Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Zajímá nás co si myslíte
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo 17.3.2009

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozval na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí, které svolávám na den 17.03.2009 od 18.00 hodin do zasedací místnosti VOŠ a SŠ-Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí II

Rada města doporučuje tento program jednání:

1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 10. veřejného zasedání ZM
3. Rozpočtová opatření ZM č. 1-5 (mat.č.1)
4. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM (mat.č.12)
5. Návrh dotační smlouvy na spolufinancování prokazatelné ztráty MHD pro r. 2009 (mat.č.3)
6. Řešení půjčky poskytnuté TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí (mat.č.13)
7. Dotazy občanů
8. Upřesnění zásad pro prodej bytů v roce 2009 (mat.č.7)
9. Budoucí prodej bytu č. 601/14 – půdní vestavba (mat.č.8)
10. Budoucí prodej bytu č. 624/21 – půdní vestavba (mat.č.9)
11. Budoucí prodej bytu č. 624/20 – půdní vestavba (mat.č.10)
12. Budoucí prodej bytu č. 422/18 – půdní vestavba (mat.č.11)
13. Prodej nebytových prostor SVJ čp. 630, Dukelská ul. (mat.č.4)
14. Přijetí daru nově vzniklé pozemkové parcely p.č. 387/7 – ost. plocha (mat.č.5)
15. Prodej nově vzniklých stavebních parcel p.č. 943/5 a 943/6 (mat.č.6)
16. Přehled činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (mat.č.2)
17. Zpráva Finančního výboru ZM (mat.č.14)
18. Závěr

S pozdravem
Ing. Bedřich Beneš, v.r.
starosta města

Materiály k jednotlivým bodům jsou k dispozici na oficiálních stránkách města.

Redakce - 16.03.2009

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama