radní' zakončuje svůj příspěvek otázkou Co je to ten mozek a zřetelně tím naráží na předchozí reakci, pak nepochybuju že šlo o pokus o vtip. Opravdový radní se těžko bude ptát co je to ten mozek :-)

6. čtenář zapsáno: 08.09.2005 ve 14:51:56 hod.

Pane radní, pokud dobře víte, co děláte, když svému kámošovi Vlčkovi promíjíte dluhy, které ostatní musí platit, pak je to jen potvrzení mých slov. Buďto se Vlčka bojíte nebo z toho něco máte. Obě věci jsou neslučitelné s funkcí radního. Pokud nejste banda pitomců, pak jste banda bázlivců či prospěchářů.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama