Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Píšeme o čem se mluví
reklama
reklama
Věci veřejné

Jsou soudy moderním nástrojem politické msty?

Pomsta & Spravedlnost

Zastupitelka Ludmila Svatková (Město pro všechny) otevřela během posledního zasedání zastupitelstva rozsáhlou diskusi na téma soudů s představiteli bývalého vedení města. Zajímavé na této diskusi je morální kontext. Každý zastupitel si totiž musel odpovědět na otázku, zda je pro spravedlnost padni komu padni, nebo zda preferuje soudy jako nástroj politické pomsty.

"Před více než rokem, v dubnu roku 2005, Okresní soud v Táboře zamítl žalobu proti bývalému tajemníkovi Petru Podolskému ve věci šetření zodpovědnosti. Chci se zeptat, jestli město se tím dále zabývá, jestli hledá viníka, nebo jestli se spokojilo s tím, že se nepodařilo prokázat vinu Petru Podolskému a tím to končí a žádného dalšího viníka hledat nebude," položila otázku Ludmila Svatková.

"Nedokážu reagovat, nejsem na to připraven, odpovím v zákonné lhůtě," zareagoval starosta města s tím, že se domnívá, že záležitost je již promlčena.

Ludmila Svatková podala návrh na usnesení v tomto znění: "ZM ukládá vedení města šetřit odpovědnost za škodu způsobenou zaplacením pokuty uložené městu Sezimovo Ústí Státní energetickou inspekcí za chybně stanovenou cenu tepelné energie v roce 2002 (bylo později opraveno na 2000 - pozn. autora)."

Pro nezasvěcené čtenáře dodávám, že současná politická garnitura rozehrála v letech 2002-2004 tři nezávislé soudní spory s bývalým tajemníkem radnice. Jeden spor vedl zastupitel za ODS Milan Vlček prostřednictvím policie a státního zastupitelství, další dva radnice prostřednictvím okresního soudu. Vyšetřování probíhalo přibližně tři roky, bylo vyslechnuto mnoho svědků, mezi nimi i bývalý starosta města Jaroslav Schneider. Podolský mezitím prodělal těžkou autonehodu způsobenou mikrospánkem. Všechny tři soudy byly po mnoha stáních nakonec rozhodnuty ve smyslu zproštění obžaloby nebo zamítnutí žaloby a od všech odešel Podolský jako nevinný člověk. Jednotlivé kauzy jsou podrobně popisovány na tomto serveru a jejich seznam naleznete pod článkem.


Po chvilce váhání a bezradných posunků zastupitelů požádal starosta o stanovisko městského právníka Miroslava Noska. Ten ovšem do případu příliš světla nepřinesl, neboť si popletl dva soudní spory, které město proti Podolskému vedlo. Argumentoval promlčením záležitosti, neboť se domníval, že se jedná o spor, ve kterém město zastupoval. Zastupitelka Svatková měla ovšem na mysli spor předešlý, který pro město vybojovával jiný právník. Zastupitel Ladislav Dostál (ČSSD) vyjádřil pochybnosti, zda mají zastupitelé právo někoho označovat jako viníka. "Jakým způsobem se má věc vyšetřovat? Podá se trestní oznámení na neznámého pachatele?" Někteří zastupitelé přikyvovali, někteří kroutili hlavou a Dostál se opět obrátil na Noska. Ten vysvětlil, že tudy cesta nevede. "To by předpokládalo, že se stal trestný čin, což si nemyslím, že by tam mohl být. Nejprve by se muselo interně zjistit jaká osoba je za škodu zodpovědná a tu žalovat," vysvětlil městský právník. "Ale jestliže je to promlčeno...," ozval se starosta a Nosek potvrdil, že pokud je věc promlčená, pak soud končí.

Vojtěch Kadlčík (Město pro všechny) na to reagoval slovy: "To je právě ten důvod, proč si zde někdy člověk připadá jak Alenka v říši divů. Takže když to byl pan Podolský, toho mohl někdo označit, to nebyl problém. Když soud rozhodne, že to pan Podolský není, tak je problém označit někoho jiného, to už nejde, protože by se muselo pracně hledat".

Po následném vystoupení JUDr. Noska, který se stále nemohl zorientovat v Podolského soudních procesech, byl požádán o dovysvětlení Petr Podolský, který byl jednání zastupitelstva přítomen mezi veřejností. Ten nejprve opravil věcnou správnost v letopočtu tím, že připomněl, že pokuta byla udělena za rok 2000. Pak se ve svém monologu obrátil k vedení radnice. "Žalovali jste mě v roce 2004 a v roce 2005 proběhl soud a tím to pro vás samozřejmě skončilo. Vy jste tehdy věděli, že jsem to udělal já. Když jsem to neudělal já, tak už nevíte, kdo to udělal." Podolský během vystoupení mimo jiné vysvětlil městskému právníkovi Noskovi, že argumentuje jiným případem a ten uznal, že nemůže podat žádné informace, jelikož diskutovaný případ nezná. "Ne, nepodávejte," pokračoval Podolský, "protože to je stejně klacíčkový divadlo. Tady šlo o to, abyste mě potrestali a nikoho jiného jste nechtěli potrestat ani v roce 2002, to nebyl váš zájem. Nechte to být, nechte toho, kdo škodu způsobil, běhat, nechte ho na svobodě, mě nejde o to, aby platil pokutu, mě jde o to, jak se chováte. Vy viníka velice dobře znáte, on byl dokonce v rozsudku nepřímo označen, ale proč byste si lámali hlavu."

Jelikož jsem byl velice podrobně seznámen se všemi radničními spory, požádal jsem o slovo a podal Ladislavu Dostálovi informace o historii případu a odpověděl na jeho otázku, jak by bylo možné situaci řešit. Připomněl jsem, že město má tzv. odpovědnostní komisi, která řeší škody obci způsobené zaměstnanci obce a že tato komise v případě Podolského nerozhodla. Proto vzal na sebe břímě rozhodnutí tehdejší starosta Jiří Peterka a uznal Podolského zodpovědným. Ten to odmítl a město se muselo obrátit na soud. Ten případ prozkoumal a v osvobozujícím rozsudku poskytl poměrně podrobný rozbor celé situace. Není tedy nutné podávat trestní oznámení. Odpovědnostní komise, která se již v současné době nachází v jiném složení než v roce 2002, může na základě rozboru soudu své stanovisko přehodnotit a uznat za škodu zodpovědnou jinou osobu.

Starosta města poté vyzval k hlasování, jehož výsledek nahlásil do zvukového záznamu. "Deset ano, jeden ne, zbytek se zdržel hlasování." Návrh zastupitelky Svatkové nebyl přijat. Jelikož se jednalo o zásadní hlasování, požádal jsem pana starostu, zda by mohl do záznamu přečíst jednotlivě, jak kdo hlasoval. "Můžeme to udělat po zasedání, jistě se nikdo nestydí za to, jak hlasoval a každý to přizná," zareagoval starosta. Během týdne pan starosta odepsal na elektronickou poštu, kde jsem mu jeho příslib připomněl a poskytl mi seznam, jak který zastupitel hlasoval. Ještě jednou mu touto cestou děkuji za laskavost.

Hlasovali ANO (pro šetření zodpovědnosti za škodu): Dostál, Krákorová (ČSSD), Svatková, Gause, Kadlčík, Wofek, Kučerová (Město pro všechny), Králík, Doležal (KSČM), František Beneš (Nové tváře)
Hlasovali NE: Stryhal (ODS)
Zdrželi se: Bedřich Beneš, Kos, Milan Vlček (ODS), Samec (ČSSD), Vocílka, Václav Vlček, Vosátka (Nové tváře)

Články o předmětném sporu:
Spor Město vs. Podolský (část 1.) (další části jsou odkazovány z první části)
Opis rozsudku

Martin Klíma

Redakce - 12.06.2006
1. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 12.06.2006 ve 07:09:47 hod.

Že zrovna pan Milan Vlček hlasoval proti ?

2. Martin Klíma zapsáno: 12.06.2006 ve 10:58:33 hod.

On se, technicky řečeno, zdržel, což ale nic nemění na faktu, že návrh nepodpořil. U člověka, který svůj kredit vybudoval na snaze vyšetřovat "zlodějny", je to velice překvapující. Fakt, že doposud nechával vytrvale vyštřovat pouze představitele bývalého vedení a ty, kteří s nimi byli na kandidátce, dává společně s tímto hlasováním poměrně jasný obraz, o co tomuto člověku opravdu šlo a jde. Smutné je na tom především to, jak je to průhledné.

3. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 20.06.2006 ve 10:39:08 hod.

Ha. Opět se mi tam vloudila chyba. To bude tím horkem. Ale to nic nemění na faktu, že se slavný tajemníkobijec nevyjádřil. To je jako by tam vůbec nebyl. Ostatní zdrživší se jakbysmet. A pokud někdo někam nechodí a měl by, je potřeba ho vyměnit.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama