Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo

Zastupitelstva města Sezimova Ústí je svoláno na čtvrtek dne 29. června 2006 od 18.00 hodin do zasedací místnosti SOŠ-COP v Sezimově Ústí II.

Rada města doporučuje tento program jednání:

1. Zahájení, volba návrhové a volební komise
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 24. veřejného zasedání ZM
3. Závěrečný účet Města Sezimova Ústí za rok 2005
4. Rozpočtové opatření ZM č. 14
5. Žádost TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí o dotaci, příp. půjčku na dostavbu sportovní haly ve výši 2,2 mil. Kč
6. Změna č. 6 ÚP sídelního útvaru aglomerace Tábor-Sezimovo Ústí-Planá nad Lužnicí
7. Návrh na koupi části pozemku parc.č. 197/70
8. Prodej pozemku č. 2910 p. Vladimíru Kovandovi
9. Prodej pozemku č.st. 2367 pí Vladimíře Svobodové
10. Přijetí daru pozemku od Jihočeského kraje
11. Prodej části pozemku parc. č. 205/1 p. Janu Jindrovi
12. Prodej pozemku parc. č. 820/4 p. Pavlu Míkovi
13. Směna pozemků s Městem Tábor
14. Bezúplatný převod garáže na pozemku fary v Sezimově Ústí I 
15. Prodej kina OKO
16. Prodej bytu č. 630/53 p. Josefu Prédovi
17. Prodej bytu č. 678/17 pí Monice Koblihové
18. Prodej bytu č. 603/68 pí Petře Tiché
19. Prodej bytu č. 623/2, Nerudova ul., Sezimovo Ústí
20. Počet členů ZM na další volební období
21. Nevyužití předkupního práva
22. Změna ZL PO Správa Města Sezimovo Ústí – sběrný dvůr
23. Změna ZL PO MSKS – vybavení hřiště u Kozího hrádku
24. Delegace zástupce města na VH VST, s.r.o. v roce 2006
25. Zpráva Kontrolního výboru ZM
26. Zpráva Finančního výboru ZM
27. Diskuse
28. Usnesení a závěr

Redakce - 23.06.2006

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama