Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Hledáme souvislosti
reklama
reklama
Lidé a úřad

Co bude stát tam, kde měly být byty?

Město rozprodává průmyslovou zónu

Město Sezimovo Ústí
nabízí formou obálkové metody k odkoupení pozemky průmyslové zóny. Ta vznikla vznikla před několika týdny vůlí prosincového zastupitelstva z pozemků určených pro bytovou výstavbu. Pozemky se nachází v prostoru mezi zahrádkami v ulici Rudé armády a a.s. Kovosvit.

Jedná se o tyto pozemky:
p. č. 193/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.484 m2,
p.č. 193/8 - orná půda o výměře 29.562 m2,
p.č. 193/14 - orná půda o výměře 5.615 m2,
p.č. 193/15 - orná půda o výměře 4.883 m2,
p.č. 193/37 - orná půda o výměře 3.536 m2,
p.č. 193/38 - orná půda o výměře 2.287 m2,
vše obec a k. ú. Sezimovo Ústí,

za minimální cenu 350,- Kč/m2 při koupi celého areálu a 500,- Kč/m2 při koupi jen části areálu.

Změna určení uvedených pozemků v územním plánu na pozemky určené pro průmyslovou výrobu a výrobní služby průmyslového charakteru probíhá a termín jejího dokončení se předpokládá na podzim roku 2006. Pozemky jsou v dosahu inženýrských sítí.

Nabídky se mají podávat v zalepené obálce označené hesly "NEOTVÍRAT" a "PRŮMYSLOVÁ ZÓNA" a opatřené adresou žadatele. Nabídku je nutné doručit do 31.3.2006 do 11:30 hod. na podatelnu Městského úřadu v ul. Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí I.

Nabídka musí obsahovat:
- Rozsah pozemku, o něž má žadatel zájem (v případě zájmu o část lokality nutno uvést výměru pozemku a jeho zakreslení v mapě)
- Návrh výše kupní ceny celkem a v přepočtu na m2
- Zamýšlené využití pozemku s uvedením charakteru činnosti, předpokládaného počtu pracovníků a dopravního zatížení a návrhem dopravního řešení
- Jméno, adresu a podpis žadatele

Vyhodnocení nabídek:
Předběžné vyhodnocení nabídek provede výběrová komise jmenovaná Radou města Sezimovo Ústí, která předloží návrhy na uzavření kupní smlouvy s konkrétním/i zájemcem/mci Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí. Všichni účastníci soutěže budou o jejím výsledku písemně vyrozuměni. Město Sezimovo Ústí si vyhrazuje práva neuzavřít kupní smlouvu s žádným zájemcem a koordinovat požadavky na rozsah a umístění požadovaných pozemků v případě četnosti zájemců. Kupní smlouvu je vybraný zájemce povinen uzavřít do 30 dnů po té, co obdrží písemné vyrozumění o možnosti jejího uzavření. Kupní cena je splatná nejpozději do 14 dnů po oznámení o změně určení uvedených pozemků v územním plánu na pozemky určené pro průmyslovou výrobu a výrobní služby průmyslového charakteru.

Prohlídky areálu a další informace o něm:
Areál je volně přístupný k prohlídkám. Dodatečné informace je možno získat u JUDr. Ing. Miroslava Noska na tel. 381201124 nebo Miroslava Píbila na tel. 381201118.

Redakce - 16.02.2006
1. Milan Vlček zapsáno: 04.03.2006 ve 20:38:49 hod.

Další alternativní informace k Sezimovu Ústí naleznete na adrese http://sezimovousti.sweb.cz , jsou tam umístěny fotografie a dokumenty které se sem nedostanou.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama