Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Píšeme o čem se mluví
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo 16.12.2008

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás pozval na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí, které svolávám na den 16.12.2008 od 18.00 hodin do zasedací místnosti VOŠ a SŠ-Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí II

Rada města doporučuje tento program jednání:

1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 9. veřejného zasedání ZM
3.
I. Schválení a vydání nového územního plánu Sezimovo Ústí
II. Návrh OZV č. 9/2008, kterou se zrušují vyhláška č. 3/1994, vyhláška č. 5/1997, OZV č. 5/2001 a OZV č. 7/2005 o vymezení závazné části změny č. 2 ÚP sídelního útvaru aglomerace Tábor-Sezimovo Ústí-Planá nad Lužnicí pro správní území města Sezimovo Ústí (mat.č.66)
4. Rozpočtová opatření ZM (mat.č.67)
5. Úprava závazného ukazatele – opravy v rozpočtu r. 2008 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9.května 489 (mat.č.68)
6. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2009 (mat.č.69)
7. Návrh rozpočtu Města Sezimovo Ústí na rok 2009 (mat.č.70)
8. Návrh OZV č. 8/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (mat.č.65)
9. Informace o stavu dotačních titulů z fondů EU (mat.č.71)
10. Dotazy občanů
11. Návrh výše daru za činnost člena výboru ZM (mat.č.72)
12. Prodej bytu č. 675/18 (mat.č.73)
13. Prodej bytu č. 661/7 (mat.č.74)
14. Prodej bytu č. 422/7 (mat.č.75)
15. Návrh Zásad pro prodej bytů v roce 2009 (mat.č.76)
16. Prodej pozemku pod garáží č.parc.st.2004 (mat.č.77)
17. Řešení splátek dluhu TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí (mat.č.78)
18. Zpráva Finančního výboru ZM (mat.č.79)
19. Závěr


S pozdravem
Ing. Bedřich Beneš, v.r.
starosta města

Redakce - 15.12.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama