Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Zajímá nás co si myslíte
reklama
reklama
Názory - 27.12.2004

Přátelství a služby oceňované obecním majetkem

Město daruje Kamlachovi pozemek

Nic není zadarmo. Pronájem prostorů pro pořádání zasedání zastupitelstva v budově COP, pohoštění pro švýcarské přátele, trachtace pro zastupitele v jídelně COP. Odměna za dlouhotrvající vstřícnost přišla v podobě lukrativních pozemků pod loděnicemi u řeky Lužnice.

Názory - 23.11.2004
Zastupitel ing. Marcel Gause (město pro všechny)

Optimalizace není jen záležitostí těch, kdo ji připravují

Zrušenou školu nikdo znovu nepostaví

Zastupitel Marcel Gause (SNK-Město pro všechny): Sezimovo Ústí je malým městem. Každý zde má něco společného se školou nebo školkou, nezávisle na tom, kterou politickou stranu volí nebo jaké stranické zájmy hájí. Rozhodnutí o provedení optimalizace přijímá zastupitelstvo, volené námi občany. Zastupitelé jsou proto odpovědni svým voličům, jak budou pečovat o věci veřejné. A školství, ač má množství odborných stránek, je třeba v této souvislosti chápat jako veřejnou službu nám občanům. Pak je nanejvýš zřejmé, že přijetí optimalizace školství není jen záležitostí odbornou, ale také politickou.

Názory - 18.11.2004
Co myslíte vy?

Někdy možná musí dobrý člověk zemřít abychom se zamysleli

Dozvuky pana Kotašky

Dnes jsem se zúčastnil pohřbu pana Bohumila Kotašky. Dozvuky obřadu v křesťanském duchu ve mně zůstaly po celý den a vedly mě k hlubšímu zamyšlení. "Bohumil byl člověk, který o své víře nemluvil, on svou vírou žil", vystihuje pravou podstatu životního postoje pana Kotašky farářka Eva Červená. Jeho lásku k druhým, jeho rozvahu, moudrost.

reklama
reklama