Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Informace které jste možná neměli vědět
reklama
reklama
Věci veřejné

Jak se počítají výsledky voleb a mandáty zastupitelů

Průvodce povolební matematikou

Většina voličů neví, jak fungují pravidla pro přidělování mandátů. Mezi veřejností je na základě přirozené logiky rozšířeno několik mýtů, avšak volební zákon se jednoduchou logikou neřídí. Výsledkem je, že voliči často svůj hlas použijí neefektivně a ve prospěch někoho, koho volit nechtěli. Následující článek si klade za cíl být srozumitelným průvodcem volebním systémem pro Sezimovo Ústí.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek obsahuje 8 sloupců, každá strana má jeden sloupec, každá strana má 21 kandidátů. Hlasovací lístek lze vyplnit ve volební místnosti za plentou nebo třeba v klidu doma.

Jak mohou voliči hlasovat


V prvé řadě je třeba říci, že každý volič má k dispozici 21 hlasů. Ty může využít beze zbytku, nebo využít jen část. Více než 21 jich využít nesmí, jinak všechny jeho hlasy končí v odpadkovém koši a hlasoval zbytečně. Dále má tyto možnosti:

A) Volič může dát hlas maximálně jedné celé volební straně
V takovém případě udělá křížek u názvu strany. Tento křížek má hodnotu 21 hlasů pro danou stranu a tento postup je stejný, jako kdyby volič udělal 21 křížků u každého kandidáta této strany. Volič nesmí dát hlas více stranám, jinak je volba neplatná.

B) Volič může hlasovat osobnosti v různých volebních stranách
V takovém případě udělá křížek u jména kandidátů. Jeden křížek má hodnotu 1 hlas. Pokud volič udělá více než 21 křížků, jeho volba je neplatná a žádný hlas se nepočítá. Pokud volič udělá méně než 21 křížků, využívá svého volebního práva jen částečně.

C) Volič může hlasovat kombinovaně
V takovém případě udělá křížek u názvu strany a vedle toho ještě u jmen kandidátů ostatních stran. V principu dává jeden hlas každému označenému kandidátovi a zbytek využitelných hlasů (do 21) dává kandidátům označené strany v pořadí na listině (tedy prvnímu, druhému atd.). Pokud jsou označeni kandidáti v označené straně, k jejich označení se nepřihlíží. Více než 21 křížků znamená neplatnou volbu.

Jak se přepočítají hlasy na mandáty


Spočítá se, kolik hlasů bylo odevzdáno pro každého kandidáta (K1 až Kn). Součtem se zjistí, kolik hlasů kandidáti přinesli jednotlivé volební straně (S1 až S8). Dalším součtem se zjistí, kolik hlasů odevzdali voliči v celém městě (V).

Hlasy pro stranu se vydělí celkovým počtem hlasů ve volbách a zjistí se procentuální úspěšnost Pn%=Sn/V*100%. Strana, která získá méně než 5 %, je z dalšího zjišťování výsledků vyřazena a všechny její hlasy propadají. V praxi to znamená, že voliči takové straně odevzdali hlasy zcela zbytečně.

Postupujícím stranám jsou přiděleny mandáty tímto způsobem: Celkový počet hlasů pro každou stranu (Sn) se postupně dělí čísly 1, 2, 3 až 21. Tyto podíly se seřadí podle velikosti. Prvních 21 podílů získává straně mandát. V té době je jasné, kolik mandátů má která strana. Je třeba ještě určit, kdo ho získá.

Kdo získává mandát


Celkový počet hlasů pro stranu (Sn) se vydělí číslem 21. Vyjde průměrný počet hlasů pro jednoho kandidáta (Pn=Sn/21). Má-li některý z kandidátů minimálně o 10 % více hlasů, než je tento průměr, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které pro ně byly odevzdány (Kn).

Co z volebního systému vyplývá


1) Volit strany nebo kandidáty stran, které nezískají alespoň 5 % hlasů, je zbytečné. Takové hlasy propadají.
2) Mandáty získávají především kandidáti na prvních místech. Je dobré se orientovat podle prvních míst na kandidátce. Hlasy pro kteréhokoliv kandidáta jsou díky přepočtu především hlasem pro kandidáty na vrchních místech. Na možnost, že právě váš sympatický kandidát na 15. místě přeskočí nesympatické první tři kandidáty, není dobré se spoléhat. Stává se tak pouze, pokud ho preferuje více občanů.
3) Rozptýlením hlasů do mnoha stran způsobuje, že mandáty jsou rozdrobeny do všech stran, musí se spojovat příliš stran s různými volebními programy a vývoj pak nemá jasný směr. Strany navíc nejsou mnohokrát schopny domluvit se na společném postupu.

Doporučení


Kriticky si prostudujte volební programy. Posuďte co je reálné a co ne. Posuďte co vnímáte pravdivě a co hodnotíte jako lži či manipulaci. U stran, které již kandidovaly se podívejte na minulé volební programy a posuďte, zda splnily své sliby. Je-li vám program sympatický, podívejte se, zda máte důvěru k osobnostem na prvních místech kandidátky. Pokud ano, dejte hlas celé straně, podpoříte ji tím naplno. Pokud ne, poohlédněte se po jiných osobnostech. Připusťte, že volební program se může libovolně změnit, ale kandidát svou povahu nezmění.

Rozhodněte se, zda budete volit podle osobností či podle programu. Mějte na paměti, že zvolení zastupitelé budou čtyři roky rozhodovat o věcech, které budou mít dopad na váš život a že s nimi třeba budete potřebovat jednat. Jeden ze zastupitelů bude starosta a další místostarosta. Volbu starosty a místostarosty nemůžete přímo ovlivnit, jejich volbu provádí zastupitelstvo.

Redakce - 19.10.2006

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama