Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Tip: Chcete něco říct? Napište nám to!
reklama
reklama
Události

Oznámení cen vodného a stočného

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále VST s.r.o.) oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) se s účinností od 1.1.2008 mění takto:

Vodné: 32,20 Kč bez DPH (35,01 Kč)
Stočné: 22,50 Kč bez DPH (24,53 Kč)

Navýšení cen jak vodného tak stočného je 5% bez DPH. Hlavním důvodem, stejně jako navýšení cen před rokem, je rostoucí potřeba prostředků, které musí VST s.r.o. investovat do rekonstrukcí stávajících potrubí a objektů. VST s.r.o. bude v letech 2008 až 2010 realizovat z Fondu soudržnosti EU projekt „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko“, který je zejména na rekonstrukce kanalizačních řadů zaměřen. Celkový objem investic v tomto projektu je více než půl miliardy Kč a očekávaný podíl vlastních prostředků VST s.r.o. s ohledem na neuznatelné náklady, kterými jsou mimo jiné veškeré rekonstrukce vodovodů v rámci tohoto projektu, může dosáhnout více než poloviny této sumy.

Vedle tohoto konkrétního projektu musí VST s.r.o. realizovat obnovu i dalších dožívajících řadů a v neposlední řadě též připravovat investice v dosud na vodovod a kanalizaci nenapojených částech jednotlivých měst. Dalším důvodem zvýšení ceny vodného a stočného je nárůst cen energií, zejména elektrické, která se zvýší v roce 2008 o cca 15%, ale i zvýšení cen dalších vstupů. Ten se projevuje nárůstem nákladů v kalkulaci vodného a stočného. Stále dlouhodobě klesá spotřeba pitné vody, což opět nepříznivě ovlivní cenu vody, neboť fixní náklady, kterých je v vodárenství převážná většina, se musí rozpočítat do menšího množství vyfakturované vody.

Je nutné zdůraznit skutečnost, že zvýšení ceny vodného a stočného nevede ke zvýšení zisku provozovatele, jehož procentní zisk meziročně oproti roku 2007 poklesne, ale je vedeno potřebou VST s.r.o. získat dostatečné množství prostředků na investice do vodárenského majetku, což dokazuje nárůst nájemného v posledních třech letech. V roce 2006 odvedl provozovatel VST s.r.o. cca 37,5 mil. Kč nájemného, v roce 2007 téměř 48 mil. Kč a v roce 2008 to bude více než 52,5 mil. Kč.

Ing. Milan Míka, ředitel VST s.r.o.

Redakce - 01.01.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama