Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Ptáme se za vás
reklama
reklama
Věci veřejné

Do výběrového řízení se přihlásilo 19 uchazečů

Komise vybrala novou ředitelku kultury

Dne 10. 3. 2011 vyhlásila Rada města Sezimova Ústí výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ky Městského střediska kultury a sportu. Předpokládaný nástup od 1. 8. 2011.

Rada města Sezimovo Ústí usnesením č. 119/2011 ze dne 18. 4. 2011 schválila hodnotící komisi pro výběr ředitele/lky Městského střediska kultury a sportu v tomto složení:

Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města, Pavel Samec, místostarosta města, Ludmila Svatková, členka RM, Josef Králík, člen RM, Bc. Přemysl Špaček, Martin Klíma, Mgr. Hana Hojsáková, Ing. Lubomír Šrámek

V souladu s podmínkami vyhlášeného výběrového řízení bylo do 29. 4. 2011 do 11:30 hod na podatelnu Městského úřadu v ul. Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí I, doručeno 19 přihlášek.

Dne 2. 5. 2011 v 17:00 hod. došlo za přítomnosti šesti členů hodnotící komise v kanceláři starosty města k otevření všech 19 podaných přihlášek. Dva členové komise (Ing. Šrámek a Mgr. Hojsáková) se z otevírání obálek omluvili a podané žádosti si prostudovali dne 3. 5. 2011 v 10.00 hod. v kanceláři starosty města. Každý člen hodnotící komise obdržel pro svou potřebu hodnotící tabulku pro zaznamenání poznámek k vyhodnocení náležitostí jednotlivých přihlášek a splnění požadavků.

Členové komise shodně konstatovali, že všechny podané přihlášky splňují formální náležitosti a že budou dále pokračovat v hodnocení všech přihlášených uchazečů.

Na základě posouzení náležitostí a splnění požadavků hodnotící komise vybrala z předložených přihlášek deset uchazečů tak, že každý člen komise označil nejvýše devět uchazečů pro postup do dalšího kola. Na základě uvedeného výběru byly dne 3. 5. 2011 jednotlivým členům komise elektronicky zaslány k posouzení koncepce od deseti úspěšných uchazečů (obdrželi alespoň jednu nominaci).

Po prostudování a posouzení koncepcí došlo dne 12. 5. 2011 na základě návrhů sdělených jednotlivými členy komise písemně či telefonicky starostovi města ke zúžení počtu uchazečů, kteří postupují do dalšího kola výběrového řízení, a to na osm.

Další kolo výběrového řízení proběhlo dne 17. 5. 2011 od 14.00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ v Sezimově Ústí, a to za účasti všech členů hodnotící komise.

Do tohoto kola bylo pozváno osm vybraných uchazečů k osobní prezentaci a pohovoru s komisí, a to postupně od 14.00 hod. v intervalech po 30 min. Všichni pozvaní uchazeči se dostavili. Každý uchazeč měl cca 10 min. pro osobní prezentaci, doplnění koncepce apod., následně cca 10 min. bylo vyhrazeno pro dotazy členů komise. Poté uchazeč odešel a komise měla 10 min. na diskusi a hodnocení prezentace.

Po dokončení všech prezentací hodnotící komise v 17.50 hod. zahájila hodnocení jednotlivých uchazečů v kontextu požadavku vyhlašovatele, předložených koncepcí uchazečů a jejich prezentací. Členové komise se shodli na způsobu výběru, kdy se v první řadě pokusí o vzájemnou dohodu o vybraném uchazeči, v případě nemožnosti dohody bude použita metoda bodování uchazečů.

Každý člen hodnotící komise poté ostatním předložil návrh na 2 až 3 nejlepší kandidáty a svůj návrh zdůvodnil. V této fázi bylo postupně navrženo pět uchazečů, ze kterých byli postupně po dohodách mezi členy komise vybráni dva uchazeči. O těchto dvou uchazečích bylo nakonec hlasováno s tím, že uchazeč č. 13 obdržel pět hlasů a uchazeč č. 9 obdržel tři hlasy.

Jednání komise bylo ukončeno v 18.30 hod.

Na základě provedeného výběrového řízení doporučuje hodnotící komise Radě města Sezimovo Ústí jmenovat ředitelkou Městského střediska kultury a sportu Mgr. Romanu Krůčkovou.

Děkujeme všem uchazečům za věnovaný čas, inspirativní myšlenky a skvělé nápady.

Redakce - 18.05.2011
1. a je to zapsáno: 18.05.2011 ve 19:49:56 hod.

Tak to nakonec byla pravda s intervencí paní horejskové TOP 09 viz http://tabordnes.cz/?p=11747
, + podpora tajemníka Tábora pana Šrámka TOP 09,
a my to říkali .....

2. alena zapsáno: 18.05.2011 ve 20:32:24 hod.

Dobrý den pane Klímo,
váš článek sice postrádá mou dramatičnost, zato nepostrádá rozuzlení. Díky, srdečně zdraví Alena Řezáčová www.tabordnes.cz

3. Martin Klíma zapsáno: 18.05.2011 ve 21:52:14 hod.

Dobrý den paní Řezáčová, věřím, že oba se snažíme naší práci dělat co nejlépe, takže vy píšete dramatické články, které se mají samy šířit a já se musím co nejtransparentněji rozhodovat, nést za to zodpovědnost a počítat s tím, že mi občas novináři podsunou nějakou tu spekulaci.
Bylo by velmi nefér diskvalifikovat kandidáta jen proto, že budu bez zapojení rozumu věřit nějaké spekulaci, sice dramatické, ale s vážnými konstrukčními trhlinami, a ještě bez uvedeného názoru druhé strany.

Vzpomínám si, že v roce 2006, těsně před volbami, vyšly ve vašem tehdy existujícím týdeníku Palcát podobné nesmysly o mé osobě, aniž byste mi dali šanci reagovat nebo se bránit. Přepokládám, že paní Krůčková také nebyla kontaktována se žádostí o vyjádření.

Ač hluboce respektuji právo veřejnosti na informace a vážím si práce novinářů, podobné praktiky, jaké zde popisuji, nesmějí mít žádný vliv na mé rozhodování, protože potřebuji zůstat zodpovědný svým voličům a nikoliv uměle tvořenému veřejnému mínění.

4. alena zapsáno: 19.05.2011 ve 08:46:51 hod.

Dobrý den pane Klímo,
má glosa nebyla žádná konstrukce, možná do jisté míry spekulace. A nakonec se ukázala jako pravdivá. To si občas může dovolit každý novinář, proto to byla glosa. Jistě víte, co je to za novinářský žánr. Tam žádné vyjádření druhé strany nepotřebujete. Nepamatuji si na nesmysly o vaší osobě, naopak se domnívám, že jsem vás vždy kontaktovala, pokud jsem vaše vyjádření potřebovala. Ale to je v tuto chvíli úplně od věci. Zůstat zodpovědný vůči svým voličům je proklatě silné tvrzení a byla bych moc ráda, kdyby to tak vaši voliči chápali. A jestli se opravdu někomu dařilo vytvořit umělé veřejné mínění na tomto webu, pak jsme to rozhodně nebyla já. Zdraví Alena Řezáčová

5. Jiří Riki Řeháček zapsáno: 19.05.2011 ve 08:58:40 hod.

Dobrý den, neznám paní Romanu Krůčkovou (nechtěl bych tím snižovat její odborné kvality), ale vím o tom, že v pleádě kandidátů byli lidé, kteří pracovali v kultuře nebo k ní měli hodně a hodně blízko, a tak mě právě od Martina Klímy překvapuje (beru jej jako kulturníka), že obhajuje politické a ne odborné předpoklady kandidátů. Přesto věřím, že na tomto rozhodnutí vyhrají lidé ze Sezimova Ústí.

6. Martin Klíma zapsáno: 19.05.2011 ve 10:00:01 hod.

Těžko vás o tom mohu přesvědčit, ale pokud bych cítil z jakékoliv strany komise nějaký politický vliv, nebyl bych toho součástí. Naštěstí se nic takového nestalo. V rozhodování hrálo roli mnoho aspektů, předložená koncepce, vztah k místní kultuře, organizační schopnosti, nikoliv to, jestli někdo někoho zná nebo má za manžela politika. Obzvlášť, když se u nás ve městě TOP09 deklaruje jako opozice. Dokonce ti lidé, které v glose podezříváte z politické podpory paní Krůčkové, preferovali jiné kandidáty. Pokud se ale musí 8 lidí domluvit, vždy jde o kompromis a nebývá to jednoduché. Já v tom prostě žádný politický vliv nenacházím, i když to zkouším, jak to jen jde. Budoucí vývoj ukáže, jak zdařilá tato volba byla.

7. Jen jestli... zapsáno: 19.05.2011 ve 10:06:26 hod.

Jen jestli opravdu máme starostu a ne starostku (Hojsákovou). Jen jestli za zády panů Doležala a Klímy o mnohem hlubší hru. Na mne to teď tak působí. Výsledek komise byl dle vyjádření pana Klímy evidentne o tom, kdo je lepší vyjednavač a manipulátor.

8. Martin Klíma zapsáno: 19.05.2011 ve 14:18:39 hod.

Možné je všechno, ale v tom systému, který jsme používali, nebyl velký prostor pro manipulaci. Posuďte. Z osmi uchazečů jsme každý vybrali pět uchazečů, kteří nás nejvíce oslovili. Pak jsme hledali v tomto výběru shodu. Např. pokud kandidát zaujal 2 členy komise, ale zklamal zbývajících 6, byl vyřazen a pokračovalo se dál. Nakonec se ukázalo, že většina členů komise má ve vybrané skupině dva kandidáty prakticky se stejným počtem bodů. O těchto dvou kandidátech se vedla argumentační diskuse, během které se vyzvedly přínosy obou uchazečů a hledalo se, kdo by mohl být tím člověkem, kterého potřebujeme. Poté se hlasovalo.

Takže jak jsem napsal, výsledkem je kompromis, protože řada členů komise přišla o své osobní favority, jelikož nezaujali dostatek členů komise a musela dále hlasovat o dalších přijatelných uchazečích. Kompromis sice nemusí nutně znamenat, že kandidát je nejlepší, ale pokud rozhoduje více než jeden člověk, pak si žádný objektivnější postup neumím představit.

9. Sorry romano - eva zapsáno: 19.05.2011 ve 14:20:53 hod.

Paní Krůčková dala výpověď v ZŠ Čekanice k 30. dubnu 2011
2. 5. došlo k otevření obálek
12.5. došlo k výběru 8 kandidátů
17.5. proběhlo 2 kolo a ke zvolení R. Krůčkové
Paní Mgr. Hojsáková si to v Sezimáku dobře zorganizovala. Výběrové řízení byla komedie v režii TOP 09. Pane kníže - nalepila se na vás verbež ....10. Blažena zapsáno: 20.05.2011 ve 11:15:57 hod.


GLOSA: Nudná realita. Šéfkou MěXuSu Romana Krůčková
20.05.2011 v 07:32

SEZIMOVO ÚSTÍ – Učitelka ZŠ a MŠ Čekanice Romana Krůčková vyhrála výběrové řízení na ředitelku Městského střediska kultury a sportu v Sezimově Ústí. A to z devatenácti uchazečů! Mezi jejími rivaly byli i takoví zkušení kulturní harcovníci jako například bývalá táborská místostarostka Zuzana Pečmanová (do jejího rezortu právě kultura patřila), Jiří Řeháček, který v kultuře pracuje celý život, nebo ředitel Klíčku Petr Brázda, sám hudebník, jehož běžnou pracovní náplní je mimo jiné i zajišťovat kulturní aktivity pro své svěřence. Neměla to tedy komise ve složení Martin Doležal, starosta města, Pavel Samec, místostarosta města, Ludmila Svatková, členka RM, Josef Králík, člen RM, Přemysl Špaček, Martin Klíma, Hana Hojsáková, táborský tajemník radnice Lubomír Šrámek vůbec jednoduché. Nebo měla?

„Za sebe mohu s klidným svědomím prohlásit, že výběrové řízení není v Sezimově Ústí nikomu předem připraveno. Síly ve výběrové komisi jsou vyrovnané. Zájemců je mnoho. Věřím, že bude z čeho vybírat a zvítězí ten nejlepší,“ tvrdil jeden ze členů komise a zastupitel Martin Klíma ještě před samotným výběrovým řízením. Tehdy jsem si totiž dovolila jistou spekulaci (více v GLOSA: Nový šéf MěXuSu: Kvalifikovaný manažer nebo politická trafika? Komu ku prospěchu?). Doplnil, že půjde jen o nudnou realitu výběrového řízení, nikoliv o senzace a spekulace tisku.

Jako vítězka nakonec vzešla právě učitelka MŠ a ZŠ Čekanice Romana Krůčková. V komentáři pod glosou Martin Klíma ujišťoval, že bude vybrán ten nejlepší. Prý je tím povinován vůči svým voličům. Kdo chce, ať tomu věří. Nakonec bude to její práce, která ukáže, zda komise vybrala dobře, nebo šlo jen o politickou trafiku.

(řá)

11. alena zapsáno: 23.05.2011 ve 09:14:23 hod.

Pokud někdo zveřejnil na webu Martina Klímy mou glosu, bylo by vhodné dodat, že je umístěn na webu www.tabordnes.cz. Děkuji Alena Řezáčová

12. -bl- zapsáno: 28.05.2011 ve 10:19:16 hod.

Na můj vkus,pane Klímo,je ten článek rozvláčný a ty popisy aktů zbytečné... Ale budiž.Je to lépe takto,než vůbec.
Pár otázek si ale dovolím.Není nově zvolená kulturní referentka Krůčková manželkou (maminkou,sestrou ...) loňského kandidáta do senátu za TOP 09 pana Petra Krůčka? Toho,co U Lípy v rámci kampaně rozdával tužky? Jednu tady mám... Nebyla volba této dámy výrazem úcty k pí.Hojsákové ze stejné strany? Bydlí vůbec nová naše kulturní referentka v Sezimově Ústí,když učila v Čekanicích? Bylo předchozímu kulturnímu referentu p.Doležalovi vůbec něco v jeho práci veřejně vytknuto? Jak jsem už poznal pana M.Klímu,jsou toto otázky,které by on sám dříve pilně kladl.Dnes má jeho strana starostu a tak spíše mlčí.Pokud ovšem nepůsobí jako mluvčí radnice ...

13. Martin Klíma zapsáno: 28.05.2011 ve 11:08:11 hod.

Dobrý den,
zmíněný článek je oficiální zápis z výběrového řízení, není upravován na článek. Tolik na vysvětlení. Nyní k vašim otázkám:
1) Ano
2) Ano
3) Ne
4) Ne
5) Ano
Moje postoje jsou čitelné v komentářích, názor si uděláte sám.

14. -bl- zapsáno: 30.05.2011 ve 10:12:29 hod.

Děkuju za promptní odpověď,pane Klímo.Musel jsem si ty vaše odpovědi odpočítat.takže pí.Krůčková v Sezimáku nebydlí.Je to podivný trend,započatý už bývalým starostou panem Benešem.Totiž angažovat v našem městě lidi z jiných měst.Pokračováno bylo panem Kupsou,teď paní Krůčkovou.Netvrdím,že je to nějaká katastrofa,jde o schopnosti lidí.Jen se ptám,jak je to možné,že ve více než sednitisícovém městě taková schopné lidi nenajdeme.Nebo nehledáme.A nebo je to úmysl ?
Ještě přípodotk,pane Klímo.Už jednou jsem vám sdělil,že z této stránky mizí příspěvky,byť jsou po stránce slušného vyjadřování v pořádku.Ten můj příspěvek z 28.5. byl zase až druhý.Ten první byl okamžitě smazán,nebyl vůbec otištěn.Zmínil jsem se v něm o pí.Hojsákové,slušně,já jsem člověk slušný ... Zmínka se týkala politické věci.Nemáte nějaký automatický bloker,který hlídá "nevhodná" politická slova? Jinak já Vaše komentáře čtu rád a většinou souhlasím.Velkou většinou ...

15. Martin Klíma zapsáno: 30.05.2011 ve 19:23:47 hod.

Dobrý den, v tomto případě jsme nenašli, především proto, že se vhodní adepti z našeho města nehlásí. Bohužel bylo mezi 19ti uchazeči velmi málo lidí (přesné číslo nemám) z našeho města.

Příspěvky v této diskuzi nikdo nemaže. Důvodem by mohlo být špatné opsání číselného kódu. Vidím v logu váš příspěvek ze 28.5. v 10:06, který byl zamítnutý z tohoto důvodu. Problém ale může také nastat, pokud příspěvek píšete dlouhou dobu (např. si necháte stránku dlouho otevřenou, pak napíšete příspěvek). Pokud píšete déle, než např. 10 minut, doporučuji vám, abyste si příspěvek před odesláním zkopíroval.

16. Kriz zapsáno: 30.05.2011 ve 20:04:49 hod.

Paní Krůčková vyhrála díky lepší koncepci. To je v pořádku, ne? Já ale čekám, že někdo vyvrátí spekulace o tom, že na schůzce s panem starostou Doležalem mladá paní získala nadstandardní informace o kulturní vizi města. Nebo možná někdo vyvrátí, že ona schůzka vůbec proběhla.

17. brouk zapsáno: 01.06.2011 ve 20:21:59 hod.

Všechno je mnohem zajímavější pravdu se dovíte , bohužel máme dost lidí kolem sebe co mají 2 tváře - první milou na venek , ale druhou zlou a zákeřnou např. p. Vrkoč už vrká s p. Krůčkovou.

18. hana zapsáno: 03.06.2011 ve 13:15:17 hod.

Dlouhodobě zakomplexovanej p. Vrk.. dlouhodobě krouží kolem pí Krů.... . Ta velmi dobře věděla jak napsat koncepci, aby byla ta pravá pro radu. Pravděpodobně se bude konat i návrat ztraceného syna přisátého buldočí silou na sociálně demokratický prs.

19. @ zapsáno: 03.06.2011 ve 16:13:39 hod.

Teď už jenom chybí, aby byla na kultuře odejita současná ekonomka a na její místo nová ředitelka posadila excelentního ekonoma Péťu Podolského. Bývalý tajemník MÚ s praxí bankrotáře motelu EURO, pořízeného z platu městského úředníka, by tam sednul. Kvalifikace člena výboru MO TOP 09 by tu přeci byla !

20. pro Kriz zapsáno: 11.06.2011 ve 20:48:23 hod.

A ticho po pěšině, co?

21. Kriz zapsáno: 12.06.2011 ve 18:39:04 hod.

Naprosto!!! Nikde ani čárka.

22. pro Kriz zapsáno: 12.06.2011 ve 20:32:29 hod.

Ono to vyšumí, lidi ztichnou a paní má teplé místečko. O to asi šlo....

23. brouk zapsáno: 14.06.2011 ve 17:45:55 hod.

uvidíme co zavrká pan Vrkoč a spol.
a co vymysleli - klid určitě nebude - je ticho před bouří brouk

24. Beery zapsáno: 15.06.2011 ve 19:07:48 hod.

A kdo by na ty vaše přihlouplé a trapné příspěvky asi reagoval? Že jste se nepřihlásili, chytráci, abyste si sedli na teplé místečko. Jenže to byste museli makat, nechat si nadávat od anonymů a ne jen blbě kecat.

25. trapné příspěvky??? zapsáno: 18.06.2011 ve 11:47:16 hod.

Co je špatného na požadavku (očekávání), aby někdo vyvrátil spekulace o tom, že výběrové řízení nebylo pro všechny zájemce rovnocenné? Předešlá diskuze hovoří spíše o opaku...

26. Beery zapsáno: 19.06.2011 ve 21:08:02 hod.

A jak se pane podle vás vyvracejí spekulace?

27. Kriz zapsáno: 20.06.2011 ve 12:17:51 hod.

Příspěvky nejsou přihlouplé a trapné. Jsou neadresné a anonymní. Těžko na ně čekat odpověď z oficiálních míst.

28. Vilma zapsáno: 29.06.2011 ve 09:29:08 hod.

Dobrý den, myslela jsem si, že když už je vybraná nová šéfka kultury u nás ve městě, půjde to celé k lepšímu. Ale je to hrůzinec. V poslední době jsem navštívila Rožmberské slavnosti - katastrofa - a nemohlo za to počasí. Festival mažoretek - jako tradičně - provázely problémy se zvukem. Proboha - starosto a slavná výběrová komise - dělejte s tím už konečně něco. Z "bohaté" kulturní nabídky na prázdniny jsem si vybrala "obě dvě" akce. Co dodat??? Asi začnu jezdit za kulturou do Tábora nebo do Plané. Zatím věrná Vilma.

29. JL zapsáno: 29.06.2011 ve 20:54:34 hod.

Pro Vilmu: Pokud je mi známo, tak nová ředitelka Měxusu nastupuje až 1.8., takže její činnost budeme moci hodnotit až poté.

30. stigma zapsáno: 30.06.2011 ve 12:22:01 hod.

Vilmo, když se šetří kultura de do háje, jestli si myslíš že to bude s menším rozpočtem lepší tak se radši přesuň jinam. Možná že Měxus začne sponzorovat regionální TOPka, když už se doteď tolik angažovala. Akorát Vrkoč bude mít mentální problém, protože bude oscilovat s komunistickým přesvědčením mezi sockama a Topkou.

31. Beery zapsáno: 30.06.2011 ve 21:34:08 hod.

Jestli nová ředitelka vyhodí z Měxusu všechny ty uměle a nadbytečně zaměstnané lidi, tak jí zbyde dost peněz, aby se dala dělat kultura.

32. simona zapsáno: 01.07.2011 ve 10:15:26 hod.

ad berry
si mimo mísu

33. Marta Č. zapsáno: 01.07.2011 ve 20:45:48 hod.

Pan Klíma měl pravdu. Vétr opravdu vane z Měxusu.

34. hana zapsáno: 01.09.2011 ve 15:20:06 hod.

Vracím se k svému proroctví - příspěvek z 3.6.2011
přečtěte si ho a vězte, že pan Vrkoč už sedí na kulturáku - ekonom, předprodej, dramaturg atd !!!
a protože proč ??, protože dramaturgyni (po té co jí nechala přiravit podzimní plán a realizovat Hiltonfest) tento týden vyhodila pro nadbytečnost.
Takhle si počíná předsedkyně školské komise v Táboře. Že na to máš Romčo žaludek...
Kdo nevěří zavolejte si na telefon 381276707 a chtějte Karla, nebo vstupenky, ale bacha slintá blahem do telefonu - tak se nenechte odradit.35. petr zapsáno: 02.09.2011 ve 14:06:47 hod.

Ja vam Romano na rozdil od zapsklych hana a spol. drzim palce! Akce na 1.9. se vam i Mexusu povedla. A jestli je tam znovu pan Vrkoc? Slysel jsem, ze nekolik lidi z byvaleho vedeni Mexusu na truc do prace z ruznych duvodu stejne nechodi, takze nekdo s tim musel nove reditelce pomoct. A nejlepe asi ten, kdo o tom neco vi.

36. hana zapsáno: 05.09.2011 ve 07:00:25 hod.

Ad Petr, v tomto souhlasím. Jasně vysvětlit pracovníkům že nikoho kolem sebe nepotřebuji a pak si pozvat někoho kdo tomu rozumí, ano má to svojí politikckou logiku !!

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama