Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Hledáme souvislosti
reklama
reklama
Události

Martin Klíma se vyjádřil k jednotlivým obviněním

Na radnici se bojovalo za svobodu slova (2)

Předchozí část: Na radnici se bojovalo za svobodu slovaVe svém obvinění zaslaném přestupkové komisi František Kamlach uvádí: "Cítím se být postižen jednáním Martina Klímy, který na portále domény www.sezimovousti.cz uvedl text, kde uvádí záměrně lživé údaje a údaje, kterými mě hrubě urážel na cti a vydával mě v posměch. Jedná se v daném případě o opakované jednání, ostatně mé jméno se zde v urážlivém duchu objevuje stále s výrazy jako Kamlachovi chovanci. Logicky jsem takovýmto způsobem opakovaně urážen, je mi ubližováno na cti, jsem vydáván v posměch, když i současně se zde úmyslně narušuje občanské soužití jiným hrubým způsobem."

Ve své písemné výpovědi František Kamlach dále pokračuje: "Zvláště urážlivé je pro mne a mou rodinu nařčení z šikany ostnatým drátem, kterou jsem nikomu neprováděl, nikoho jsem nezavíral do kovové ohrady, ani jsem neflusal po schodech u kina Spektrum, už vůbec nekouřil marihuanu. Bohužel, takovéto nařčení vytvořilo o mně negativní obraz jako o řediteli školy, které se rodiče vyhnou. Jenom těžko se mnohu hájit a vysvětlovat, že škola není koncentrační tábor (opět slova p. Klímy v jiném článku), kde se nekouří marihuana. To vše je zveřejněno v době, kdy převažuje nabídka volných míst ve školách nad poptávkou, kdy každý žák je pro školu i ředitele existenční záležitost."

"Stejně těžko může moje matka vyvracet svým vrstevníkům takto veřejně a sugestivně sdělovanou informaci o tom, jaký jsem já mafián a úplatkář, který žije na úkor spoluobčanů a vše ve městě ovlivňuje. Matka, kteá je po těžké operaci, nepohyblivá, s nemocným srdcem odkázaná na svůj byt a lůžko, informace získané od svých návštěv těžko nese a její zdravotní stav se vlivem stresů a depresí zhoršil." Dále se navrhovatel zmínil o důsledcích zveřejňovaných informací při náboru žáků. "Důsledky takovýchto informací ohrožují hospodářský výsledek školy a v důsledku toho i mé příjmy, ale především mé postavení. Po zveřejnění článku jsem se setkal s ironickými poznámkami u svých podřízených, zvláště v okamžiku, kdy jsem jim vytýkal nedostatky. Článek četli a nepříznivě hodnotili žáci, kteří si otevírali www stránky při vyučování. Zpráva se po škole šířila jako lavina a snížila mou autoritu. Zcela možnou reakcí může být mé odvolání z funkce ředitele. Korupční signály, které uvádí p. Klíma jsou nepravdivé, což mohu doložit."


Obviněný Martin Klíma byl poučen o svých právech, především o právu nevypovídat a prohlásil, že ve věci vypovídat bude.

"Článek, uvedený v rubrice Názory, prezentuje mé osobní názory na nadstandardně dobré vztahy mezi radnicí a navrhovatelem, jako osobou, která se nad rámec své funkce ředitele školy, aktivně zúčastňuje lokálního politického boje a často ovlivňuje věci, dotýkající se veřejnosti. Nejsem si vědom zveřejnění žádných záměrně lživých či hrubě urážejících údajů," uvedl Martin Klíma a dále přednesl svá vyjádření k jednotlivým obviněním Františka Kamlacha:

"Navrhovatel poukazuje na opakované jednání, jméno Kamlach se údajně v urážlivém duchu na webu objevuje stále s výrazy jako "Kamlachovi chovanci". Dávám vážené komisi na zvážení do jaké míry se tato informace zakládá na pravdě. Jméno "Kamlach" se objevuje ve čtyřech článcích a ani jeden výskyt není dle mého názoru urážlivý. Zmiňované spojení Kamlachovi chovanci je součástí textu petice občanů několika domů v našem městě. Stojí zde: My nemáme zájem poslouchat drzé a sprosté výroky výrostků. Jedny už v ulicích máme, a to Kamlachovy chovance. Moc dobře víme, jak se dovedou chovat, a jak jsou k nám starším drzí, konec citace. Tento text není autorským dílem obviněného, psali ho sami občané, a proto je nutno tuto informaci navrhovatele pokládat za zcela irelevantní."

"Navhrovatel dále tvrdí, že: Zvláště urážlivé je nařčení z šikany ostnatým drátem, kterou jsem nikomu neprováděl, nikoho jsem nezavíral do kovové ohrady, ani jsem neflusal po schodech u Spektra, už vůbec nekouřil marihuanu, konec citace. Je na místě namítnout, že urážlivá nařčení, o kterých se navrhovatel zmiňuje, se v článku objevují ve formě řečnické otázky. Ta si klade za cíl zmínit některé jevy, které se v souvislosti s učilištěm a prací jejího ředitele ve městě objevují. Nikde v článku se netvrdí, že František Kamlach kouří marihuanu, fluše na schody či někoho zavírá do kovové ohrady. Přesto existenci zaflusaných schodů, obláčků marihuanového kouře a železných ohrad nemůže v souvislosti se školou a budovatelským úsilím jejího ředitele nikdo popřít. Stranou zůstává šikana ostnatým drátem, což je metafora na oplocený pozemek kolem internátů, postavený proti vůli občanů a který občany dle mého názoru šikanuje," sdělil přestupkové komisi Martin Klíma a dodal: "Zmíněná obvinění se nezakládají na pravdě a jsou pouhými vlastními subjektivními interpretacemi navrhovatele."

"V dalším bodě navrhovatel tvrdí, že svými slovy v některém dalším článku popisuji školu jako koncentrační tábor. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Slovo "koncentrační" ani jeho kořen se v žádném článku na mých internetových stránkách nevyskytuje a dokonce se nevyskytuje ani v reakcích čtenářů, natož mých. Pokud má navrhovatel na mysli tvrzení, že, cituji: "I v kriminále se maj lépe než na COP," pak jde o svobodné vyjádření názoru některého ze studentů COP, se kterým nemám nic společného."

"Navrhovatel dále tvrdí, že článek byl zveřejněn v době, kdy převažuje nabídka volných míst na školách nad poptávkou. Toto tvrzení je spekulativní a ryze účelové, neboť článek byl vydán především v době, kdy o pozemku mělo hlasovat zastupitelstvo. Kdyby se mělo čekat, až na učilišti COP bude převažovat poptávka nad nabídkou, nespatřil by článek světlo světa patrně nikdy."

"Co se týká tvrzení, že ing. Kamlach je mafián a úplatkář, který žije na úkor občanů, je třeba jasně říci, že tyto informace článek neobsahuje. Jedná se opět o subjektivní interpretaci článku, za kterou nemohu nést žádnou zodpovědnost. Nemocné matky pana ředitele je mi upřímně líto a nechápu nezodpovědnost návštěv, které tak nemocné ženě sdělují informace, schopné zhoršit její zdravotní stav."

Na závěr svého vyjádření k jednotlivým obviněním Martin Klíma uvedl: "Další body obvinění obsahují nepodložené spekulace o důsledcích článku a irelevantní informace, které se šetřeným přestupkem dle mého názoru nesouvisí a nebudu je tedy komentovat. Jsem připraven odpovědět na dotazy přestupkové komise i právního zástupce pana navrhovatele, a zároveň bych se chtěl, na základě svého práva, vyjádřit k jeho výpovědi," zakončil Klíma.

V dalším pokračování tohoto článku přineseme informace z výslechu Františka Kamlacha. Dozvíte se, zda byl starosta Peterka Klímův člověk a kdo stojí za darováním pozemku. Martin Klíma komisi přednesl důvody, proč darování pozemků škole Františka Kamlacha považuje za neetické. Tvrdí, že radnice manipulovala se zastupiteli a podsouvala jim zkreslené informace.

Následující část: Na radnici se bojovalo za svobodu slova (3)


Redakce - 01.08.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama