Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 22/2007 ze schůze Rady města

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: Ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, , Mgr. Olga Svatoňová, ing. Jiří Vavruška, ing. Josef Čáp – tajemník MěÚ
Omluveni : p. Vít Stryhal
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 17.9.2007
2. Žádost o navýšení rozpočtu na rok 2007 pro komisi SPOZ
3. Žádost o finanční prostředky na vybavení školní kuchyně ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489
4. Návrh na zřízení fondů města
5. Návrh Kulturně historické komise na rozpočet roku 2008

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 17.9.2007
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.

2. Žádost o navýšení rozpočtu na rok 2007 pro komisi SPOZ
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost o navýšení rozpočtu na rok 2007 pro komisi SPOZ.

Usnesení č. 269/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
navýšení rozpočtu na rok 2007 pro komisi SPOZ o 33.000,- Kč
Hlasování 6A

3. Žádost o finanční prostředky na vybavení školní kuchyně ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost o finanční prostředky na vybavení školní kuchyně ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 novou myčkou s příslušenstvím v hodnotě cca 630.000,- Kč.

Usnesení č. 270/2007
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
žádost o finanční prostředky na vybavení školní kuchyně ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 novou myčkou s příslušenstvím v hodnotě cca 630.000,- Kč.
Hlasování 6A

4. Návrh na zřízení fondů města
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na zřízení fondů města.

Usnesení č. 271/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
Zřízení těchto fondů města:
- sportovní fond
- sociálně zdravotní fond
- kulturní a spolkový fond

II. Ukládá
vedení města dopracovat pravidla pro zřízení fondů města.
T: do konce měsíce října 2007
Hlasování 6A

5. Návrh Kulturně historické komise na rozpočet roku 2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh Kulturně historické komise na rozpočet roku 2008.

Usnesení č. 272/2007
RM po diskusi
I. Nesouhlasí
s návrhem Kulturně historické komise na rozpočet roku 2008 a požaduje dopracovat materiál pro propagaci města a zahrnout rozpracovaný materiál k 60. výročí úmrtí Dr. E. Beneše. Náklady na výzdobu výkladní skříně KHK rozpracovat po položkách.
T: do 5.10 2007 ( materiál do RM na 8.10.2007 )
Hlasování 6A

Schůze skončila v 21.30 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 8.10.2007 v 17.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta

Redakce - 30.10.2007

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama