Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Jak na to

Co dělat s odpadem a kam s ním?

Příručka pro nakládání s odpadem

V dubnu 2006 začala platit nová vyhláška o odpadech. Tento článek shrnuje nejdůležitější změny.

Od 1. 4. 2006 byl zprovozněn sběrný dvůr v Sezimově Ústí I. Nachází se vedle domu s pečovatelskou službou. Je v provozu v Út – 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00 hod. V souvislosti se zprovozněním sběrného dvora bylo zrušeno stanoviště velkoobjemových přepravníků na bioodpad na Husově náměstí.
Od 1. 4. 2006 byla ukončena možnost ukládání odpadů do sběrného dvora v ulici Bukurešťská na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře.

V Sezimově Ústí II se mění provozní doba sběrného dvora, a to: St 8.00 - 11.00 hod. 12.00 - 17.00 hod. So 8.00 - 11.00 hod. Sběrný dvůr v Sezimově Ústí II není již určen ke shromažďování stavebního odpadu, stavební odpad není přijímán ani v novém sběrném dvoře v Sezimově Ústí I.

Došlo ke zrušení přistavování přepravníku na objemný odpad v Palackého ulici („Na Koreji“). Přepravníky na bioodpad budou na dosavadní stanoviště přistavovány i nadále (mimo Husova náměstí). Došlo však ke snížení četnosti jejich přistavování z 1x/týden na 1x/14 dní vždy v sudé týdny, včetně měsíců červenec a srpen. Na stanovištích budou přistaveny kratší dobu, a to od 15.00 do 18.00 hod. Přepravníky budou přistavovány v období od 1. 4. do 31. 10.

Nově přibývá povinnost fyzických osob s trvalým pobytem v nemovitostech, jejichž popisná nebo evidenční čísla jsou vyznačena na sběrných nádobách, ukládat odpad pouze do těchto sběrných nádob.

Městský úřad, oddělení životního prostředí, u příležitosti zavedení nové vyhlášky o odpadech vydalo „Příručku pro nakládání s odpadem“, která obsahuje souhrnné informace. Jejím cílem je přiblížit občanům, jak správně nakládat s odpadem, aby bylo co nejméně poškozováno životní prostředí a rovněž aby náklady na využití a odstranění odpadu byly co nejmenší. Tuto příručku distribuoval městský úřad v uplynulém měsíci. Pro lepší dostupnost ji uvádíme na tomto serveru v příloze v tisknutelném formátu PDF.


Článek obsahuje přílohu odpady_web.pdf
Redakce - 04.05.2006

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama