Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Informace které jste možná neměli vědět
reklama
reklama
Názory

Co městu zůstane po čtyřech letech rozprodávání majetku?

Potřebujeme komerční zónu?

Kroky současného vedení města postrádají dlouhodobou koncepci a ochuzují město.

Zastupitelé nedávno projednali změnu územního plánu a schválili zřízení průmyslové a komerční zóny v prostoru palouku mezi poliklinikou a Kovosvitem, od zastávek až k Silonu. Narychlo připravený záměr byl zastupitelům předložen podezřele nenápadně, jako by o nic nešlo. Překvapení zastupitelé o záměru slyšeli poprvé, přesto jim bylo oznámeno, že na pozemky jsou již koupěchtiví zájemci. Co bylo dříve? Záměr pro peníze nebo peníze za záměr? Ač radnice argumentuje snahou o zvýšení zaměstnanosti, vidím její kroky poněkud jinak.

Podle mého názoru radnice sleduje zřízením průmyslové zóny dva cíle. Prvním je splnění volebního slibu starostových Nových tváří, což je zcela pochopitelné, obzvlášť když se této volební straně zatím nic moc nepodařilo. Nové tváře se ve volebním programu zavázaly zřídit průmyslovou zónu jako příležitost pro nové investory a tím i podporu zaměstnanosti. Tento pěkný a líbivý cíl je bohužel zcela mimo reálné potřeby tohoto města, protože Sezimovo Ústí vůbec netrpí nedostatkem průmyslových zón a prostor pro podnikání. Sezimovo Ústí především trpí nízkou koupěschopností obyvatel a s tím souvisejícím nezájmem obchodníků, což lze dokládat na množství zrušených obchodů a provozoven v posledních letech. Sezimovo Ústí již léta funguje jako místo pro kvalitní a žádané bydlení lidí, kteří za prací dojíždějí. Tento stav nedokáže pouhé zřízení průmyslové zóny změnit. Místo boje s větrnými mlýny by se každý schopný manažer snažil vytěžit především ze silných stránek této lokality. Těmi jsou především kvalita bydlení a kvalita života v satelitním městečku s fungující infrastrukturou a v blízkosti velkého města.

Druhým důvodem je obecně známá tendence tohoto vedení města rozprodávat prakticky jakýkoli obecní majetek, v tomto případě pozemek, za účelem získání peněz. Tady se bohužel jedná o pozemek, který byl státem věnován městu za účelem bytové výstavby. Ta by tomuto městu zcela určitě prospěla daleko více než průmyslová zóna uprostřed města.

Globálně vzato, na tomto rozhodnutí město jako celek prodělá. Peníze za pozemek rozprodaný po částech se rozkutálí a ztratí v rozpočtu města, zaměstnanost se tím výrazně nezlepší a město se zároveň zbavilo možnosti zvýšení počtu obyvatel další bytovou výstavbou činžovního typu. Výše popsaný krok současného vedení města postrádá dlouhodobou koncepci, nerespektuje reálné potřeby města a nevychází ze žádné analýzy SWOT(*), která by měla podobnému závažnému rozhodnutí předcházet.

Pokud to bylo způsobeno v dobré víře, lze to odpustit a snad i po volbách tuto hloupost napravit. Pokud se tak stalo pouze pro splnění volebního slibu a pár tisícům, je to hloupé a neodpustitelné. Staří indiáni, když dělali závažná rozhodnutí, zvažovali jejich dopad na sedm generací dopředu. Z tak obrovské zodpovědnosti bychom se měli inspirovat.

Martin Klíma


*) Analýza SWOT: Zkratka slov Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats označuje analýzu silných a slabých stránek projektu, příležitosti a hrozby z něj plynoucí. SWOT je základní a mezi obcemi nejrozšířenější metoda pro zpracování situační analýzy. Představuje přehledné shrnutí široké analýzy vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují daný záměr či projekt. SWOT analýza se používá například při tvorbě strategických plánů rozvoje aglomerace.

Redakce - 20.02.2006
1. Bohouš zapsáno: 21.02.2006 ve 12:12:21 hod.

Naprosto s vámi pane Klíma souhlasím. Naše město nemá dost koupěchtivých obyvatel,
aby se uživily další obchody. Podívejte se na Hotel, kolik krámků zůstalo? Dětské oblečení se přestěhovalo do Tábora, obchod s textilem na rohu Hotelu také zmizel.
Na Astře je celý jeden přízemní obchod k pronájmu, a takhle bych mohl pokračovat.
Jenom blázen si v Sezimově Ústí koupí pozemek na stavbu obchodu. Možná, že pozemky skoupí někdo na výstavbu továrny, ale zase proč by to dělal, když okolní továrny mají spoustu prostor, které by rády pronajaly?
Jde samozřejmě o plnění předvolebního slibu starosty Vocílky bez ohledu na to, jestli je to pro město výhodné, nebo ne.
V jiném článku píšete, že bude město platit pokutu, když se pozemky prodají na jiné než bytové účely. To mi tedy zůstává rozum stát, proč se pozemky nenabídnou stavebním firmám pro výstavbu rodinných domků. V jiných městech je běžné, že stavební firma koupí
pozemek, postaví a pak prodá byty zájemcům. Ale to by na městě musel někdo přemýšlet, ne? Snad ani vaše stránky už číst nebudu, vždycky se mi zvedá adrenalin v krvi, když čtu, jací odborníci zasedli na radnici a hlavně mě ubíjí názory jak jejich, tak i radních.

2. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 22.02.2006 ve 09:47:08 hod.

Stálo by za to se pana starosty zeptat, jaký podnikatelský záměr tam ti koupěchtiví zájemci mají. V současné době zhusta budované skladovací a prodejní prostory opravdu zaměstnanost v SÚ nezvednou. Ani při jejich výstavbě. Zato určitě zvednou kamionovou dopravu.

3. Josef zapsáno: 22.02.2006 ve 14:06:52 hod.

Možná zbohatneme na uskladňování nebezpečného odpadu z Německa. Na to stačí plechový sklad. Ničemu bych se nedivil.

4. Martin Klíma zapsáno: 22.02.2006 ve 20:36:46 hod.

Jedním ze zájemců je údajně firma VSP Data z Tábora. Je to firma, která je současnou radnicí poměrně vytěžována a získala v posledním volebním období několik významných obecních zakázek. Myslím, že především díky osobním vztahům mezi vedením obou subjektů.
Trochu se bojím, aby vedení města oslněno penězi neřešilo podnikatelský záměr až na posledním místě. Celý vývoj tohoto případu je velice smutný a alarmující zároveň.

5. Milan Vlček zapsáno: 04.03.2006 ve 20:13:42 hod.

Alternativní informace a dokumenty k tématům Sezimova Ústí teré zde nenajdete, jsou na adrese http://sezimovousti.sweb.cz

6. Ota zapsáno: 08.03.2006 ve 19:37:20 hod.

Pane Vlčku, alternativní stránky pro vás jsou www.plbohnice.cz. Příjemný pobyt.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama