Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Věci veřejné

Dodavatel tepla píše o podivných okolnostech kolem cen

Energoinvest: Dopis zákazníkům

Přinášíme autentický dopis společnosti Energoinvest a.s., adresovaný odběratelům tepla v Sezimově Ústí.

Vážený zákazníku,

v polovině měsíce dubna jsme Vám zaslali druhou informaci o ceně tepelné energie pro rok 2005. Nyní si dovolujeme Vám podat další, již závěrečné vysvětlení. Kalkulační návrh předběžné – zálohové ceny tepelné energie pro odběratele ze systému tepelného hospodářství v Sezimově Ústí II pro rok 2005 nebyl dle našeho nájemního vztahu s městem Sezimovo Ústí opakovaně schválen. V platnosti tedy dočasně zůstala zálohová cena tepelné energie pro rok 2004 a v souladu s nájemní smlouvou jsme požádali Energetický regulační úřad o stanovisko k navrhované zálohové ceně tepelné energie pro rok 2005. Stanovisko od ERÚ jsme obdrželi v druhé polovině měsíce dubna. Potvrdilo, že v navržené kalkulaci průměrné zálohové ceny tepelné energie pro rok 2005 naše společnost neporušila cenové předpisy. Domnívali jsme se, že Vám všem budeme moci rozeslat nové dodatky ke smlouvám. Celý proces jsme však byli nuceni pozastavit. Na společnost ENERGOINVEST, a. s. byly podány stížnosti k Státní energetické inspekci (dále SEI). V období od května do srpna tohoto roku u nás proběhly tři kontroly SEI. Dvě kontroly na podnět pana Milana Vlčka, zástupce společenství vlastníků jednotek Dukelská 1/630 a jedna kontrola na podnět pana Ing. Bedřicha Beneše, člena rady a zastupitelstva města Sezimovo Ústí a současně člena dozorčí rady naší společnosti. Závěrečné protokoly SEI územního inspektorátu České Budějovice i SEI územního inspektorátu pro Hl. m. Prahu potvrdily, že společnost ENERGOINVEST, a. s. neporušila v cenách pro rok 2003 a 2004 cenové předpisy a ani v oblasti měření dodané tepelné energie nebyl porušen žádný zákon či předpis (cena tepelné energie pro rok 2000, 2001 a 2002 byla SEI kontrolována již dříve).

Teprve po vyřízení všech těchto agend, jsme mohli přistoupit k vyhotovení aktuálních Dohod o ceně, platebních podmínkách a odběrovém diagramu pro rok 2005 s novou zálohovou cenou tepelné energie.

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za pochopení příčin, které vedly k tomu, že dohody pro tento rok zasíláme až nyní.

(Dopis byl redakčně zkrácen. Byly vynechány pasáže sloužící pouze pro zákazníky.)

Redakce - 17.09.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama