Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Ptáme se za vás
reklama
reklama
Události

Zahájení projektu „Nadaní žáci“

V současné době se naplno rozbíhá projekt s názvem „Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky“. Předkladatelem projektu je ZŠ Planá nad Lužnicí a naše škola, tj. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489, je partnerem projektu. V praxi to znamená, že všechny aktivity projektu budou probíhat na obou školách. Projekt je financován z prostředků ESF a jeho cílem je zkvalitnění vzdělání a maximální rozvoj potenciálu nadaných žáků.

Stejně jako tzv. problémovým žákům je třeba věnovat pozornost i dětem nadaným, na jejichž výběru spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Táboře. Je nutné vytvořit nadaným dětem takové podmínky a nabídnout takové činnosti, při kterých by mohly své možnosti rozvíjet. Dosavadní systém vzdělávání totiž velmi často jejich sice nadprůměrné, ale jednostranné nadání nepodporoval. Podle našich informací se problematikou nadaných dětí žádná běžná základní škola v Jihočeském kraji nezabývá.
Ještě před zahájením projektu absolvovali všichni pedagogové naší školy odborné školení na téma „Nadané děti“. V současné době probíhá a bude probíhat odborné diagnostikování nadaných dětí ve spolupráci s rodiči a PPP Tábor.

V následujících měsících budou probíhat dvě základní aktivity projektu. Po celou dobu trvání projektu (2010 – 2012) si budou učitelé průběžně zvyšovat kvalifikaci, účastnit se seminářů, školení a kurzů, spolupracovat s PPP v Táboře i s pedagogy ZŠ Planá nad Lužnicí. Dále budou vytvářet metodické materiály, připravovat obsahové a organizační změny ve výuce, naučí se identifikovat nadané žáky a zpracují pro ně individuální vzdělávací plány.

Od příštího školního roku budou vytvořené materiály využívány pro přímou práci s nově identifikovanými žáky tak, aby byly maximálně respektovány jejich individuální a často velmi odlišné potřeby. Nedílnou součástí projektu bude také práce s rodiči nadaných žáků, pro které budou připraveny informační materiály a odborné konzultace.
Zapojením do tohoto projektu chceme přispět k tomu, aby se s lidským nadáním nakládalo jako s významným prostředkem k zajištění sociálního a ekonomického rozvoje celé společnosti.

Podle tiskové zprávy k zahájení projektu zpracoval

Petr Peroutka,
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489

Redakce - 11.03.2010
1. Martina Fialová zapsáno: 15.04.2011 ve 10:46:32 hod.

Chtěla jsem se zeptat, kde a jak probíhá takové "hledání" nadaných dětí. Děkuji.

2. Pavla Capáková zapsáno: 05.10.2011 ve 22:10:30 hod.

Dobrý den, vyhledávání v případě školáků probíhá při běžné školní práci, kdy učitel sleduje zájmy, projevy a výsledky jednotlivých dětí a porovnává je. Pokud se mu některý z žáků jeví jako nadprůměrný, zkontaktuje rodiče(funguje to samozřejmě i opačně, že podnět vyjde z rodiny) a škola nebo rodina požádá o otestování příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnu. Tak pak rozhodne o tom, zda se skutečně jedná o nadprůměrně nadané dítě a v jaké oblasti by bylo vhodné se mu věnovat.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama