Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Píšeme o čem se mluví
reklama
reklama
Věci veřejné

Jak se o lampy postarají specializované firmy?

Město pronajme veřejné osvětlení

ilustr. foto: lampa

Firmy pronajímající si veřejné osvětlení ve městech, existují již léta. Občas některý z obchodních zástupců navštívil s nabídkou i Sezimovo Ústí. Podle našich informací se tak stalo v minulosti několikrát, ale Sezimovo Ústí mělo svůj odbor správy města, který tyto služby zajišťoval ve vlastní režii, a tak tyto nabídky zůstaly nevyslyšeny.

Radnice se na začátku roku 2005 zbavila odboru správy města a transformovala jej na příspěvkovou organizaci, které ve formě pravidelných příspěvků platí město za práci, jenž byla doposud vykonávána odborem. Patrně i v souvislosti s těmito reformními kroky začaly být nabídky na pronájem veřejného osvětlení cizím firmám pro radnici zajímavé.

Dle zápisu z jednání rady města tajemník městského úřadu Josef Čáp předložil 7.3.2005 radě záměr pronajmout veřejné osvětlení města Sezimovo Ústí. Uvedl, že veřejné osvětlení v našem městě je funkční i přes vysoké stáří kabeláže přívodu elektrické energie, v provozu je 568 svítících bodů a 11 zapínacích míst. Použité stožáry, osvětlovací tělesa i zářivky jsou různého druhu. Myšlenka komplexního pronájmu veřejného osvětlení vychází ze zkušenosti některých měst v republice, které tuto cestu zvolily v minulých letech a údajně hodnotí tento krok velice pozitivně. Rada města svým usnesením č. 66/2005 tento záměr schválila a pověřila vedení radnice, aby připravilo výběrové řízení na tu správnou firmu.

Podle slov místostarosty Pavla Samce jsou roční náklady na provoz veřejného osvětlení vyčísleny částkou 1,2 milionu Kč. Pokud by radnice využila nabídky firmy Eltodo, platilo by město i nadále stejnou částku, ne již správě města, ale této firmě. Firma Eltodo by v rámci této částky provedla rekonstrukci veřejného osvětlení v ceně cca 2 miliony Kč. Nahrazením stávajících výbojek úspornějšími modely by mělo dojít k úsporám elektrické enerigie, které by při stálém nájmu 1,2 milionu Kč od města tvořily zisk firmy Eltodo. V rámci pronájmu by se firma postarala i o vánoční výzdobu města.

Na webových stránkách firmy Eltodo stojí, že "Veřejné osvětlení je v drtivé většině našich měst a obcí v takovém technickém stavu, že se zlepšení jeho kvality světelně-technických parametrů a snížení nákladů na provoz neobejdou bez rychlé a radikální investice, kterou vám může naše společnost, na rozdíl od městských akciových nebo jiných společností, zabezpečit bez jakékoliv účasti radnice. Ve všech obcích a městech, kde provádíme smluvně správu a údržbu veřejného osvětlení, garantujeme 100% svítivost s tolerancí výpadků nejvíce do 2% světelných míst". Přenesená správa veřejného osvětlení, je podle informací firmy realizována na základě dlouhodobého smluvního vztahu.

Zda-li je i naše město v tak těžké situaci, že nemůže provozovat veřejné osvětlení samo, nemůže investovat do jeho úsporného provozu a z úspor v dalších letech čerpat zlepšení hospodářského výsledku, neumíme z nedostatku informací posoudit. I přes krátkodobou výhodu nemuset do veřejného osvětlení nic investovat, však může být uvedené řešení z dlouhodobého hlediska nevýhodné, neboť město (a v přeneseném smyslu občané) bude smluvně zavázáno platit několik let částku vyšší, než by při správném investování muselo. Tento rozdíl nebude tvořit úsporu městského rozpočtu, ale zisk externí firmy.

Dlouhodobý smluvní vztah odkáže současné vedení města svým nástupcům v dalším jednom či více volebních obdobích. Rantabilitu dlouhodobého pronájmu a z toho vyplývající zodpovědnost - to vše si musí řádný hospodář a současní zastupitelé umět dobře spočítat.

Dle informací místostarosty má o veřejné osvětlení v našem města v současné době zájem ještě nejmenovaná rakouská firma, ale očekává se, že po vyhlášení výběrového řízení se ještě další firmy přihlásí.

Redakce - 13.04.2005
1. Gabriela Filipová zapsáno: 25.04.2005 ve 11:27:42 hod.

Nevím, jak bude fungovat pronájem veřejného osvětlení soukromé firmě, mám zatím pouze zkušenost s transformací odboru správy města na příspěvkovou organizaci. Jedinou změnu, kterou jsme my občané zaznamenali je to, že nově vzniklá příspěvková organizace změnila veřejné parkoviště s 10 parkovacími místy na Průmyslové ulici na parkoviště rezervované pro své pracovníky. Můj dotaz na odboru dopravy byl zodpovězen způsobem: "Je to příspěvková organizace, má své vlastní IČ, zavolejte si tam". Budeme tímhle způsobem řešit i problémy s osvětlením? "Nesvítí? Nezájem, zavolejte si pronajímateli, má své vlastní IČ."

2. Karel zapsáno: 29.04.2005 ve 10:00:29 hod.

Paní Filipová,
neměla jste volat úředníkovi na městský úřad, neměla jste volat ani na novou příspěvkovou organizaci.Měla jste volat starostu nebo místostarostu. Protože oni mají odpovědnost za obecní majetek, čili i za parkoviště, i za lampy, i za zeleň a neposypané chodníky. Můžou veškerý majetek pronajmout komu chtějí, ale odpovědnost má ze zákona obec. To, že se vedení radnice zbavuje starostí a co může dává do pronájmu neznamená, že se zbavuje odpovědnosti.Vám jako občanovi města může být srdečně jedno, která firma se stará o osvětlení, o zeleň, když se dobře stará. A když bude problém, je třeba si stěžovat u starosty nebo místostarosty, oni ať problémy občanů města řeší.
Podle mého názoru je pronájem veřejného osvětlení absolutní nesmysl, který nás bude do budoucna stát hodně peněz. To se nezmiňuji o "přínosu" nové příspěvkové organizace. Letošní zima toho byla příkladem. Takovou úroveň "zimní údržby" naše město ještě nezažilo.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama