Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Věci veřejné

Komise nastínila základní možnosti využití vily pro občany

Fierlingerovu vilu je třeba zachovat

Komise pro využití Firlingerovy vily na svém prvním setkání zhodnotila stav vily a nastínila možnosti využití pro občany města. Přinášíme zápis z jednání a nabízíme čtenářům možnost vyjádřit svůj názor v reakcích pod článkem.Zápis z jednání komise pro využití Firlingerovy vily, konané dne 25.4.2005

přítomni: L.Svatková, RNDr.Kadlčík, M.Vlček, J.Králík, P.Samec

Jednání komise zahájil místostarosta p. P.Samec.Omluvil nepřítomného člena p. F.Hrádka (nemoc) a p. J.Kolibíka (služ.cesta).

Poté bylo přistoupeno k volbě předsedy komise. Na návrh většiny členů komise byl zvolen za předsedu komise p. Josef Králík.

Program jednání:

1) Předseda komise vyslovil výtku vedení města k termínu svolání komise.Usnesení o vytvoření komise bylo přijato v lednu t.r. s tím, že do pololetí r.2005 bude návrh na využití předán jednání zastupitelstva. Komise byla svolána až na konec měsíce dubna. Na práci komise bude minimálně času a komise bude požadovat eventuální prodloužení tohoto termínu.

2) Ač zastupitelstvo rozhodlo o zastavení prodeje vily do letního zasedání, přesto se v okresním a krajském tisku objevily zprávy o tom, že výtěžek z prodeje vily bude použit na výstavbu Domova důchodců. Tím dochází k ovlivňování veřejnosti a znevažování práce zastupitelů, jejichž rozhodnutí na jednání městského zastupitelstva jsou směrodatná i pro vedení města.

3) Návrhy na využití:
Stav budovy - po stavební stránce je budova vily v pořádku, pro obydlení či jiné používání stačí drobné stavební úpravy, zavedení topení a zavedení vody a odpadů.

Lesní porost je Správou areálu vyčištěn od náletů,v dobrém stavu. Největším problémem je stav hospodářských stavení.

Většina členů komise se shodla na názoru, že je potřeba tuto část našeho města zachovat pro další generace.

Město Sezimovo Ústí je sice městem zeleně, ale park v pravém smyslu slova v aglomeraci Sezimovo Ústí - sídliště nad Lužnicí je nedostupným zbožím. Starotáborský les je sice svou pozicí předurčen k využití pro odpočinek, ale je to především les, ve kterém se hospodaří, je prováděna těžba a je majetkem města Tábora. Východní směr od Sez.Ústí 2 je také pokryt lesním porostem, ale především pro občany S.Ú.I a Sídl. Nad Lužnicí je velmi daleko. Ostatní pozemky směrem k Táboru budou do budoucna pokryty nákupními centry a průmyslovými objekty.

Po zhodnocení všech aspektů jednoznačně vyplývá zachovat pozemek Firlingerovy vily pro rekreační účely, odpočinkovou zónu a zhodnocení tohoto parku cestičkami, lavičkami a pod. by bylo velkým přínosem pro občany celé aglomerace. V parku by se daly pořádat koncerty,vystoupení mažoretek a další kulturní akce.

Při diskuzích s občany města na téma využití celého prostoru zazněl také názor, umístnit do části parku "Urnový háj". Město Sezimovo Ústí snad jako jediné v republice nemá svůj hřbitov a občané města jsou nuceni využívat poměrně drahých služeb okolních obcí k uložení ostatků svých nejbližších. Pro ilustraci: uložení urny v Táboře - 800,-Kč/rok, v Plané n.Luž. 500,-Kč/rok. Mnoho občanů by využilo možnosti uložení ve svém městě. Pokud by se podařilo architektonicky vyřešit spojení urnového háje s Lesoparkem ve vile, výtěžek z umístění v urnovém háji by mohl hradit podstatnou část nákladů na údržbu parku.

Při konzultaci s orgány ochrany zdraví by tato eventualita neměla být problémem.
Využití budovy vily by vyplývalo z eventuálního využití celého areálu - správní budova, základna pro kulturní akce apod.

Je potřeba, aby se do návrhů využití zapojilo také Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ustí, které by mělo být garantem a nositelem převážné části kultury a využití volného času mládeže a dětí.

Úkoly do dalšího zasedání:

- vyčíslení návrhu na provozování parku v areálu Firlingerovy vily - požádání Správy města.
- Dotaz na Ministerstvo kultury na názor na uvedené možnosti využití

Příští zasedání komise bude 6.června 2005

Josef Králík
předseda komise

Redakce - 05.05.2005
1. čtenářka zapsáno: 05.05.2005 ve 09:15:47 hod.

Vážení členové komise pro využití Firlingerovy vily, Vaše jednání dne 25.4.2005 bylo přínosné, pokračujte tak i nadále. Díky.

2. Josef zapsáno: 05.05.2005 ve 12:56:02 hod.

Se závěry komise souhlasím. Vilu je třeba nechat pro další generace. V tom parku by mohlo být i venkovní divadlo, jen si nejsem jistý, jestli sezimoústčtí nejsme příliš líní na to, abychom chodili až do lesa na divadlo. Pěkný velký park je dobrá myšlenka a zajímavý je i nápad s urnovým hájem. Místo by to bylo pěkné. Musíme ale chvátat. V SÚ bude totiž brzo velká poptávka, protože jak říkal pan starosta, za pár let povymíraj všichni ti zahrádkáři. (zahrádkářům se samozřejmě za tento cynický vtip omlouvám)

3. jiný čtenář zapsáno: 05.05.2005 ve 14:55:49 hod.

I já podporuji zachování Firlingerovy vily. Na to, že se objevují v regionálním tisku informace z úst vedení radnice ještě dříve, než nějaká komise či zastupitelstvo rozhodne, si budeme muset zvyknout. Je to nejen projev neúcty k práci zastupitelů či členů komisí, ale i projev suverenity některých našich nejmenovaných starostů a tajemníků.

4. Milan Vlček zapsáno: 05.05.2005 ve 16:23:54 hod.

Jako člen výše citované komise konstatuji, že zveřejněný " zápis " není oficiálním zápisem z jednání komise a je pouze volným slohovým slohovým cvičením předsedy komise. Komise do dnešního dne , nemá žádný oficiální zápis ani usnesení ze svého jednání.

5. Martin Klíma zapsáno: 06.05.2005 ve 10:24:29 hod.

Redakce má zápis k dispozici v této podobě. Až členové komise to "slohové cvičení" podepíšou, stane se z toho oficiální zápis - z hlediska informační hodnoty v tom není rozdíl. Nebo tam je tam napsáno něco v rozporu se skutečností? Pokud pane Vlčku zpochybňujete něco konkrétního, budu rád, když to čtenářům napíšete. Může se k tomu prosím vy, nebo někdo z komise vyjádřit?

6. Vojtěch Kadlčík zapsáno: 06.05.2005 ve 11:05:19 hod.

Děkuji panu Králíkovi za "slohové cvičení", jsem velmi rád, že debata o vile probíhá v kontaktu se sezimovoústeckou veřejností a rovněž děkuji všem občanům, kteří se k problematice věcně vyjádřili a snad ještě vyjádří. Jako člen komise potvrzuji, že zápis odpovídá průběhu jednání.

7. Milan Vlček zapsáno: 06.05.2005 ve 12:36:40 hod.

V tak zvaném " zápisu " chybí tři podstatné body na kterých se všichni přítomní dohodli. Předseda Králík je pověřen vyžádat do příští schůzky tyto body :
1. Správa města vypracuje přesný výčet ročních nákladů na udržování areálu v současném stavu tj. hlídání, energie, ůdržba domů a parku atd. V současné době jsou náklady jen odhadovány.
2.Stavební odbor MÚ zajistí odhad nákladů na uvedení areálu do použitelného stavu a náklady na opravu hospodářských budov. Odhad na jen na opravu vily odhadli přítomní na 1-5 000 000 Kč.
3.Od architekta Franty jednoduchý posudek na možnosti využití přilehlého parku v souladu s památkovou ochranou.
Jedinným vysvětlením proč tyto body nejsou v zápisu a proč byl neautorizovaný text zveřejněn zde dřív než byl rozeslán účastníkům jednání neznám. Jediné vysvětlení se nabízí, někdo má zájem, aby opravdu podložené údaje o nákladech na provoz a opravu areálu FV nemělo k disposici příští jednání zastupitelstva , které má být v červnu.

8. Návrh zapsáno: 09.05.2005 ve 11:17:42 hod.

Pokud by byl v parku urnový háj, zvažte prosím také rozptylovou loučku. Dole u řeky by ještě mohlo být nějaké rekreační místo, plovárna nebo půjčovna loděk.

9. Karel zapsáno: 17.05.2005 ve 08:53:47 hod.

Tu vaší slavnou komisi můžete vesele rozpustit,
v tisku se minulý týden psalo, že se v S.Ústí bude stavět dům pro seniory a město na něj vezme peníze z prodeje Nového Světa a F.vily.
Prosím vás, proč se scházíte - asi vám opravdu jde o to najít nejlepší řešení - ale za vašimi zády někdo z radnice podává informace novinářům.
Takže o prodeji je už rozhodnuto? Nebo jako obvykle pravá ruka neví co dělá levá?

10. Josef zapsáno: 24.05.2005 ve 20:31:45 hod.

Nemyslím, že komise je zcela zbytečná. Může vytvořit potřebnou argumentační alternativu k prosazované chuti se vily zbavit. Zprávy v tisku, jak se peníze použijí na DD jsou samozřejmě ranou pod pás, především z důvodu, že se ani neví, kdy a jestli vůbec se se stavbou začne. Trochu to zavání demagogií.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama