Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Pro lidi co chtějí mít názor
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Pozvánka na městské zastupitelstvo

12.12. přijďte na zastupitelstvo

Pondělí 12.12. 2005 od 18.00 hodin v zasedací místnosti COP

Na příští pondělí, 12. prosince 2005 od 18:00 svolal starosta města veřejné zasedání zastupitelstva města. Projednávat se bude především záměr města pronajmout veřejné osvětlení, zásady pro prodej bytů v roce 2006, opětovný prodej Fierlingerovy vily, návrh rozpočtu města na rok 2006, kritika ředitele kulturního střediska a další podstatné i nepodstatné součásti běhu věcí veřejných.

Přijďte se i vy podívat, kdo a jak hájí zájmy občanů tohoto města, neboť vlastní zkušenost je v porovnání s volebními sliby nenahraditelná.

Rada města doporučuje tento program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové a volební komise
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 19. veřejného zasedání ZM
3. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 20. veřejného zasedání ZM
4. Návrh změny č. 4 rozpočtu na rok 2005
5. Návrh Smlouvy o správě veřejného osvětlení na území města Sezimovo Ústí
6. Návrh finanční spoluúčasti na archeologickém průzkumu lokality výstavby rodinných domků Nechyba II. etapa
7. Program prevence kriminality partnerství 2006
8. Zásady pro prodej bytů v roce 2006
9. Prodej Fierlingerovy vily
10. Prodej pozemků v průmyslové zóně
11. Změna Zřizovací listiny PO Správy Města Sezimovo Ústí
12. Návrh rozpočtu města na rok 2006
13. Rozpočet sociálního fondu na rok 2006
14. Poskytnutí půjčky ze SF
15. Návrh obecně závazné vyhlásky č. 9/05, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/04 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. Změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru aglomerace Tábor-SezimovoÚstí-Planá nad Lužnicí
17. Návrh výše darů za činnost členů výboru ZM
18. Otevřený dopis zastupitele Josefa Králíka ke stavu kultury ve městě a reakce ředitele PO MSKS Mgr. Vladimíra Doležala
19. Volba přísedících Okresního soudu v Táboře
20. Prodej bytu č. 606/6 Ing. arch. Aleně Kalinové
21. Prodej bytu č. 623/4 pí Věře Bystřické
22. Prodej bytu v č.p. 620 pí Boženě Martinkové
23. Prodej bytu č.493/23 pí Bibiáně Jenšíkové
24. Prodej části pozemku p.č. 830/3 MUDr. Jitce Pekarovičové
25. Prodej pozemků o výměrách po 1 m2 před garážemi
26. Prodej části pozemku parc.č.st. 585/19 manž. Adolfu a Marii Hofhanzlovým
27. Zrušení předkupního práva
28. Změna Zřizovací listiny PO MSKS
29. Dopis společnosti Energoinvest, a. s. zastupitelům města
30. Zpráva Finančního výboru
31. Zpráva Kontrolního výboru
32. Diskuse
33. Usnesení a závěr

Redakce - 06.12.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama