Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Stránky kde máte své místo
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Usnesení ZM č. 64/2006 - 76/2006

Usnesení z 26. veřejného zasedání ZM

Usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí, konaného dne 27.09.2006 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Střední školy - COP v Sezimově Ústí II

ZM po projednání
Usnesením č. 64/06
I. Schvaluje
Zprávu o kontrole plnění usnesení z 25. veřejného zasedání bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 65/06
I. Schvaluje
rozpočtová opatření ZM č. 16-22 bez připomínek.
(pozn.: tabulky rozpočtových opatření jsou v příloze)

ZM po projednání
Usnesením č. 66/06
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 2 Finančního výboru ze dne 28.08.2006 bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 67/06
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 7 Kontrolního výboru ze dne 26.06.2006 bez připomínek.
II. Bere na vědomí
předložený zápis č. 8 Kontrolního výboru ze dne 06.09.2006 s těmito připomínkami.

ZM po projednání
Usnesením č. 68/06
I. Schvaluje
prodej částí pozemku parc. č. 217/90, k. ú. a obec Sezimovo Ústí, o výměře 1 m2 za cenu 100,-- Kč/m2 a o výměře cca 90 m2 za cenu 200,-- Kč/m2, Ing. Zbyňku Pěnkovi, Chocholouškova 1985, Tábor.

ZM po projednání
Usnesením č. 69/06
I. Schvaluje
prodej bytu č. 604/8 v domě čp. 604, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí II, o  výměře 73,25 m2
(z toho sklep o výměře 8,60 m2) panu Miroslavu Brožovi, trv. bytem Táboritů 604, Sezimovo Ústí za cenu 316.755,-- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 70/06
I. Schvaluje
prodej bytu č. 601/4 v domě čp. 601, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí II, o výměře 60,55 m2
(z toho sklep o výměře 6,70 m2) manželům Ing. Miroslavu a Ing. Jiřině Dvořákovým, trv. bytem Nádražní 278, Borovany za cenu 263.145,-- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 71/06
I. Schvaluje
prodej bytu č. 497/9 v  domě čp. 497, ulice Lipová, Sezimovo Ústí II, o výměře 57,26 m2
(z toho dva sklepy o celkové výměře 7,76 m2) manželům Pavlu a Zdence Mühlfaitovým, trv. bytem Lipová 497, Sezimovo Ústí za cenu 244.290,-- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 72/06
I. Schvaluje
prodej volného bytu 2+1 č. 604/3 v domě čp. 604, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí II, o výměře 70,10 m2 (z toho sklep o výměře 9,70 m2) nejvyšší nabídce formou obálkové metody za min. cenu 350.000,-- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 73/06
I. Schvaluje
prodej pozemku parc. č. 171/69 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 109 m2, k. ú. a obec Sezimovo Ústí, panu Jiřímu Lachmanovi, Čechova 1010, Sezimovo Ústí za cenu 50,-- Kč/m2.

ZM po projednání
Usnesením č. 74/06
I. Schvaluje
prodej pozemků
p. č. 193/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.484 m2,
p.č. 193/8 - orná půda o výměře 29.562 m2,
p.č. 193/14 - orná půda o výměře 5.615 m2,
p.č. 193/15 - orná půda o výměře 4.883 m2,
p.č. 193/37 - orná půda o výměře 3.536 m2,
p.č. 193/38 - orná půda o výměře 2.287 m2,
vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí obchodní společnosti VSP DATA, a. s., Údolní 2188, 390 64 Tábor za cenu 16,288.465,-- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 75/06
I. Schvaluje
ručení do výše 340.935,-- Kč za úvěr poskytnutý věřitelem Českou spořitelnou, a. s. dlužníku Společenství vlastníků jednotek domu čp. 622, ve výši 850.000,-- Kč a zastavení pohledávek z pojistného plnění pojištění domu čp.622 k zajištění tohoto úvěru ve prospěch České spořitelny,a.s.

ZM po projednání
Usnesením č. 76/06
I. Schvaluje
názvy nových ulic v lokalitě Nechyba - nová výstavba rodinných domů - první část v  k.ú. Sezimovo Ústí dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2 písm. u).
· Chrpová
· K Oboře
· A.Sedláčka (pozn. red.: Dle zvukového záznamu by zde mělo být Augustina Sedláčka)
· K Hájence - /prodloužení/
· Nad Nechybou
· Na Tábořišti
· Luční
· Nad Včelínem
· Šípková
· K Ozvěně
· Zvonková
· Nad Ovčínem


Miroslav Vocílka
starosta města

Pavel Samec
místostarosta

Sezimovo Ústí 27.9.2006


Článek obsahuje přílohu uz2606.pdf
Redakce - 03.10.2006

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama