Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Pro lidi co chtějí mít názor
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo 24.6.2008

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí, které svolávám
na den 24.6.2008 od 18.00 hodin do zasedací místnosti VOŠ a SŠ-Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí II

Rada města doporučuje tento program jednání:

1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení ze 7. veřejného zasedání ZM
3. Závěrečný účet Města Sezimovo Ústí za rok 2007 (mat.č.35/08)
4. Návrh na rozdělení dotací na rok 2008 (mat.č.36/08)
5. Rozpočtová opatření ZM č. 7-15 (mat.č.23/08)
6. Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZM (mat.č.37/08)
7. Informace o stavu dotačních titulů (mat.č.38/08)
8. Návrh OZV č. 3/08 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (mat.č.24/08)
9. Návrh OZV č. 4/08, kterou se mění OZV č. 5/07 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (mat.č.25/08)
10. Dotazy občanů
11. Prodej pozemku č. parc. 196/102 (mat.č.26/08)
12. Prodej nebytových prostor č. 630/64 a 630/65 vlastníkům byt. jednotek v  čp. 630 (mat.č.27/08)
13. Prodej pozemku č. parc. 210/30 (mat.č.28/08)
14. Směna části pozemku č. parc. 74/184 za část pozemku č. parc. 74/154 (mat.č.29/08)
15. Prodej pozemku č. parc. 196/114 (mat.č.30/08)
16. Prodej pozemku pod garáží č.e. 1290 na st. parc. č. parc. st. 2358 (mat.č.31/08)
17. Prodej pozemku pod garáží bez č.e. na st. parc. č. parc. st. 2360 (mat.č.32/08)
18. Bezúplatný převod nebytových prostor č. jed. 661/14,661/15,661/16 a 661/17 vlastníkům byt. jednotek v čp. 661 (mat.č.33/08)
19. Prodej části pozemku č. parc. 211/119 (mat.č.34/08)
20. Směna pozemků mezi Městy Tábor a Sezimovo Ústí (mat.č.41/08)
21. Změna společných částí budovy čp. 422 (mat.č.42/08)
22. Výroční zpráva MSKS za rok 2007 (mat.č.40/08)
23. Zpráva FV (mat.č.39/08)
24. Závěr

S pozdravem
Ing. Bedřich Beneš, v.r.
starosta města

Sezimovo Ústí 13.6.2008

Redakce - 18.06.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama