Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Zastupitelstvo

14. prosince 2010 od 18.00 @ COP

Pozvánka na zastupitelstvo

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí, které svolávám na den 14. prosince 2010 od 18.00 hodin do zasedací místnosti VOŠ-SŠ-Centra odborné přípravy v Sezimově II

Rada města doporučuje tento program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu člena ZM
3. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 21. veřejného zasedání ZM
4. Návrh volebního řádu
5. Volba mandátové, návrhové a volební komise
6. Osvědčení platnosti mandátu člena ZM
7. Zřízení výborů ZM Sezimova Ústí
8. Volba členů výborů ZM Sezimova Ústí
9. Návrh na peněžitá plnění členům výborů ZM za rok 2010 (mat.č.13)
10. Nominace zástupců města do orgánů právnických osob, v nichž je město angažováno
11. Rozpočtová opatření ZM (mat.č.14)
12. Informace o hospodaření města za 1-10/2010 (mat.č.15)
13. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místních poplatcích (mat.č.2)
14. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (mat.č.3)
15. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů (mat.č.4)
16. Informace o stavu dotačních titulů (mat.č.11)
17. Dotazy občanů
18. Zásady pro prodej bytů v roce 2011 (mat.č.9)
19. Prodej bytu č. 492/6 paní Šárce Markové, trv. bytem Lipová 492, Sezimovo Ústí (mat.č.5)
20. Budoucí prodej bytu č. 492/14 – půdní vestavby - panu Richardu Královi, trv. bytem Lipová 492, Sezimovo Ústí (mat.č.6)
21. Budoucí prodej bytu č. 605/14 – půdní vestavby - manželům Petru a Petře Pincovým, trv. bytem Táboritů 605, Sezimovo Ústí (mat.č.7)
22. Budoucí prodej bytu č. 621/26 – půdní vestavby - panu Jaroslavu Kolářovi, trv. bytem Dukelská 621, Sezimovo Ústí (mat.č.8)
23. Prodej části pozemku parc. č. 217/118 manž. Ladislavu a Jaroslavě Sedláčkovým (mat.č.12)
24. Návrh na prominutí pohledávky – smluvní pokuty za prodlení se splněním povinnosti vybudovat chodník v lokalitě Nechyba (mat.č.10)
25. Závěr

S pozdravem
Mgr. Ing. Martin Doležal, v.r.
starosta města

Redakce - 13.12.2010
1. Edvard Behenský zapsáno: 25.02.2011 ve 12:36:39 hod.

Nemohu najít usnesení zastupitelstva z 14.12.201O.Můžete mi poradit ?

2. pro E. Behenského zapsáno: 25.02.2011 ve 18:02:08 hod.

oficiální stránky : www.sezimovo-usti.cz - zastupitelstvo - usnesení

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama