Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 13/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 13/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23.6.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, Mgr. Olga Svatoňová, p. Vít Stryhal, JUDr. Ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Omluven: ing. Jiří Vavruška
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 2.6.2008 a 9.6.2008
2. Projednání stížnosti zastupitele p. Martina Klímy
3. Pronájem domu čp.652 a pozemku p. č. 576 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí
4. Prodej pozemku č. parcelní 196/104 manželům Ing. Petru a Jitce Procházkovým, trv. bytem Tábor, Havanská 2839
5. Nájem pozemku č. parcelní 1000/1 Městu Sezimovo Ústí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, Rašínovo nábřeží 390/42
6. Výměna bytu č. 32 v domě čp. 627, Školní nám.., Sezimovo Ústí II., nájemce paní Zdeňky Kortanové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Školní nám. 627 a bytu č. 4 v domě čp. 602, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II., nájemce paní Markéty Mikulové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Lipová 602
7. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce obytné místnosti č. 13 v domě čp. 638, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II.
8. Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2009
9. Koupě pozemku st. 497/3 o výměře 28 m2 a budovy čp. 1075 – občanská vybavenost postavené na pozemcích st. 497/1 a st. 497/3, k. ú. Sezimovo Ústí

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 2.6.2008 a 9.6.2008
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky. Usnesení č. 142/2008 bod II. – projednání odloženo na 7.7.2008, usnesení č. 170/2008 – výběrové řízení bylo vypsáno, usnesení č. 178/2008 – splněno.

2. Projednání stížnosti zastupitele p. Martina Klímy
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání stížnost zastupitele p. Martina Klímy, která se týká doručování pošty zastupitelům.

Usnesení č. 183/2008
RM po diskusi
I. Rozhodla
na základě stížnosti zastupitele p. Martina Klímy, která se týká doručování pošty zastupitelům, zasílat pozvánky na veškerá jednání pro zastupitele též v elektronické podobě.
Hlasování 6A

3. Pronájem domu čp.652 a pozemku p. č. 576 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání pronájem domu čp.652 a pozemku p. č. 576 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 184/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodloužení nájmu domu čp.652 a pozemku p. č. 576 – zastavěná plocha manželům Juračkovým, bytem Samota čp. 652, 391 02 Sezimovo Ústí do 28.2.2009 za stávajících podmínek, tj. mj. za nájemné ve výši 1.200,- Kč/měsíc.
Hlasování 6A

4. Prodej pozemku č. parcelní 196/104 manželům Ing. Petru a Jitce Procházkovým, trv. bytem Tábor, Havanská 2839
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej pozemku č. parcelní 196/104 manželům Ing. Petru a Jitce Procházkovým, trv. bytem Tábor, Havanská 2839.

Usnesení č. 185/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje pozemku č. parcelní 196/104 – zahrada, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 126 m2, manželům Ing. Petru a Jitce Procházkovým, trv. bytem Tábor, Havanská 2839 za cenu 126.000,- Kč
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej pozemku č. parcelní 196/104 – zahrada, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 126 m2, manželům Ing. Petru a Jitce Procházkovým, trv. bytem Tábor, Havanská 2839 za cenu 126.000,- Kč.
Hlasování 6A

5. Nájem pozemku č. parcelní 1000/1 Městu Sezimovo Ústí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, Rašínovo nábřeží 390/42
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání nájem pozemku č. parcelní 1000/1 Městu Sezimovo Ústí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, Rašínovo nábřeží 390/42.

Usnesení č. 186/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
nájem pozemku č. parcelní 1000/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 1.916 m2, Městu Sezimovo Ústí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, Rašínovo nábřeží 390/42,zastoupené Územním pracovištěm České Budějovice, za nájemné ve výši 30.838,- Kč ročně.
Hlasování 6A

6. Výměna bytu č. 32 v domě čp. 627, Školní nám.., Sezimovo Ústí II., nájemce paní Zdeňky Kortanové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Školní nám. 627 a bytu č. 4 v domě čp. 602, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II., nájemce paní Markéty Mikulové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Lipová 602
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání výměnu bytu č. 32 v domě čp. 627, Školní nám.., Sezimovo Ústí II., nájemce paní Zdeňky Kortanové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Školní nám. 627 a bytu č. 4 v domě čp. 602, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II., nájemce paní Markéty Mikulové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Lipová 602.

Usnesení č. 187/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
vzájemnou výměnu bytu č. 32 v domě čp. 627, Školní nám., Sezimovo Ústí II., nájemce paní Zdeňky Kortanové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Školní nám. 627 a bytu č. 4 v domě čp. 602, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II., nájemce paní Markéty Mikulové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Lipová 602.
Hlasování 6A

7. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce obytné místnosti č. 13 v domě čp. 638, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce obytné místnosti č. 13 v domě čp. 638, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 188/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce obytné místnosti č. 13 v domě čp. 638, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., která bude pronajata zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku výše předplaceného nájemného, kdy minimální výše měsíčního nájemného bude činit 45,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu.
Hlasování 6A

8. Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2009
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2009 .

Usnesení č. 189/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2009 s touto připomínkou: v bodě č. 2 se mění termín u PO Správa Města Sezimovo Ústí a PO MSKS z do 31.7.2008 na do 15.8.2008.
Hlasování 6A

9. Koupě pozemku st. 497/3 o výměře 28 m2 a budovy čp. 1075 – občanská vybavenost postavené na pozemcích st. 497/1 a st. 497/3, k. ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání koupi pozemku st. 497/3 o výměře 28 m2 a budovy čp. 1075 – občanská vybavenost postavené na pozemcích st. 497/1 a st. 497/3, k. ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 190/2008
RM po diskusi
I. Pověřuje
vedení města jednáním o ceně pozemku st. 497/3 o výměře 28 m2 a budovy čp. 1075 – občanská vybavenost postavené na pozemcích st. 497/1 a st. 497/3, k. ú. Sezimovo Ústí, které nabízí k prodeji a.s. A – Trading, Písecká 9/1968, 130 00 Praha 3 za cenu 1.250.000,- Kč.
Hlasování 6A

Schůze skončila ve 20.00 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 7.7.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města

Redakce - 23.08.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama