Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informace které jste možná neměli vědět
reklama
reklama
Volební strana: ČSSD

PROGRAM ČSSD DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V SEZIMOVĚ ÚSTÍ

ČSSD - volební program

PROGRAM ČSSD DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V SEZIMOVĚ ÚSTÍ


Vážení spoluobčané, milí obyvatelé Sezimova Ústí.

Čtyři roky jsme se podíleli na správě věcí veřejných v našem městě, snažili jsme se plnit náš volební program ve prospěch všech občanů našeho města, čtyři roky jste měli možnost sledovat a posuzovat naše úsilí. Nyní přichází doba hodnocení, účtování a předvolebního klání. Předkládáme Vám náš výhled do dalšího období, kterým by se mělo město dát. Všichni víme, jak je složité skloubit zájmy nebo nápady určité skupiny občanů s chodem několikatisícového města. Naši zastupitelé v tomto volebním období aktivně spolupracovali na všech činnostech a projektech města, které z větší části obsahoval i minulý volební program. Dovolujeme si tedy požádat o Vaši důvěru i nyní.
O co budeme nadále v našem městě usilovat?

Vše dobré Vám za ČSSD Sezimovo Ústí přejí
Pavel Samec a Jaroslav Kříž


Bydlení
- Nadále budeme podporovat postupné provádění rekonstrukce střešních oken v půdních vestavbách.
- V nájemních bytech budeme i nadále podporovat provádění postupných rekonstrukci el. rozvodů, koupelen a výměnu oken.
- Budeme usilovat o získání dotací na zateplení bytových domů a objektů v majetku města.
- Budeme nadále podporovat rozvoj výstavby individuálního bydlení.

Komunikace
- Nadále budeme prosazovat opravy chodníků a komunikací v obou částech města, které budou financovány z vlastních zdrojů nebo z dotací.
- Budeme podporovat rozšíření parkovacích míst ve městě.

Dopravní obslužnost
- Vyvoláme veřejnou diskusi na téma „Řešení dopravní koncepce a dopravní obslužnosti města“.

Dálnice D3
- Budeme usilovat o minimalizaci ekologických dopadů realizace stavby dálnice D3 na životní prostředí.

Drobné podnikání
- Naší prioritou bude vytváření podmínek pro drobné podnikání ve městě.

Vzhled města
- Dále budeme prosazovat III. etapu rekonstrukce náměstí T. Bati (chodníky v parku u Spektra).
- Budeme usilovat o získání financí na program „Regenerace panelových sídlišť“ (chodníky, komunikace, parkovací plochy, zeleň aj.) v oblasti Svépomoc.
- Podpoříme vybudování cyklostezky v ul. Švermova.
- Budeme podporovat vybudování koupacího přírodního biotopu.
- Podpoříme rekonstrukci dětských hřišť v Sezimově Ústí I.

Cestovní ruch
- I nadále budeme podporovat stavbu lávky přes Lužnici pod jezem Soukeník v návaznosti na cyklostezku Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí.
- Budeme prosazovat vybudování cyklotrasy k nákupním centrům od Cesty mládeže k Albertu kolem E 55.

Kultura, sport a mládež
- V oblasti kultury budeme pokračovat v podpoře rozvoje zájmových aktivit a přípravě programů opět zejména pro mládež a seniory.
- Zlepšíme propagaci města a zasadíme se o zřízení Muzea loutek.
- Budeme prosazovat vybudování naučné stezky ze Sezimova Ústí ke Kozímu hrádku.
- Zasadíme se o zkvalitnění činnosti Klubu důchodců ( besedy, heligonky, kurzy… ).
- Budeme podporovat rozvoj sportovišť na území města.
- Budeme podporovat činnost všech sportovních oddílů na území města pracujících s mládeží.
- I nadále budeme podporovat činnost Klubu maminek.
- Podpoříme rekonstrukci dětských hřišť v Sezimově Ústí I.
- Budeme prosazovat vybudování dětského hřiště v lokalitě Nechyba.

Vzdělání
- Za samozřejmé považujeme další podporu kroužků a možností pro volnočasové aktivity mládeže.
- Podpoříme i možnosti v oblasti celoživotního vzdělávání seniorů.
- Budeme podporovat udržení všech školních a předškolních zařízení ve městě.
- Budeme všemožně podporovat rozvoj základního školství na území města a budeme podporovat činnost našich zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti vzdělávání.

Životní prostředí
- Budeme prosazovat zachování původního rázu v Baťově kolonii zejména v oblasti péče a výsadby živých plotů.
- Zasadíme se o udržení zeleně v našem městě minimálně v současném rozsahu a kvalitě.
- Podpoříme akci „Revitalizace sídelní zeleně v městě Sezimovo Ústí“.

Městský úřad, samospráva, zastupitelstvo
- Budeme prosazovat konání zasedání zastupitelstva v obou částech našeho města.
- Ve službách pro občany Sezimova Ústí zajistíme maximální efektivnost a racionalitu.

Bezpečnost
- Budeme podporovat rozšíření „Městského kamerového dohlížecího systému“ v obou částech města.
- Zvýšíme důraz na prevenci patologických jevů u mládeže.
- Naší snahou bude zachování OO PČR v Sezimově Ústí a další prohlubování spolupráce MP a PČR.
- Projednáme a podpoříme navýšení četnosti společných hlídek MP a PČR.
- Budeme podporovat všechna opatření, která budou směřovat k bezpečnosti občanů města a ochraně jejich majetku.

Péče o seniory
- Naší prioritou je i nadále péče o naše starší spoluobčany a proto jsme vyvinuli enormní úsilí pro zahájení stavby „Domova pro seniory“. I když tato položka je z organizačního i finančního hlediska nejnáročnější částí našeho programu, nadále jednáme o možnostech financování jeho výstavby tak, aby jeho realizace v nejbližší době mohla započít.
- Nadále se zasadíme o další zkvalitnění event. rozšíření pečovatelské služby.
- Budeme podporovat zřízení denního stacionáře pro potřebné.

Sbor dobrovolných hasičů
- Jsme přesvědčeni, že činnost hasičů je důležitou složkou ochrany zdraví a majetku našich spoluobčanů a jsme připraveni ji i nadále podporovat.

Upozornění: Za informace v tomto článku nese zodpovědnost volební strana ČSSD. Provozovatel serveru poskytl prostor a informační systém pro prezentace volebních stran, aniž by hodnotil či upravoval jejich informační obsah.
Redakce - 04.10.2010

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama