Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Zajímá nás co si myslíte
reklama
reklama
Lidé a úřad

Cyklisté, pozor v dalších dnech na jednosměrky!

Rada rozhodla zrušit výjimky pro cyklisty

Radní města se již několikrát zabývali upozorněním na nebezpečí, které číhá na cyklisty a i motoristy na ulicích Sezimova Ústí 2, kde motoristé mohou jezdit pouze jedním směrem, zatímco cyklistům je umožněn provoz obousměrný. A tak se v těchto místech často setkává cyklista s protijedoucím automobilem a oba účastníci provozu pak mohou mít plné ruce práce s bezpečným průjezdem; především cyklista, pro kterého na silnici zbývá velmi málo místa, zvláště tam, kde na jedné straně je umožněno i parkování osobních vozidel. K tomu všemu mohou po chodníku souběžně procházet pěší občané, nebo maminky s kočárky a v tom okamžiku nemá cyklista ani možnost uchýlit se s kolem na chodník.

Našince jedoucího v autě setkání s cyklistou příliš nepřekvapí. Horší situace nastává v případě občasných návštěvníků našeho města, motoristů, kteří pak v úžasu kroutí hlavou nad cyklistou, řítícím se na ně v protisměru. Málokterý si napoprvé vedle značky jednosměrného provozu všimne povolení průjezdu kol v obou směrech.

Týká se to následujících ulic: Ke Hvězdárně, Komenského, Pod Vrbou, 1. máje, Wolkerova, Nerudova, Krátká, Lipová, Sokolovská.

Na zasedání dne 22.01.07 po jednání, na kterém byly probrány klady a zápory současného stavu, se rada města rozhodla přiklonit k zásadě zabezpečit maximální možnou bezpečnost všech účastníků provozu a na výše uvedených silnicích s jednosměrným provozem zrušit obousměrný provoz cyklistů.

Je možné, že se toto opatření nesetká u všech milovníků jízdních kol s nadšením, dokonce můžeme předpokládat i jistý odpor proti němu. Rada a vedení města si ovšem nemůže dovolit čekat, nedejbůh na neštěstí, vzniklé z důvodů výše uvedených a považuje za svoji povinnost něčemu podobnému preventivně zabránit. Z beder Města nemůže nikdo tuto odpovědnost sejmout!

V závěru se vraťme k nadpisu článku. Zrušení zvláštní výsady nám cyklistům musí nejdříve odsouhlasit dopravní odbor Policie ČR a celá akce následně proběhne velice rychle; je dokonce možné, že dříve, než vyjde tento článek. I proto budou všichni občané včas informováni městským rozhlasem.

Takže pozor cyklisté na jednosměrky! Nadále je respektujme, málo platné, zdraví je přednější, než mnohdy zdánlivé zkrácení cesty!

JOSEF ČÁP
tajemník MěÚ

zdroj: Novinky ze Sezimova Ústí (oficiální tisk radnice)

Redakce - 23.03.2007
1. František zapsáno: 25.03.2007 ve 22:17:26 hod.

Vzhledem k tomu, že už radní rozhodli a čeká se pouze na odsouhlasení Policií ČR,zveřejňuji zde reakci, kterou jsem zaslal na MěÚ po přečtení článku v Novinkách. Možná bude zajímat více návštěvníků těchto stránek i když jak je vidět, jakékoliv připomínky nejsou brány v potaz, k tématu nebyla nikdy a nikde žádná diskuse, všechno závisí pouze na těch, které jsme si zvolili. Bohužel podstata věci je zajímavá tím, že se ruší obousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách, které jsou stejně široké jako mnohé obousměrné (na př.Pionýrů) a v těch se musí vyhnout i dvě protijedoucí auta!!
Text článku ze dne 4.3.2007
Dobrý den,
obracím se na vás s žádostí o vysvětlení k článku v našich „Novinkách“, týkající se zrušení
výjimky možnosti jízdy cyklisty v protisměru. V článku není uveden jediný konkrétní
důvod, vedoucí Radu a vedení města k podání žádosti o zrušení. Uvedené dohady, předtuchy nebo co by se mohlo stát kdyby, nelze přece brát za podnět k rozhodnutí! Článek na mě působí, že ani autor není přesvědčen o tom co psal. Přece když jedu jako cyklista v povoleném protisměru, tak se v případě potřeby vyhnu, nebo i slezu s kola! Projezdil jsem celé S.Ú.II i S.Ú.I , sídliště „Sojčák“ a divili byste se, kolik je tam ulic stejně úzkých, jako jsou zde v S.Ú.II a jsou obousměrné, takže se musí vyhnout i dvě auta!
Rád bych znal odpovědi na několik následujících otázek (které by určitě zajímaly i více
spoluobčanů):
- Stávající značky byly instalovány bez povolení dopravního odboru Policie ČR ?
- Pokud je policií výjimka povolena, proč do toho zasahuje Rada a vedení města?
- Je už zaznamenán nějaký případ kolise v důsledku tohoto povolení? (Já neznám)
- Nestačilo by k stávajícím tabulkám, povolující jízdu v protisměru přidat další
na př. „s předností protijedoucích vozidel“, nebo „s ohledem na protijedoucí vozidla“?
- V Táboře budou také rušit jízdu po chodnících označené jako cyklopěší stezky s
dalším označením „Tolerance“ z obavy, že tudy pojede moula a narazí do chodce?
- Co zrušíme, když srazí auto předjížděného cyklistu? A těch případů je dost!
Nebo když automobilista„pohrdne“ předností cyklisty na křižovatce a srazí ho!
- Jednosměrná ulice Nerudova je po křižovatku s Dukelskou, vzhledem k parkování
vozidel mimo vozovku stejně široká, jako průjezd okolo parkujících vozidel v ulici
K hájence u křižovatky s ulicí Svépomoc, nebo v pokračující ulici Svépomoc od této
křižovatky. Podle vás se v Nerudově nevyhne auto s cyklistou a v těchto (a mnohých
jiných) se vyhnou dvě auta! Všechno přece záleží na dodržování dopravních předpisů
a na ohleduplnosti!
- Každá tato jednosměrná silnice je označena i ze strany povoleného vjezdu cedulkou
„provoz cyklistů v obou směrech“. Proč má cizího řidiče potom cyklista překvapit?
- Jaká je odpovědnost na bedrech Města, když jsou tyto ulice takto řádně označeny?
Nebo je toto označení v rozporu s platnou Vyhláškou? Snad nejsou na bedrech Města
všechny dopravní nehody, které se ve městě stanou?

Mrzí mě, že jsem tímto rozhodnutím Rady a vedení města postaven před hotovou věc, která pravděpodobně kromě několika uspěchanců za volantem ostatním nevadila.
Navíc, pokud mám přesné informace, je rozhodnutí Rady a vedení města proti doporučení
komise místního hospodářství a dopravy!! K čemu jsou potom komise ustavovány?
(Komise je odborná, Rada a vedení je politické!! Zde šlo ale o odborné rozhodnutí!!)
Byl bych rád, kdybych se o důvodech dozvěděl víc, než sděluje uvedený článek.Pokud
informace poskytnete, je jedno jakou formou, nejraději mailem, vám předem děkuji, pokud se s tím již nehodláte zabývat a nic sdělovat je vaše věc.
Zdravím vás a doporučuji před každým rozhodnutím mnoho rozvahy a odvahy.

2. Martin Klíma zapsáno: 25.03.2007 ve 23:45:07 hod.

Vážený pane, děkuji za zaslání připomínek k tomuto kontroverznímu rozhodnutí. Jsou pro mne před zastupitelstvem velmi inspirativní. Také jsem zaslal na MěÚ žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. K výše popisovanému bodu jsem obdržel od místostarosty Vocílky tuto odpověď:
"Veškeré informace k tomuto bodu jsou shrnuty v článku ing.Čápa v lednových Novinkách." Pokud byste dostal jinou a obsažnější, budu rád, když se podělíte.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama