Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Zajímá nás co si myslíte
reklama
reklama
Rada města

Usnesení rady města č. 279/2005 - 289/2005

Usnesení rady města ze dne 10.10.2005

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10.10.2005

Zápis č. 9 ze schůze komise MHD v Sezimově Ústí konané dne 19.9.2005
Usnesení č. 279/2005
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
zápis č. 9 ze schůze komise MHD v Sezimově Ústí konané dne 19.9.2005 s tím, že v bodě 2 (PhDr. Krebs Leopold, Švehlova 67, Sez. Ústí I) bude střešní svod napojen na kanalizaci.
II. Ukládá
vedení města zadat zhotovení projektové dokumentace na parkovací místa v ul. Průmyslová vedle domů čp.1070 a 1113 ( bod č.3 zápisu č. 9).
Hlasování 7A

Nájem pozemku Města Sezimovo Ústí TJ SPARTAK MAS Sezimovo Ústí
Usnesení č. 280/2005
RM po diskusi
I. Souhlasí
s nájmem pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc.199/41 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 476 m2 a části pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc.199/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 3.500 m2 (celková výměra pozemku činí 7.524 m2) v kat. území a obci Sezimovo Ústí TJ SPARTAK MAS Sezimovo Ústí na dobu 20 let za nájemné 1.000,- Kč/rok.
Hlasování 7A

Výroční zpráva za rok 2004 – Comett Plus, spol.s r. o. Tábor
Usnesení č. 281/2005
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
Výroční zprávu za rok 2004 – Comett Plus, spol.s r. o. Tábor s tím, že část zisku SMOOTu se vrací zpět do Comettu Plus na snížení dotace MHD na rok 2006 a část zisku zůstává na SMOOTu k použití v dalších letech.
Hlasování 7A

Návrh na začlenění velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů p. Josefa Kosa do krizového štábu a povodňové komise
Usnesení č. 282/2005
RM po diskusi
I. Jmenuje
velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů p. Josefa Kosa do krizového štábu a povodňové komise v Sezimově Ústí.
Hlasování 7A

Služební cesta do Německa – města Naumburg (Saale) ve dnech 15. – 17.11.2005
Usnesení č. 283/2005
RM po diskusi
I. Souhlasí
se zahraniční služební cestou starosty města p. Miroslava Vocílky a tajemníka MěÚ Ing. Josefa Čápa ve dnech 15. – 17.11.2005 na jednání „Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí“ do města Naumburg (Saale) v Německu.
Hlasování 7A

Zápis z 11. schůze komise na ochranu ŽP ze dne 29.9.2005
Usnesení č. 284/2005
RM po diskusi
I. Schvaluje
předložený zápis z 11. schůze komise na ochranu ŽP ze dne 29.9.2005 a závěry v něm uvedené.
II. Schvaluje
návrh rozpočtu a Plánu výsadby na rok 2006.
Hlasování 7A

Návrh na prezentaci Sezimova Ústí v publikaci Táborsko
Usnesení č. 285/2005
RM po diskusi
I. Souhlasí
s prezentací Sezimova Ústí (Město Sezimovo Ústí, Kozí hrádek, Benešova vila a památník Dr. E. Beneše) v publikaci Táborsko v „zelené řadě“ Průvodců po Čechách, Moravě a Slezsku, které vydává nakladatelství a vydavatelství Soukup-David, spol. s r.o., Bělohorská 237, Praha 6 v nákladu 10.000 ks za cenu 15.000,- Kč.
Hlasování 6A, 1Z

Jmenování předsedy komise MHD v Sezimově Ústí
Usnesení č. 286/2005
RM po diskusi
I. Jmenuje
předsedou komise MHD jejího stávajícího člena pana Martina Štence.
Hlasování 7A

Výsledek hodnocení a konečné pořadí návrhů veřejné soutěže „Návrh na zajišťování správy, údržby a postupné obnovy veřejného, slavnostního a vánočního osvětlení a městských hodin ve městě Sezimovo Ústí“
Usnesení č. 286/2005
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
výsledek hodnocení a konečné pořadí návrhů veřejné soutěže „Návrh na zajišťování správy, údržby a postupné obnovy veřejného, slavnostního a vánočního osvětlení a městských hodin ve městě Sezimovo Ústí“ s tím, že vítězným uchazečem se stal návrh č.1 – ELTODO – CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4.
Hlasování 7A

Výsledek hodnocení a konečné pořadí návrhů veřejné soutěže „Návrh na zpracování kompletní projektové dokumentace na stavbu Domova důchodců v Sezimově Ústí“
Usnesení č. 287/2005
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
výsledek hodnocení a konečné pořadí návrhů veřejné soutěže „Návrh na zpracování kompletní projektové dokumentace na stavbu Domova důchodců v Sezimově Ústí“ s tím, že vítězným uchazečem se stal návrh č.2 – VSP – Projekt v. o. s., Údolní 2188, 390 02 Tábor.
Hlasování 7A

Výpůjčka pozemku od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Usnesení č. 288/2005
RM po diskusi
I. Schvaluje
výpůjčku pozemku p. č. 1000/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1916 m2 od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na dobu od 1.10.2005 do doby vkladu smlouvy o bezúplatném převodu uvedeného pozemku do katastru nemovitostí, nejdéle však na dobu 1 roku.
Hlasování 7A

Příprava 20. veřejného zasedání ZM
Na základě § 103, odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb. svolává starosta města na den 26. října 2005 od 18.00 hodin do zasedací místnosti MěÚ v Sezimově Ústí I 20. veřejné zasedání ZM.
Usnesení č. 289/2005
RM po projednání
I. Doporučuje tento program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 19. veřejného zasedání ZM
3. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1000/1 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí
4. Usnesení a závěr
II. Navrhuje
toto složení návrhové komise: p. Josef Králík, p. Vladimír Kos, p. Ladislav Dostál.
Hlasování 7A


Miroslav Vocílka
starosta města

Pavel Samec
místostarosta

Redakce - 19.10.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama