Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Usnesení ZM č. 91/2005 - 94/2005

Usnesení z 20. veřejného zasedání ZM

Usnesení
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí, konaného dne 26. října 2005 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Sezimově Ústí I

ZM po projednání
Usnesením č. 91/05
I. Neschvaluje
zprávu o kontrole plnění usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 92/05
I. Schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1000/1 z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 93/05
I. Schvaluje
prodej bytu 1+1, jehož plocha s příslušenstvím činí 28,30 m², se sklepní kójí v 1. podzemním podlaží pak 34,80 m², č. 603/24 umístěného v 3. nadzemním podlaží domu čís. p. 603, Lipová ulice, postaveného na pozemku stp. čís. 615 - zast. pl. a nádvoří o výměře 663 m2 a stp. čís. 616 - zast. plocha a nádvoří o výměře 614 m2 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, panu Karlu Buriánkovi, Dukelská 620, Sezimovo Ústí II, za cenu 142.760,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 94/05
I. Schvaluje
prodej bytu 1+1, jehož celková plocha s příslušenstvím činí 28,20 m², se sklepní kójí v 1. podzemním podlaží pak 32,30 m², č. 603/39, umístěného v 1. nadzemním podlaží domu čís. p. 603, Lipová ulice, postaveného na pozemku stp. čís. 615 - zast. pl. a nádvoří o výměře 663 m2 a stp. čís. 616 - zast. plocha a nádvoří o výměře 614 m2 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, slečně Kamile Škochové, trvale bytem 390 02 Tábor, Farského 1529, za cenu 138.690,- Kč.

Miroslav Vocílka
starosta města

Pavel Samec
místostarosta

Redakce - 04.11.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama