Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Události

Výpověď navrhovatele a listinné důkazy

Na radnici se bojovalo za svobodu slova (3)

Předchozí část: Na radnici se bojovalo za svobodu slova (2)
Při výslechu navrhovatel František Kamlach uvedl, že nařčení obviněného jsou nepravdivá, mají politické pozadí a nádech určité ideologie, včetně osobní kampaně a útoků. "Neustále argumentuje občany města, což je nehmatné, tím mohu argumentovat i já. Jde také o určitou formu hecování a manipulování žáků školy proti jejímu vedení," uvedl František Kamlach. Zdůraznil, že role ředitele je ze strany obviněného přeceňována, protože většinu pravomocí má zřizovatel. "Majetková jednání vedl od počátku krajský úřad, pouze v počátku jsme byli dotázáni na náš názor. Informace o pozemcích jsou v článku zkreslené," upřesnil navrhovatel svůj vliv na směnu pozemků. "Nechápu slova o nezištné pomoci a osobních vazbách na městský úřad. Není zde člověk, ke kterému bych měl jiný vztah než služební. Jediný člověk, kterého jsem znal již z dětství, byl bývalý starosta Jiří Peterka, se kterým argumentuje obviněný jako se svým člověkem," zakončil Kamlach.

Právní zástupce Fantiška Kamlacha, JUDr. Procházka konkretizoval, v čem navrhovatel spatřuje ublížení na cti a urážku. "V článku je jednoznačně tvrzeno, že převod pozemků darem, je odměna za dlouhotrvající vstřícnost a sérii nezištných pomocí. Toto je vztahováno k osobě F. Kamlacha, který není včerejší a dobře ví, koho nakopat atd. O ing. Kamlachovi je tvrzeno zcela jednoznačně, že jediné co udělal pro město, je šikana z ostnatého drátu, kovová ohrada, zaflusané schody atd.," dodal právní zástupce navrhovatele a vyjádřil svůj osobní názor, že článek je odvetou za událost z 30.5.2003, kde byl ing. Kamlach nařčen z jakéhosi protiprávního jednání vůči obviněnému, viz. úryvek "koho nakopat".

"Respektuji názor protistrany jako názor a nebudu se vyjadřovat k tomu, zda jsou občané hmatní či nehmatní. Avšak argumenty, které přednesl právní zástupce navrhovatele, jsou vytržena z kontextu a ani jako taková nejsou pravdivá," reagoval obviněný Martin Klíma. "Článek je nutno posuzovat a chápat v souvislostech. Pak je jasné, že je kritický především vůči radnici a je zde zřetelná nadsázka. Ač nezpochybňuji, že majetková jednání vede jihočeský kraj, mám za to, že iniciace tohoto recipročního darování pozemků vyšla od navrhovatele, neboť kraj původně za své pozemky převáděné na naše město, nic nechtěl." Obviněný dále dodal, že není etické označovat starostu Peterku za jeho člověka, neboť sám nikdy nic takového netvrdil a tvrzení ani neodpovídá skutečnosti.

Z připravených poznámek obviněný přečetl komisi několik důvodů, proč k darování pozemku zaujímá negativní postoj:
1) Tento převod je sice legální, ale pokládám ho za neetický a jeho okolnosti za podivné.
2) Veřejnost i zastupitelé byli osobou tajemníka MěÚ manipulováni do pozice, kdy darování pozemku musí schválit jako podmínku darování jiných krajských pozemků městu. (viz. nahrávka zastupitelstva města 12/2004)
3) Z dostupných informací vím, že převod pozemků z kraje na město byl zcela bezpodmínečný a byl vyvolán peticí, jejíž jsem byl iniciátorem. Dosvědčit toto tvrzení může bývalý starosta Peterka i bývalý náměstek krajského hejtmana Karel Vachta. Kraj měl (v létě roku 2003) zájem napravit nesrovnalosti ve vlastnictvích pozemků pod třemi ulicemi kolem oploceného areálu COP a nic za to nechtěl. (viz. ZM 07/2003)
4) Z dostupných informací dovozuji, že této příležitosti využil navrhovatel a dodatečně přesvědčil radnici, aby pod záminkou reciprocity jeho škole darovala pozemek, o který již dlouhá léta usiloval.
5) Propagátorem této varianty se stal ing. Josef Čáp, který se ani netajil tím, že má zájem pozemek škole Františka Kamlacha převést, protože s ním radnice ráda spolupracuje, on jí vychází v mnoha věcech vstříc a radnice má zájem s ním i nadále dobře spolupracovat.
6) Během projednávání jím byli zastupitelé manipulováni čtyřikrát opakovaným tvrzením, že se jedná o reciproční darování pozemků. (ad bod 1) (viz. nahrávka ZM 12/2004)
7) Během diskuse tajemník Čáp dokonce zastupitelům lhal, když na otázku čí jsou ty pozemky před loděnicemi, na kterých jsou hřiště, bez mrknutí oka odpověděl, že je to pozemek kraje, čímž se snažil v zastupitelích vzbudit pocit, že se o tento kus pozemku nemají starat. Zjištěním na katastrálním úřadě jsem zjistil, že se jedná o pozemek Města Sezimova Ústí. (viz. nahrávka ZM 12/2004, katastr. mapy)
8) Ředitel Kamlach, který byl na zasedání osobně přítomen, si musel být této lži vědom a nesnažil se ji uvést na správnou míru.

Po krátké přestávce jednání komise pokračovalo čtením písemných důkazů. Většina listinných důkazů byla bez připomínek. K textu projednávaného článku obviněný dodal, že navrhovatel mohl, stejně jako jiní čtenáři, bezprostředně na článek reagovat a všechny nepravdivé informace uvést na správnou míru. Navrhovatel ještě předložil komisi kopii článku z týdeníku Kotnov, čímž dokladoval, že informace nevyšla pouze na internetu. Jisté oživení nastalo v okamžiku, kdy byl předčítán materiál s názvem "Návrh na kompenzaci převáděných pozemků" z úředního záznamu s výpovědí starosty Miroslava Vocílky. Jednalo se o kopii dopisu s hlavičkou COP, ve kterém pisatel navrhuje, aby pozemky převáděné z kraje na město byly kompenzovány pozemky pod loděnicemi. Martin Klíma po přečtení dopisu požádal o zaprotokolování: "Nechť tento materiál slouží jako důkaz o pravdivosti mého tvrzení, že navrhovatel inicioval převod pozemků z města na jihočeský kraj." František Kamlach uvedl, že se jedná o běžný postup, kdy celý proces prodeje či převodu začíná tím, návrh podává správce majetku jako důkaz nepotřebnosti. Obviněný zdůraznil, že ač se navrhovatel zmiňuje o důkazu nepotřebnosti majetku, dopis obsahuje návrh na převod pozemku do jeho správy, tedy pravý opak.

Na dotaz předsedy komise ani jedna strana nepředložila žádné další návrhy na doplnění dokazování a tudíž bylo dokazování prohlášeno za skončené. Komise jednání přerušila s tím, že bude následovat porada a jednání bude pokračovat 3.8.2005 v 8:00 vyhlášením rozhodnutí. Navrhovatel i obviněný se z účasti na vyhlášení omluvili a požádali o doručení rozhodnutí poštou.

Článek byl sestaven z písemného protokolu o jednání přestupkové komise a z materiálů, obsažených v přestupkovém spisu.

Redakce - 03.08.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama