Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informace které jste možná neměli vědět
reklama
reklama
Volební strana: Top09

TOP09 - slušnost a odpovědnost k hodnotám

Program volební strany TOP09

Logo TOP 09Tradice, Odpovědnost, Prosperita i pro Sezimovo Ústí

Vážení spoluobčané,

Poprvé v historii se představuje TOP 09 v komunálních volbách. Není to však začátek od nuly. Můžeme využít znalostí a zkušeností řady politiků pracujících dnes pro TOP 09. Můžeme také zhodnotit zastoupení TOP 09 ve vrcholových orgánech České republiky ve prospěch naší politiky.

Naši kandidáti přicházejí s přesvědčením a nadšením pracovat  v komunální politice správně a dobře. V našich řadách máme lidi různých profesí, kteří jsou ochotni plně se angažovat ve prospěch našeho města, ve prospěch všech.

Nechceme vést žádnou negativní kampaň. Chceme se prezentovat jako slušní a pracovití lidé. Chceme, aby se komunální politika stala opravdovou službou Vám občanům. Chceme našim spoluobčanům naslouchat, dbát na jejich bezpečnost, ale zároveň je vyzvat k odpovědnosti za dodržování vyhlášek města.

Hospodaření města
Budeme usilovat o efektivní hospodaření města. Prostředky, se kterými město  hospodaří  je třeba využít ve formě služeb občanům a ve formě investic.

Pro další rozvoj města budeme usilovat o získání finančních prostředků z programů EU a kraje.

Proces zadávání městských zakázek a jejich realizace chceme zprůhlednit a dostat pod veřejnou kontrolu (publikováním v Novinkách, na internetových stránkách města, atd.)

Sociální služby
Svou sociální politikou se hlásíme k návratu k hodnotám rodiny, rodinných vazeb a vzájemné odpovědnosti. Seniorský věk není nemoc ani důvod k izolaci a životní pasivitě.

Naší prioritou je rozvoj terénních služeb pro seniory a vybudování denního stacionáře s oddychovou péčí s celodenním provozem a možností 24 hodinové péče.

Školství, kultura, sport
Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci objektů základních a mateřských škol s důrazem na zázemí pro moderní formy výuky.

Budeme podporovat výstavbu víceúčelových hřišť u základních škol a rekonstrukci školních jídelen.

Podpoříme speciální výukové programy pro mimořádně nadané žáky a integraci hendikepovaných dětí do mateřských a základních škol.

Budeme podporovat další rozvoj nabídky mimoškolních aktivit při jednotlivých školách.

Budeme podporovat všechny formy rekreačního sportu pro všechny věkové kategorie obyvatel.

Chceme podporovat všechna zájmová kulturní sdružení ve městě.

Budeme usilovat  o vytvoření a  podporu vzdělávacích aktivit pro občany v seniorském věku.

Doprava
Budeme iniciovat vytvoření dlouhodobé koncepce k postupné rekonstrukci všech místních komunikací a rozšíření parkovacích míst.

V rámci dlouhodobé koncepce dopravní infrastruktury budeme usilovat o rozšiřování a budování cyklostezek v obou částech města a jejich integraci.

Budeme usilovat o vybudování lávky pro pěší přes řeku Lužnice v lokalitě Soukeník.

Městská policie
Chceme větší počet městských policistů u škol, v městských parcích a jiných problémových místech.

Budeme usilovat o důsledné dodržování vyhlášek města a vyšších zákonných norem a to především formou účinné osvěty a zároveň chránit práva občana města  a jeho bezpečnost.

Životní prostředí
Budeme udržovat a rozšiřovat stávající zeleň ve městě

Formou osvětové činnosti budeme organizovat akce související se spalováním škodlivých látek a jejich vlivu na lidský organismus

Upozornění: Za informace v tomto článku nese zodpovědnost volební strana Top09. Provozovatel serveru poskytl prostor a informační systém pro prezentace volebních stran, aniž by hodnotil či upravoval jejich informační obsah.
Top 09 - 10.09.2010

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama