Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo

Starosta města zve občany na 26. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí, které svolává na středu 27. září 2006 od 18.00 hodin do zasedací místnosti SŠ-COP v Sezimově Ústí II

Rada města doporučuje tento program jednání:

1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 25. veřejného zasedání ZM
3. Rozpočtová opatření ZM č. 16-22
4. Zpráva Finančního výboru ZM
5. Zpráva Kontrolního výboru ZM
6. Prodej částí pozemku č. 217/90 o výměře 1m2 a cca 90 m2
7. Prodej bytu č. 604/8, ul. Táboritů
8. Prodej bytu č. 601/4, ul. Táboritů
9. Prodej bytu č. 497/9, ul. Lipová
10. Prodej volného bytu č. 604/3, ul. Táboritů obálkovou metodou
11. Prodej pozemku č. 171/69 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 109 m2
12. Prodej pozemku průmyslové zóny VSP Data, a. s. Tábor
13. Ručení za úvěr SVJ č. p. 622, Dukelská ul.
14. Pojmenování nových ulic v lokalitě Nechyba
15. Diskuse
16. Usnesení a závěr

Redakce - 22.09.2006
1. strojvůdce zapsáno: 28.09.2006 ve 01:22:35 hod.

Tak jsem přijal pozvánku na zastupitelstvo. To co tam lze vidět je více než zajímavé. Vše, co opozice svými věcnými argumenty navrhovala řešit s jistým časovým odstupem, a také vzhledem k tomu, že za tři týdny proběhnou komunální volby a je proto žádoucí závažnější rozhodnutí ponechat k projednání v novém zastupitelském orgánu, byli jsme starostou a jeho jedenáctičlennou hlasovací mašinérií přesvědčeni, že je tomu zcela opačně. Významný prodej pozemků komerčně průmyslové zóny byl přes logické návrhy opozice schválen jedenácti hlasy. V dalším průběhu jednání, při komickém dohadování názvů ulic v budoucím sídlišti Nechyba jsme byli poučeni, že pan ing. Beneš Bedřich jako jediný občan dobře ví kdo byl A. Sedláček (pro méně chápavé Augustin Sedláček), a světe drž se, on, pan inženýr nikdy ani na hodinu neměl trvalé bydliště jinde než v Sezimově Ústí. Proč nám to asi potřeboval sdělit? Dobře poslouchejte a naučte se vnímat i jiné, než jenom jasné informace. Milý pan inženýr samozřejmě má trvalé bydlliště v Sezimově Ústí, ale to mu nebrání řadu let obývat společně se svojí rodinou byt na sídlišti nad Lužnicí. Čí, že je to tedy vlastně občan - Tábora, kam logicky patří, nebo Sezimova Ústí, kde by rád ovlivňoval život ve městě, nechtěl-li by být rovnou starostou. Mějte otevřené oči a ukládejte si do paměti i zdánlivě nedůležité informace, podané jakoby mimochodem. Tyto, vlastní poznatky Vám jistě budou ku prospěchu ve vašem rozhodování u volební urny. Přeji hodně zdaru při vaší odpovědné volbě ve druhé polovině příštího měsíce.

2. Pavel zapsáno: 28.09.2006 ve 11:45:55 hod.

O ubohosti pana Beneše,Vocílky i celé mašinérie se bylo možno přesvědšit na většině předcházejících zastupitelstev. Přeji všem voličům, aby dobře věděli koho volí a viděli tuto současnou mašinérii v akci.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama